sv.yml.diff

Nicklas Holm, 2010-02-15 11:01

Download (2.48 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
209 209
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: {{value}}"
210 210
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
211 211
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
212
 error_no_tracker_in_project: Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.
213
 error_no_default_issue_status: Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").
214
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt
212
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
213
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
214
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt'
215 215
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
216
 error_issue_done_ratios_not_updated: % klart inte uppdaterade.
217
 error_workflow_copy_source: Vänligen välj källans ärendetyp eller roll
218
 error_workflow_copy_target: Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål
216
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
217
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
218
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
219
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
219 220
 
220 221
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
221 222
 
......
801 802
 label_api_access_key_created_on: API-nyckel skapad för {{value}} sedan
802 803
 
803 804
 button_login: Logga in
804
 button_submit: Spara
805
 button_submit: Skicka
805 806
 button_save: Spara
806 807
 button_check_all: Markera alla
807 808
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
......
936 937
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
937 938
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
938 939
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
939
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status