pl.2220.diff

Leszek Ciesielski, 2009-01-02 18:09

Download (529 Bytes)

View differences:

lang/pl.yml (working copy)
715 715
label_updated_time_by: Uaktualnione przez %s %s temu
716 716
text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
717 717
setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
718
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
718
text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek