lt.yml

Gediminas Muižis, 2016-03-02 08:44

Download (56.1 KB)

 
1
# Lithuanian translations for Ruby on Rails
2
# by Laurynas Butkus (laurynas.butkus@gmail.com)
3
# and Sergej Jegorov sergej.jegorov@gmail.com
4
# and Gytis Gurklys gytis.gurklys@gmail.com
5
# and Andrius Kriučkovas andrius.kriuckovas@gmail.com
6
# and Gediminas Muižis gediminas.muizis@gmail.com
7

  
8
lt:
9
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
10
 direction: ltr
11
 date:
12
  formats:
13
   # Use the strftime parameters for formats.
14
   # When no format has been given, it uses default.
15
   # You can provide other formats here if you like!
16
   default: "%m/%d/%Y" 
17
   short: "%b %d" 
18
   long: "%B %d, %Y" 
19

  
20
  day_names: [sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis]
21
  abbr_day_names: [Sek, Pir, Ant, Tre, Ket, Pen, Šeš]
22

  
23
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
24
  month_names: [~, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio]
25
  abbr_month_names: [~, Sau, Vas, Kov, Bal, Geg, Bir, Lie, Rgp, Rgs, Spa, Lap, Grd]
26
  # Used in date_select and datime_select.
27
  order:
28
   - :year
29
   - :month
30
   - :day
31

  
32
 time:
33
  formats:
34
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
35
   time: "%H:%M"
36
   short: "%d %b %H:%M"
37
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
38
  am: "ryto"
39
  pm: "vakaro"
40

  
41
 datetime:
42
  distance_in_words:
43
   half_a_minute: "pusė minutės"
44
   less_than_x_seconds:
45
    one:  "mažiau nei 1 sekundę"
46
    other: "mažiau nei %{count} sekundžių(ės)"
47
   x_seconds:
48
    one:  "1 sekundė"
49
    other: "%{count} sekundžių(ės)"
50
   less_than_x_minutes:
51
    one: "mažiau nei minutė"
52
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
53
   x_minutes:
54
    one: "1 minutė"
55
    other: "mažiau nei %{count} minučių(ės)"
56
   about_x_hours:
57
    one: "apie 1 valandą"
58
    other: "apie %{count} valandų(as)"
59
   x_hours:
60
    one: "1 valanda"
61
    other: "%{count} valandų(os)"
62
   x_days:
63
    one: "1 diena"
64
    other: "%{count} dienų(os)"
65
   about_x_months:
66
    one: "apie 1 mėnesį"
67
    other: "apie %{count} mėnesių(ius)"
68
   x_months:
69
    one: "1 mėnuo"
70
    other: "%{count} mėnesių(iai)"
71
   about_x_years:
72
    one: "apie 1 metus"
73
    other: "apie %{count} metų(us)"
74
   over_x_years:
75
    one: "virš 1 metų"
76
    other: "virš %{count} metų"
77
   almost_x_years:
78
    one:  "beveik 1 metai"
79
    other: "beveik %{count} metų(ai)"
80

  
81
 number:
82
  format:
83
   separator: ","
84
   delimiter: " "
85
   precision: 3
86

  
87
  human:
88
   format:
89
    delimiter: " "
90
    precision: 2
91
   storage_units:
92
    format: "%n %u"
93
    units:
94
     byte:
95
      one: "baitas"
96
      other: "baitų(ai)"
97
     kb: "KB" 
98
     mb: "MB"
99
     gb: "GB"
100
     tb: "TB"
101

  
102
# Used in array.to_sentence.
103
 support:
104
  array:
105
   sentence_connector: "ir"
106
   skip_last_comma: false
107

  
108
 activerecord:
109
  errors:
110
   template:
111
    header:
112
     one: "Išsaugant objektą %{model} rasta 1 klaida"
113
     other: "Išsaugant objektą %{model} rastos %{count} klaidų(os)"
114
   messages:
115
    inclusion: "neįtraukta į sąrašą"
116
    exclusion: "užimtas"
117
    invalid: "neteisingas"
118
    confirmation: "neteisingai pakartotas"
119
    accepted: "turi būti patvirtinta(as)"
120
    empty: "negali būti tuščias"
121
    blank: "negali būti tuščias"
122
    too_long: "per ilgas tekstas (daugiausiai %{count} simbolių"
123
    not_a_number: "ne skaičius"
124
    not_a_date: "neteisinga data"
125
    greater_than: "turi būti daugiau už %{count}"
126
    greater_than_or_equal_to: "turi būti daugiau arba lygu %{count}"
127
    equal_to: "turi būti lygus %{count}"
128
    less_than: "turi būti mažiau už %{count}"
129
    less_than_or_equal_to: "turi būti mažiau arba lygu %{count}"
130
    odd: "turi būti nelyginis"
131
    even: "turi būti lyginis"
132
    greater_than_start_date: "turi būti didesnė negu pradžios data"
133
    not_same_project: "nepriklauso tam pačiam projektui"
134
    circular_dependency: "Šis ryšys sukurtų ciklinę priklausomybę"
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Darbas negali būti susietas su viena iš savo darbo dalių"
136
    earlier_than_minimum_start_date: "negali būti anksčiau už %{date} dėl ankstesnių darbų"
137

  
138
 actionview_instancetag_blank_option: Prašom parinkti
139

  
140
 general_text_No: 'Ne'
141
 general_text_Yes: 'Taip'
142
 general_text_no: 'ne'
143
 general_text_yes: 'taip'
144
 general_lang_name: 'Lithuanian (lietuvių)'
145
 general_csv_separator: ','
146
 general_csv_decimal_separator: '.'
147
 general_csv_encoding: UTF-8
148
 general_pdf_fontname: freesans
149
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
150
 general_first_day_of_week: '1'
151

  
152
 notice_account_updated: Paskyra buvo sėkmingai atnaujinta.
153
 notice_account_invalid_credentials: Neteisingas vartotojo vardas ar slaptažodis
154
 notice_account_password_updated: Slaptažodis buvo sėkmingai atnaujintas.
155
 notice_account_wrong_password: Neteisingas slaptažodis
156
 notice_account_register_done: Paskyra buvo sėkmingai sukurta. Norint aktyvinti savo paskyrą, paspauskite nuorodą, kuri jums buvo siųsta į %{email}.
157
 notice_account_unknown_email: Nežinomas vartotojas.
158
 notice_account_not_activated_yet: Dar nesatę aktyvavę savo paskyros. Jei norite gauti naują aktyvavimo laišką, paspauskite <a href="%{url}">šią nuorodą</a>
159
 notice_account_locked: Jūsų paskyra užblokuota.
160
 notice_can_t_change_password: Šis pranešimas naudoja išorinį autentiškumo nustatymo šaltinį. Neįmanoma pakeisti slaptažodžio.
161
 notice_account_lost_email_sent: Į Jūsų paštą išsiųstas laiškas su naujo slaptažodžio pasirinkimo instrukcija.
162
 notice_account_activated: Jūsų paskyra aktyvuota. Galite prisijungti.
163
 notice_successful_create: Sėkmingas sukūrimas.
164
 notice_successful_update: Sėkmingas atnaujinimas.
165
 notice_successful_delete: Sėkmingas panaikinimas.
166
 notice_successful_connection: Sėkmingas susijungimas.
167
 notice_file_not_found: Puslapis, į kurį ketinate įeiti, neegzistuoja arba yra pašalintas.
168
 notice_locking_conflict: Duomenys buvo atnaujinti kito vartotojo.
169
 notice_not_authorized: Jūs neturite teisių gauti prieigą prie šio puslapio.
170
 notice_not_authorized_archived_project: Projektas, kurį bandote atidaryti, buvo suarchyvuotas.
171
 notice_email_sent: "Laiškas išsiųstas į %{value}"
172
 notice_email_error: "Laiško siuntimo metu (%{value}) įvyko klaida"
173
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsų Atom raktas buvo atnaujintas.
174
 notice_api_access_key_reseted: Jūsų API prieigos raktas buvo atnaujintas.
175
 notice_failed_to_save_issues: "Nepavyko išsaugoti %{count} darbo(ų) iš %{total} pasirinktų: %{ids}."
176
 notice_failed_to_save_time_entries: "Nepavyko išsaugoti %{count} laiko įrašo(ų) iš %{total} pasirinktų: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_members: "Nepavyko išsaugoti nario(ių): %{errors}."
178
 notice_no_issue_selected: "Nepasirinktas nei vienas darbas! Prašom pažymėti darbus, kuriuos norite redaguoti"
179
 notice_account_pending: "Jūsų paskyra buvo sukurta ir dabar laukiama administratoriaus patvirtinimo."
180
 notice_default_data_loaded: Numatytoji konfigūracija sėkmingai įkrauta.
181
 notice_unable_delete_version: Neįmanoma ištrinti versijos.
182
 notice_unable_delete_time_entry: Neįmano ištrinti laiko žurnalo įrašo.
183
 notice_issue_done_ratios_updated: Darbo atlikimo progresas atnaujintas.
184
 notice_gantt_chart_truncated: "Grafikas buvo sutrumpintas, kadangi jis viršija maksimalų (%{max}) leistinų atvaizduoti elementų kiekį"
185
 notice_issue_successful_create: "Darbas %{id} sukurtas."
186
 notice_issue_update_conflict: "Darbas buvo atnaujintas kito vartotojo kol jūs jį redagavote."
187
 notice_account_deleted: "Jūsų paskyra panaikinta."
188
 notice_user_successful_create: "Vartotojas %{id} sukurtas."
189
 notice_new_password_must_be_different: Naujas slaptažodis turi skirtis nuo esamo slaptažodžio
190
 notice_import_finished: "Visi %{count} įrašai hbuvo suimportuoti."
191
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} iš %{total} įrašų nepavyko suimportuoti."
192

