sv.diff

Toshi MARUYAMA, 2013-01-11 12:33

Download (5.63 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml
215 215
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
216 216
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
217 217
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
218
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
219
 notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
220
 notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
221
 notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
218
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
219
 notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
220
 notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
221
 notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
222 222
 notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
223 223

 
224 224
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
......
239 239
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
240 240
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
241 241
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
242
 error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
242
 error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
243 243
 error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in på nytt."
244 244
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
245 245

 
......
456 456
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
457 457
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
458 458
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
459
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
460
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
461
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
459
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
460
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
461
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
462 462
 permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
463 463
 permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
464 464
 permission_move_issues: Flytta ärenden
......
785 785
 label_loading: Laddar...
786 786
 label_relation_new: Ny relation
787 787
 label_relation_delete: Ta bort relation
788
 label_relates_to: relaterar till
789
 label_duplicates: kopierar
790
 label_duplicated_by: kopierad av
791
 label_blocks: blockerar
792
 label_blocked_by: blockerad av
793
 label_precedes: kommer före
794
 label_follows: följer
788
 label_relates_to: Relaterar till
789
 label_duplicates: Kopierar
790
 label_duplicated_by: Kopierad av
791
 label_blocks: Blockerar
792
 label_blocked_by: Blockerad av
793
 label_precedes: Kommer före
794
 label_follows: Följer
795 795
 label_copied_to: Kopierad till
796 796
 label_copied_from: Kopierad från
797 797
 label_end_to_start: slut till start
......
1055 1055
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
1056 1056
 text_zoom_out: Zooma ut
1057 1057
 text_zoom_in: Zooma in
1058
 text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
1058
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan."
1059 1059
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1060 1060
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
1061 1061
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
......
1063 1063
 text_scm_command_version: Version
1064 1064
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
1065 1065
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1066
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
1067
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
1068
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
1066
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)"
1067
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar"
1068
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}"
1069 1069
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker på att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1070 1070
 text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan få alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att gå ut."
1071 1071
 text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.