pl.yml

proposed translation - Jan Inowolski, 2014-03-17 16:04

Download (51.6 KB)

 
1
# Polish translations for Ruby on Rails
2
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4

  
5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 3
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

  
36
 direction: ltr
37
 date:
38
  formats:
39
   default: "%Y-%m-%d"
40
   short: "%d %b"
41
   long: "%d %B %Y"
42

  
43
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
45

  
46
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
48
  order:
49
   - :year
50
   - :month
51
   - :day
52

  
53
 time:
54
  formats:
55
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
56
   time: "%H:%M"
57
   short: "%d %b, %H:%M"
58
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
59
  am: "przed południem"
60
  pm: "po południu"
61

  
62
 datetime:
63
  distance_in_words:
64
   half_a_minute: "pół minuty"
65
   less_than_x_seconds:
66
    one:  "mniej niż sekundę"
67
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
68
    other: "mniej niż %{count} sekund"
69
   x_seconds:
70
    one:  "sekundę"
71
    few:  "%{count} sekundy"
72
    other: "%{count} sekund"
73
   less_than_x_minutes:
74
    one:  "mniej niż minutę"
75
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
76
    other: "mniej niż %{count} minut"
77
   x_minutes:
78
    one:  "minutę"
79
    few:  "%{count} minuty"
80
    other: "%{count} minut"
81
   about_x_hours:
82
    one:  "około godziny"
83
    other: "około %{count} godzin"
84
   x_hours:
85
    one:  "1 godzina"
86
    other: "%{count} godzin"
87
   x_days:
88
    one:  "1 dzień"
89
    other: "%{count} dni"
90
   about_x_months:
91
    one:  "około miesiąca"
92
    other: "około %{count} miesięcy"
93
   x_months:
94
    one:  "1 miesiąc"
95
    few:  "%{count} miesiące"
96
    other: "%{count} miesięcy"
97
   about_x_years:
98
    one:  "około roku"
99
    other: "około %{count} lat"
100
   over_x_years:
101
    one:  "ponad rok"
102
    few:  "ponad %{count} lata"
103
    other: "ponad %{count} lat"
104
   almost_x_years:
105
    one:  "prawie 1 rok"
106
    few:  "prawie %{count} lata"
107
    other: "prawie %{count} lat"
108

  
109
 activerecord:
110
  errors:
111
   template:
112
    header:
113
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
114
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
115
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
116
   messages:
117
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
118
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
119
    invalid: "jest nieprawidłowe"
120
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
121
    accepted: "musi być zaakceptowane"
122
    empty: "nie może być puste"
123
    blank: "nie może być puste"
124
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
125
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
126
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
127
    taken: "jest już zajęte"
128
    not_a_number: "nie jest liczbą"
129
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
130
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
131
    equal_to: "musi być równe %{count}"
132
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
133
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
134
    odd: "musi być nieparzyste"
135
    even: "musi być parzyste"
136
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
137
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
139
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
141

  
142
 support:
143
  array:
144
   sentence_connector: "i"
145
   skip_last_comma: true
146

  
147
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
148
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
149
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
150
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
151

  
152
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
153
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
154

