pl.yml

Language patch with fixed "duplicates" and "blocks" - Adam Klinkosz, 2010-12-01 16:36

Download (40.7 KB)

 
1
# Polish translations for Ruby on Rails
2
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4

  
5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 1
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

  
36
 direction: ltr
37
 date:
38
  formats:
39
   default: "%Y-%m-%d"
40
   short: "%d %b"
41
   long: "%d %B %Y"
42
  
43
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
45
  
46
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
48
  order: [ :year, :month, :day ]
49

  
50
 time:
51
  formats:
52
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
53
   time: "%H:%M"
54
   short: "%d %b, %H:%M"
55
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
56
  am: "przed południem"
57
  pm: "po południu"
58

  
59
 datetime:
60
  distance_in_words:
61
   half_a_minute: "pół minuty"
62
   less_than_x_seconds:
63
    one:  "mniej niż sekundę"
64
    few:  "mniej niż {{count}} sekundy"
65
    other: "mniej niż {{count}} sekund"
66
   x_seconds:
67
    one:  "sekundę"
68
    few:  "{{count}} sekundy"
69
    other: "{{count}} sekund"
70
   less_than_x_minutes:
71
    one:  "mniej niż minutę"
72
    few:  "mniej niż {{count}} minuty"
73
    other: "mniej niż {{count}} minut"
74
   x_minutes:
75
    one:  "minutę"
76
    few:  "{{count}} minuty"
77
    other: "{{count}} minut"
78
   about_x_hours:
79
    one:  "około godziny"
80
    other: "około {{count}} godzin"
81
   x_days:
82
    one:  "1 dzień"
83
    other: "{{count}} dni"
84
   about_x_months:
85
    one:  "około miesiąca"
86
    other: "około {{count}} miesięcy"
87
   x_months:
88
    one:  "1 miesiąc"
89
    few:  "{{count}} miesiące"
90
    other: "{{count}} miesięcy"
91
   about_x_years:
92
    one:  "około roku"
93
    other: "około {{count}} lat"
94
   over_x_years:
95
    one:  "ponad rok"
96
    few:  "ponad {{count}} lata"
97
    other: "ponad {{count}} lat"
98
   almost_x_years:
99
    one:  "almost 1 year"
100
    other: "almost {{count}} years"
101

  
102
 activerecord:
103
  errors:
104
   template:
105
    header:
106
     one:  "{{model}} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
107
     other: "{{model}} nie został zachowany z powodu {{count}} błędów"
108
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
109
   messages:
110
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
111
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
112
    invalid: "jest nieprawidłowe"
113
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
114
    accepted: "musi być zaakceptowane"
115
    empty: "nie może być puste"
116
    blank: "nie może być puste"
117
    too_long: "jest za długie (maksymalnie {{count}} znaków)"
118
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie {{count}} znaków)"
119
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić {{count}} znaków)"
120
    taken: "jest już zajęte"
121
    not_a_number: "nie jest liczbą"
122
    greater_than: "musi być większe niż {{count}}"
123
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe {{count}}"
124
    equal_to: "musi być równe {{count}}"
125
    less_than: "musie być mniejsze niż {{count}}"
126
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe {{count}}"
127
    odd: "musi być nieparzyste"
128
    even: "musi być parzyste"
129
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
130
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
131
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
133
   
134
 support:
135
  array:
136
   sentence_connector: "i"
137
   skip_last_comma: true
138

  
139
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
140
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
141
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
142
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
143
 