  
193
 error_can_t_load_default_data: "Numatytoji konfigūracija negali būti užkrauta: %{value}"
194
 error_scm_not_found: "Saugykloje nebuvo rastas toks įrašas ar revizija"
195
 error_scm_command_failed: "Įvyko klaida jungiantis prie saugyklos: %{value}"
196
 error_scm_annotate: "Įrašas neegzistuoja arba jo negalima atvaizduoti"
197
 error_scm_annotate_big_text_file: "Įrašo negalima atvaizduoti, nes jis viršija maksimalų tekstinio failo dydį."
198
 error_issue_not_found_in_project: 'Darbas nerastas arba nepriklauso šiam projektui'
199
 error_no_tracker_in_project: 'Joks pėdsekys nesusietas su šiuo projektu. Prašom patikrinti Projekto nustatymus.'
200
 error_no_default_issue_status: 'Nenustatyta numatytoji darbo būsena. Prašome patikrinti nustatymus ("Administravimas -> Darbų būsenos").'
201
 error_can_not_delete_custom_field: Negalima ištrinti kliento lauko
202
 error_can_not_delete_tracker: "Šis pėdsekys turi įrašų ir todėl negali būti ištrintas."
203
 error_can_not_remove_role: "Ši rolė yra naudojama ir negali būti ištrinta."
204
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Uždarytai versijai priskirtas darbas negali būti atnaujintas.'
205
 error_can_not_archive_project: Šio projekto negalima suarchyvuoti
206
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Įrašo baigtumo rodikliai nebuvo atnaujinti. "
207
 error_workflow_copy_source: 'Prašome pasirinkti pirminį seklį arba rolę, kurį norite kopijuoti'
208
 error_workflow_copy_target: 'Prašome pasirinkti seklį(-ius) arba rolę(-s) į kuriuos norite kopijuoti'
209
 error_unable_delete_issue_status: 'Negalima ištrinti darbo statuso'
210
 error_unable_to_connect: "Negalima prisijungti (%{value})"
211
 error_attachment_too_big: "Šis failas negali būti įkeltas, nes viršija maksimalų (%{max_size}) leistiną failo dydį"
212
 error_session_expired: "Jūsų sesija pasibaigė. Prašome prisijunti iš naujo."
213
 warning_attachments_not_saved: "%{count} byla(-ų) negali būti išsaugota."
214
 error_password_expired: "Jūsų slaptažodžio galiojimo laikas baigėsi arba administratorius reikalauja jūsų jį pasikeisti"
215
 error_invalid_file_encoding: "Failas nėra tinkamas %{encoding} koduotės failas"
216
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Failas nėra CSV failas arba neatitinka žemiau esančių nustatymų"
217
 error_can_not_read_import_file: "Iškilo klaida skaitant importuojamą failą"
218
 error_attachment_extension_not_allowed: "Priedo plėtinys %{extension} negalimas"
219
 error_ldap_bind_credentials: "Netinkamas LDAP Vartotojo vardas/Slaptažodis"
220

  
221
 mail_subject_lost_password: "Jūsų %{value} slaptažodis"
222
 mail_body_lost_password: 'Norėdami pakeisti slaptažodį, spauskite nuorodą:'
223
 mail_subject_register: "Jūsų %{value} paskyros aktyvavimas"
224
 mail_body_register: 'Norėdami aktyvuoti paskyrą, spauskite nuorodą:'
225
 mail_body_account_information_external: "Jūs galite naudoti savo %{value} paskyrą, norėdami prisijungti."
226
 mail_body_account_information: Informacija apie Jūsų paskyrą
227
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} paskyros aktyvavimo prašymas"
228
 mail_body_account_activation_request: "Užsiregistravo naujas vartotojas (%{value}). Jo paskyra laukia jūsų patvirtinimo:"
229
 mail_subject_reminder: "%{count} darbų(ai) baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as)"
230
 mail_body_reminder: "%{count} darbas(ai), kurie yra jums priskirti, baigiasi per artimiausias %{days} dienų(as):"
231
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' pridėtas"
232
 mail_body_wiki_content_added: "Wiki puslapis '%{id}' buvo pridėtas %{author}."
233
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki puslapis '%{id}' buvo atnaujintas"
234
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki puslapį atnaujino %{author}."
235
 mail_subject_security_notification: "Saugumo pranešimas"
236
 mail_body_security_notification_change: "%{field} buvo pakeista(as)."
237
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} buvo pakeista(as) į %{value}."
238
 mail_body_security_notification_add: "Prie %{field} pridėta %{value}."
239
 mail_body_security_notification_remove: "Iš %{field} pašalinta vertė %{value}."
240
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Elektroninis paštas %{value} dabar gauna pranešimus."
241
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Elektroninis paštas %{value} nebegauna pranešimų."
242
 mail_body_settings_updated: "Tokie nustatymai buvo pakeisti:"
243