  
155
 button_activate: Aktywuj
156
 button_add: Dodaj
157
 button_annotate: Adnotuj
158
 button_apply: Ustaw
159
 button_archive: Archiwizuj
160
 button_back: Wstecz
161
 button_cancel: Anuluj
162
 button_change: Zmień
163
 button_change_password: Zmień hasło
164
 button_check_all: Zaznacz wszystko
165
 button_clear: Wyczyść
166
 button_configure: Konfiguruj
167
 button_copy: Kopia
168
 button_create: Stwórz
169
 button_delete: Usuń
170
 button_download: Pobierz
171
 button_edit: Edytuj
172
 button_list: Lista
173
 button_lock: Zablokuj
174
 button_log_time: Dziennik
175
 button_login: Login
176
 button_move: Przenieś
177
 button_quote: Cytuj
178
 button_rename: Zmień nazwę
179
 button_reply: Odpowiedz
180
 button_reset: Resetuj
181
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
182
 button_save: Zapisz
183
 button_sort: Sortuj
184
 button_submit: Wyślij
185
 button_test: Testuj
186
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
187
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
188
 button_unlock: Odblokuj
189
 button_unwatch: Nie obserwuj
190
 button_update: Uaktualnij
191
 button_view: Pokaż
192
 button_watch: Obserwuj
193
 default_activity_design: Projektowanie
194
 default_activity_development: Rozwój
195
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
196
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
197
 default_issue_status_in_progress: W toku
198
 default_issue_status_closed: Zamknięty
199
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
200
 default_issue_status_new: Nowy
201
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
202
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
203
 default_priority_high: Wysoki
204
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
205
 default_priority_low: Niski
206
 default_priority_normal: Normalny
207
 default_priority_urgent: Pilny
208
 default_role_developer: Programista
209
 default_role_manager: Kierownik
210
 default_role_reporter: Zgłaszający
211
 default_tracker_bug: Błąd
212
 default_tracker_feature: Zadanie
213
 default_tracker_support: Wsparcie
214
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
215
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
216
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
217
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
218
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
219
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
220
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
221
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
222
 field_account: Konto
223
 field_activity: Aktywność
224
 field_admin: Administrator
225
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
226
 field_assigned_to: Przypisany do
227
 field_attr_firstname: Imię atrybut
228
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
229
 field_attr_login: Login atrybut
230
 field_attr_mail: E-mail atrybut
231
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
232
 field_author: Autor
233
 field_base_dn: Base DN
234
 field_category: Kategoria
235
 field_column_names: Nazwy kolumn
236
 field_comments: Komentarz
237
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
238
 field_created_on: Data utworzenia
239
 field_default_value: Domyślny
240
 field_delay: Opóźnienie
241
 field_description: Opis
242
 field_done_ratio: "% Wykonania"
243
 field_downloads: Pobrań
244
 field_due_date: Data oddania
245
 field_effective_date: Data
246
 field_estimated_hours: Szacowany czas
247
 field_field_format: Format
248
 field_filename: Plik
249
 field_filesize: Rozmiar
250
 field_firstname: Imię
251
 field_fixed_version: Wersja docelowa
252
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
253
 field_homepage: Strona www
254
 field_host: Host
255
 field_hours: Godzin
256
 field_identifier: Identyfikator
257
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
258
 field_is_default: Domyślny status
259
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
260
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
261
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
262
 field_is_public: Publiczny
263
 field_is_required: Wymagane
264
 field_issue: Zagadnienie
265
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
266
 field_language: Język
267
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
268
 field_lastname: Nazwisko
269
 field_login: Login
270
 field_mail: E-mail
271
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
272
 field_max_length: Maksymalna długość
273
 field_min_length: Minimalna długość
274
 field_name: Nazwa
275
 field_new_password: Nowe hasło
276
 field_notes: Notatki
277
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
278
 field_parent: Projekt nadrzędny
279
 field_parent_title: Strona rodzica
280
 field_password: Hasło
281
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
282
 field_port: Port
283
 field_possible_values: Możliwe wartości
284
 field_priority: Priorytet
285
 field_project: Projekt
286
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
287
 field_regexp: Wyrażenie regularne
288
 field_role: Rola
289
 field_searchable: Przeszukiwalne
290
 field_spent_on: Data
291
 field_start_date: Data rozpoczęcia
292
 field_start_page: Strona startowa
293
 field_status: Status
294
 field_subject: Temat
295
 field_subproject: Podprojekt
296
 field_summary: Podsumowanie
297
 field_time_zone: Strefa czasowa
298
 field_title: Tytuł
299
 field_tracker: Typ zagadnienia
300
 field_type: Typ
301
 field_updated_on: Data modyfikacji
302
 field_url: URL
303
 field_user: Użytkownik
304
 field_value: Wartość
305
 field_version: Wersja
306
 field_vf_personnel: Personel
307
 field_vf_watcher: Obserwator
308
 general_csv_decimal_separator: ','
309
 general_csv_encoding: UTF-8
310
 general_csv_separator: ';'
311
 general_first_day_of_week: '1'
312
 general_lang_name: 'Polski'
313
 general_pdf_encoding: UTF-8
314
 general_text_No: 'Nie'
315
 general_text_Yes: 'Tak'
316
 general_text_no: 'nie'
317
 general_text_yes: 'tak'
318