144
 button_activate: Aktywuj
145
 button_add: Dodaj
146
 button_annotate: Adnotuj
147
 button_apply: Ustaw
148
 button_archive: Archiwizuj
149
 button_back: Wstecz
150
 button_cancel: Anuluj
151
 button_change: Zmień
152
 button_change_password: Zmień hasło
153
 button_check_all: Zaznacz wszystko
154
 button_clear: Wyczyść
155
 button_configure: Konfiguruj
156
 button_copy: Kopia
157
 button_create: Stwórz
158
 button_delete: Usuń
159
 button_download: Pobierz
160
 button_edit: Edytuj
161
 button_list: Lista
162
 button_lock: Zablokuj
163
 button_log_time: Log czasu
164
 button_login: Login
165
 button_move: Przenieś
166
 button_quote: Cytuj
167
 button_rename: Zmień nazwę
168
 button_reply: Odpowiedz
169
 button_reset: Resetuj
170
 button_rollback: Przywróc do tej wersji
171
 button_save: Zapisz
172
 button_sort: Sortuj
173
 button_submit: Wyślij
174
 button_test: Testuj
175
 button_unarchive: Przywróc z archiwum
176
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
177
 button_unlock: Odblokuj
178
 button_unwatch: Nie obserwuj
179
 button_update: Uaktualnij
180
 button_view: Pokaż
181
 button_watch: Obserwuj
182
 default_activity_design: Projektowanie
183
 default_activity_development: Rozwój
184
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
185
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
186
 default_issue_status_in_progress: W Toku
187
 default_issue_status_closed: Zamknięty
188
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
189
 default_issue_status_new: Nowy
190
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
191
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
192
 default_priority_high: Wysoki
193
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
194
 default_priority_low: Niski
195
 default_priority_normal: Normalny
196
 default_priority_urgent: Pilny
197
 default_role_developer: Programista
198
 default_role_manager: Kierownik
199
 default_role_reporter: Wprowadzajacy
200
 default_tracker_bug: Błąd
201
 default_tracker_feature: Zadanie
202
 default_tracker_support: Wsparcie
203
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
204
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
205
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
206
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: {{value}}"
207
 error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
208
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
209
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: {{value}}"
210
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
211
 field_account: Konto
212
 field_activity: Aktywność
213
 field_admin: Administrator
214
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
215
 field_assigned_to: Przydzielony do
216
 field_attr_firstname: Imię atrybut
217
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
218
 field_attr_login: Login atrybut
219
 field_attr_mail: Email atrybut
220
 field_auth_source: Tryb identyfikacji
221
 field_author: Autor
222
 field_base_dn: Base DN
223
 field_category: Kategoria
224
 field_column_names: Nazwy kolumn
225
 field_comments: Komentarz
226
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
227
 field_created_on: Stworzone
228
 field_default_value: Domyślny
229
 field_delay: Opóźnienie
230
 field_description: Opis
231
 field_done_ratio: % Wykonane
232
 field_downloads: Pobrań
233
 field_due_date: Data oddania
234
 field_effective_date: Data
235
 field_estimated_hours: Szacowany czas
236
 field_field_format: Format
237
 field_filename: Plik
238
 field_filesize: Rozmiar
239
 field_firstname: Imię
240
 field_fixed_version: Wersja
241
 field_hide_mail: Ukryj mój adres email
242
 field_homepage: Strona www
243
 field_host: Host
244
 field_hours: Godzin
245
 field_identifier: Identifikator
246
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
247
 field_is_default: Domyślny status
248
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
249
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
250
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
251
 field_is_public: Publiczny
252
 field_is_required: Wymagane
253
 field_issue: Zagadnienie
254
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
255
 field_language: Język
256
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
257
 field_lastname: Nazwisko
258
 field_login: Login
259
 field_mail: Email
260
 field_mail_notification: Powiadomienia Email
261
 field_max_length: Maksymalna długość
262
 field_min_length: Minimalna długość
263
 field_name: Nazwa
264
 field_new_password: Nowe hasło
265
 field_notes: Notatki
266
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
267
 field_parent: Nadprojekt
268
 field_parent_title: Strona rodzica
269
 field_password: Hasło
270
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
271
 field_port: Port
272
 field_possible_values: Możliwe wartości
273
 field_priority: Priorytet
274
 field_project: Projekt
275
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
276
 field_regexp: Wyrażenie regularne
277
 field_role: Rola
278
 field_searchable: Przeszukiwalne
279
 field_spent_on: Data
280
 field_start_date: Start
281
 field_start_page: Strona startowa
282
 field_status: Status
283
 field_subject: Temat
284
 field_subproject: Podprojekt
285
 field_summary: Podsumowanie
286
 field_time_zone: Strefa czasowa
287
 field_title: Tytuł
288
 field_tracker: Typ
289
 field_type: Typ
290
 field_updated_on: Zmienione
291
 field_url: URL
292
 field_user: Użytkownik
293
 field_value: Wartość
294
 field_version: Wersja
295
 field_vf_personnel: Personel
296
 field_vf_watcher: Obserwator
297
 general_csv_decimal_separator: '.'
298
 general_csv_encoding: UTF-8
299
 general_csv_separator: ','
300
 general_first_day_of_week: '1'
301
 general_lang_name: 'Polski'
302
 general_pdf_encoding: UTF-8
303
 general_text_No: 'Nie'
304
 general_text_Yes: 'Tak'
305
 general_text_no: 'nie'
306
 general_text_yes: 'tak'
307
 gui_validation_error: 1 błąd
308
 gui_validation_error_plural234: "{{count}} błędy"
309
 gui_validation_error_plural5: "{{count}} błędów"
310
 gui_validation_error_plural: "{{count}} błędów"
311
 label_activity: Aktywność
312
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
313
 label_add_note: Dodaj notatkę
314
 label_added: dodane
315
 label_added_time_by: "Dodane przez {{author}} {{age}} temu"
316
 label_administration: Administracja
317
 label_age: Wiek
318
 label_ago: dni temu
319
 label_all: wszystko
320
 label_all_time: cały czas
321
 label_all_words: Wszystkie słowa
322
 label_and_its_subprojects: "{{value}} i podprojekty"
323
 label_applied_status: Stosowany status
324
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
325
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
326
 label_attachment: Plik
327
 label_attachment_delete: Usuń plik
328
 label_attachment_new: Nowy plik
329
 label_attachment_plural: Pliki
330
 label_attribute: Atrybut
331
 label_attribute_plural: Atrybuty
332
 label_auth_source: Tryb identyfikacji
333
 label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
334
 label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
335
 label_authentication: Identyfikacja
336
 label_blocked_by: zablokowane przez
337
 label_blocks: blokuje
338
 label_board: Forum
339
 label_board_new: Nowe forum
340
 label_board_plural: Fora
341
 label_boolean: Wartość logiczna
342
 label_browse: Przegląd
343
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
344
 label_calendar: Kalendarz
345
 label_change_plural: Zmiany
346
 label_change_properties: Zmień właściwości
347
 label_change_status: Status zmian
348
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
349
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
350
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
351
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
352
 label_closed_issues: zamknięte
353
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
354
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
355
 label_closed_issues_plural: zamknięte
356
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
357
  zero: 0 open / {{total}}
358
  one:  1 open / {{total}}
359
  other: "{{count}} open / {{total}}"
360
 label_x_open_issues_abbr:
361
  zero: 0 open
362
  one:  1 open
363
  other: "{{count}} open"
364
 label_x_closed_issues_abbr:
365
  zero: 0 closed
366
  one:  1 closed
367
  other: "{{count}} closed"
368
 label_comment: Komentarz
369
 label_comment_add: Dodaj komentarz
370
 label_comment_added: Komentarz dodany
371
 label_comment_delete: Usuń komentarze
372
 label_comment_plural234: Komentarze
373
 label_comment_plural5: Komentarze
374
 label_comment_plural: Komentarze
375
 label_x_comments:
376
  zero: no comments
377
  one: 1 comment
378
  other: "{{count}} comments"
379
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
380
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
381
 label_confirmation: Potwierdzenie
382
 label_contains: zawiera
383
 label_copied: skopiowano
384
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z
385
 label_current_status: Obecny status
386
 label_current_version: Obecna wersja
387
 label_custom_field: Dowolne pole
388
 label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
389
 label_custom_field_plural: Dowolne pola
390
 label_date: Data
391
 label_date_from: Z
392
 label_date_range: Zakres datowy
393
 label_date_to: Do
394
 label_day_plural: dni
395
 label_default: Domyślne
396
 label_default_columns: Domyślne kolumny
397
 label_deleted: usunięte
398
 label_details: Szczegóły
399
 label_diff_inline: w linii
400
 label_diff_side_by_side: obok siebie
401
 label_disabled: zablokowany
402
 label_display_per_page: "Na stronę: {{value}}"
403
 label_document: Dokument
404
 label_document_added: Dodano dokument
405
 label_document_new: Nowy dokument
406
 label_document_plural: Dokumenty
407
 label_download: "{{count}} Pobranie"
408
 label_download_plural234: "{{count}} Pobrania"
409
 label_download_plural5: "{{count}} Pobrań"
410
 label_download_plural: "{{count}} Pobrania"
411
 label_downloads_abbr: Pobieranie
412
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
413
 label_duplicates: duplikuje
414
 label_end_to_end: koniec do końca
415
 label_end_to_start: koniec do początku
416
 label_enumeration_new: Nowa wartość
417
 label_enumerations: Wyliczenia
418
 label_environment: Środowisko
419
 label_equals: równa się
420
 label_example: Przykład
421
 label_export_to: Eksportuj do
422
 label_f_hour: "{{value}} godzina"
423
 label_f_hour_plural: "{{value}} godzin"
424
 label_feed_plural: Ilość RSS
425
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu RSS stworzony {{value}} dni temu"
426
 label_file_added: Dodano plik
427
 label_file_plural: Pliki
428
 label_filter_add: Dodaj filtr
429
 label_filter_plural: Filtry
430
 label_float: Liczba rzeczywista
431
 label_follows: następuje po
432
 label_gantt: Gantt
433
 label_general: Ogólne
434
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
435
 label_help: Pomoc
436
 label_history: Historia
437
 label_home: Główna
438
 label_in: w
439
 label_in_less_than: mniejsze niż
440
 label_in_more_than: większe niż
441
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
442
 label_index_by_date: Indeks wg daty
443
 label_index_by_title: Indeks
444
 label_information: Informacja
445
 label_information_plural: Informacje
446
 label_integer: Liczba całkowita
447
 label_internal: Wewnętrzny
448
 label_issue: Zagadnienie
449
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
450
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
451
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
452
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
453
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
454
 label_issue_plural: Zagadnienia
455
 label_issue_status: Status zagadnienia
456
 label_issue_status_new: Nowy status
457
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
