norwegian_translation_update-fix.diff

Toshi MARUYAMA, 2012-12-16 07:06

Download (7.18 KB)

View differences:

config/locales/no.yml
927 927
 notice_gantt_chart_truncated: Diagrammet ble avkortet fordi det overstiger det maksimale antall elementer som kan vises (%{max})
928 928
 setting_gantt_items_limit: Maksimalt antall elementer vist på gantt-diagrammet
929 929
 field_warn_on_leaving_unsaved: Vis meg en advarsel når jeg forlater en side med ikke lagret tekst
930
 text_warn_on_leaving_unsaved: Den gjeldende siden inneholder tekst som ikke er lagret, som vil bli tapt hvis du forlater denne siden.
930
 text_warn_on_leaving_unsaved: Siden inneholder tekst som ikke er lagret og som vil bli tapt om du forlater denne siden.
931 931
 label_my_queries: Mine egne spørringer
932 932
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} oppdatert"
933 933
 label_news_comment_added: Kommentar lagt til en nyhet
934 934
 button_expand_all: Utvid alle
935 935
 button_collapse_all: Kollaps alle
936
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er sakens tildelte
936
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er den som er tildelt saken
937 937
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er den som har opprettet saken
938 938
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masserediger valgte timeliste-oppføringer
939 939
 text_time_entries_destroy_confirmation: Er du sikker på du vil slette de(n) valgte timeliste-oppføringen(e)?
......
971 971
 setting_issue_group_assignment: Tillat tildeling av saker til grupper
972 972
 label_diff: diff
973 973

 
974
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
974
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsretning
975 975
 description_project_scope: Search scope
976 976
 description_filter: Filter
977 977
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
978
 description_date_from: Enter start date
979
 description_message_content: Message content
980
 description_available_columns: Available Columns
981
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
978
 description_date_from: Oppgi startdato
979
 description_message_content: Meldingsinnhold
980
 description_available_columns: Tilgjengelige kolonner
981
 description_date_range_interval: Velg datointervall ved å spesifisere start- og sluttdato
982 982
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
983
 description_search: Searchfield
983
 description_search: Søkefelt
984 984
 description_notes: Notes
985 985
 description_date_range_list: Choose range from list
986
 description_choose_project: Projects
987
 description_date_to: Enter end date
986
 description_choose_project: Prosjekter
987
 description_date_to: Oppgi sluttdato
988 988
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
989
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
990
 description_selected_columns: Selected Columns
991
 label_parent_revision: Parent
992
 label_child_revision: Child
989
 description_wiki_subpages_reassign: Velg ny overordnet side
990
 description_selected_columns: Valgte kolonner
991
 label_parent_revision: Overordnet
992
 label_child_revision: Underordnet
993 993
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
994
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
995
 button_edit_section: Edit this section
994
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Bruk dagens dato som startdato for nye saker
995
 button_edit_section: Rediger denne seksjonen
996 996
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
997
 description_all_columns: All Columns
998
 button_export: Export
999
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1000
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
997
 description_all_columns: Alle kolonnene
998
 button_export: Eksporter
999
 label_export_options: "%{export_format} eksportvalg"
1000
 error_attachment_too_big: Filen overstiger maksimum filstørrelse (%{max_size}) og kan derfor ikke lastes opp
1001 1001
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1002 1002
 label_x_issues:
1003
  zero: 0 sak
1003
  zero: 0 saker
1004 1004
  one:  1 sak
1005 1005
  other: "%{count} saker"
1006
 label_repository_new: New repository
1007
 field_repository_is_default: Main repository
1008
 label_copy_attachments: Copy attachments
1006
 label_repository_new: Nytt depot
1007
 field_repository_is_default: Hoveddepot
1008
 label_copy_attachments: Kopier vedlegg
1009 1009
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1010 1010
 label_completed_versions: Completed versions
1011
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1012
 field_multiple: Multiple values
1011
 text_project_identifier_info: Kun små bokstaver (a-z), tall, bindestrek (-) og "underscore" (_) er tillatt.<br />Etter lagring er det ikke mulig å gjøre endringer.
1012
 field_multiple: Flere verdier
1013 1013
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1014 1014
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1015 1015
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1016
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1017
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1016
 notice_issue_update_conflict: Saken ble oppdatert av en annen bruker mens du redigerte den.
1017
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Forkast alle endringen mine og vis %{link} på nytt
1018 1018
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1019 1019
 field_ldap_filter: LDAP filter
1020 1020
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1021
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1022
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1023
 button_delete_my_account: Delete my account
1021
 notice_account_deleted: Din konto er ugjenkallelig slettet.
1022
 setting_unsubscribe: Tillat brukere å slette sin egen konto
1023
 button_delete_my_account: Slett kontoen min
1024 1024
 text_account_destroy_confirmation: |-
1025
  Are you sure you want to proceed?
1026
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1027
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1028
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1029
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1030
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1031
 label_session_expiration: Session expiration
1025
  Er du sikker på at du ønsker å fortsette?
1026
  Kontoen din vil bli ugjenkallelig slettet uten mulighet for å reaktiveres igjen.
1027
 error_session_expired: Økten har gått ut på tid. Vennligst logg på igjen.
1028
 text_session_expiration_settings: "Advarsel: ved å endre disse innstillingene kan aktive økter gå ut på tid, inkludert din egen."
1029
 setting_session_lifetime: Øktenes makslengde
1030
 setting_session_timeout: Økten er avsluttet på grunn av inaktivitet
1031
 label_session_expiration: Økten er avsluttet