sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2009-11-30 09:55

Download (2.97 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
205 205
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
206 206
 error_no_tracker_in_project: Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.
207 207
 error_no_default_issue_status: Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").
208
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt
208 209
 
209 210
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
210 211
 
......
355 356
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
356 357
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
357 358
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
359
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
358 360
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
359 361
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
360 362
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
361 363
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
362 364
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
363 365
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
366
 setting_default_projects_modules: Standardaktiverade moduler för nya projekt
364 367
 
365 368
 permission_add_project: Skapa projekt
366 369
 permission_edit_project: Ändra projekt
......
424 427
 label_user: Användare
425 428
 label_user_plural: Användare
426 429
 label_user_new: Ny användare
430
 label_user_anonymous: Anonym
427 431
 label_project: Projekt
428 432
 label_project_new: Nytt projekt
429 433
 label_project_plural: Projekt
......
775 779
 button_list: Lista
776 780
 button_view: Visa
777 781
 button_move: Flytta
782
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
778 783
 button_back: Tillbaka
779 784
 button_cancel: Avbryt
780 785
 button_activate: Aktivera
......
799 804
 status_registered: registrerad
800 805
 status_locked: låst
801 806
 
807
 version_status_open: öppen
808
 version_status_locked: låst
809
 version_status_closed: stängd
810
 
802 811
 field_active: Aktiv
803 812
 
804 813
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
......
881 890
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
882 891
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
883 892
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
884
 version_status_closed: closed
885
 version_status_locked: locked
886
 version_status_open: open
887
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
888
 label_user_anonymous: Anonymous
889
 button_move_and_follow: Move and follow
890
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
891
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image