Czech-help-3.3-stable.diff

Toshi MARUYAMA, 2017-12-09 19:13

Download (10.8 KB)

View differences:

public/help/cs/wiki_syntax_detailed_markdown.html
42 42
    <p>Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.</p>
43 43
    <ul>
44 44
      <li>Odkaz na úkol: <strong>#124</strong> (zobrazí <del><a href="#" class="issue" title="Hromadná změna nezmění kategorii úkolů (Uzavřeno)">#124</a></del>, odkaz je přeškrtnutý, jestliže je úkol uzavřen)</li>
45
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong>, nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
45
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong> nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
46 46
    </ul>
47 47

 
48 48
    <p>Odkazy Wiki:</p>
......
158 158
        </ul></li>
159 159
    </ul>
160 160

 
161
    <p>Escaping:</p>
161
    <p>Escape sekvence:</p>
162 162

 
163 163
    <ul>
164
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
164
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
165 165
    </ul>
166 166

 
167 167

 
......
175 175

 
176 176
    <p>zobrazí: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
177 177

 
178
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:</p>
178
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi Textile:</p>
179 179

 
180 180
<pre>
181 181
"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org
......
184 184
    <p>zobrazí: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Webová stránka Redmine</a></p>
185 185

 
186 186

 
187
  <<h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
187
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
188 188

 
189 189

 
190
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.</p>
190
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Markdown. Podívejte se na <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Markdown toho dokáže mnohem víc.</p>
191 191

 
192 192
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Styly písma</h3>
193 193

 
......
210 210
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Vložené obrázky</h3>
211 211

 
212 212
    <ul>
213
      <li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe markdown)</li>
213
      <li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe Markdown)</li>
214 214
      <li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>![](attached_image)</strong></li>
215 215
    </ul>
216 216

 
217
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Headings</h3>
217
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Nadpisy</h3>
218 218

 
219 219
<pre>
220 220
# Nadpis 1. úrovně
......
293 293

 
294 294
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
295 295

 
296
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
296
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
297 297

 
298
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
298
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
299 299

 
300 300
<pre>
301 301
~~~ ruby
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_textile.html
153 153
        </ul></li>
154 154
    </ul>
155 155

 
156
    <p>Escaping:</p>
156
    <p>Escape sekvence:</p>
157 157

 
158 158
    <ul>
159 159
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
......
301 301

 
302 302
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
303 303

 
304
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
304
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
305 305

 
306
  <p>You can highlight code at any place that supports wiki formatting using this syntax (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
306
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
307 307

 
308 308
<pre>
309 309
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
public/help/cs/wiki_syntax_markdown.html
3 3
<head>
4 4
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 5
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
6
<title>Wiki formatting</title>
6
<title>Wiki formátování</title>
7 7
<style type="text/css">
8 8
h1 { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; color: #444; }
9 9
body { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; color: #444; }
......
40 40
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td>1. Položka 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pod<br />2. Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Pod</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
41 41

 
42 42
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Nadpis 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Nadpis 3</h3></td></tr>
46 46

 
47 47
<tr><th colspan="3">Odkazy</th></tr>
48 48
<tr><th></th><td>http://foo.bar</td><td><a href="#">http://foo.bar</a></td></tr>
49 49
<tr><th></th><td>[Odkaz](http://foo.bar)</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
50 50

 
51 51
<tr><th colspan="3">Redmine odkazy</th></tr>
52
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki page]]</td><td><a href="#">Wiki page</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
52
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki stránka]]</td><td><a href="#">Wiki stránka</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Úkol <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revize <a href="#">r43</a></td></tr>
55 55
<tr><th></th><td>commit:f30e13e43</td><td><a href="#">f30e13e4</a></td></tr>
56 56
<tr><th></th><td>source:some/file</td><td><a href="#">source:some/file</a></td></tr>
57 57

 
public/help/cs/wiki_syntax_textile.html
3 3
<head>
4 4
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 5
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
6
<title>Wiki formatting</title>
6
<title>Wiki formátování</title>
7 7
<style type="text/css">
8 8
h1 { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; color: #444; }
9 9
body { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; color: #444; }