  
244
 field_name: Pavadinimas
245
 field_description: Aprašas
246
 field_summary: Santrauka
247
 field_is_required: Reikalaujama
248
 field_firstname: Vardas
249
 field_lastname: Pavardė
250
 field_mail: El. paštas
251
 field_address: El. paštas
252
 field_filename: Failas
253
 field_filesize: Dydis
254
 field_downloads: Atsiuntimai
255
 field_author: Autorius
256
 field_created_on: Sukurta
257
 field_updated_on: Atnaujintas(a)
258
 field_closed_on: Uždarytas
259
 field_field_format: Formatas
260
 field_is_for_all: Visiems projektams
261
 field_possible_values: Galimos reikšmės
262
 field_regexp: Pastovi išraiška
263
 field_min_length: Minimalus ilgis
264
 field_max_length: Maksimalus ilgis
265
 field_value: Vertė
266
 field_category: Kategorija
267
 field_title: Pavadinimas
268
 field_project: Projektas
269
 field_issue: Darbas
270
 field_status: Būsena
271
 field_notes: Pastabos
272
 field_is_closed: Darbas uždarytas
273
 field_is_default: Numatytoji vertė
274
 field_tracker: Pėdsekys
275
 field_subject: Tema
276
 field_due_date: Užbaigimo data
277
 field_assigned_to: Paskirtas
278
 field_priority: Prioritetas
279
 field_fixed_version: Tikslinė versija
280
 field_user: Vartotojas
281
 field_principal: Vardas
282
 field_role: Vaidmuo
283
 field_homepage: Pagrindinis puslapis
284
 field_is_public: Viešas
285
 field_parent: Priklauso projektui
286
 field_is_in_roadmap: Darbai rodomi veiklos grafike
287
 field_login: Registracijos vardas
288
 field_mail_notification: Elektroninio pašto pranešimai
289
 field_admin: Administratorius
290
 field_last_login_on: Paskutinis prisijungimas
291
 field_language: Kalba
292
 field_effective_date: Data
293
 field_password: Slaptažodis
294
 field_new_password: Naujas slaptažodis
295
 field_password_confirmation: Patvirtinimas
296
 field_version: Versija
297
 field_type: Tipas
298
 field_host: Pagrindinis kompiuteris
299
 field_port: Prievadas
300
 field_account: Paskyra
301
 field_base_dn: Bazinis skiriamasis vardas (base DN)
302
 field_attr_login: Registracijos vardo požymis (login)
303
 field_attr_firstname: Vardo požymis
304
 field_attr_lastname: Pavardės požymis
305
 field_attr_mail: Elektroninio pašto požymis
306
 field_onthefly: Automatinis vartotojų registravimas
307
 field_start_date: Pradėti
308
 field_done_ratio: "% atlikta"
309
 field_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
310
 field_hide_mail: Slėpti mano elektroninio pašto adresą
311
 field_comments: Komentaras
312
 field_url: URL
313
 field_start_page: Pradžios puslapis
314
 field_subproject: Sub-projektas
315
 field_hours: Valandos
316
 field_activity: Veikla
317
 field_spent_on: Data
318
 field_identifier: Identifikatorius
319
 field_is_filter: Naudojamas kaip filtras
320
 field_issue_to: Susijęs darbas
321
 field_delay: Užlaikymas
322
 field_assignable: Darbai gali būti paskirti šiam vaidmeniui
323
 field_redirect_existing_links: Peradresuokite egzistuojančias sąsajas
324
 field_estimated_hours: Numatyta trukmė
325
 field_column_names: Stulpeliai
326
 field_time_entries: Praleistas laikas
327
 field_time_zone: Laiko juosta
328
 field_searchable: Randamas
329
 field_default_value: Numatytoji vertė
330
 field_comments_sorting: Rodyti komentarus
331
 field_parent_title: Pagrindinis puslapis
332
 field_editable: Redaguojamas
333
 field_watcher: Stebėtojas
334
 field_identity_url: OpenID URL
335
 field_content: Turinys
336
 field_group_by: Sugrupuoti pagal
337
 field_sharing: Dalijimasis
338
 field_parent_issue: Pagrindinė užduotis
339
 field_member_of_group: "Priskirtojo grupė"
340
 field_assigned_to_role: ""Priskirtojo rolė"
341
 field_text: Teksto laukas
342
 field_visible: Matomas
343
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Įspėti mane, kai paliekamas puslapis su neišsaugotu tekstu"
344
 field_issues_visibility: Darbų matomumas
345
 field_is_private: Privatus
346
 field_commit_logs_encoding: Commit žinučių koduotė
347
 field_scm_path_encoding: SCM kelio koduotė
348
 field_path_to_repository: Saugyklos kelias
349
 field_root_directory: Šakninis katalogas
350
 field_cvsroot: CVSROOT
351
 field_cvs_module: Modulis
352
 field_repository_is_default: Pagrindinė saugykla
353
 field_multiple: Keletas reikšmių
354
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtras
355
 field_core_fields: Standartiniai laukai
356
 field_timeout: "Timeout (po sek.)"
357
 field_board_parent: Pagrindinis forumas
358
 field_private_notes: Privačios žinutės
359
 field_inherit_members: Paveldėti narius
360
 field_generate_password: Sugeneruoti slaptažodį
361
 field_must_change_passwd: Privalo pakeisti slaptažodį kito prisijungimo metu
362
 field_default_status: Numatytoji būsena
363
 field_users_visibility: Vartotojų matomumas
364
 field_time_entries_visibility: Laiko įrašų matomumas
365
 field_total_estimated_hours: Visas įsivertinas laikas
366
 field_default_version: Numatytoji versija
367
 field_remote_ip: IP address
368

  
369
 setting_app_title: Programos pavadinimas
370
 setting_app_subtitle: Programos paantraštė
371
 setting_welcome_text: Pasveikinimas
372
 setting_default_language: Numatytoji kalba
373
 setting_login_required: Reikalingas autentiškumo nustatymas
374
 setting_self_registration: Savi-registracija
375
 setting_attachment_max_size: Priedo maksimalus dydis
376
 setting_issues_export_limit: Darbų eksportavimo riba
377
 setting_mail_from: Išleidimo elektroninio pašto adresas
378
 setting_bcc_recipients: Nematomos kopijos (bcc) gavėjai 
379
 setting_plain_text_mail: Tik tekstas laiške (be HTML)
380
 setting_host_name: Pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir kelias
381
 setting_text_formatting: Teksto formatavimas
382
 setting_wiki_compression: Wiki istorijos suspaudimas
383
 setting_feeds_limit: Maksimalus objektų kiekis Atom sklaidos kanale
384
 setting_default_projects_public: Nauji projektai yra vieši pagal nutylėjimą
385
 setting_autofetch_changesets: Automatinis pakeitimų atnaujinimas
386
 setting_sys_api_enabled: Įgalinti WS saugyklos valdymui
387
 setting_commit_ref_keywords: Nuoroda į reikšminius žodžius
388
 setting_commit_fix_keywords: Reikšminių žodžių fiksavimas
389
 setting_autologin: Automatinis prisijungimas
390
 setting_date_format: Datos formatas
391
 setting_time_format: Laiko formatas
392
 setting_cross_project_issue_relations: Leisti tarp-projektinius darbų ryšius
393
 setting_cross_project_subtasks: Leisti susieti skirtingų projektų užduočių dalis
394
 setting_issue_list_default_columns: Numatytieji stulpeliai darbų sąraše
395
 setting_repositories_encodings: Pridėtų failų ir saugyklų šifravimas
396
 setting_emails_header: Laiško antraštė
397
 setting_emails_footer: Laiško paraštė
398
 setting_protocol: Protokolas
399
 setting_per_page_options: Įrašų puslapyje nustatymas
400
 setting_user_format: Vartotojo atvaizdavimo formatas
401
 setting_activity_days_default: Atvaizduojamos dienos projekto veikloje
402
 setting_display_subprojects_issues: Pagal nutylėjimą, rodyti sub-projektų darbus pagrindiniame projekte
403
 setting_enabled_scm: Įgalinti SCM
404
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trumpinti laiškus po vienos iš šių eilučių"
405
 setting_mail_handler_api_enabled: Įgalinti WS įeinantiems laiškams
406
 setting_mail_handler_api_key: Įeinančių laiškų WS API raktas
407
 setting_sys_api_key: Repository management WS API key
408
 setting_sequential_project_identifiers: Generuoti nuoseklius projekto identifikatorius
409
 setting_gravatar_enabled: Naudoti Gravatar vartotojo paveiksliukus
410
 setting_gravatar_default: Gravatar paveiksliukas pagal nutylėjimą
411
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalus rodomas pakeitimų eilučių skaičius
412
 setting_file_max_size_displayed: Maksimalus tekstinių failų dydis rodomas vienoje eilutėje
413
 setting_repository_log_display_limit: Maksimalus revizijų skaičius rodomas failo žurnale
414
 setting_openid: Leisti OpenID prisijungimą ir registraciją
415
 setting_password_max_age: Reikalauti slaptažodžio pakeitimo po
416
 setting_password_min_length: Minimalus slaptažodžio ilgis
417
 setting_lost_password: Leisti slaptažodžio atstatymą elektroninu laišku
418
 setting_new_project_user_role_id: Vaidmuo suteiktas vartotojui, kuris nėra administratorius ir kuris sukuria projektą
419
 setting_default_projects_modules: Pagal nutylėjimą naujame projekte įjungti moduliai
420
 setting_issue_done_ratio: Darbo įvykdymo progresą skaičiuoti pagal
421
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Naudoti darbo lauką
422
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Naudoti darbo statusą
423
 setting_start_of_week: Savaitės pradžios diena
424
 setting_rest_api_enabled: Įjungti REST tinklo servisą (WS)
425
 setting_cache_formatted_text: Laikyti atmintyje formatuotą tekstą
426
 setting_default_notification_option: Numatytosios pranešimų nuostatos
427
 setting_commit_logtime_enabled: Įjungti laiko registravimą
428
 setting_commit_logtime_activity_id: Laiko įrašų veikla
429
 setting_gantt_items_limit: Maksimalus rodmenų skaičius rodomas Gantt'o grafike
430
 setting_issue_group_assignment: Leisti darbo priskirimą grupėms
431
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Naudoti dabartinę datą kaip naujų darbų pradžios datą
432
 setting_commit_cross_project_ref: Leisti kurti nuorodą darbams iš visų kitų projektų
433
 setting_unsubscribe: Leisti vartotojams panaikinti savo paskyrą
434
 setting_session_lifetime: Sesijos maksimalus galiojimas
435
 setting_session_timeout: Sesijos neveiklumo laiko tarpas
436
 setting_thumbnails_enabled: Rodyti sumažintus priedų atvaizdus
437
 setting_thumbnails_size: Sumažinto atvaizdo dydis (pikseliais)
438
 setting_non_working_week_days: Nedarbo dienos
439
 setting_jsonp_enabled: Įgalinti JSONP palaikymą
440
 setting_default_projects_tracker_ids: Numatytieji pėdsekiai naujiems projektams
441
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Neįtraukti priedų su pavadinimu
442
 setting_force_default_language_for_anonymous: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą anoniminiams vartotojams
443
 setting_force_default_language_for_loggedin: Priverstinai nustatyti numatytąją kalbą prisijungusiems vartotojams
444
 setting_link_copied_issue: Susieti darbus kopijavimo metu
445
 setting_max_additional_emails: Maksimalus skaičius papildomų elektronikių laiškų adresų
446
 setting_search_results_per_page: Paieškos rezultatai puslapyje
447
 setting_attachment_extensions_allowed: Leistini plėtiniai
448
 setting_attachment_extensions_denied: Neleistini plėtiniai
449

  
450
 permission_add_project: Sukurti projektą
451
 permission_add_subprojects: Kurti sub-projektus
452
 permission_edit_project: Redaguoti projektą
453
 permission_close_project: Uždaryti / atkurti projektą
454
 permission_select_project_modules: Parinkti projekto modulius
455
 permission_manage_members: Valdyti narius
456
 permission_manage_project_activities: Valdyti projekto veiklas
457
 permission_manage_versions: Valdyti versijas
458
 permission_manage_categories: Valdyti darbų kategorijas
459
 permission_view_issues: Peržiūrėti Darbus
460
 permission_add_issues: Sukurti darbus
461
 permission_edit_issues: Redaguoti darbus
462
 permission_copy_issues: Kopijuoti darbus
463
 permission_manage_issue_relations: Valdyti darbų ryšius
464
 permission_set_issues_private: Nustatyti darbą viešu ar privačiu
465
 permission_set_own_issues_private: Nustatyti savo darbus viešais ar privačiais
466
 permission_add_issue_notes: Rašyti pastabas
467
 permission_edit_issue_notes: Redaguoti pastabas
468
 permission_edit_own_issue_notes: Redaguoti savo pastabas
469
 permission_view_private_notes: Matyti privačias pastabas
470
 permission_set_notes_private: Nustatyti pastabas privačiomis
471
 permission_move_issues: Perkelti darbus
472
 permission_delete_issues: Pašalinti darbus
473
 permission_manage_public_queries: Valdyti viešas užklausas
474
 permission_save_queries: Išsaugoti užklausas
475
 permission_view_gantt: Matyti Gantt grafiką
476
 permission_view_calendar: Matyti kalendorių
477
 permission_view_issue_watchers: Matyti stebėtojų sąrašą
478
 permission_add_issue_watchers: Pridėti stebėtojus
479
 permission_delete_issue_watchers: Pašalinti stebėtojus
480
 permission_log_time: Regsitruoti dirbtą laiką
481
 permission_view_time_entries: Matyti dirbtą laiką
482
 permission_edit_time_entries: Redaguoti laiko įrašus
483
 permission_edit_own_time_entries: Redaguoti savo laiko įrašus
484
 permission_manage_news: Valdyti naujienas
485
 permission_comment_news: Komentuoti naujienas
486
 permission_view_documents: Matyti dokumentus
487
 permission_add_documents: Pridėti dokumentus
488
 permission_edit_documents: Redaguoti dokumentus
489
 permission_delete_documents: Trinti dokumentus
490
 permission_manage_files: Valdyti failus
491
 permission_view_files: Matyti failus
492
 permission_manage_wiki: Valdyti wiki
493
 permission_rename_wiki_pages: Pervadinti wiki puslapius
494
 permission_delete_wiki_pages: Pašalinti wiki puslapius
495
 permission_view_wiki_pages: Matyti wiki
496
 permission_view_wiki_edits: Matyti wiki istoriją
497
 permission_edit_wiki_pages: Redaguoti wiki puslapius
498
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Pašalinti priedus
499
 permission_protect_wiki_pages: Apsaugoti wiki puslapius
500
 permission_manage_repository: Valdyti saugyklą
501
 permission_browse_repository: Peržiūrėti saugyklą
502
 permission_view_changesets: Matyti pakeitimus
503
 permission_commit_access: Prieiga prie pakeitimų
504
 permission_manage_boards: Valdyti forumus
505
 permission_view_messages: Matyti pranešimus
506
 permission_add_messages: Skelbti pranešimus
507
 permission_edit_messages: Redaguoti pranešimus
508
 permission_edit_own_messages: Redaguoti savo pranešimus
509
 permission_delete_messages: Pašalinti pranešimus
510
 permission_delete_own_messages: Pašalinti savo pranešimus
511
 permission_export_wiki_pages: Eksportuoti wiki puslapius
512
 permission_manage_subtasks: Valdyti darbo dalis
513
 permission_manage_related_issues: Tvarkyti susietus darbus
514
 permission_import_issues: Importuoti darbus
515

  
516
 project_module_issue_tracking: Darbų pėdsekys
517
 project_module_time_tracking: Laiko pėdsekys
518
 project_module_news: Naujienos
519
 project_module_documents: Dokumentai
520
 project_module_files: Failai
521
 project_module_wiki: Wiki
522
 project_module_repository: Saugykla
523
 project_module_boards: Forumai
524
 project_module_calendar: Kalendorius
525
 project_module_gantt: Gantt
526