  
319
 label_activity: Aktywność
320
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
321
 label_add_note: Dodaj notatkę
322
 label_added: dodane
323
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
324
 label_administration: Administracja
325
 label_age: Wiek
326
 label_ago: dni temu
327
 label_all: wszystko
328
 label_all_time: cały czas
329
 label_all_words: Wszystkie słowa
330
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
331
 label_applied_status: Stosowany status
332
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
333
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
334
 label_attachment: Plik
335
 label_attachment_delete: Usuń plik
336
 label_attachment_new: Nowy plik
337
 label_attachment_plural: Pliki
338
 label_attribute: Atrybut
339
 label_attribute_plural: Atrybuty
340
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
341
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
342
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
343
 label_authentication: Uwierzytelnianie
344
 label_blocked_by: blokowane przez
345
 label_blocks: blokuje
346
 label_board: Forum
347
 label_board_new: Nowe forum
348
 label_board_plural: Fora
349
 label_boolean: Wartość logiczna
350
 label_browse: Przegląd
351
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
352
 label_calendar: Kalendarz
353
 label_change_plural: Zmiany
354
 label_change_properties: Zmień właściwości
355
 label_change_status: Status zmian
356
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
357
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
358
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
359
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
360
 label_closed_issues: zamknięte
361
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
362
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
363
 label_closed_issues_plural: zamknięte
364
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
365
  zero: 0 otwartych / %{total}
366
  one:  1 otwarty / %{total}
367
  few:  "%{count} otwarte / %{total}"
368
  other: "%{count} otwartych / %{total}"
369
 label_x_open_issues_abbr:
370
  zero: 0 otwartych
371
  one:  1 otwarty
372
  few:  "%{count} otwarte"
373
  other: "%{count} otwartych"
374
 label_x_closed_issues_abbr:
375
  zero: 0 zamkniętych
376
  one:  1 zamknięty
377
  few:  "%{count} zamknięte"
378
  other: "%{count} zamkniętych"
379
 label_comment: Komentarz
380
 label_comment_add: Dodaj komentarz
381
 label_comment_added: Komentarz dodany
382
 label_comment_delete: Usuń komentarze
383
 label_comment_plural234: Komentarze
384
 label_comment_plural5: Komentarzy
385
 label_comment_plural: Komentarze
386
 label_x_comments:
387
  zero: brak komentarzy
388
  one: 1 komentarz
389
  few: "%{count} komentarze"
390
  other: "%{count} komentarzy"
391
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
392
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
393
 label_confirmation: Potwierdzenie
394
 label_contains: zawiera
395
 label_copied: skopiowano
396
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
397
 label_current_status: Obecny status
398
 label_current_version: Obecna wersja
399
 label_custom_field: Pole niestandardowe
400
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
401
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
402
 label_date: Data
403
 label_date_from: Od
404
 label_date_range: Zakres dat
405
 label_date_to: Do
406
 label_day_plural: dni
407
 label_default: Domyślne
408
 label_default_columns: Domyślne kolumny
409
 label_deleted: usunięte
410
 label_details: Szczegóły
411
 label_diff_inline: w linii
412
 label_diff_side_by_side: obok siebie
413
 label_disabled: zablokowany
414
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
415
 label_document: Dokument
416
 label_document_added: Dodano dokument
417
 label_document_new: Nowy dokument
418
 label_document_plural: Dokumenty
419
 label_downloads_abbr: Pobieranie
420
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
421
 label_duplicates: duplikuje
422
 label_end_to_end: koniec do końca
423
 label_end_to_start: koniec do początku
424
 label_enumeration_new: Nowa wartość
425
 label_enumerations: Wyliczenia
426
 label_environment: Środowisko
427
 label_equals: równa się
428
 label_example: Przykład
429
 label_export_to: Eksportuj do
430
 label_f_hour: "%{value} godzina"
431
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
432
 label_feed_plural: Ilość Atom
433
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
434
 label_file_added: Dodano plik
435
 label_file_plural: Pliki
436
 label_filter_add: Dodaj filtr
437
 label_filter_plural: Filtry
438
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
439
 label_follows: następuje po
440
 label_gantt: Gantt
441
 label_general: Ogólne
442
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
443
 label_help: Pomoc
444
 label_history: Historia
445
 label_home: Główna
446
 label_in: w
447
 label_in_less_than: mniejsze niż
448
 label_in_more_than: większe niż
449
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
450
 label_index_by_date: Indeks wg daty
451
 label_index_by_title: Indeks
452
 label_information: Informacja
453
 label_information_plural: Informacje
454
 label_integer: Liczba całkowita
455
 label_internal: Wewnętrzny
456
 label_issue: Zagadnienie
457
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
458
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
459
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
460
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
461
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
462
 label_issue_plural: Zagadnienia
463
 label_issue_status: Status zagadnienia
464
 label_issue_status_new: Nowy status
465
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
466
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
467
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
468
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
469
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
470
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
471
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
472
 label_language_based: Na podstawie języka
473
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
474
 label_last_login: Ostatnie połączenie
475
 label_last_month: ostatni miesiąc
476
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
477
 label_last_week: ostatni tydzień
478
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
479
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
480
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
481
 label_less_than_ago: dni temu
482
 label_list: Lista
483
 label_loading: Ładowanie...
484
 label_logged_as: Zalogowany jako
485
 label_login: Login
486
 label_logout: Wylogowanie
487
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
488
 label_me: ja
489
 label_member: Uczestnik
490
 label_member_new: Nowy uczestnik
491
 label_member_plural: Uczestnicy
492
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
493
 label_message_new: Nowa wiadomość
494
 label_message_plural: Wiadomości
495
 label_message_posted: Dodano wiadomość
496
 label_min_max_length: Min - Maks długość
497
 label_modified: zmodyfikowane
498
 label_module_plural: Moduły
499
 label_month: Miesiąc
500
 label_months_from: miesiące od
501
 label_more: Więcej
502
 label_more_than_ago: dni od teraz
503