458
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
459
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
460
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
461
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
462
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez {{value}}"
463
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
464
 label_language_based: Na podstawie języka
465
 label_last_changes: "ostatnie {{count}} zmian"
466
 label_last_login: Ostatnie połączenie
467
 label_last_month: ostatni miesiąc
468
 label_last_n_days: "ostatnie {{count}} dni"
469
 label_last_week: ostatni tydzień
470
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
471
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
472
 label_ldap_authentication: Autoryzacja LDAP
473
 label_less_than_ago: dni mniej
474
 label_list: Lista
475
 label_loading: Ładowanie...
476
 label_logged_as: Zalogowany jako
477
 label_login: Login
478
 label_logout: Wylogowanie
479
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
480
 label_me: ja
481
 label_member: Uczestnik
482
 label_member_new: Nowy uczestnik
483
 label_member_plural: Uczestnicy
484
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
485
 label_message_new: Nowa wiadomość
486
 label_message_plural: Wiadomości
487
 label_message_posted: Dodano wiadomość
488
 label_min_max_length: Min - Maks długość
489
 label_modification: "{{count}} modyfikacja"
490
 label_modification_plural234: "{{count}} modyfikacje"
491
 label_modification_plural5: "{{count}} modyfikacji"
492
 label_modification_plural: "{{count}} modyfikacje"
493
 label_modified: zmodyfikowane
494
 label_module_plural: Moduły
495
 label_month: Miesiąc
496
 label_months_from: miesiące od
497
 label_more: Więcej
498
 label_more_than_ago: dni więcej
499
 label_my_account: Moje konto
500
 label_my_page: Moja strona
501
 label_my_projects: Moje projekty
502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
504
 label_news: Komunikat
505
 label_news_added: Dodano komunikat
506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
507
 label_news_new: Dodaj komunikat
508
 label_news_plural: Komunikaty
509
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
510
 label_next: Następne
511
 label_no_change_option: (Bez zmian)
512
 label_no_data: Brak danych do pokazania
513
 label_nobody: nikt
514
 label_none: brak
515
 label_not_contains: nie zawiera
516
 label_not_equals: różni się
517
 label_open_issues: otwarte
518
 label_open_issues_plural234: otwarte
519
 label_open_issues_plural5: otwarte
520
 label_open_issues_plural: otwarte
521
 label_optional_description: Opcjonalny opis
522
 label_options: Opcje
523
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
524
 label_overview: Przegląd
525
 label_password_lost: Zapomniane hasło
526
 label_per_page: Na stronę
527
 label_permissions: Uprawnienia
528
 label_permissions_report: Raport uprawnień
529
 label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
530
 label_planning: Planowanie
531
 label_please_login: Zaloguj się
532
 label_plugins: Wtyczki
533
 label_precedes: poprzedza
534
 label_preferences: Preferencje
535
 label_preview: Podgląd
536
 label_previous: Poprzednie
537
 label_project: Projekt
538
 label_project_all: Wszystkie projekty
539
 label_project_latest: Ostatnie projekty
540
 label_project_new: Nowy projekt
541
 label_project_plural234: Projekty
542
 label_project_plural5: Projekty
543
 label_project_plural: Projekty
544
 label_x_projects:
545
  zero: no projects
546
  one:  1 project
547
  other: "{{count}} projects"
548
 label_public_projects: Projekty publiczne
549
 label_query: Kwerenda
550
 label_query_new: Nowa kwerenda
551
 label_query_plural: Kwerendy
552
 label_read: Czytanie...
553
 label_register: Rejestracja
554
 label_registered_on: Zarejestrowany
555
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
556
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
557
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
558
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
559
 label_relates_to: powiązane z
560
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
561
 label_relation_new: Nowe powiązanie
562
 label_renamed: przemianowano
563
 label_reply_plural: Odpowiedzi
564
 label_report: Raport
565
 label_report_plural: Raporty
566
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
567
 label_repository: Repozytorium
568
 label_repository_plural: Repozytoria
569
 label_result_plural: Rezultatów
570
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
571
 label_revision: Rewizja
572
 label_revision_plural: Rewizje
573
 label_roadmap: Mapa
574
 label_roadmap_due_in: W czasie
575
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
576
 label_roadmap_overdue: "{{value}} spóźnienia"
577
 label_role: Rola
578
 label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
579
 label_role_new: Nowa rola
580
 label_role_plural: Role
581
 label_scm: SCM
582
 label_search: Szukaj
583
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
584
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
585
 label_send_test_email: Wyślij próbny email
586
 label_settings: Ustawienia
587
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
588
 label_sort_by: "Sortuj po {{value}}"
589
 label_sort_higher: Do góry
590
 label_sort_highest: Przesuń na górę
591
 label_sort_lower: Do dołu
592
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
593
 label_spent_time: Spędzony czas
594
 label_start_to_end: początek do końca
595
 label_start_to_start: początek do początku
596
 label_statistics: Statystyki
597
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
598
 label_string: Tekst
599
 label_subproject_plural: Podprojekty
600
 label_text: Długi tekst
601
 label_theme: Temat
602
 label_this_month: ten miesiąc
603
 label_this_week: ten tydzień
604
 label_this_year: ten rok
605
 label_time_tracking: Śledzenie czasu
606
 label_today: dzisiaj
607
 label_topic_plural: Tematy
608
 label_total: Ogółem
609
 label_tracker: Typ#Typ zagadnienia
610
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
611
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
612
 label_updated_time: "Zaktualizowane {{value}} temu"
613
 label_used_by: Używane przez
614
 label_user: Użytkownik
615
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
616
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
617
 label_user_mail_option_none: "Tylko to co obserwuje lub w czym biorę udział"
618
 label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
619
 label_user_new: Nowy użytkownik
620
 label_user_plural: Użytkownicy
621
 label_version: Wersja
622
 label_version_new: Nowa wersja
623
 label_version_plural: Wersje
624
 label_view_diff: Pokaż różnice
625
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
626
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
627
 label_week: Tydzień
628
 label_wiki: Wiki
629
 label_wiki_edit: Edycja wiki
630
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
631
 label_wiki_page: Strona wiki
632
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
633
 label_workflow: Przepływ
634
 label_year: Rok
635
 label_yesterday: wczoraj
636
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: ({{value}}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
637
 mail_body_account_information: Twoje konto
638
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć twojego {{value}} konta do zalogowania."
639
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
640
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
641
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych {{count}} dni"
642
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta {{value}}"
643
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do {{value}}"
644
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w {{value}}"
645
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych {{count}} dni! ({{days}})"
646
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
647
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
648
 notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
649
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
650
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
651
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
652
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
653
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
654
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
655
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
656
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
657
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila ({{value}})"
658
 notice_email_sent: "Email został wysłany do {{value}}"
659
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień {{count}} z {{total}} zaznaczonych: {{ids}}."
660
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
661
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
662
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
663
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
664
 notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
665
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
666
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
667
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
668
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone sukcesem.
669
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
670
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
671
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
672
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
673
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
674
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
675
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
676
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
677
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
678
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
679
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
680
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
681
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
682
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
683
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
684
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
685
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
686
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
687
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego logu czasu
688
 permission_edit_project: Edycja projektów
689
 permission_edit_time_entries: Edycja logów czasu
690
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
691
 permission_log_time: Zapisywanie spędzonego czasu
692
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
693
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
694
 permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
695
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
696
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
697
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
698
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
699
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
700
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
701
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
702
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
703
 permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
704
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
705
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
706
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
707
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
708
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
709
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
710
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
711
 permission_view_files: Podgląd plików
712
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
713
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
714
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
715
 permission_view_time_entries: Podgląd spędzonego czasu
716
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
717
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
718
 project_module_boards: Fora
719
 project_module_documents: Dokumenty
720
 project_module_files: Pliki
721
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
722
 project_module_news: Komunikaty
723
 project_module_repository: Repozytorium
724
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu
725
 project_module_wiki: Wiki
726
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
727
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
728
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
729
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
730
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
731
 setting_autologin: Auto logowanie
732
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
733
 setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
734
 setting_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
735
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
736
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
737
 setting_date_format: Format daty
738
 setting_default_language: Domyślny język
739
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
740
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
741
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
742
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
743
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
744
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
745
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
746
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wiświetlane na liście zagadnień
747
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
748
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
749
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
750
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
751
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
752
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
753
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
754
 setting_protocol: Protokoł
755
 setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
756
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
757
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
758
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
759
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
760
 setting_time_format: Format czasu
761
 setting_user_format: Personalny format wyświetlania
762
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
763
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
764
 status_active: aktywny
765
 status_locked: zablokowany
766
 status_registered: zarejestrowany
767
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
768
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz logowany czas do projektu
769
 text_caracters_maximum: "{{count}} znaków maksymalnie."
770
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż {{count}} znaków."
771
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
772
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
773
 text_destroy_time_entries: Usuń zalogowany czas
774
 text_destroy_time_entries_question: Zalogowano {{hours}} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
775
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
776
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
777
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} obiektów jest przypisana do tej wartości."
778
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
779
 text_issue_added: "Zagadnienie {{id}} zostało wprowadzone (by {{author}})."
780
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
781
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia ({{count}}) są przypisane do tej kategorii. Co chcesz uczynić?"
782
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
783
 text_issue_updated: "Zagadnienie {{id}} zostało zaktualizowane (by {{author}})."
784
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
785
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
786
 text_length_between: "Długość pomiędzy {{min}} i {{max}} znaków."
787
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
788
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
789
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
790
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszyskie powiązane dane?
791
 text_project_identifier_info: 'Małe litery (a-z), liczby i myślniki dozwolone.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
792
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij zalogowany czas do tego zagadnienia:'
793
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
794
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email są przyporządkowani automatycznie."
795
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
796
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
797
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
798
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach {{value}}."
799
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): {{value}} zostaną także usunięte."
800
 text_tip_task_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
801
 text_tip_task_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
802
 text_tip_task_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
803
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zefiniowanego dla tego typu zagadnienia
804
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
805
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnien, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
806
 text_user_wrote: "{{value}} napisał:"
807
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
808
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
809
 
