da_spelling_fixes.patch

Albert Rosenfield, 2010-11-02 18:45

Download (4.59 KB)

View differences:

config/locales/da.yml
371 371
 label_reported_issues: Rapporterede sager
372 372
 label_assigned_to_me_issues: Sager tildelt mig
373 373
 label_last_login: Sidste login tidspunkt
374
 label_registered_on: Registeret den
374
 label_registered_on: Registreret den
375 375
 label_activity: Aktivitet
376 376
 label_new: Ny
377 377
 label_logged_as: Registreret som
......
442 442
 label_none: intet
443 443
 label_nobody: ingen
444 444
 label_next: Næste
445
 label_previous: Forrig
445
 label_previous: Forrige
446 446
 label_used_by: Brugt af
447 447
 label_details: Detaljer
448 448
 label_add_note: Tilføj note
......
538 538
 label_view_diff: Vis forskelle
539 539
 label_diff_inline: inline
540 540
 label_diff_side_by_side: side om side
541
 label_options: Optioner
541
 label_options: Formatering
542 542
 label_copy_workflow_from: Kopier arbejdsgang fra
543 543
 label_permissions_report: Godkendelsesrapport
544 544
 label_watched_issues: Overvågede sager
......
548 548
 label_relation_new: Ny relation
549 549
 label_relation_delete: Slet relation
550 550
 label_relates_to: relaterer til
551
 label_duplicates: kopierer
551
 label_duplicates: duplikater
552 552
 label_blocks: blokerer
553 553
 label_blocked_by: blokeret af
554 554
 label_precedes: kommer før
......
871 871
 label_version_sharing_tree: Med projekt træ
872 872
 label_version_sharing_none: Ikke delt
873 873
 error_can_not_archive_project: Dette projekt kan ikke arkiveres
874
 button_duplicate: Kopier
875
 button_copy_and_follow: Kopier og overvåg
874
 button_duplicate: Duplikér
875
 button_copy_and_follow: Kopiér og overvåg
876 876
 label_copy_source: Kilde
877 877
 setting_issue_done_ratio: Beregn sagsløsning ratio
878 878
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Benyt sags status
......
897 897
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en RSS nøgle
898 898
 button_show: Vis
899 899
 text_line_separated: Flere væredier tilladt (en linje for hver værdi).
900
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunker emails efter en af disse linjer
900
 setting_mail_handler_body_delimiters: Trunkér emails efter en af disse linjer
901 901
 permission_add_subprojects: Lav underprojekter
902 902
 label_subproject_new: Nyt underprojekt
903 903
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
904 904
  Du er ved at fjerne en eller flere af dine rettigheder, og kan muligvis ikke redigere projektet bagefter.
905 905
  Er du sikker på du ønsker at fortsætte?
906 906
 label_close_versions: Luk færdige versioner
907
 label_board_sticky: Sticky
907
 label_board_sticky: Klistret
908 908
 label_board_locked: Låst
909 909
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki sider
910 910
 setting_cache_formatted_text: Cache formatteret tekst
......
915 915
 field_parent_issue: Hoved opgave
916 916
 label_subtask_plural: Under opgaver
917 917
 label_project_copy_notifications: Send email notifikationer, mens projektet kopieres
918
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
919
 error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
920
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
921
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
918
 error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette brugerdefineret felt
919
 error_unable_to_connect: Kan ikke forbinde ({{value}})
920
 error_can_not_remove_role: Denne rolle er i brug og kan ikke slettes.
921
 error_can_not_delete_tracker: Denne type indeholder sager og kan ikke slettes.
922 922
 field_principal: Principal
923
 label_my_page_block: My page block
924
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
925
 text_zoom_out: Zoom out
923
 label_my_page_block: blok
924
 notice_failed_to_save_members: "Fejl under lagring af medlem(mer): {{errors}}."
925
 text_zoom_out: Zoom ud
926 926
 text_zoom_in: Zoom in
927
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
928
 label_overall_spent_time: Overall spent time
929
 field_time_entries: Log time
927
 notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette tidsregistrering.
928
 label_overall_spent_time: Overordnet forbrug af tid
929
 field_time_entries: Log tid
930 930
 project_module_gantt: Gantt
931
 project_module_calendar: Calendar
932
 field_member_of_group: Member of Group
933
 field_assigned_to_role: Member of Role
934
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
935
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
936
 field_text: Text field
931
 project_module_calendar: Kalender
932
 field_member_of_group: Medlem af Gruppe
933
 field_assigned_to_role: Medlem af Rolle
934
 button_edit_associated_wikipage: "Redigér tilknyttet Wiki side: {{page_title}}"
935
 text_are_you_sure_with_children: Slet sag og alle undersager?
936
 field_text: Tekstfelt
937 937