 label_my_account: Moje konto
504
 label_my_page: Moja strona
505
 label_my_projects: Moje projekty
506
 label_new: Nowy
507
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
508
 label_news: Komunikat
509
 label_news_added: Dodano komunikat
510
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
511
 label_news_new: Dodaj komunikat
512
 label_news_plural: Komunikaty
513
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
514
 label_next: Następne
515
 label_no_change_option: (Bez zmian)
516
 label_no_data: Brak danych do pokazania
517
 label_nobody: nikt
518
 label_none: brak
519
 label_not_contains: nie zawiera
520
 label_not_equals: różni się
521
 label_open_issues: otwarte
522
 label_open_issues_plural234: otwarte
523
 label_open_issues_plural5: otwartych
524
 label_open_issues_plural: otwarte
525
 label_optional_description: Opcjonalny opis
526
 label_options: Opcje
527
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
528
 label_overview: Przegląd
529
 label_password_lost: Zapomniane hasło
530
 label_per_page: Na stronę
531
 label_permissions: Uprawnienia
532
 label_permissions_report: Raport uprawnień
533
 label_personalize_page: Personalizuj tę stronę
534
 label_planning: Planowanie
535
 label_please_login: Zaloguj się
536
 label_plugins: Wtyczki
537
 label_precedes: poprzedza
538
 label_preferences: Preferencje
539
 label_preview: Podgląd
540
 label_previous: Poprzednie
541
 label_project: Projekt
542
 label_project_all: Wszystkie projekty
543
 label_project_latest: Ostatnie projekty
544
 label_project_new: Nowy projekt
545
 label_project_plural234: Projekty
546
 label_project_plural5: Projektów
547
 label_project_plural: Projekty
548
 label_x_projects:
549
  zero: brak projektów
550
  one:  1 projekt
551
  few:  "%{count} projekty"
552
  other: "%{count} projektów"
553
 label_public_projects: Projekty publiczne
554
 label_query: Kwerenda
555
 label_query_new: Nowa kwerenda
556
 label_query_plural: Kwerendy
557
 label_read: Czytanie...
558
 label_register: Rejestracja
559
 label_registered_on: Zarejestrowany
560
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
561
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
562
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
563
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
564
 label_relates_to: powiązane z
565
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
566
 label_relation_new: Nowe powiązanie
567
 label_renamed: zmieniono nazwę
568
 label_reply_plural: Odpowiedzi
569
 label_report: Raport
570
 label_report_plural: Raporty
571
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
572
 label_repository: Repozytorium
573
 label_repository_plural: Repozytoria
574
 label_result_plural: Rezultatów
575
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
576
 label_revision: Rewizja
577
 label_revision_plural: Rewizje
578
 label_roadmap: Mapa
579
 label_roadmap_due_in: W czasie
580
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
581
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
582
 label_role: Rola
583
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
584
 label_role_new: Nowa rola
585
 label_role_plural: Role
586
 label_scm: SCM
587
 label_search: Szukaj
588
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
589
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
590
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
591
 label_settings: Ustawienia
592
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
593
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
594
 label_sort_higher: Do góry
595
 label_sort_highest: Przesuń na górę
596
 label_sort_lower: Do dołu
597
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
598
 label_spent_time: Przepracowany czas
599
 label_start_to_end: początek do końca
600
 label_start_to_start: początek do początku
601
 label_statistics: Statystyki
602
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
603
 label_string: Tekst
604
 label_subproject_plural: Podprojekty
605
 label_text: Długi tekst
606
 label_theme: Motyw
607
 label_this_month: ten miesiąc
608
 label_this_week: ten tydzień
609
 label_this_year: ten rok
610
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
611
 label_today: dzisiaj
612
 label_topic_plural: Tematy
613
 label_total: Ogółem
614
 label_tracker: Typ zagadnienia
615
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
616
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
617
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
618
 label_used_by: Używane przez
619
 label_user: Użytkownik
620
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
621
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
622
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
623
 label_user_new: Nowy użytkownik
624
 label_user_plural: Użytkownicy
625
 label_version: Wersja
626
 label_version_new: Nowa wersja
627
 label_version_plural: Wersje
628
 label_view_diff: Pokaż różnice
629
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
630
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
631
 label_week: Tydzień
632
 label_wiki: Wiki
633
 label_wiki_edit: Edycja wiki
634
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
635
 label_wiki_page: Strona wiki
636
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
637
 label_workflow: Przepływ pracy
638
 label_year: Rok
639
 label_yesterday: wczoraj
640
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
641
 mail_body_account_information: Twoje konto
642
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
643
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
644
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
645
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
646
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
647
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
648
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
649
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
650
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
651
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
652
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
653
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
654
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
655
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
656
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
657
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
658
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
659
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
660
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
661
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
662
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
663
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
664
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
665
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
666
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
667
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
668
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
669
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
670
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
671
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
672
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
673
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
674
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
675