810
 label_user_activity: "Aktywność: {{value}}"
811
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez {{author}} {{age}} temu"
812
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
813
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
814
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
815
 warning_attachments_not_saved: "{{count}} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
816
 field_editable: Edytowalne
817
 label_display: Wygląd
818
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
819
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
820
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
821
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych zagnieżdżanych w stronie
822
 field_watcher: Obserwator
823
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
824
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
825
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
826
 field_content: Treść
827
 label_descending: Malejąco
828
 label_sort: Sortuj
829
 label_ascending: Rosnąco
830
 label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
831
 label_greater_or_equal: ">="
832
 label_less_or_equal: <=
833
 text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
834
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
835
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
836
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
837
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
838
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
839
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '{{page}}' została uaktualniona"
840
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
841
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '{{page}}' została dodana"
842
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '{{page}}' została dodana przez {{author}}.
843
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
844
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '{{page}}' została uaktualniona przez {{author}}.
845
 permission_add_project: Tworzenie projektu
846
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
847
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
848
 label_tag: Tag
849
 label_branch: Gałąź
850
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
851
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień).
852
 text_journal_changed: "Zmieniono {{label}} z {{old}} na {{new}}"
853
 text_journal_set_to: "Ustawiono {{label}} na {{value}}"
854
 text_journal_deleted: "Usunięto {{label}} ({{old}})"
855
 label_group_plural: Grupy
856
 label_group: Grupa
857
 label_group_new: Nowa grupa
858
 label_time_entry_plural: Spędzony czas
859
 text_journal_added: "Dodano {{label}} {{value}}"
860
 field_active: Aktywne
861
 enumeration_system_activity: Aktywność Systemowa
862
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
863
 button_duplicate: Duplikuj
864
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
865
 button_show: Pokaż
866
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
867
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
868
 error_issue_done_ratios_not_updated: % wykonania zagadnienia nie został uaktualniony.
869
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
870
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
871
 field_sharing: Współdzielenie
872
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
873
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony {{value}} temu
874
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
875
 label_copy_same_as_target: Jak cel
876
 label_copy_source: Źródło
877
 label_copy_target: Cel
878
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
879
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do RSS
880
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
881
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do RSS
882
 label_revision_id: Rewizja {{value}}
883
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
884
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
885
 label_user_anonymous: Anonimowy
886
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
887
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
888
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
889
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
890
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
891
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
892
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone sukcesem.
893
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
894
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
895
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
896
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
897
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
898
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
899
 setting_issue_done_ratio_issue_field: % Wykonania zagadnienia
900
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
901
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
902
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
903
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
904
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
905
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
906
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
907
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
908
 version_status_closed: zamknięta
909
 version_status_locked: zablokowana
910
 version_status_open: otwarta
911
 
912
 label_board_sticky: Przyklejona
913
 label_board_locked: Zamknięta
914
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
915
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
916
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
917
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
918
 label_profile: Profil
919
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
920
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
921
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
922
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia mailowe przy kopiowaniu projektu
923
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
924
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć ({{value}})
925
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
926
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
927
 field_principal: Przełożony
928
 label_my_page_block: Elementy
929
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: {{errors}}."
930
 text_zoom_out: Zmniejsz czcionkę
931
 text_zoom_in: Powiększ czcionkę
932
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
933
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
934
 field_time_entries: Dziennik
935
 project_module_gantt: Diagram Gantta
936
 project_module_calendar: Kalendarz
937
 field_member_of_group: Member of Group
938
 field_assigned_to_role: Member of Role
939
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
940
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
941
 field_text: Text field