  
527
 label_user: Vartotojas
528
 label_user_plural: Vartotojai
529
 label_user_new: Naujas vartotojas
530
 label_user_anonymous: Anonimas
531
 label_project: Projektas
532
 label_project_new: Naujas projektas
533
 label_project_plural: Projektai
534
 label_x_projects:
535
  zero: nėra projektų
536
  one:  1 projektas
537
  other: "%{count} projektų(ai)"
538
 label_project_all: Visi Projektai
539
 label_project_latest: Naujausi projektai
540
 label_issue: Darbas
541
 label_issue_new: Naujas darbas
542
 label_issue_plural: Darbai
543
 label_issue_view_all: Peržiūrėti visus darbus
544
 label_issues_by: "Darbai pagal %{value}"
545
 label_issue_added: Darbas pridėtas
546
 label_issue_updated: Darbas atnaujintas
547
 label_issue_note_added: Pastaba pridėta
548
 label_issue_status_updated: Statusas atnaujintas
549
 label_issue_assigned_to_updated: Paskirtasis atnaujintas
550
 label_issue_priority_updated: Prioritetas atnaujintas
551
 label_document: Dokumentas
552
 label_document_new: Naujas dokumentas
553
 label_document_plural: Dokumentai
554
 label_document_added: Dokumentas pridėtas
555
 label_role: Vaidmuo
556
 label_role_plural: Vaidmenys
557
 label_role_new: Naujas vaidmuo
558
 label_role_and_permissions: Vaidmenys ir leidimai
559
 label_role_anonymous: Anonimas
560
 label_role_non_member: Nėra narys
561
 label_member: Narys
562
 label_member_new: Naujas narys
563
 label_member_plural: Nariai
564
 label_tracker: Pėdsekys
565
 label_tracker_plural: Pėdsekiai
566
 label_tracker_new: Naujas pėdsekys
567
 label_workflow: Darbų eiga
568
 label_issue_status: Darbo būsena
569
 label_issue_status_plural: Darbų būsenos
570
 label_issue_status_new: Nauja būsena
571
 label_issue_category: Darbo kategorija
572
 label_issue_category_plural: Darbo kategorijos
573
 label_issue_category_new: Nauja kategorija
574
 label_custom_field: Kliento laukas
575
 label_custom_field_plural: Kliento laukai
576
 label_custom_field_new: Naujas kliento laukas
577
 label_enumerations: Išvardinimai
578
 label_enumeration_new: Nauja vertė
579
 label_information: Informacija
580
 label_information_plural: Informacija
581
 label_please_login: Prašom prisijungti
582
 label_register: Užsiregistruoti
583
 label_login_with_open_id_option: arba prisijunkite su OpenID
584
 label_password_lost: Prarastas slaptažodis
585
 label_password_required: Norėdami tęsti, patvirtinkite savo slaptažodį
586
 label_home: Pagrindinis
587
 label_my_page: Mano puslapis
588
 label_my_account: Mano paskyra
589
 label_my_projects: Mano projektai
590
 label_my_page_block: Mano puslapio blokas
591
 label_administration: Administravimas
592
 label_login: Prisijungti
593
 label_logout: Atsijungti
594
 label_help: Pagalba
595
 label_reported_issues: Pranešti darbai
596
 label_assigned_issues: Priskirti darbai
597
 label_assigned_to_me_issues: Darbai, priskirti man
598
 label_last_login: Paskutinis prisijungimas
599
 label_registered_on: Užregistruota
600
 label_activity: Veikla
601
 label_overall_activity: Visa veikla
602
 label_user_activity: "%{value} veikla"
603
 label_new: Naujas
604
 label_logged_as: Prisijungęs kaip
605
 label_environment: Aplinka
606
 label_authentication: Autentiškumo nustatymas
607
 label_auth_source: Autentiškumo nustatymo būdas
608
 label_auth_source_new: Naujas autentiškumo nustatymo būdas
609
 label_auth_source_plural: Autentiškumo nustatymo būdai
610
 label_subproject_plural: Sub-projektai
611
 label_subproject_new: Naujas sub-projektas
612
 label_and_its_subprojects: "%{value} projektas ir jo sub-projektai"
613
 label_min_max_length: Min - Maks ilgis
614
 label_list: Sąrašas
615
 label_date: Data
616
 label_integer: Sveikasis skaičius
617
 label_float: Slankiojo kablelio skaičius
618
 label_boolean: BLoginis
619
 label_string: Tekstas
620
 label_text: Ilgas tekstas
621
 label_attribute: Požymis
622
 label_attribute_plural: Požymiai
623
 label_no_data: Nėra ką atvaizduoti
624
 label_change_status: Pakeitimo būsena
625
 label_history: Istorija
626
 label_attachment: Failas
627
 label_attachment_new: Naujas failas
628
 label_attachment_delete: Pašalinkite failą
629
 label_attachment_plural: Failai
630
 label_file_added: Failas pridėtas
631
 label_report: Ataskaita
632
 label_report_plural: Ataskaitos
633
 label_news: Naujiena
634
 label_news_new: Pridėti naujienas
635
 label_news_plural: Naujienos
636
 label_news_latest: Paskutinės naujienos
637
 label_news_view_all: Peržiūrėti visas naujienas
638
 label_news_added: Naujiena pridėta
639
 label_news_comment_added: Prie naujienos pridėtas komentaras
640
 label_settings: Nustatymai
641
 label_overview: Apžvalga
642
 label_version: Versija
643
 label_version_new: Nauja versija
644
 label_version_plural: Versijos
645
 label_close_versions: Uždaryti užbaigtas versijas
646
 label_confirmation: Patvirtinimas
647
 label_export_to: 'Eksportuoti į:'
648
 label_read: Skaitykite...
649
 label_public_projects: Vieši projektai
650
 label_open_issues: atidaryta
651
 label_open_issues_plural: atidaryti
652
 label_closed_issues: uždaryta
653
 label_closed_issues_plural: uždaryti
654
 label_x_open_issues_abbr:
655
  zero: 0 atidarytų
656
  one:  1 atidarytas
657
  other: "%{count} atidarytų(i)"
658
 label_x_closed_issues_abbr:
659
  zero: 0 uždarytų
660
  one:  1 uždarytas
661
  other: "%{count} uždarytų(i)"
662
 label_x_issues:
663
  zero: 0 darbų
664
  one:  1 darbas
665
  other: "%{count} darbų(ai)"
666
 label_total: Iš viso
667
 label_total_plural: Iš viso
668
 label_total_time: Visas laikas
669
 label_permissions: Leidimai
670
 label_current_status: Dabartinė būsena
671
 label_new_statuses_allowed: Naujos būsenos galimos
672
 label_all: visi
673
 label_any: bet kuris
674
 label_none: joks
675
 label_nobody: niekas
676
 label_next: Kitas
677
 label_previous: Ankstesnis
678
 label_used_by: Naudotas
679
 label_details: Detalės
680
 label_add_note: Pridėkite pastabą
681
 label_calendar: Kalendorius
682
 label_months_from: mėnesiai nuo
683
 label_gantt: Gantt
684
 label_internal: Vidinis
685
 label_last_changes: "paskutiniai %{count} pokyčiai(-ių)"
686
 label_change_view_all: Peržiūrėti visus pakeitimus
687
 label_personalize_page: Suasmeninti šį puslapį
688
 label_comment: Komentaras
689
 label_comment_plural: Komentarai
690
 label_x_comments:
691
  zero: 0 komentarų
692
  one: 1 komentaras
693
  other: "%{count} komentarų(-ai)"
694
 label_comment_add: Pridėkite komentarą
695
 label_comment_added: Komentaras pridėtas
696
 label_comment_delete: Pašalinti komentarus
697
 label_query: Išsaugota užklausa
698
 label_query_plural: Išsaugotos užklausos
699
 label_query_new: Nauja užklausa
700
 label_my_queries: Mano sukurtos užklausos
701
 label_filter_add: Pridėti filtrą
702
 label_filter_plural: Filtrai
703
 label_equals: yra
704
 label_not_equals: nėra
705
 label_in_less_than: mažiau nei
706
 label_in_more_than: daugiau nei
707
 label_in_the_next_days: per ateinančias
708
 label_in_the_past_days: per paskutines
709
 label_greater_or_equal: '>='
710
 label_less_or_equal: '<='
711
 label_between: tarp
712
 label_in: per
713
 label_today: šiandien
714
 label_all_time: visas laikas
715
 label_yesterday: vakar
716
 label_this_week: šią savaitę
717
 label_last_week: praeita savaitė
718
 label_last_n_weeks: "paskutinės %{count} sav."
719
 label_last_n_days: "paskutinės %{count} dienų"
720
 label_this_month: šis mėnuo
721
 label_last_month: praeitas mėnuo
722
 label_this_year: šiemet
723
 label_date_range: Dienų diapazonas
724
 label_less_than_ago: vėliau nei prieš dienų
725
 label_more_than_ago: anksčiau nei prieš dienų
726
 label_ago: dienų prieš
727
 label_contains: turi
728
 label_not_contains: neturi
729
 label_any_issues_in_project: bet kurie darbai projekte
730
 label_any_issues_not_in_project: bet kurie ne projekto darbai
731
 label_no_issues_in_project: projekte nėra darbų
732
 label_any_open_issues: bet kurie atviri darbai
733
 label_no_open_issues: nėra atvirų darbų
734
 label_day_plural: dienų(-os)
735
 label_repository: Saugykla
736
 label_repository_new: Nauja saugykla
737
 label_repository_plural: Saugyklos
738
 label_browse: Naršyti
739
 label_branch: Šaka
740
 label_tag: Tag'as
741
 label_revision: Revizija
742
 label_revision_plural: Revizijos
743
 label_revision_id: "Revizija %{value}"
744
 label_associated_revisions: Susijusios revizijos
745
 label_added: pridėtas
746
 label_modified: pakeistas
747
 label_copied: nukopijuotas
748
 label_renamed: pervardintas
749
 label_deleted: pašalintas
750
 label_latest_revision: Paskutinė revizija
751
 label_latest_revision_plural: Paskutinės revizijos
752
 label_view_revisions: Peržiūrėti revizijas
753
 label_view_all_revisions: Peržiūrėti visas revizijas
754
 label_max_size: Maksimalus dydis
755
 label_sort_highest: Perkelti į viršūnę
756
 label_sort_higher: Perkelti į viršų
757
 label_sort_lower: Perkelti žemyn
758
 label_sort_lowest: Perkelti į apačią
759
 label_roadmap: Veiklos grafikas
760
 label_roadmap_due_in: "Baigiasi po %{value}"
761
 label_roadmap_overdue: "%{value} vėluojama"
762
 label_roadmap_no_issues: Šiai versijai nepriskirtas joks darbas
763
 label_search: Ieškoti
764
 label_result_plural: Rezultatai
765
 label_all_words: Visi žodžiai
766
 label_wiki: Wiki
767
 label_wiki_edit: Wiki redakcija
768
 label_wiki_edit_plural: Wiki redakcijos
769
 label_wiki_page: Wiki puslapis
770
 label_wiki_page_plural: Wiki puslapiai
771
 label_index_by_title: Rūšiuoti pagal pavadinimą
772
 label_index_by_date: Rūšiuoti pagal datą
773
 label_current_version: Einamoji versija
774
 label_preview: Peržiūra
775
 label_feed_plural: Kanalai
776
 label_changes_details: Visų pakeitimų detalės
777
 label_issue_tracking: Darbų sekimas
778
 label_spent_time: Dirbtas laikas
779
 label_total_spent_time: Visas dirbtas laikas
780
 label_overall_spent_time: Visas dirbtas laikas
781
 label_f_hour: "%{value} valanda"
782
 label_f_hour_plural: "%{value} valandų(-os)"
783
 label_f_hour_short: "%{value} h"
784
 label_time_tracking: Laiko apskaita
785
 label_change_plural: Pakeitimai
786
 label_statistics: Statistika
787
 label_commits_per_month: Įkėlimai per mėnesį
788
 label_commits_per_author: Įkėlimai pagal autorių
789
 label_diff: skirt.
790
 label_view_diff: Skirtumų peržiūra
791
 label_diff_inline: įterptas
792
 label_diff_side_by_side: šalia
793
 label_options: Pasirinkimai
794
 label_copy_workflow_from: Kopijuoti darbų eiga iš
795
 label_permissions_report: Leidimų apžvalga
796
 label_watched_issues: Stebimi darbai
797
 label_related_issues: Susiję darbai
798
 label_applied_status: Taikomoji būsena
799
 label_loading: Kraunama...
800
 label_relation_new: Naujas ryšys
801
 label_relation_delete: Pašalinti ryšį
802
 label_relates_to: Susietas su
803
 label_duplicates: Dubliuoja
804
 label_duplicated_by: Dubliuojasi su
805
 label_blocks: Blokuoja
806
 label_blocked_by: Blokuojamas
807
 label_precedes: Pradedamas vėliau
808
 label_follows: Užbaigiamas anksčiau
809
 label_copied_to: Nukopijuota į
810
 label_copied_from: Nukopijuota iš
811
 label_stay_logged_in: Likti prisijungus
812
 label_disabled: išjungta(-as)
813
 label_show_completed_versions: Rodyti užbaigtas versijas
814
 label_me: 
815
 label_board: Forumas
816
 label_board_new: Naujas forumas
817
 label_board_plural: Forumai
818
 label_board_locked: Užrakinta
819
 label_board_sticky: Lipnus
820
 label_topic_plural: Temos
821
 label_message_plural:Pranešimai
822
 label_message_last: Paskutinis pranešimas
823
 label_message_new: Naujas pranešimas
824
 label_message_posted: Pranešimas pridėtas
825
 label_reply_plural: Atsakymai
826
 label_send_information: Nusiųsti vartotojui paskyros informaciją 
827
 label_year: Metai
828
 label_month: Mėnuo
829
 label_week: Savaitė
830
 label_date_from: Nuo
831
 label_date_to: Iki
832
 label_language_based: Pagrįsta vartotojo kalba
833
 label_sort_by: "Rūšiuoti pagal %{value}"
834
 label_send_test_email: Nusiųsti bandomąjį laišką
835
 label_feeds_access_key: Atom prieigos raktas
836
 label_missing_feeds_access_key: Trūksta Atom prieigos rakto
837
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
838
 label_module_plural: Moduliai
839
 label_added_time_by: "%{author} pridėjo prieš %{age}"
840
 label_updated_time_by: "%{author} atnaujino prieš %{age}"
841
 label_updated_time: "Atnaujinta prieš %{value}"
842
 label_jump_to_a_project: Šuolis į projektą...
843
 label_file_plural: Failai
844
 label_changeset_plural: Pakeitimų rinkiniai
845
 label_default_columns: Numatytieji stulpeliai
846
 label_no_change_option: (Jokio pakeitimo)
847
 label_bulk_edit_selected_issues: Masiškai redaguoti pasirinktus darbus
848
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masiškai redaguotumėte pasirinktus laiko įrašus
849
 label_theme: Tema
850
 label_default: Numatyta(-as)
851
 label_search_titles_only: Ieškoti tiktai pavadinimuose
852
 label_user_mail_option_all: "Bet kokiam įvykiui visuose mano projektuose"
853
 label_user_mail_option_selected: "Bet kokiam įvykiui tiktai pasirinktuose projektuose ..."
854
 label_user_mail_option_none: "Jokių įvykių"
855
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tiktai dalykai, kuriuos stebiu arba esu įtrauktas"
856
 label_user_mail_option_only_assigned: "Tiktai dalykai, kuriems esu priskirtas"
857
 label_user_mail_option_only_owner: "Tiktai dalykai, kurių šeimininkas esu aš"
858
 label_user_mail_no_self_notified: "Nenoriu būti informuotas apie pakeitimus, kuriuos pats atlieku"
859
 label_registration_activation_by_email: paskyros aktyvacija per e-paštą
860
 label_registration_manual_activation: rankinė paskyros aktyvacija
861
 label_registration_automatic_activation: automatinė paskyros aktyvacija
862
 label_display_per_page: "%{value} įrašų puslapyje"
863
 label_age: Amžius
864
 label_change_properties: Pakeisti nustatymus
865
 label_general: Bendri(-as)
866
 label_more: Daugiau
867
 label_scm: SCM
868
 label_plugins: Įskiepiai
869
 label_ldap_authentication: LDAP autentifikacija
870
 label_downloads_abbr: Siunt.
871
 label_optional_description: Laisvai pasirenkamas apibūdinimas
872
 label_add_another_file: Pridėti kitą failą
873
 label_preferences: Savybės
874
 label_chronological_order: Chronologine tvarka
875
 label_reverse_chronological_order: Atbuline chronologine tvarka
876
 label_planning: Planavimas
877
 label_incoming_emails: Įeinantys laiškai
878
 label_generate_key: Generuoti raktą
879
 label_issue_watchers: Stebėtojai
880
 label_example: Pavyzdys
881
 label_display: Demonstruoti
882
 label_sort: Rūšiuoti
883
 label_ascending: Didėjantis
884
 label_descending: Mažėjantis
885
 label_date_from_to: Nuo %{start} iki %{end}
886
 label_wiki_content_added: Wiki puslapis pridėtas
887
 label_wiki_content_updated: Wiki puslapis atnaujintas
888
 label_group: Grupė
889
 label_group_plural: Grupės
890
 label_group_new: Nauja grupė
891
 label_group_anonymous: Anoniminiai vartotojai
892
 label_group_non_member: Nepriklausantys projektui vartotojai
893
 label_time_entry_plural: Sprendimo laikas
894
 label_version_sharing_none: Nesidalinama
895
 label_version_sharing_descendants: Su sub-projektais
896
 label_version_sharing_hierarchy: Su projekto hierarchija
897
 label_version_sharing_tree: WiSu projekto medžiu
898
 label_version_sharing_system: Su visais projektais
899
 label_update_issue_done_ratios: Atnaujinti darbo atlikimo progresą
900
 label_copy_source: Šaltinis
901
 label_copy_target: Tikslas
902
 label_copy_same_as_target: Toks pat kaip tikslas
903
 label_display_used_statuses_only: Rodyti tik tuos statusus, kurie naudojami šio pėdsekio
904
 label_api_access_key: API prieigos raktas
905
 label_missing_api_access_key: Trūksta API prieigos rakto
906
 label_api_access_key_created_on: "API prieigos raktas sukurtas prieš %{value}"
907
 label_profile: Profilis
908
 label_subtask_plural: Darbo dalys
909
 label_project_copy_notifications: Siųsti pranešimus į e-paštą kopijuojant projektą
910
 label_principal_search: "Ieškoti vartotojo arba grupės:"
911
 label_user_search: "Ieškoti vartotojo:"
912
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai vartotojas yra darbo autorius
913
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Papildomi darbų eigos variantai leistini, kai darbas paskirtas vartotojui
914
 label_issues_visibility_all: Visi darbai
915
 label_issues_visibility_public: Visi vieši darbai
916
 label_issues_visibility_own: Darbai, sukurti vartotojo arba jam priskirti
917
 label_git_report_last_commit: Nurodyti paskutinį failų ir katalogų pakeitimą
918
 label_parent_revision: Pirminė revizija
919
 label_child_revision: Sekanti revizija
920
 label_export_options: "%{export_format} eksportavimo nustatymai"
921
 label_copy_attachments: Kopijuoti priedus
922
 label_copy_subtasks: Kopijuoti darbo dalis
923
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
924
 label_completed_versions: Užbaigtos versijos
925
 label_search_for_watchers: Ieškoti vartotojų kuriuos įtraukti kaip stebėtojus
926
 label_session_expiration: Baigėsi sujungimo sesija
927
 label_show_closed_projects: Matyti uždarytus projektus
928
 label_status_transitions: Darbų eiga
929
 label_fields_permissions: Leidimai
930
 label_readonly: Tik peržiūra
931
 label_required: Privaloma(s)
932
 label_hidden: Paslėptas
933
 label_attribute_of_project: "Projekto %{name}"
934
 label_attribute_of_issue: "Darbo %{name}"
935
 label_attribute_of_author: "Autoriaus %{name}"
936
 label_attribute_of_assigned_to: "Paskirto %{name}"
937
 label_attribute_of_user: "Vartotojo %{name}"
938
 label_attribute_of_fixed_version: "Versijos %{name}"
939
 label_cross_project_descendants: Su sub-projektais
940
 label_cross_project_tree: Su projekto medžiu
941
 label_cross_project_hierarchy: Su projekto hierarchija
942
 label_cross_project_system: Su visais projektais
943
 label_gantt_progress_line: Progreso linija
944
 label_visibility_private: tik man
945
 label_visibility_roles: tik šioms rolėms
946
 label_visibility_public: bet kuriam vartotojui
947
 label_link: Nuoroda
948
 label_only: tik
949
 label_drop_down_list: pasirinkimų sąrašas
950
 label_checkboxes: žymimieji langeliai
951
 label_radio_buttons: akutės
952
 label_link_values_to: Nuorodos vertės į URL
953
 label_custom_field_select_type: Pasirinkite objektą, su kuriuo kliento laukas bus susietas
954
 label_check_for_updates: Tikrinti, ar yra atnaujinimų
955
 label_latest_compatible_version: Naujausia suderinama versija
956
 label_unknown_plugin: Nežinomas įskiepis
957
 label_add_projects: Pridėti projektus
958
 label_users_visibility_all: Visi aktyvūs vartotojai
959
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Visų prieinamų projektų vartotojai
960
 label_edit_attachments: Redaguoti prisegtus failus
961
 label_link_copied_issue: Susieti nukopijuotą darbą
962
 label_ask: Klausti
963
 label_search_attachments_yes: Ieškoti priedų pavadinimuose ir jų aprašymuose
964
 label_search_attachments_no: Neieškoti prieduose
965
 label_search_attachments_only: Ieškoti tik prieduose
966
 label_search_open_issues_only: Tik atidaryti darbai
967
 label_email_address_plural: E-paštai
968
 label_email_address_add: E-pašto adresas
969
 label_enable_notifications: Įjungti pranešimus
970
 label_disable_notifications: Išjungti pranešimus
971
 label_blank_value: tuščias(ia)
972
 label_parent_task_attributes: Pagrindinės užduoties požymiai
973
 label_parent_task_attributes_derived: Apskaičiuota iš darbo dalių
974
 label_parent_task_attributes_independent: Nepriklauso nuo darbo dalių
975
 label_time_entries_visibility_all: Visi laiko įrašai
976
 label_time_entries_visibility_own: Laiko įrašai įrašyti vartotojo
977
 label_member_management: Vartotojų valdymas
978
 label_member_management_all_roles: Visos rolės
979
 label_member_management_selected_roles_only: Tik šios rolės
980
 label_import_issues: Importuoti darbus
981
 label_select_file_to_import: Pasirinkite failą importavimui
982
 label_fields_separator: Lauko skirtukas
983
 label_fields_wrapper: Lauko aplankas
984
 label_encoding: Kodavimas
985
 label_comma_char: Kablelis
986
 label_semi_colon_char: Kabliataškis
987
 label_quote_char: Kabutės
988
 label_double_quote_char: Apostrofas
989
 label_fields_mapping: Laukų sujungimas
990
 label_file_content_preview: Failo turinio peržiūra
991
 label_create_missing_values: Sukurti trūkstamas reikšmes
992
 label_api: API 
993
 label_field_format_enumeration: Raktas/reikšmė sąrašas
994
 label_default_values_for_new_users: Numatytosios reikšmės naujiems vartotojams
995

  
996
 button_login: Prisijungti
997
 button_submit: Pateikti
998
 button_save: Išsaugoti
999
 button_check_all: Žymėti visus
1000
 button_uncheck_all: Atžymėti visus
1001
 button_collapse_all: Sutraukti visus
1002
 button_expand_all: Išskleisti visus
1003
 button_delete: Pašalinti
1004
 button_create: Sukurti
1005
 button_create_and_continue: Sukurti ir tęsti
1006
 button_test: Testas
1007
 button_edit: Redaguoti
1008
 button_edit_associated_wikipage: "Redaguoti susijusį Wiki puslapį: %{page_title}" 
1009
 button_add: Pridėti
1010
 button_change: Keisti
1011
 button_apply: Pritaikyti
1012
 button_clear: Išvalyti
1013
 button_lock: Rakinti
1014
 button_unlock: Atrakinti
1015
 button_download: Atsisiųsti
1016
 button_list: Sąrašas
1017
 button_view: Žiūrėti
1018
 button_move: Perkelti
1019
 button_move_and_follow: Perkelti ir sekti
1020
 button_back: Atgal
1021
 button_cancel: Atšaukti
1022
 button_activate: Aktyvinti
1023
 button_sort: Rūšiuoti
1024
 button_log_time: Registruoti laiką
1025
 button_rollback: Grąžinti į šią versiją
1026
 button_watch: Stebėti
1027
 button_unwatch: Nestebėti
1028
 button_reply: Atsakyti
1029
 button_archive: Archyvuoti
1030
 button_unarchive: Išpakuoti
1031
 button_reset: Atstatyti
1032
 button_rename: RPervadinti
1033
 button_change_password: Pakeisti slaptažodį
1034
 button_copy: Kopijuoti
1035
 button_copy_and_follow: Kopijuoti ir sekti
1036
 button_annotate: Rašyti pastabą
1037
 button_update: Atnaujinti
1038
 button_configure: Konfigūruoti
1039
 button_quote: Cituoti
1040
 button_duplicate: Dubliuoti
1041
 button_show: Rodyti
1042
 button_hide: Slėpti
1043
 button_edit_section: Redaguoti šį skirsnį
1044
 button_export: Eksportuoti
1045
 button_delete_my_account: Panaikinti savo paskyrą
1046
 button_close: Uždaryti
1047
 button_reopen: Atidaryti iš naujo
1048
 button_import: Importuoti
1049