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
676
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
677
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
678
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
679
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
680
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
681
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
682
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
683
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
684
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
685
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
686
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
687
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
688
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
689
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
690
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
691
 permission_edit_project: Edycja projektów
692
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
693
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
694
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
695
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
696
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
697
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
698
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
699
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
700
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
701
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
702
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
703
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
704
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
705
 permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
706
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
707
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
708
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
709
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
710
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
711
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
712
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
713
 permission_view_files: Podgląd plików
714
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
715
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
716
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
717
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
718
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
719
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
720
 project_module_boards: Fora
721
 project_module_documents: Dokumenty
722
 project_module_files: Pliki
723
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
724
 project_module_news: Komunikaty
725
 project_module_repository: Repozytorium
726
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
727
 project_module_wiki: Wiki
728
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
729
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
730
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
731
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
732
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
733
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
734
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
735
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
736
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
737
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
738
 setting_date_format: Format daty
739
 setting_default_language: Domyślny język
740
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
741
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
742
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
743
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
744
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
745
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
746
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
747
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
748
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
749
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
750
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
751
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
752
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
753
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
754
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
755
 setting_protocol: Protokół
756
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
757
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
758
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
759
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
760
 setting_time_format: Format czasu
761
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
762
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
763
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
764
 status_active: aktywny
765
 status_locked: zablokowany
766
 status_registered: zarejestrowany
767
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
768
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
769
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
770
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
771
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
772
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
773
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
774
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
775
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
776
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
777
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
778
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
779
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
780
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
781
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
782
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
783
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
784
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
785
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
786
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
787
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
788
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
789
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
790
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
791
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
792
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
793
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
794
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
795
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
796
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
797
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
798
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
799
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
800
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
801
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
802
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
803
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
804
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
805
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
806
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
807
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
808

