sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-02-13 12:54

Download (11.4 KB)

View differences:

lang/sv.yml (working copy)
63 63
notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
64 64
notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
65 65
notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
66
notice_successful_create: Skapandet lyckades.
66
notice_successful_create: Skapades korrekt.
67 67
notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
68 68
notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
69 69
notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
......
80 80
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
81 81

  
82 82
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %s"
83
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta repository."
84
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå repositoryt: %s"
83
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
84
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: %s"
85 85
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
86 86
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
87 87

  
......
147 147
field_admin: Administratör
148 148
field_last_login_on: Senaste inloggning
149 149
field_language: Språk
150
field_identity_url: OpenID URL
150 151
field_effective_date: Datum
151 152
field_password: Lösenord
152 153
field_new_password: Nytt lösenord
......
187 188
field_comments_sorting: Visa kommentarer
188 189
field_parent_title: Föräldersida
189 190
field_editable: Redigerbar
191
field_watcher: Bevakare
190 192

  
191 193
setting_app_title: Applikationsrubrik
192 194
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......
196 198
setting_self_registration: Självregistrering
197 199
setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
198 200
setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
199
setting_mail_from: Mailavsändare
201
setting_mail_from: Avsändare
200 202
setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
201 203
setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
202 204
setting_host_name: Värddatornamn
......
205 207
setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
206 208
setting_default_projects_public: Nya projekt är publika som standard
207 209
setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
208
setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för repository-hantering
210
setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
209 211
setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
210 212
setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
211 213
setting_autologin: Automatisk inloggning
......
213 215
setting_time_format: Tidsformat
214 216
setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
215 217
setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
216
setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för repositoriy
218
setting_repositories_encodings: Teckenuppsättningar för versionsarkiv
217 219
setting_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
218
setting_emails_footer: Mailsignatur
220
setting_emails_footer: Signatur
219 221
setting_protocol: Protokoll
220 222
setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
221 223
setting_user_format: Visningsformat för användare
......
228 230
setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
229 231
setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
230 232
setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
233
setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
231 234

  
232 235
permission_edit_project: Ändra projekt
233 236
permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
......
238 241
permission_edit_issues: Ändra ärende
239 242
permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
240 243
permission_add_issue_notes: Lägga till notering
241
permission_edit_issue_notes: Ändra noteringar
242
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna noteringar
244
permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
245
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
243 246
permission_move_issues: Flytta ärenden
244 247
permission_delete_issues: Ta bort ärenden
245 248
permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
......
250 253
permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
251 254
permission_log_time: Logga spenderad tid
252 255
permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
253
permission_edit_time_entries: Ändra tidloggar
254
permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggar
256
permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
257
permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
255 258
permission_manage_news: Hantera nyheter
256 259
permission_comment_news: Kommentera nyheter
257 260
permission_manage_documents: Hantera dokument
......
266 269
permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
267 270
permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
268 271
permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
269
permission_manage_repository: Hantera repository
270
permission_browse_repository: Bläddra i repository
272
permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
273
permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
271 274
permission_view_changesets: Visa changesets
272
permission_commit_access: Commit-tillgång
275
permission_commit_access: Commit-åtkomst
273 276
permission_manage_boards: Hantera forum
274 277
permission_view_messages: Visa meddelanden
275 278
permission_add_messages: Lägg till meddelanden
......
283 286
project_module_documents: Dokument
284 287
project_module_files: Filer
285 288
project_module_wiki: Wiki
286
project_module_repository: Repository
289
project_module_repository: Versionsarkiv
287 290
project_module_boards: Forum
288 291

  
289 292
label_user: Användare
......
317 320
label_tracker_new: Ny ärendetyp
318 321
label_workflow: Arbetsflöde
319 322
label_issue_status: Ärendestatus
320
label_issue_status_plural: Ärendestatusar
323
label_issue_status_plural: Ärendestatus
321 324
label_issue_status_new: Ny status
322 325
label_issue_category: Ärendekategori
323 326
label_issue_category_plural: Ärendekategorier
......
325 328
label_custom_field: Användardefinerat fält
326 329
label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
327 330
label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
328
label_enumerations: Enumerationer
331
label_enumerations: Uppräkningar
329 332
label_enumeration_new: Nytt värde
330 333
label_information: Information
331 334
label_information_plural: Information
332 335
label_please_login: Var god logga in
333 336
label_register: Registrera
337
label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
334 338
label_password_lost: Glömt lösenord
335 339
label_home: Hem
336 340
label_my_page: Min sida
......
403 407
label_total: Total
404 408
label_permissions: Behörigheter
405 409
label_current_status: Nuvarande status
406
label_new_statuses_allowed: Nya statusar tillåtna
410
label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
407 411
label_all: alla
408 412
label_none: ingen
409 413
label_nobody: ingen
......
451 455
label_contains: innehåller
452 456
label_not_contains: innehåller inte
453 457
label_day_plural: dagar
454
label_repository: Repository
455
label_repository_plural: Repositorys
458
label_repository: Versionsarkiv
459
label_repository_plural: Versionsarkiv
456 460
label_browse: Bläddra
457 461
label_modification: %d ändring
458 462
label_modification_plural: %d ändringar
......
562 566
label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
563 567
label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
564 568
label_user_mail_option_none: "Endast för saker jag bevakar eller är involverad i"
565
label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli notifierad om ändringar som jag har gjort"
569
label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
566 570
label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
567 571
label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
568 572
label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
......
658 662
text_issue_category_destroy_question: Några ärenden (%d) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?
659 663
text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
660 664
text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
661
text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara få notifieringar om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
662
text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatusar och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
665
text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
666
text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
663 667
text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
664 668
text_status_changed_by_changeset: Tilldelad i changeset %s.
665 669
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
666 670
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
667 671
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
668
text_file_repository_writable: Foldern för bifogade filer är skrivbar
669
text_plugin_assets_writable: Foldern för plug-ins är skrivbar
672
text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbar
673
text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbar
670 674
text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (valfritt)
671 675
text_destroy_time_entries_question: %.02f timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?
672 676
text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
......
675 679
text_user_wrote: '%s skrev:'
676 680
text_enumeration_destroy_question: '%d objekt är tilldelade till detta värde.'
677 681
text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
678
text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar är inaktiverade.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
679
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i repository-loggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och repositoryt mappas automatiskt."
682
text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/email.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
683
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller emailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
680 684
text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
681 685
text_custom_field_possible_values_info: 'En rad för varje värde'
682 686

  
......
705 709
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
706 710
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
707 711
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
708
field_identity_url: OpenID URL
709
setting_openid: Allow OpenID login and registration
710
label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
711
field_watcher: Watcher