  
1050
 status_active: aktyvus
1051
 status_registered: užregistruotas
1052
 status_locked: užrakintas
1053

  
1054
 project_status_active: aktyvus
1055
 project_status_closed: uždarytas
1056
 project_status_archived: archyvuotas
1057

  
1058
 version_status_open: atidaryta
1059
 version_status_locked: užrakinta
1060
 version_status_closed:uždaryta
1061

  
1062
 field_active: Aktyvus
1063

  
1064
 text_select_mail_notifications: Išrinkite veiksmus, apie kuriuos būtų pranešta elektroniniu paštu.
1065
 text_regexp_info: pvz. ^[A-Z0-9]+$
1066
 text_min_max_length_info: 0 reiškia jokių apribojimų
1067
 text_project_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, kad norite pašalinti šį projektą ir visus susijusius duomenis?
1068
 text_subprojects_destroy_warning: "Šis(-ie) sub-projektas(-ai): %{value} bus taip pat pašalinti." 
1069
 text_are_you_sure: Ar esate įsitikinęs?
1070
 text_journal_changed: "%{label} pakeistas(a) iš %{old} į %{new}"
1071
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} atnaujintas(a)"
1072
 text_journal_set_to: "%{label} nustatytas(a) į %{value}"
1073
 text_journal_deleted: "%{label} ištrintas(a) (%{old})"
1074
 text_journal_added: "%{label} pridėtas(a) %{value}"
1075
 text_tip_issue_begin_day: užduotis, prasidedanti šią dieną
1076
 text_tip_issue_end_day: užduotis, pasibaigianti šią dieną
1077
 text_tip_issue_begin_end_day: užduotis, prasidedanti ir pasibaigianti šią dieną
1078
 text_project_identifier_info: 'Leistinos mažosios raidės (a-z), skaičiai, pabraukimai ir brūkšniai, bei turi prasidėti mažąja raide .<br/>Išsaugojus, identifikatorius negali būti keičiamas.'
1079
 text_caracters_maximum: "%{count} simbolių maksimumas."
1080
 text_caracters_minimum: "Turi būti mažiausiai %{count} simbolių ilgio."
1081
 text_length_between: "Ilgis tarp %{min} ir %{max} simbolių."
1082
 text_tracker_no_workflow: Jokia darbų eiga neparinkta šiam pėdsekiui
1083
 text_unallowed_characters: Neleistini simboliai
1084
 text_comma_separated: Leistinos kelios reikšmės (atskirtos kableliu).
1085
 text_line_separated: Galimos kelios reikšmės (viena linija vienai vertei).
1086
 text_issues_ref_in_commit_messages: Darbų susiejimas ir fiksavimas pavedimų žinutėse
1087
 text_issue_added: "%{author} užregistravo darbą %{id}."
1088
 text_issue_updated: "%{author} atnaujino darbą %{id}."
1089
 text_wiki_destroy_confirmation: Ar esate įsitikinęs, jog norite pašalinti šį wiki puslapį ir visą jo turinį?
1090
 text_issue_category_destroy_question: "Kai kurie darbai (%{count}) yra paskirti šiai kategorijai. Ką jūs norite daryti?"
1091
 text_issue_category_destroy_assignments: Pašalinti priskirimus kategorijai
1092
 text_issue_category_reassign_to: Iš naujo priskirti darbus šiai kategorijai
1093
 text_user_mail_option: "Nepasirinktiems projektams, jūs gausite pranešimus tiktai apie tuos įvykius, kuriuos jūs stebite, arba į kuriuos esate įtrauktas (pvz. darbai, kurių autorius esate ar kuriems esate priskirtas)."
1094
 text_no_configuration_data: "Vaidmenys, pėdsekiai, darbų būsenos ir darbų eiga dar nebuvo sukonfigūruota.\nGriežtai rekomenduojam užkrauti numatytąją (default) konfigūraciją. Užkrovus, galėsite ją modifikuoti."
1095
 text_load_default_configuration: Užkrauti numatytąją konfigūraciją
1096
 text_status_changed_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
1097
 text_time_logged_by_changeset: "Pakeista %{value} revizijoje."
1098
 text_issues_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pažymėtą(-us) darbą(-us)?'
1099
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Taip pat bus ištrinta(-os) %{count} darbo dalis(ys)."
1100
 text_time_entries_destroy_confirmation: 'Ar jūs tikrai norite ištrinti pasirinktą(-us) laiko įrašą(-us)?'
1101
 text_select_project_modules: 'Parinkite modulius, kuriuos norite naudoti šiame projekte:'
1102
 text_default_administrator_account_changed: Administratoriaus numatytoji paskyra pakeista
1103
 text_file_repository_writable: Į failų saugyklą saugoti galima (RW)
1104
 text_plugin_assets_writable: Į įskiepių katalogą įrašyti galima
1105
 text_rmagick_available: RMagick pasiekiamas (pasirinktinai)
1106
 text_convert_available: ImageMagick konvertavimas galimas (pasirinktinai)
1107
 text_destroy_time_entries_question: "Naikinamam darbui priskirta %{hours} valandų. Ką norite su jomis daryti?"
1108
 text_destroy_time_entries: Ištrinti įrašytas valandas
1109
 text_assign_time_entries_to_project: Priskirti įrašytas valandas prie projekto
1110
 text_reassign_time_entries: 'Priskirti įrašytas valandas šiam darbui:'
1111
 text_user_wrote: "%{value} parašė:"
1112
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objektai(ų) priskirti šiai reikšmei “%{name}”."
1113
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Priskirti juos šiai reikšmei:'
1114
 text_email_delivery_not_configured: "El.pašto siuntimas nesukonfigūruotas ir perspėjimai neaktyvus.\nSukonfigūruokite savo SMTP serverį byloje config/configuration.yml ir perleiskite programą norėdami pritaikyti pakeitimus."
1115
 text_repository_usernames_mapping: "Parinkite ar atnaujinkite Redmine vartotoją, kuris paminėtas saugyklos žurnale.\nVartotojai, turintys tą patį Redmine ir saugyklos vardą ar el. paštą yra automatiškai surišti."
1116
 text_diff_truncated: "... Šis diff'as sutrauktas, nes viršija maksimalų rodomų eilučių skaičių."
1117
 text_custom_field_possible_values_info: 'Po vieną eilutę kiekvienai reikšmei'
1118
 text_wiki_page_destroy_question: "Šis puslapis turi %{descendants} susijusių arba išvestinių puslapių. Ką norite daryti?"
1119
 text_wiki_page_nullify_children: "Palikti susijusius puslapius kaip pagrindinius puslapius"
1120
 text_wiki_page_destroy_children: "Pašalinti susijusius puslapius ir jų palikuonis"
1121
 text_wiki_page_reassign_children: "Priskirkite iš naujo 'susijusius' puslapius šiam pagrindiniam puslapiui"
1122
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tuoj panaikinsite dalį arba visus leidimus ir po šio pakeitimo galite prarasti šio projekto redagavimo galimybę.\nAr jūs tikrai norite tęsti?"
1123
 text_zoom_in: Priartinti
1124
 text_zoom_out: Nutolinti
1125
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Dabartinis puslapis turi neišsaugoto teksto, kuris bus prarastas, jeigu paliksite šį puslapį."
1126
 text_scm_path_encoding_note: "Numatytasis: UTF-8"
1127
 text_subversion_repository_note: "Pavyzdžiai: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://" 
1128
 text_git_repository_note: Saugykla (repository) yra tuščia ir lokali (pvz. /gitrepo, c:\gitrepo)
1129
 text_mercurial_repository_note: Lokali saugykla (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
1130
 text_scm_command: Komanda
1131
 text_scm_command_version: Versija
1132
 text_scm_config: Jūs galite nustatyti SCM komandas config/configuration.yml faile. Prašome perkrauti programą po failo redagavimo, norint įgalinti pakeitimus.
1133
 text_scm_command_not_available: SCM komanda nepasiekiama. Patikrinkite nustatymus administravimo skyriuje.
1134
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Išsaugoti mano pakeitimus bet kuriuo atveju (ankstesni įrašai bus išsaugot, tačiau kai kurie pakeitimai bus perrašyti)
1135
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Išsaugoti mano įrašus ir atmesti likusius mano pakeitimus"
1136
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Atmesti visus mano pakeitimus ir iš naujo rodyti %{link}"
1137
 text_account_destroy_confirmation: "Ar tikrai norite tęsti?\nJūsų paskyra bus negrįžtamai pašalinta be galimybės ją vėl aktyvuoti."
1138
 text_session_expiration_settings: "Įspėjimas: šių nustatymų pakeitimas gali nutraukti galiojančias sesijas, įskaitant jūsų."
1139
 text_project_closed: Šis projektas yra uždarytas ir prieinamas tik peržiūrai.
1140
 text_turning_multiple_off: "Jei jūs išjungsite kelių reikšmių pasirinkimą, visos išvardintos reikšmės bus pašalintos ir palikta tik viena reikšmė kiekvienam laukui."
1141

  
1142
 default_role_manager: Vadovas
1143
 default_role_developer: Projektuotojas
1144
 default_role_reporter: Pranešėjas
1145
 default_tracker_bug: Klaida
1146
 default_tracker_feature: Ypatybė
1147
 default_tracker_support: Palaikymas
1148
 default_issue_status_new: Naujas
1149
 default_issue_status_in_progress: Vykdomas
1150
 default_issue_status_resolved: Išspręstas
1151
 default_issue_status_feedback: Grįžtamasis ryšys
1152
 default_issue_status_closed: Uždarytas
1153
 default_issue_status_rejected: Atmestas
1154
 default_doc_category_user: Vartotojo dokumentacija
1155
 default_doc_category_tech: Techninė dokumentacija
1156
 default_priority_low: Žemas
1157
 default_priority_normal: Normalus
1158
 default_priority_high: Aukštas
1159
 default_priority_urgent: Skubus
1160
 default_priority_immediate: Neatidėliotinas
1161
 default_activity_design: Projektavimas
1162
 default_activity_development: Vystymas
1163

  
1164
 enumeration_issue_priorities: Darbo prioritetai
1165
 enumeration_doc_categories: Dokumento kategorijos
1166
 enumeration_activities: Veiklos (laiko) sekimas
1167
 enumeration_system_activity: Sistemos veikla
1168
 description_filter: Filtras
1169
 description_search: Paieškos laukas
1170
 description_choose_project: Projektai
1171
 description_project_scope: Paieškos sritis
1172
 description_notes: Pastabos
1173
 description_message_content: MŽinutės turinys
1174
 description_query_sort_criteria_attribute: Rūšiuoti atributą
1175
 description_query_sort_criteria_direction: Rūšiuoti kryptį
1176
 description_user_mail_notification: Pašto pranešimų nustatymai
1177
 description_available_columns: Galimi Stulpeliai
1178
 description_selected_columns: Pasirinkti Stulpeliai
1179
 description_all_columns: AVisi stulpeliai
1180
 description_issue_category_reassign: Pasirinkti darbo kategoriją
1181
 description_wiki_subpages_reassign: Pasirinkti naują pagrindinį puslapį
1182
 description_date_range_list: Pasirinkitę diapazoną iš sąrašo
1183
 description_date_range_interval: Pasirinkite diapazoną pasirinkdami pradžios ir pabaigos datas
1184
 description_date_from: Įvesti pradžios datą
1185
 description_date_to: Įvesti pabaigos datą
1186
 text_repository_identifier_info: 'Leidžiamos tik mažosios raidės (a-z), skaitmenys, brūkšneliai ir pabraukimo simboliai.<br />Kartą išsaugojus pakeitimai negalimi'