  
809
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
810
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
811
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
812
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
813
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
814
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
815
 field_editable: Edytowalne
816
 label_display: Wygląd
817
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
818
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
819
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
820
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
821
 field_watcher: Obserwator
822
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
823
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
824
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
825
 field_content: Treść
826
 label_descending: Malejąco
827
 label_sort: Sortuj
828
 label_ascending: Rosnąco
829
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
830
 label_greater_or_equal: ">="
831
 label_less_or_equal: <=
832
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?
833
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
834
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
835
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
836
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
837
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
838
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
839
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
840
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
841
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
842
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
843
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
844
 permission_add_project: Tworzenie projektu
845
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
846
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
847
 label_tag: Słowo kluczowe
848
 label_branch: Gałąź
849
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
850
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").
851
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
852
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
853
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
854
 label_group_plural: Grupy
855
 label_group: Grupa
856
 label_group_new: Nowa grupa
857
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
858
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
859
 field_active: Aktywne
860
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
861
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
862
 button_duplicate: Duplikuj
863
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
864
 button_show: Pokaż
865
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
866
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
867
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
868
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
869
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
870
 field_sharing: Współdzielenie
871
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
872
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
873
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
874
 label_copy_same_as_target: Jak cel
875
 label_copy_source: Źródło
876
 label_copy_target: Cel
877
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
878
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
879
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
880
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
881
 label_revision_id: Rewizja %{value}
882
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
883
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
884
 label_user_anonymous: Anonimowy
885
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
886
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
887
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
888
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
889
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
890
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
891
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie.
892
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
893
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
894
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
895
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
896
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
897
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
898
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
899
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
900
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
901
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
902
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
903
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
904
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
905
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
906
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
907
 version_status_closed: zamknięta
908
 version_status_locked: zablokowana
909
 version_status_open: otwarta
910

