no.yml.diff

Kai Olav Fredriksen, 2008-06-10 13:24

Download (785 Bytes)

View differences:

no.yml (working copy)
213 213
setting_user_format: Visningsformat, brukere
214 214
setting_activity_days_default: Dager vist på prosjektaktivitet
215 215
setting_display_subprojects_issues: Vis saker fra underprosjekter på hovedprosjekt som standard
216
setting_enabled_scm: Aktiviserte SCM
216 217

  
217 218
project_module_issue_tracking: Sakssporing
218 219
project_module_time_tracking: Tidssporing
......
623 624

  
624 625
enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
625 626
enumeration_doc_categories: Dokument-kategorier
626
enumeration_activities: Aktiviteter (tidssporing)
627
setting_enabled_scm: Enabled SCM
627
enumeration_activities: Aktiviteter (tidssporing)