  
911
 label_board_sticky: Przyklejona
912
 label_board_locked: Zamknięta
913
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
914
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
915
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
916
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
917
 label_profile: Profil
918
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
919
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
920
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
921
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mailowe przy kopiowaniu projektu
922
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
923
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
924
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
925
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
926
 field_principal: Przełożony
927
 label_my_page_block: Elementy
928
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
929
 text_zoom_out: Zmniejsz
930
 text_zoom_in: Powiększ
931
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
932
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
933
 field_time_entries: Dziennik
934
 project_module_gantt: Diagram Gantta
935
 project_module_calendar: Kalendarz
936
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
937
 field_text: Text field
938
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to, czego jestem właścicielem (autorem)
939
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
940
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział"
941
 label_user_mail_option_only_assigned: "Tylko to, do czego jestem przypisany"
942
 label_user_mail_option_none: "Brak powiadomień"
943
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
944
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
945
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
946
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
947
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
948
 field_visible: Widoczne
949
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
950
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
951
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
952
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
953
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
954
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
955
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
956
 label_my_queries: Moje kwerendy
957
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
958
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
959
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
960
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
961
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
962
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
963
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
964
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
965
 label_role_anonymous: Anonimowy
966
 label_role_non_member: Bez roli
967
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
968
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
969
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
970
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
971
 field_issues_visibility: Widoczne zagadnienia
972
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
973
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
974
 field_is_private: Prywatne
975
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
976
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
977
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
978
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
979
 field_scm_path_encoding: Path encoding
980
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
981
 field_path_to_repository: Path to repository
982
 field_root_directory: Root directory
983
 field_cvs_module: Module
984
 field_cvsroot: CVSROOT
985
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
986
 text_scm_command: Polecenie
987
 text_scm_command_version: Wersja
988
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
989
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
990
 label_between: pomiędzy
991
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
992
 label_diff: diff
993
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
994
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
995
 description_project_scope: Search scope
996
 description_filter: Filter
997
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
998
 description_date_from: Enter start date
999
 description_message_content: Message content
1000
 description_available_columns: Dostępne kolumny
1001
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
1002
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
1003
 description_search: Searchfield
1004
 description_notes: Notes
1005
 description_date_range_list: Choose range from list
1006
 description_choose_project: Projects
1007
 description_date_to: Enter end date
1008
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
1009
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1010
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
1011
 label_parent_revision: Parent
1012
 label_child_revision: Child
1013
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1014
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
1015
 button_edit_section: Edit this section
1016
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
1017
 description_all_columns: All Columns
1018
 button_export: Export
1019
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1020
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1021
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1022
 label_x_issues:
1023
  zero: 0 zagadnienie
1024
  one:  1 zagadnienie
1025
  other: "%{count} zagadnienia"
1026
 label_repository_new: New repository
1027
 field_repository_is_default: Main repository
1028
 label_copy_attachments: Copy attachments
1029
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1030
 label_completed_versions: Completed versions
1031
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1032
 field_multiple: Multiple values
1033
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
1034
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1035
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1036
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1037
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1038
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
1039
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1040
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
1041
 notice_account_deleted: Twoje konto zostało trwale usunięte.
1042
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
1043
 button_delete_my_account: Usuń moje konto
1044
 text_account_destroy_confirmation: |-
1045
  Czy jesteś pewien?
1046
  Twoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go.
1047
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
1048
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym twojej."
1049
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
1050
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
1051
 label_session_expiration: Przeterminowywanie sesji
1052
 permission_close_project: Zamykanie / otwieranie projektów
1053
 label_show_closed_projects: Przeglądanie zamkniętych projektów
1054
 button_close: Zamknij projekt
1055
 button_reopen: Otwórz projekt
1056
 project_status_active: aktywny
1057
 project_status_closed: zamknięty
1058
 project_status_archived: zarchiwizowany
1059
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
1060
 notice_user_successful_create: Utworzono użytkownika %{id}.
1061
 field_core_fields: Pola standardowe
1062
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
1063
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
1064
 setting_thumbnails_size: Rozmiar minuatury (w pikselach)
1065
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
1066
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1067
 label_readonly: Tylko do odczytu
1068
 label_required: Wymagane
1069
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1070
 field_board_parent: Parent forum
1071
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1072
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1073
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1074
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1075
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
1076
 label_copied_to: skopiowane do
1077
 label_copied_from: skopiowane z
1078
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
1079
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
1080
 field_private_notes: Prywatne notatki
1081
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
1082
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
1083
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
1084
 label_any: wszystko
1085
 label_last_n_weeks: ostatnie %{count} tygodnie
1086
 setting_cross_project_subtasks: Powiązania zagadnień między projektami
1087
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
1088
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
1089
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
1090
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1091
 button_hide: Ukryj
1092
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
1093
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych dni
1094
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich dni
1095
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1096
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1097
  removed in order to preserve only one value per item.
1098
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1099
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
1100
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
1101
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
1102
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
1103
 setting_jsonp_enabled: Uaktywnij wsparcie dla JSONP
1104
 field_inherit_members: Dziedziczenie członków
1105
 field_closed_on: Data zamknięcia
1106
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
1107
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
1108
 label_total_time: Ogółem
1109
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po wykonaniu zmian.
1110
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
1111
 setting_emails_header: Nagłówek e-maili
1112
 notice_account_not_activated_yet: Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz
1113
  otrzymać nowy e-mail aktywanyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.
1114
 notice_account_locked: Twoje konto jest zablokowane.
1115
 notice_account_register_done: Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający
1116
  instrukcję aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1117
 label_hidden: Hidden
1118
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1119
 label_visibility_roles: tylko dla ról
1120
 label_visibility_public: dla wszystkich
1121
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
1122
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1123
  current password
1124
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
1125
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
1126
 label_link: Link
1127
 label_only: only
1128
 label_drop_down_list: drop-down list
1129
 label_checkboxes: checkboxes
1130
 label_link_values_to: Link values to URL
1131
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
1132
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
1133
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1134
  is to be attached
1135
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną