az-redmine.yml

Samir Suleymanov, 2013-02-13 06:34

Download (55.6 KB)

 
1
#
2
# Translated by Saadat Mutallimova
3
# Data Processing Center of the Ministry of Communication and Information Technologies
4
# 
5
az:
6
 direction: ltr
7
 date:
8
  formats:
9
   default: "%d.%m.%Y"
10
   short: "%d %b"
11
   long: "%d %B %Y"
12

  
13
  day_names: [bazar, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə]
14
  standalone_day_names: [Bazar, Bazar ertəsi, Çərşənbə axşamı, Çərşənbə, Cümə axşamı, Cümə, Şənbə]
15
  abbr_day_names: [B, Be, Ça, Ç, Ca, C, Ş]
16

  
17
  month_names: [~, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr]
18
  # see russian gem for info on "standalone" day names
19
  standalone_month_names: [~, Yanvar, Fevral, Mart, Aprel, May, İyun, İyul, Avqust, Sentyabr, Oktyabr, Noyabr, Dekabr]
20
  abbr_month_names: [~, yan., fev., mart, apr., may, iyun, iyul, avq., sent., okt., noy., dek.]
21
  standalone_abbr_month_names: [~, yan., fev., mart, apr., may, iyun, iyul, avq., sent., okt., noy., dek.]
22

  
23
  order:
24
   - :day
25
   - :month
26
   - :year
27

  
28
 time:
29
  formats:
30
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
31
   time: "%H:%M"
32
   short: "%d %b, %H:%M"
33
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
34

  
35
  am: "səhər"
36
  pm: "axşam"
37

  
38
 number:
39
  format:
40
   separator: ","
41
   delimiter: " "
42
   precision: 3
43

  
44
  currency:
45
   format:
46
    format: "%n %u"
47
    unit: "man."
48
    separator: "."
49
    delimiter: " "
50
    precision: 2
51

  
52
  percentage:
53
   format:
54
    delimiter: ""
55

  
56
  precision:
57
   format:
58
    delimiter: ""
59

  
60
  human:
61
   format:
62
    delimiter: ""
63
    precision: 3
64
   # Rails 2.2
65
   # storage_units: [байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ]
66

  
67
   # Rails 2.3
68
   storage_units:
69
    # Storage units output formatting.
70
    # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
71
    format: "%n %u"
72
    units:
73
     byte:
74
      one:  "bayt"
75
      few:  "bayt"
76
      many: "bayt"
77
      other: "bayt"
78
     kb: "KB"
79
     mb: "MB"
80
     gb: "GB"
81
     tb: "TB"
82

  
83
 datetime:
84
  distance_in_words:
85
   half_a_minute: "bir dəqiqədən az"
86
   less_than_x_seconds:
87
    one:  "%{count} saniyədən az"
88
    few:  "%{count} saniyədən az"
89
    many: "%{count} saniyədən az"
90
    other: "%{count} saniyədən az"
91
   x_seconds:
92
    one:  "%{count} saniyə"
93
    few:  "%{count} saniyə"
94
    many: "%{count} saniyə"
95
    other: "%{count} saniyə"
96
   less_than_x_minutes:
97
    one:  "%{count} dəqiqədən az"
98
    few:  "%{count} dəqiqədən az"
99
    many: "%{count} dəqiqədən az"
100
    other: "%{count} dəqiqədən az"
101
   x_minutes:
102
    one:  "%{count} dəqiqə"
103
    few:  "%{count} dəqiqə"
104
    many: "%{count} dəqiqə"
105
    other: "%{count} dəqiqə"
106
   about_x_hours:
107
    one:  "təxminən %{count} saat"
108
    few:  "təxminən %{count} saat"
109
    many: "təxminən %{count} saat"
110
    other: "təxminən %{count} saat"
111
   x_hours:
112
    one:  "1 hour"
113
    other: "%{count} hours"
114
   x_days:
115
    one:  "%{count} gün"
116
    few:  "%{count} gün"
117
    many: "%{count} gün"
118
    other: "%{count} gün"
119
   about_x_months:
120
    one:  "təxminən %{count} ay"
121
    few:  "təxminən %{count} ay"
122
    many: "təxminən %{count} ay"
123
    other: "təxminən %{count} ay"
124
   x_months:
125
    one:  "%{count} ay"
126
    few:  "%{count} ay"
127
    many: "%{count} ay"
128
    other: "%{count} ay"
129
   about_x_years:
130
    one:  "təxminən %{count} il"
131
    few:  "təxminən %{count} il"
132
    many: "təxminən %{count} il"
133
    other: "təxminən %{count} il"
134
   over_x_years:
135
    one:  "%{count} ildən çox"
136
    few:  "%{count} ildən çox"
137
    many: "%{count} ildən çox"
138
    other: "%{count} ildən çox"
139
   almost_x_years:
140
    one:  "təxminən 1 il"
141
    few:  "təxminən %{count} il"
142
    many: "təxminən %{count} il"
143
    other: "təxminən %{count} il"
144
  prompts:
145
   year: "İl"
146
   month: "Ay"
147
   day: "Gün"
148
   hour: "Saat"
149
   minute: "Dəqiqə"
150
   second: "Saniyə"
151

  
152
 activerecord:
153
  errors:
154
   template:
155
    header:
156
     one:  "%{model}: %{count} səhvə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
157
     few:  "%{model}: %{count} səhvlərə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
158
     many: "%{model}: %{count} səhvlərə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
159
     other: "%{model}: %{count} səhvə görə yadda saxlamaq mümkün olmadı"
160

  
161
    body: "Problemlər aşağıdakı sahələrdə yarandı:"
162

  
163
   messages:
164
    inclusion: "nəzərdə tutulmamış təyinata malikdir"
165
    exclusion: "ehtiyata götürülməmiş təyinata malikdir"
166
    invalid: "düzgün təyinat deyildir"
167
    confirmation: "təsdiq ilə üst-üstə düşmür"
168
    accepted: "təsdiq etmək lazımdır"
169
    empty: "boş saxlanıla bilməz"
170
    blank: "boş saxlanıla bilməz"
171
    too_long:
172
     one:  "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
173
     few:  "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
174
     many: "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
175
     other: "çox böyük uzunluq (%{count} simvoldan çox ola bilməz)"
176
    too_short:
177
     one:  "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
178
     few:  "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
179
     many: "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
180
     other: "uzunluq kifayət qədər deyildir (%{count} simvoldan az ola bilməz)"
181
    wrong_length:
182
     one:  "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
183
     few:  "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
184
     many: "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
185
     other: "düzgün olmayan uzunluq (tam %{count} simvol ola bilər)"
186
    taken: "artıq mövcuddur"
187
    not_a_number: "say kimi hesab edilmir"
188
    greater_than: "%{count} çox təyinata malik ola bilər"
189
    greater_than_or_equal_to: "%{count} çox və ya ona bərabər təyinata malik ola bilər"
190
    equal_to: "yalnız %{count} bərabər təyinata malik ola bilər"
191
    less_than: "%{count} az təyinata malik ola bilər"
192
    less_than_or_equal_to: "%{count} az və ya ona bərabər təyinata malik ola bilər"
193
    odd: "yalnız tək təyinata malik ola bilər"
194
    even: "yalnız cüt təyinata malik ola bilər"
195
    greater_than_start_date: "başlanğıc tarixindən sonra olmalıdır"
196
    not_same_project: "təkcə bir layihəyə aid deyildir"
197
    circular_dependency: "Belə əlaqə dövri asılılığa gətirib çıxaracaq"
198
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Tapşırıq özünün alt tapşırığı ilə əlaqəli ola bilməz"
199

  
200
 support:
201
  array:
202
   # Rails 2.2
203
   sentence_connector: ""
204
   skip_last_comma: true
205

  
206
   # Rails 2.3
207
   words_connector: ", "
208
   two_words_connector: ""
209
   last_word_connector: ""
210

  
211
 actionview_instancetag_blank_option: Seçim edin
212

  
213
 button_activate: Aktivləşdirmək
214
 button_add: Əlavə etmək
215
 button_annotate: Müəlliflik
216
 button_apply: Tətbiq etmək
217
 button_archive: Arxivləşdirmək
218
 button_back: Geriyə
219
 button_cancel: İmtina
220
 button_change_password: Parolu dəyişmək
221
 button_change: Dəyişmək
222
 button_check_all: Hamını qeyd etmək
223
 button_clear: Təmizləmək
224
 button_configure: Parametlər
225
 button_copy: Sürətini çıxarmaq
226
 button_create: Yaratmaq
227
 button_create_and_continue: Yaratmaq və davam etmək
228
 button_delete: Silmək
229
 button_download: Yükləmək
230
 button_edit: Redaktə etmək
231
 button_edit_associated_wikipage: "Əlaqəli wiki-səhifəni redaktə etmək: %{page_title}"
232
 button_list: Siyahı
233
 button_lock: Bloka salmaq
234
 button_login: Giriş
235
 button_log_time: Sərf olunan vaxt
236
 button_move: Yerini dəyişmək
237
 button_quote: Sitat gətirmək
238
 button_rename: Adını dəyişmək
239
 button_reply: Cavablamaq
240
 button_reset: Sıfırlamaq
241
 button_rollback: Bu versiyaya qayıtmaq
242
 button_save: Yadda saxlamaq
243
 button_sort: Çeşidləmək
244
 button_submit: Qəbul etmək
245
 button_test: Yoxlamaq
246
 button_unarchive: Arxivdən çıxarmaq
247
 button_uncheck_all: Təmizləmək
248
 button_unlock: Blokdan çıxarmaq
249
 button_unwatch: İzləməmək
250
 button_update: Yeniləmək
251
 button_view: Baxmaq
252
 button_watch: İzləmək
253

  
254
 default_activity_design: Layihənin hazırlanması
255
 default_activity_development: Hazırlanma prosesi
256
 default_doc_category_tech: Texniki sənədləşmə
257
 default_doc_category_user: İstifadəçi sənədi
258
 default_issue_status_in_progress: İşlənməkdədir
259
 default_issue_status_closed: Bağlanıb
260
 default_issue_status_feedback: Əks əlaqə
261
 default_issue_status_new: Yeni
262
 default_issue_status_rejected: Rədd etmə
263
 default_issue_status_resolved: Həll edilib
264
 default_priority_high: Yüksək
265
 default_priority_immediate: Təxirsiz
266
 default_priority_low: Aşağı
267
 default_priority_normal: Normal
268
 default_priority_urgent: Təcili
269
 default_role_developer: Hazırlayan
270
 default_role_manager: Menecer
271
 default_role_reporter: Reportyor
272
 default_tracker_bug: Səhv
273
 default_tracker_feature: Təkmilləşmə
274
 default_tracker_support: Dəstək
275

  
276
 enumeration_activities: Hərəkətlər (vaxtın uçotu)
277
 enumeration_doc_categories: Sənədlərin kateqoriyası
278
 enumeration_issue_priorities: Tapşırıqların prioriteti
279

  
280
 error_can_not_remove_role: Bu rol istifadə edilir və silinə bilməz.
281
 error_can_not_delete_custom_field: Sazlanmış sahəni silmək mümkün deyildir
282
 error_can_not_delete_tracker: Bu treker tapşırıqlardan ibarət olduğu üçün silinə bilməz.
283
 error_can_t_load_default_data: "Susmaya görə konfiqurasiya yüklənməmişdir: %{value}"
284
 error_issue_not_found_in_project: Tapşırıq tapılmamışdır və ya bu layihəyə bərkidilməmişdir
285
 error_scm_annotate: "Verilənlər mövcud deyildir və ya imzalana bilməz."
286
 error_scm_command_failed: "Saxlayıcıya giriş imkanı səhvi: %{value}"
287
 error_scm_not_found: Saxlayıcıda yazı və/ və ya düzəliş yoxdur.
288
 error_unable_to_connect: Qoşulmaq mümkün deyildir (%{value})
289
 error_unable_delete_issue_status: Tapşırığın statusunu silmək mümkün deyildir
290

  
291
 field_account: İstifadəçi hesabı
292
 field_activity: Fəaliyyət
293
 field_admin: İnzibatçı
294
 field_assignable: Tapşırıq bu rola təyin edilə bilər
295
 field_assigned_to: Təyin edilib
296
 field_attr_firstname: Ad
297
 field_attr_lastname: Soyad
298
 field_attr_login: Atribut Login
299
 field_attr_mail: e-poçt
300
 field_author: Müəllif
301
 field_auth_source: Autentifikasiya rejimi
302
 field_base_dn: BaseDN
303
 field_category: Kateqoriya
304
 field_column_names: Sütunlar
305
 field_comments: Şərhlər
306
 field_comments_sorting: Şərhlərin təsviri
307
 field_content: Content
308
 field_created_on: Yaradılıb
309
 field_default_value: Susmaya görə təyinat
310
 field_delay: Təxirə salmaq
311
 field_description: Təsvir
312
 field_done_ratio: Hazırlıq
313
 field_downloads: Yükləmələr
314
 field_due_date: Yerinə yetirilmə tarixi
315
 field_editable: Redaktə edilən
316
 field_effective_date: Tarix
317
 field_estimated_hours: Vaxtın dəyərləndirilməsi
318
 field_field_format: Format
319
 field_filename: Fayl
320
 field_filesize: Ölçü
321
 field_firstname: Ad
322
 field_fixed_version: Variant
323
 field_hide_mail: E-poçtumu gizlət
324
 field_homepage: Başlanğıc səhifə
325
 field_host: Kompyuter
326
 field_hours: saat
327
 field_identifier: Unikal identifikator
328
 field_identity_url: OpenID URL
329
 field_is_closed: Tapşırıq bağlanıb
330
 field_is_default: Susmaya görə tapşırıq
331
 field_is_filter: Filtr kimi istifadə edilir
332
 field_is_for_all: Bütün layihələr üçün
333
 field_is_in_roadmap: Operativ planda əks olunan tapşırıqlar
334
 field_is_public: Ümümaçıq
335
 field_is_required: Mütləq
336
 field_issue_to: Əlaqəli tapşırıqlar
337
 field_issue: Tapşırıq
338
 field_language: Dil
339
 field_last_login_on: Son qoşulma
340
 field_lastname: Soyad
341
 field_login: İstifadəçi
342
 field_mail: e-poçt
343
 field_mail_notification: e-poçt ilə bildiriş
344
 field_max_length: maksimal uzunluq
345
 field_min_length: minimal uzunluq
346
 field_name: Ad
347
 field_new_password: Yeni parol
348
 field_notes: Qeyd
349
 field_onthefly: Tez bir zamanda istifadəçinin yaradılması
350
 field_parent_title: Valideyn səhifə
351
 field_parent: Valideyn layihə
352
 field_parent_issue: Valideyn tapşırıq
353
 field_password_confirmation: Təsdiq 
354
 field_password: Parol
355
 field_port: Port
356
 field_possible_values: Mümkün olan təyinatlar
357
 field_priority: Prioritet
358
 field_project: Layihə
359
 field_redirect_existing_links: Mövcud olan istinadları istiqamətləndirmək
360
 field_regexp: Müntəzəm ifadə
361
 field_role: Rol
362
 field_searchable: Axtarış üçün açıqdır
363
 field_spent_on: Tarix
364
 field_start_date: Başlanıb
365
 field_start_page: Başlanğıc səhifə
366
 field_status: Status
367
 field_subject: Mövzu
368
 field_subproject: Altlayihə
369
 field_summary: Qısa təsvir
370
 field_text: Mətn sahəsi
371
 field_time_entries: Sərf olunan zaman
372
 field_time_zone: Saat qurşağı
373
 field_title: Başlıq
374
 field_tracker: Treker
375
 field_type: Tip
376
 field_updated_on: Yenilənib
377
 field_url: URL
378
 field_user: İstifadəçi
379
 field_value: Təyinat
380
 field_version: Variant
381
 field_watcher: Nəzarətçi
382

  
383
 general_csv_decimal_separator: ','
384
 general_csv_encoding: UTF-8
385
 general_csv_separator: ';'
386
 general_first_day_of_week: '1'
387
 general_lang_name: 'Azeri'
388
 general_pdf_encoding: UTF-8
389
 general_text_no: 'xeyr'
390
 general_text_No: 'Xeyr'
391
 general_text_yes: 'bəli'
392
 general_text_Yes: 'Bəli'
393

  
394
 gui_validation_error: 1 səhv
395
 gui_validation_error_plural: "%{count} səhv"
396
 gui_validation_error_plural2: "%{count} səhv"
397
 gui_validation_error_plural5: "%{count} səhv"
398

  
399
 label_activity: Görülən işlər
400
 label_add_another_file: Bir fayl daha əlavə etmək
401
 label_added_time_by: "Əlavə etdi %{author} %{age} əvvəl"
402
 label_added: əlavə edilib
403
 label_add_note: Qeydi əlavə etmək
404
 label_administration: İnzibatçılıq
405
 label_age: Yaş
406
 label_ago: gün əvvəl
407
 label_all_time: hər zaman
408
 label_all_words: Bütün sözlər
409
 label_all: hamı
410
 label_and_its_subprojects: "%{value} və bütün altlayihələr"
411
 label_applied_status: Tətbiq olunan status
412
 label_ascending: Artmaya görə
413
 label_assigned_to_me_issues: Mənim tapşırıqlarım
414
 label_associated_revisions: Əlaqəli redaksiyalar
415
 label_attachment: Fayl
416
 label_attachment_delete: Faylı silmək
417
 label_attachment_new: Yeni fayl
418
 label_attachment_plural: Fayllar
419
 label_attribute: Atribut
420
 label_attribute_plural: Atributlar
421
 label_authentication: Autentifikasiya
422
 label_auth_source: Autentifikasiyanın rejimi
423
 label_auth_source_new: Autentifikasiyanın yeni rejimi
424
 label_auth_source_plural: Autentifikasiyanın rejimləri
425
 label_blocked_by: bloklanır
426
 label_blocks: bloklayır
427
 label_board: Forum
428
 label_board_new: Yeni forum
429
 label_board_plural: Forumlar
430
 label_boolean: Məntiqi
431
 label_browse: Baxış
432
 label_bulk_edit_selected_issues: Seçilən bütün tapşırıqları redaktə etmək
433
 label_calendar: Təqvim
434
 label_calendar_filter: O cümlədən
435
 label_calendar_no_assigned: Mənim deyil
436
 label_change_plural: Dəyişikliklər
437
 label_change_properties: Xassələri dəyişmək
438
 label_change_status: Statusu dəyişmək
439
 label_change_view_all: Bütün dəyişikliklərə baxmaq
440
 label_changes_details: Bütün dəyişikliklərə görə təfsilatlar
441
 label_changeset_plural: Dəyişikliklər
442
 label_chronological_order: Xronoloji ardıcıllıq ilə
443
 label_closed_issues: Bağlıdır
444
 label_closed_issues_plural: bağlıdır
445
 label_closed_issues_plural2: bağlıdır
446
 label_closed_issues_plural5: bağlıdır
447
 label_comment: şərhlər
448
 label_comment_add: Şərhləri qeyd etmək
449
 label_comment_added: Əlavə olunmuş şərhlər
450
 label_comment_delete: Şərhi silmək
451
 label_comment_plural: Şərhlər
452
 label_comment_plural2: Şərhlər
453
 label_comment_plural5: şərhlərin
454
 label_commits_per_author: İstifadəçi üzərində dəyişikliklər
455
 label_commits_per_month: Ay üzərində dəyişikliklər
456
 label_confirmation: Təsdiq 
457
 label_contains: tərkibi
458
 label_copied: surəti köçürülüb
459
 label_copy_workflow_from: görülən işlərin ardıcıllığının surətini köçürmək
460
 label_current_status: Cari status
461
 label_current_version: Cari variant
462
 label_custom_field: Sazlanan sahə
463
 label_custom_field_new: Yeni sazlanan sahə
464
 label_custom_field_plural: Sazlanan sahələr
465
 label_date_from: С
466
 label_date_from_to: С %{start} по %{end}
467
 label_date_range: vaxt intervalı
468
 label_date_to: üzrə
469
 label_date: Tarix
470
 label_day_plural: gün
471
 label_default: Susmaya görə
472
 label_default_columns: Susmaya görə sütunlar
473
 label_deleted: silinib
474
 label_descending: Azalmaya görə
475
 label_details: Təfsilatlar
476
 label_diff_inline: mətndə
477
 label_diff_side_by_side: Yanaşı
478
 label_disabled: söndürülüb
479
 label_display: Təsvir
480
 label_display_per_page: "Səhifəyə: %{value}"
481
 label_document: Sənəd
482
 label_document_added: Sənəd əlavə edilib
483
 label_document_new: Yeni sənəd
484
 label_document_plural: Sənədlər
485
 label_download: "%{count} yükləmə"
486
 label_download_plural: "%{count} yükləmə"
487
 label_download_plural2: "%{count} yükləmələr"
488
 label_download_plural5: "%{count} yükləmə"
489
 label_downloads_abbr: Yükləmələr
490
 label_duplicated_by: çoxaldılır
491
 label_duplicates: çoxaldır
492
 label_end_to_end: sondan sona doğru
493
 label_end_to_start: sondan əvvələ doğru
494
 label_enumeration_new: Yeni qiymət
495
 label_enumerations: Qiymətlərin siyahısı
496
 label_environment: Mühit
497
 label_equals: sayılır
498
 label_example: Nümunə
499
 label_export_to: ixrac etmək 
500
 label_feed_plural: RSS
501
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS-ə giriş açarı %{value} əvvəl yaradılıb"
502
 label_f_hour: "%{value} saat"
503
 label_f_hour_plural: "%{value} saat"
504
 label_file_added: Fayl əlavə edilib
505
 label_file_plural: Fayllar
506
 label_filter_add: Filtr əlavə etmək
507
 label_filter_plural: Filtrlər
508
 label_float: Həqiqi ədəd
509
 label_follows: Əvvəlki
510
 label_gantt: Qant diaqramması
511
 label_general: Ümumi
512
 label_generate_key: Açarı generasiya etmək
513
 label_greater_or_equal: ">="
514
 label_help: Kömək
515
 label_history: Tarixçə
516
 label_home: Ana səhifə
517
 label_incoming_emails: Məlumatların qəbulu
518
 label_index_by_date: Səhifələrin tarixçəsi
519
 label_index_by_title: Başlıq
520
 label_information_plural: İnformasiya
521
 label_information: İnformasiya
522
 label_in_less_than: az
523
 label_in_more_than: çox
524
 label_integer: Tam
525
 label_internal: Daxili
526
 label_in: da (də)
527
 label_issue: Tapşırıq
528
 label_issue_added: Tapşırıq əlavə edilib
529
 label_issue_category_new: Yeni kateqoriya
530
 label_issue_category_plural: Tapşırığın kateqoriyası
531
 label_issue_category: Tapşırığın kateqoriyası
532
 label_issue_new: Yeni tapşırıq
533
 label_issue_plural: Tapşırıqlar
534
 label_issues_by: "%{value} üzrə çeşidləmək"
535
 label_issue_status_new: Yeni status
536
 label_issue_status_plural: Tapşırıqların statusu
537
 label_issue_status: Tapşırığın statusu
538
 label_issue_tracking: Tapşırıqlar
539
 label_issue_updated: Tapşırıq yenilənib
540
 label_issue_view_all: Bütün tapşırıqlara baxmaq
541
 label_issue_watchers: Nəzarətçilər
542
 label_jump_to_a_project: ... layihəyə keçid
543
 label_language_based: Dilin əsasında
544
 label_last_changes: "%{count} az dəyişiklik"
545
 label_last_login: Sonuncu qoşulma
546
 label_last_month: sonuncu ay
547
 label_last_n_days: "son %{count} gün"
548
 label_last_week: sonuncu həftə
549
 label_latest_revision: Sonuncu redaksiya
550
 label_latest_revision_plural: Sonuncu redaksiyalar
551
 label_ldap_authentication: LDAP vasitəsilə avtorizasiya
552
 label_less_or_equal: <=
553
 label_less_than_ago: gündən az
554
 label_list: Siyahı
555
 label_loading: Yükləmə...
556
 label_logged_as: Daxil olmusunuz
557
 label_login: Daxil olmaq
558
 label_login_with_open_id_option: və ya OpenID vasitəsilə daxil olmaq
559
 label_logout: Çıxış
560
 label_max_size: Maksimal ölçü
561
 label_member_new: Yeni iştirakçı
562
 label_member: İştirakçı
563
 label_member_plural: İştirakçılar
564
 label_message_last: Sonuncu məlumat
565
 label_message_new: Yeni məlumat
566
 label_message_plural: Məlumatlar
567
 label_message_posted: Məlumat əlavə olunub
568
 label_me: mənə
569
 label_min_max_length: Minimal - maksimal uzunluq
570
 label_modification: "%{count} dəyişiklik"
571
 label_modification_plural: "%{count} dəyişiklik"
572
 label_modification_plural2: "%{count} dəyişikliklər"
573
 label_modification_plural5: "%{count} dəyişiklik"
574
 label_modified: dəyişilib
575
 label_module_plural: Modullar
576
 label_months_from: ay
577
 label_month: Ay
578
 label_more_than_ago: gündən əvvəl
579
 label_more: Çox
580
 label_my_account: Mənim hesabım
581
 label_my_page: Mənim səhifəm
582
 label_my_page_block: Mənim səhifəmin bloku
583
 label_my_projects: Mənim layihələrim
584
 label_new: Yeni
585
 label_new_statuses_allowed: İcazə verilən yeni statuslar
586
 label_news_added: Xəbər əlavə edilib
587
 label_news_latest: Son xəbərlər
588
 label_news_new: Xəbər əlavə etmək
589
 label_news_plural: Xəbərlər
590
 label_news_view_all: Bütün xəbərlərə baxmaq
591
 label_news: Xəbərlər
592
 label_next: Növbəti
593
 label_nobody: heç kim
594
 label_no_change_option: (Dəyişiklik yoxdur)
595
 label_no_data: Təsvir üçün verilənlər yoxdur
596
 label_none: yoxdur
597
 label_not_contains: mövcud deyil
598
 label_not_equals: sayılmır
599
 label_open_issues: açıqdır
600
 label_open_issues_plural: açıqdır
601
 label_open_issues_plural2: açıqdır
602
 label_open_issues_plural5: açıqdır
603
 label_optional_description: Təsvir (vacib deyil)
604
 label_options: Opsiyalar
605
 label_overall_activity: Görülən işlərin toplu hesabatı
606
 label_overview: Baxış
607
 label_password_lost: Parolun bərpası
608
 label_permissions_report: Giriş hüquqları üzrə hesabat 
609
 label_permissions: Giriş hüquqları
610
 label_per_page: Səhifəyə
611
 label_personalize_page: bu səhifəni fərdiləşdirmək
612
 label_planning: Planlaşdırma
613
 label_please_login: Xahiş edirik, daxil olun.
614
 label_plugins: Modullar
615
 label_precedes: növbəti
616
 label_preferences: Üstünlük
617
 label_preview: İlkin baxış
618
 label_previous: Əvvəlki
619
 label_profile: Profil
620
 label_project: Layihə
621
 label_project_all: Bütün layihələr
622
 label_project_copy_notifications: Layihənin surətinin çıxarılması zamanı elektron poçt ilə bildiriş göndərmək
623
 label_project_latest: Son layihələr
624
 label_project_new: Yeni layihə
625
 label_project_plural: Layihələr
626
 label_project_plural2: layihəni
627
 label_project_plural5: layihələri
628
 label_public_projects: Ümumi layihələr
629
 label_query: Yadda saxlanılmış sorğu
630
 label_query_new: Yeni sorğu
631
 label_query_plural: Yadda saxlanılmış sorğular
632
 label_read: Oxu...
633
 label_register: Qeydiyyat
634
 label_registered_on: Qeydiyyatdan keçib
635
 label_registration_activation_by_email: e-poçt üzrə hesabımın aktivləşdirilməsi
636
 label_registration_automatic_activation: uçot qeydlərinin avtomatik aktivləşdirilməsi
637
 label_registration_manual_activation: uçot qeydlərini əl ilə aktivləşdirmək
638
 label_related_issues: Əlaqəli tapşırıqlar
639
 label_relates_to: əlaqəlidir
640
 label_relation_delete: Əlaqəni silmək
641
 label_relation_new: Yeni münasibət
642
 label_renamed: adını dəyişmək
643
 label_reply_plural: Cavablar
644
 label_report: Hesabat
645
 label_report_plural: Hesabatlar
646
 label_reported_issues: Yaradılan tapşırıqlar
647
 label_repository: Saxlayıcı
648
 label_repository_plural: Saxlayıcı
649
 label_result_plural: Nəticələr
650
 label_reverse_chronological_order: Əks ardıcıllıqda
651
 label_revision: Redaksiya
652
 label_revision_plural: Redaksiyalar
653
 label_roadmap: Operativ plan
654
 label_roadmap_due_in: "%{value} müddətində"
655
 label_roadmap_no_issues: bu versiya üçün tapşırıq yoxdur
656
 label_roadmap_overdue: "gecikmə %{value}"
657
 label_role: Rol
658
 label_role_and_permissions: Rollar və giriş hüquqları
659
 label_role_new: Yeni rol
660
 label_role_plural: Rollar
661
 label_scm: Saxlayıcının tipi
662
 label_search: Axtarış
663
 label_search_titles_only: Ancaq adlarda axtarmaq
664
 label_send_information: İstifadəçiyə uçot qeydləri üzrə informasiyanı göndərmək
665
 label_send_test_email: Yoxlama üçün email göndərmək
666
 label_settings: Sazlamalar
667
 label_show_completed_versions: Bitmiş variantları göstərmək
668
 label_sort: Çeşidləmək
669
 label_sort_by: "%{value} üzrə çeşidləmək"
670
 label_sort_higher: Yuxarı
671
 label_sort_highest: Əvvələ qayıt
672
 label_sort_lower: Aşağı
673
 label_sort_lowest: Sona qayıt
674
 label_spent_time: Sərf olunan vaxt
675
 label_start_to_end: əvvəldən axıra doğru
676
 label_start_to_start: əvvəldən əvvələ doğru
677
 label_statistics: Statistika
678
 label_stay_logged_in: Sistemdə qalmaq
679
 label_string: Mətn
680
 label_subproject_plural: Altlayihələr
681
 label_subtask_plural: Alt tapşırıqlar
682
 label_text: Uzun mətn 
683
 label_theme: Mövzu
684
 label_this_month: bu ay
685
 label_this_week: bu həftə
686
 label_this_year: bu il
687
 label_time_tracking: Vaxtın uçotu
688
 label_timelog_today: Bu günə sərf olunan vaxt
689
 label_today: bu gün
690
 label_topic_plural: Mövzular
691
 label_total: Cəmi
692
 label_tracker: Treker
693
 label_tracker_new: Yeni treker
694
 label_tracker_plural: Trekerlər
695
 label_updated_time: "%{value} əvvəl yenilənib"
696
 label_updated_time_by: "%{author} %{age} əvvəl yenilənib"
697
 label_used_by: İstifadə olunur
698
 label_user: İstifasdəçi
699
 label_user_activity: "İstifadəçinin gördüyü işlər %{value}"
700
 label_user_mail_no_self_notified: "Tərəfimdən edilən dəyişikliklər haqqında məni xəbərdar etməmək"
701
 label_user_mail_option_all: "Mənim layihələrimdəki bütün hadisələr haqqında"
702
 label_user_mail_option_selected: "Yalnız seçilən layihədəki bütün hadisələr haqqında..."
703
 label_user_mail_option_only_owner: Yalnız sahibi olduğum obyektlər üçün
704
 label_user_mail_option_only_my_events: Yalnız izlədiyim və ya iştirak etdiyim obyektlər üçün
705
 label_user_mail_option_only_assigned: Yalnız mənə təyin edilən obyektlər üçün
706
 label_user_new: Yeni istifadəçi
707
 label_user_plural: İstifadəçilər
708
 label_version: Variant
709
 label_version_new: Yeni variant
710
 label_version_plural: Variantlar
711
 label_view_diff: Fərqlərə baxmaq
712
 label_view_revisions: Redaksiyalara baxmaq
713
 label_watched_issues: Tapşırığın izlənilməsi
714
 label_week: Həftə
715
 label_wiki: Wiki
716
 label_wiki_edit: Wiki-nin redaktəsi
717
 label_wiki_edit_plural: Wiki
718
 label_wiki_page: Wiki səhifəsi
719
 label_wiki_page_plural: Wiki səhifələri
720
 label_workflow: Görülən işlərin ardıcıllığı
721
 label_x_closed_issues_abbr:
722
  zero: "0 bağlıdır"
723
  one:  "1 bağlanıb"
724
  few:  "%{count} bağlıdır"
725
  many: "%{count} bağlıdır"
726
  other: "%{count} bağlıdır"
727
 label_x_comments:
728
  zero: "şərh yoxdur"
729
  one:  "1 şərh"
730
  few:  "%{count} şərhlər"
731
  many: "%{count} şərh"
732
  other: "%{count} şərh"
733
 label_x_open_issues_abbr:
734
  zero: "0 açıqdır"
735
  one:  "1 açıq"
736
  few:  "%{count} açıqdır"
737
  many: "%{count} açıqdır"
738
  other: "%{count} açıqdır"
739
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
740
  zero: "0 açıqdır / %{total}"
741
  one:  "1 açıqdır / %{total}"
742
  few:  "%{count} açıqdır / %{total}"
743
  many: "%{count} açıqdır / %{total}"
744
  other: "%{count} açıqdır / %{total}"
745
 label_x_projects:
746
  zero: "layihələr yoxdur"
747
  one:  "1 layihə"
748
  few:  "%{count} layihə"
749
  many: "%{count} layihə"
750
  other: "%{count} layihə"
751
 label_year: İl
752
 label_yesterday: dünən
753

  
754
 mail_body_account_activation_request: "Yeni istifadəçi qeydiyyatdan keçib (%{value}). Uçot qeydi Sizin təsdiqinizi gözləyir:"
755
 mail_body_account_information: Sizin uçot qeydiniz haqqında informasiya
756
 mail_body_account_information_external: "Siz özünüzün %{value} uçot qeydinizi giriş üçün istifadə edə bilərsiniz."
757
 mail_body_lost_password: 'Parolun dəyişdirilməsi üçün aşağıdakı linkə keçin:'
758
 mail_body_register: 'Uçot qeydinin aktivləşdirilməsi üçün aşağıdakı linkə keçin:'
759
 mail_body_reminder: "növbəti %{days} gün üçün Sizə təyin olunan %{count}:"
760
 mail_subject_account_activation_request: "Sistemdə istifadəçinin aktivləşdirilməsi üçün sorğu %{value}"
761
 mail_subject_lost_password: "Sizin %{value} parolunuz"
762
 mail_subject_register: "Uçot qeydinin aktivləşdirilməsi %{value}"
763
 mail_subject_reminder: "yaxın %{days} gün üçün Sizə təyin olunan %{count}"
764

  
765
 notice_account_activated: Sizin uçot qeydiniz aktivləşdirilib. Sistemə daxil ola bilərsiniz.
766
 notice_account_invalid_creditentials: İstifadəçi adı və ya parolu düzgün deyildir
767
 notice_account_lost_email_sent: Sizə yeni parolun seçimi ilə bağlı təlimatı əks etdirən məktub göndərilmişdir.
768
 notice_account_password_updated: Parol müvəffəqiyyətlə yeniləndi.
769
 notice_account_pending: "Sizin uçot qeydiniz yaradıldı və inzibatçının təsdiqini gözləyir."
770
 notice_account_register_done: Uçot qeydi müvəffəqiyyətlə yaradıldı. Sizin uçot qeydinizin aktivləşdirilməsi üçün elektron poçtunuza göndərilən linkə keçin.
771
 notice_account_unknown_email: Naməlum istifadəçi.
772
 notice_account_updated: Uçot qeydi müvəffəqiyyətlə yeniləndi.
773
 notice_account_wrong_password: Parol düzgün deyildir
774
 notice_can_t_change_password: Bu uçot qeydi üçün xarici autentifikasiya mənbəyi istifadə olunur. Parolu dəyişmək mümkün deyildir.
775
 notice_default_data_loaded: Susmaya görə konfiqurasiya yüklənilmişdir.
776
 notice_email_error: "Məktubun göndərilməsi zamanı səhv baş vermişdi (%{value})"
777
 notice_email_sent: "Məktub göndərilib %{value}"
778
 notice_failed_to_save_issues: "Seçilən %{total} içərisindən %{count} bəndləri saxlamaq mümkün olmadı: %{ids}."
779
 notice_failed_to_save_members: "İştirakçını (ları) yadda saxlamaq mümkün olmadı: %{errors}."
780
 notice_feeds_access_key_reseted: Sizin RSS giriş açarınız sıfırlanmışdır.
781
 notice_file_not_found: Daxil olmağa çalışdığınız səhifə mövcud deyildir və ya silinib.
782
 notice_locking_conflict: İnformasiya digər istifadəçi tərəfindən yenilənib.
783
 notice_no_issue_selected: "Heç bir tapşırıq seçilməyib! Xahiş edirik, redaktə etmək istədiyiniz tapşırığı qeyd edin."
784
 notice_not_authorized: Sizin bu səhifəyə daxil olmaq hüququnuz yoxdur.
785
 notice_successful_connection: Qoşulma müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.
786
 notice_successful_create: Yaratma müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
787
 notice_successful_delete: Silinmə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
788
 notice_successful_update: Yeniləmə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi.
789
 notice_unable_delete_version: Variantı silmək mümkün olmadı.
790

  
791
 permission_add_issues: Tapşırıqların əlavə edilməsi
792
 permission_add_issue_notes: Qeydlərin əlavə edilməsi
793
 permission_add_issue_watchers: Nəzarətçilərin əlavə edilməsi
794
 permission_add_messages: Məlumatların göndərilməsi
795
 permission_browse_repository: Saxlayıcıya baxış
796
 permission_comment_news: Xəbərlərə şərh
797
 permission_commit_access: Saxlayıcıda faylların dəyişdirilməsi
798
 permission_delete_issues: Tapşırıqların silinməsi
799
 permission_delete_messages: Məlumatların silinməsi
800
 permission_delete_own_messages: Şəxsi məlumatların silinməsi
801
 permission_delete_wiki_pages: Wiki-səhifələrin silinməsi
802
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bərkidilən faylların silinməsi
803
 permission_edit_issue_notes: Qeydlərin redaktə edilməsi
804
 permission_edit_issues: Tapşırıqların redaktə edilməsi
805
 permission_edit_messages: Məlumatların redaktə edilməsi
806
 permission_edit_own_issue_notes: Şəxsi qeydlərin redaktə edilməsi
807
 permission_edit_own_messages: Şəxsi məlumatların redaktə edilməsi
808
 permission_edit_own_time_entries: Şəxsi vaxt uçotunun redaktə edilməsi
809
 permission_edit_project: Layihələrin redaktə edilməsi
810
 permission_edit_time_entries: Vaxt uçotunun redaktə edilməsi
811
 permission_edit_wiki_pages: Wiki-səhifənin redaktə edilməsi
812
 permission_export_wiki_pages: Wiki-səhifənin ixracı
813
 permission_log_time: Sərf olunan vaxtın uçotu
814
 permission_view_changesets: Saxlayıcı dəyişikliklərinə baxış 
815
 permission_view_time_entries: Sərf olunan vaxta baxış
816
 permission_manage_project_activities: Layihə üçün hərəkət tiplərinin idarə edilməsi
817
 permission_manage_boards: Forumların idarə edilməsi
818
 permission_manage_categories: Tapşırıq kateqoriyalarının idarə edilməsi
819
 permission_manage_documents: Sənədlərin idarə edilməsi
820
 permission_manage_files: Faylların idarə edilməsi
821
 permission_manage_issue_relations: Tapşırıq bağlantılarının idarə edilməsi
822
 permission_manage_members: İştirakçıların idarə edilməsi
823
 permission_manage_news: Xəbərlərin idarə edilməsi
824
 permission_manage_public_queries: Ümumi sorğuların idarə edilməsi
825
 permission_manage_repository: Saxlayıcının idarə edilməsi
826
 permission_manage_subtasks: Alt tapşırıqların idarə edilməsi
827
 permission_manage_versions: Variantların idarə edilməsi
828
 permission_manage_wiki: Wiki-nin idarə edilməsi
829
 permission_move_issues: Tapşırıqların köçürülməsi
830
 permission_protect_wiki_pages: Wiki-səhifələrin bloklanması
831
 permission_rename_wiki_pages: Wiki-səhifələrin adının dəyişdirilməsi
832
 permission_save_queries: Sorğuların yadda saxlanılması
833
 permission_select_project_modules: Layihə modulunun seçimi
834
 permission_view_calendar: Təqvimə baxış
835
 permission_view_documents: Sənədlərə baxış
836
 permission_view_files: Fayllara baxış
837
 permission_view_gantt: Qant diaqramına baxış
838
 permission_view_issue_watchers: Nəzarətçilərin siyahılarına baxış
839
 permission_view_messages: Məlumatlara baxış
840
 permission_view_wiki_edits: Wiki tarixçəsinə baxış
841
 permission_view_wiki_pages: Wiki-yə baxış
842

  
843
 project_module_boards: Forumlar
844
 project_module_documents: Sənədlər
845
 project_module_files: Fayllar
846
 project_module_issue_tracking: Tapşırıqlar
847
 project_module_news: Xəbərlər
848
 project_module_repository: Saxlayıcı
849
 project_module_time_tracking: Vaxtın uçotu
850
 project_module_wiki: Wiki
851
 project_module_gantt: Qant diaqramı
852
 project_module_calendar: Təqvim
853

  
854
 setting_activity_days_default: Görülən işlərdə əks olunan günlərin sayı
855
 setting_app_subtitle: Əlavənin sərlövhəsi
856
 setting_app_title: Əlavənin adı
857
 setting_attachment_max_size: Yerləşdirmənin maksimal ölçüsü
858
 setting_autofetch_changesets: Saxlayıcının dəyişikliklərini avtomatik izləmək
859
 setting_autologin: Avtomatik giriş
860
 setting_bcc_recipients: Gizli surətləri istifadə etmək (BCC)
861
 setting_cache_formatted_text: Formatlaşdırılmış mətnin heşlənməsi
862
 setting_commit_fix_keywords: Açar sözlərin təyini
863
 setting_commit_ref_keywords: Axtarış üçün açar sözlər
864
 setting_cross_project_issue_relations: Layihələr üzrə tapşırıqların kəsişməsinə icazə vermək
865
 setting_date_format: Tarixin formatı
866
 setting_default_language: Susmaya görə dil
867
 setting_default_notification_option: Susmaya görə xəbərdarlıq üsulu
868
 setting_default_projects_public: Yeni layihələr ümumaçıq hesab edilir
869
 setting_diff_max_lines_displayed: diff üçün sətirlərin maksimal sayı 
870
 setting_display_subprojects_issues: Susmaya görə altlayihələrin əks olunması
871
 setting_emails_footer: Məktubun sətiraltı qeydləri
872
 setting_enabled_scm: Daxil edilən SCM
873
 setting_feeds_limit: RSS axını üçün başlıqların sayının məhdudlaşdırılması
874
 setting_file_max_size_displayed: Əks olunma üçün mətn faylının maksimal ölçüsü
875
 setting_gravatar_enabled: İstifadəçi avatarını Gravatar-dan istifadə etmək
876
 setting_host_name: Kompyuterin adı
877
 setting_issue_list_default_columns: Susmaya görə tapşırıqların siyahısında əks oluna sütunlar
878
 setting_issues_export_limit: İxrac olunan tapşırıqlar üzrə məhdudiyyətlər
879
 setting_login_required: Autentifikasiya vacibdir
880
 setting_mail_from: Çıxan e-poçt ünvanı
881
 setting_mail_handler_api_enabled: Daxil olan məlumatlar üçün veb-servisi qoşmaq
882
 setting_mail_handler_api_key: API açar
883
 setting_openid: Giriş və qeydiyyat üçün OpenID izacə vermək
884
 setting_per_page_options: Səhifə üçün qeydlərin sayı
885
 setting_plain_text_mail: Yalnız sadə mətn (HTML olmadan)
886
 setting_protocol: Protokol
887
 setting_repository_log_display_limit: Dəyişikliklər jurnalında əks olunan redaksiyaların maksimal sayı
888
 setting_self_registration: Özünüqeydiyyat
889
 setting_sequential_project_identifiers: Layihələrin ardıcıl identifikatorlarını generasiya etmək
890
 setting_sys_api_enabled: Saxlayıcının idarə edilməsi üçün veb-servisi qoşmaq
891
 setting_text_formatting: Mətnin formatlaşdırılması
892
 setting_time_format: Vaxtın formatı
893
 setting_user_format: Adın əks olunma formatı
894
 setting_welcome_text: Salamlama mətni 
895
 setting_wiki_compression: Wiki tarixçəsinin sıxlaşdırılması
896

  
897
 status_active: aktivdir
898
 status_locked: bloklanıb
899
 status_registered: qeydiyyatdan keçib
900

  
901
 text_are_you_sure_with_children: Tapşırıq və onun bütün alt tapşırıqları silinsin?
902
 text_are_you_sure: Siz əminsinizmi?
903
 text_assign_time_entries_to_project: Qeydiyyata alınmış vaxtı layihəyə bərkitmək
904
 text_caracters_maximum: "Maksimum %{count} simvol."
905
 text_caracters_minimum: "%{count} simvoldan az olmamalıdır."
906
 text_comma_separated: Bir neçə qiymət mümkündür (vergül vasitəsilə).
907
 text_custom_field_possible_values_info: 'Hər sətirə bir qiymət'
908
 text_default_administrator_account_changed: İnzibatçının uçot qeydi susmaya görə dəyişmişdir
909
 text_destroy_time_entries_question: "Bu tapşırıq üçün sərf olunan vaxta görə %{hours} saat qeydiyyata alınıb. Siz nə etmək istəyirsiniz?"
910
 text_destroy_time_entries: Qeydiyyata alınmış vaxtı silmək
911
 text_diff_truncated: '... Bu diff məhduddur, çünki əks olunan maksimal ölçünü keçir.'
912
 text_email_delivery_not_configured: "Poçt serveri ilə işin parametrləri sazlanmayıb və e-poçt ilə bildiriş funksiyası aktiv deyildir.\nSizin SMTP-server üçün parametrləri config/configuration.yml faylından sazlaya bilərsiniz. Dəyişikliklərin tətbiq edilməsi üçün əlavəni yenidən başladın."
913
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Onlara aşağıdakı qiymətləri təyin etmək:'
914
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obyekt bu qiymətlə bağlıdır."
915
 text_file_repository_writable: Qeydə giriş imkanı olan saxlayıcı
916
 text_issue_added: "Yeni tapşırıq yaradılıb %{id} (%{author})."
917
 text_issue_category_destroy_assignments: Kateqoriyanın təyinatını silmək
918
 text_issue_category_destroy_question: "Bir neçə tapşırıq (%{count}) bu kateqoriya üçün təyin edilib. Siz nə etmək istəyirsiniz?"
919
 text_issue_category_reassign_to: Bu kateqoriya üçün tapşırığı yenidən təyin etmək
920
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seçilən tapşırıqları silmək istədiyinizə əminsinizmi?'
921
 text_issues_ref_in_commit_messages: Məlumatın mətnindən çıxış edərək tapşırıqların statuslarının tutuşdurulması və dəyişdirilməsi
922
 text_issue_updated: "Tapşırıq %{id} yenilənib (%{author})."
923
 text_journal_changed: "Parametr %{label} %{old} - %{new} dəyişib"
924
 text_journal_deleted: "Parametrin %{old} qiyməti %{label} silinib"
925
 text_journal_set_to: "%{label} parametri %{value} dəyişib"
926
 text_length_between: "%{min} və %{max} simvollar arasındakı uzunluq."
927
 text_load_default_configuration: Susmaya görə konfiqurasiyanı yükləmək
928
 text_min_max_length_info: 0 məhdudiyyətlərin olmadığını bildirir
929
 text_no_configuration_data: "Rollar, trekerlər, tapşırıqların statusları və operativ plan konfiqurasiya olunmayıblar.\nSusmaya görə konfiqurasiyanın yüklənməsi təkidlə xahiş olunur. Siz onu sonradan dəyişə bilərsiniz."
930
 text_plugin_assets_writable: Modullar kataloqu qeyd üçün açıqdır
931
 text_project_destroy_confirmation: Siz bu layihə və ona aid olan bütün informasiyanı silmək istədiyinizə əminsinizmi?
932
 text_reassign_time_entries: 'Qeydiyyata alınmış vaxtı aşağıdakı tapşırığa keçir:'
933
 text_regexp_info: "məsələn: ^[A-Z0-9]+$"
934
 text_repository_usernames_mapping: "Saxlayıcının jurnalında tapılan adlarla bağlı olan Redmine istifadəçisini seçin və ya yeniləyin.\nEyni ad və e-poçta sahib olan istifadəçilər Redmine və saxlayıcıda avtomatik əlaqələndirilir."
935
 text_rmagick_available: RMagick istifadəsi mümkündür (opsional olaraq)
936
 text_select_mail_notifications: Elektron poçta bildirişlərin göndərilməsi seçim edəcəyiniz hərəkətlərdən asılıdır.
937
 text_select_project_modules: 'Layihədə istifadə olunacaq modulları seçin:'
938
 text_status_changed_by_changeset: "%{value} redaksiyada reallaşdırılıb."
939
 text_subprojects_destroy_warning: "Altlayihələr: %{value} həmçinin silinəcək."
940
 text_tip_issue_begin_day: tapşırığın başlanğıc tarixi
941
 text_tip_issue_begin_end_day: elə həmin gün tapşırığın başlanğıc və bitmə tarixi
942
 text_tip_issue_end_day: tapşırığın başa çatma tarixi
943
 text_tracker_no_workflow: Bu treker üçün hərəkətlərin ardıcıllığı müəyyən ediməyib
944
 text_unallowed_characters: Qadağan edilmiş simvollar
945
 text_user_mail_option: "Seçilməyən layihələr üçün Siz yalnız baxdığınız və ya iştirak etdiyiniz layihələr barədə bildiriş alacaqsınız məsələn, müəllifi olduğunuz layihələr və ya o layihələr ki, Sizə təyin edilib)."
946
 text_user_wrote: "%{value} yazıb:"
947
 text_wiki_destroy_confirmation: Siz bu Wiki və onun tərkibindəkiləri silmək istədiyinizə əminsinizmi?
948
 text_workflow_edit: Vəziyyətlərin ardıcıllığını redaktə etmək üçün rol və trekeri seçin
949

  
950
 warning_attachments_not_saved: "faylın (ların) %{count} yadda saxlamaq mümkün deyildir."
951
 text_wiki_page_destroy_question: Bu səhifə %{descendants} yaxın və çox yaxın səhifələrə malikdir. Siz nə etmək istəyirsiniz?
952
 text_wiki_page_reassign_children: Cari səhifə üçün yaxın səhifələri yenidən təyin etmək
953
 text_wiki_page_nullify_children: Yaxın səhifələri baş səhifələr etmək
954
 text_wiki_page_destroy_children: Yaxın və çox yaxın səhifələri silmək
955
 setting_password_min_length: Parolun minimal uzunluğu
956
 field_group_by: Nəticələri qruplaşdırmaq
957
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki-səhifə '%{id}' yenilənmişdir"
958
 label_wiki_content_added: Wiki-səhifə əlavə olunub
959
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki-səhifə '%{id}' əlavə edilib"
960
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} Wiki-səhifəni '%{id}' əlavə edib."
961
 label_wiki_content_updated: Wiki-səhifə yenilənib
962
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} Wiki-səhifəni '%{id}' yeniləyib."
963
 permission_add_project: Layihənin yaradılması
964
 setting_new_project_user_role_id: Layihəni yaradan istifadəçiyə təyin olunan rol
965
 label_view_all_revisions: Bütün yoxlamaları göstərmək
966
 label_tag: Nişan
967
 label_branch: Şöbə
968
 error_no_tracker_in_project: Bu layihə ilə heç bir treker assosiasiya olunmayıb. Layihənin sazlamalarını yoxlayın.
969
 error_no_default_issue_status: Susmaya görə tapşırıqların statusu müəyyən edilməyib. Sazlamaları yoxlayın (bax. "İnzibatçılıq -> Tapşırıqların statusu").
970
 label_group_plural: Qruplar
971
 label_group: Qrup
972
 label_group_new: Yeni qrup
973
 label_time_entry_plural: Sərf olunan vaxt
974
 text_journal_added: "%{label} %{value} əlavə edilib"
975
 field_active: Aktiv
976
 enumeration_system_activity: Sistemli
977
 permission_delete_issue_watchers: Nəzarətçilərin silinməsi
978
 version_status_closed: Bağlanıb
979
 version_status_locked: bloklanıb
980
 version_status_open: açıqdır
981
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Bağlı varianta təyin edilən tapşırıq yenidən açıq ola bilməz
982
 label_user_anonymous: Anonim
983
 button_move_and_follow: Yerləşdirmək və keçid
984
 setting_default_projects_modules: Yeni layihələr üçün susmaya görə daxil edilən modullar
985
 setting_gravatar_default: Susmaya görə Gravatar təsviri
986
 field_sharing: Birgə istifadə
987
 label_version_sharing_hierarchy: Layihələrin iyerarxiyasına görə
988
 label_version_sharing_system: bütün layihələr ilə
989
 label_version_sharing_descendants: Alt layihələr ilə
990
 label_version_sharing_tree: Layihələrin iyerarxiyası ilə
991
 label_version_sharing_none: Birgə istifadə olmadan
992
 error_can_not_archive_project: Bu layihə arxivləşdirilə bilməz
993
 button_duplicate: Təkrarlamaq
994
 button_copy_and_follow: Surətini çıxarmaq və davam etmək
995
 label_copy_source: Mənbə
996
 setting_issue_done_ratio: Sahənin köməyi ilə tapşırığın hazırlığını nəzərə almaq
997
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Tapşırığın statusu
998
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tapşırıqların hazırlıq parametri yenilənməyib
999
 error_workflow_copy_target: Məqsədə uyğun trekerləri və rolları seçin
1000
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Tapşırığın hazırlıq səviyyəsi
1001
 label_copy_same_as_target: Məqsəddə olduğu kimi
1002
 label_copy_target: Məqsəd
1003
 notice_issue_done_ratios_updated: Parametr &laquo;hazırlıq&raquo; yenilənib.
1004
 error_workflow_copy_source: Cari trekeri və ya rolu seçin
1005
 label_update_issue_done_ratios: Tapşırığın hazırlıq səviyyəsini yeniləmək
1006
 setting_start_of_week: Həftənin birinci günü
1007
 label_api_access_key: API-yə giriş açarı
1008
 text_line_separated: Bİr neçə qiymət icazə verilib (hər sətirə bir qiymət).
1009
 label_revision_id: Yoxlama %{value}
1010
 permission_view_issues: Tapşırıqlara baxış
1011
 label_display_used_statuses_only: Yalnız bu trekerdə istifadə olunan statusları əks etdirmək
1012
 label_api_access_key_created_on: API-yə giriş açarı %{value} əvvəl aradılıb
1013
 label_feeds_access_key: RSS giriş açarı
1014
 notice_api_access_key_reseted: Sizin API giriş açarınız sıfırlanıb.
1015
 setting_rest_api_enabled: REST veb-servisini qoşmaq
1016
 button_show: Göstərmək
1017
 label_missing_api_access_key: API-yə giriş açarı mövcud deyildir
1018
 label_missing_feeds_access_key: RSS-ə giriş açarı mövcud deyildir
1019
 setting_mail_handler_body_delimiters: Bu sətirlərin birindən sonra məktubu qısaltmaq
1020
 permission_add_subprojects: Alt layihələrin yaradılması
1021
 label_subproject_new: Yeni alt layihə
1022
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
1023
  Siz bəzi və ya bütün hüquqları silməyə çalışırsınız, nəticədə bu layihəni redaktə etmək hüququnu da itirə bilərsiniz. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?
1024
  
1025
 label_close_versions: Başa çatmış variantları bağlamaq
1026
 label_board_sticky: Bərkidilib
1027
 label_board_locked: Bloklanıb
1028
 field_principal: Ad
1029
 text_zoom_out: Uzaqlaşdırmaq
1030
 text_zoom_in: Yaxınlaşdırmaq
1031
 notice_unable_delete_time_entry: Jurnalın qeydini silmək mümkün deyildir.
1032
 label_overall_spent_time: Cəmi sərf olunan vaxt
1033
 label_user_mail_option_none: Hadisə yoxdur
1034
 field_member_of_group: Təyin olunmuş qrup 
1035
 field_assigned_to_role: Təyin olunmuş rol
1036
 notice_not_authorized_archived_project: Sorğulanan layihə arxivləşdirilib.
1037
 label_principal_search: "İstifadəçini və ya qrupu tapmaq:"
1038
 label_user_search: "İstifadəçini tapmaq:"
1039
 field_visible: Görünmə dərəcəsi
1040
 setting_emails_header: Məktubun başlığı
1041

  
1042
 setting_commit_logtime_activity_id: Vaxtın uçotu üçün görülən hərəkətlər
1043
 text_time_logged_by_changeset: "%{value} redaksiyada nəzərə alınıb."
1044
 setting_commit_logtime_enabled: Vaxt uçotunu qoşmaq
1045
 notice_gantt_chart_truncated: Əks oluna biləcək elementlərin maksimal sayı artdığına görə diaqram kəsiləcək (%{max})
1046
 setting_gantt_items_limit: Qant diaqramında əks olunan elementlərin maksimal sayı 
1047
 field_warn_on_leaving_unsaved: Yadda saxlanılmayan mətnin səhifəsi bağlanan zaman xəbərdarlıq etmək
1048
 text_warn_on_leaving_unsaved: Tərk etmək istədiyiniz cari səhifədə yadda saxlanılmayan və itə biləcək mətn vardır.
1049
 label_my_queries: Mənim yadda saxlanılan sorğularım
1050
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} yenilənib"
1051
 label_news_comment_added: Xəbərə şərh əlavə olunub
1052
 button_expand_all: Hamısını aç
1053
 button_collapse_all: Hamısını çevir
1054
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: İstifadəçi icraçı olduğu zaman əlavə keçidlər 
1055
 label_additional_workflow_transitions_for_author: İstifadəçi müəllif olduğu zaman əlavə keçidlər 
1056
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sərf olunan vaxtın seçilən qeydlərinin kütləvi şəkildə dəyişdirilməsi
1057
 text_time_entries_destroy_confirmation: Siz sərf olunan vaxtın seçilən qeydlərini silmək istədiyinizə əminsinizmi?
1058
 label_role_anonymous: Anonim
1059
 label_role_non_member: İştirakçı deyil
1060
 label_issue_note_added: Qeyd əlavə olunub
1061
 label_issue_status_updated: Status yenilənib
1062
 label_issue_priority_updated: Prioritet yenilənib
1063
 label_issues_visibility_own: İstifadəçi üçün yaradılan və ya ona təyin olunan tapşırıqlar
1064
 field_issues_visibility: Tapşırıqların görünmə dərəcəsi
1065
 label_issues_visibility_all: Bütün tapşırıqlar
1066
 permission_set_own_issues_private: Şəxsi tapşırıqlar üçün görünmə dərəcəsinin (ümumi/şəxsi) qurulması
1067
 field_is_private: Şəxsi
1068
 permission_set_issues_private: Tapşırıqlar üçün görünmə dərəcəsinin (ümumi/şəxsi) qurulması
1069
 label_issues_visibility_public: Yalnız ümumi tapşırıqlar
1070
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Həmçinin %{count} tapşırıq (lar) silinəcək.
1071
 field_commit_logs_encoding: Saxlayıcıda şərhlərin kodlaşdırılması
1072
 field_scm_path_encoding: Yolun kodlaşdırılması
1073
 text_scm_path_encoding_note: "Susmaya görə: UTF-8"
1074
 field_path_to_repository: Saxlayıcıya yol
1075
 field_root_directory: Kök direktoriya
1076
 field_cvs_module: Modul
1077
 field_cvsroot: CVSROOT
1078
 text_mercurial_repository_note: Lokal saxlayıcı (məsələn, /hgrepo, c:\hgrepo)
1079
 text_scm_command: Komanda
1080
 text_scm_command_version: Variant
1081
 label_git_report_last_commit: Fayllar və direktoriyalar üçün son dəyişiklikləri göstərmək
1082
 text_scm_config: Siz config/configuration.yml faylında SCM komandasını sazlaya bilərsiniz. Xahiş olunur, bu faylın redaktəsindən sonra əlavəni işə salın.
1083
 text_scm_command_not_available: Variantların nəzarət sisteminin komandasına giriş mümkün deyildir. Xahiş olunur, inzibatçı panelindəki sazlamaları yoxlayın.
1084
 notice_issue_successful_create: Tapşırıq %{id} yaradılıb.
1085
 label_between: arasında
1086
 setting_issue_group_assignment: İstifadəçi qruplarına təyinata icazə vermək 
1087
 label_diff: Fərq(diff)
1088
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
1089
 description_query_sort_criteria_direction: Çeşidləmə qaydası
1090
 description_project_scope: Searcscope
1091
 description_filter: Filtr
1092
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
1093
 description_date_from: Enter start date
1094
 description_message_content: Message content
1095
 description_available_columns: Available Columns
1096
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
1097
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
1098
 description_search: Searchfield
1099
 description_notes: Qeyd
1100
 description_date_range_list: Siyahıdan diapazonu seçin
1101
 description_choose_project: Layihələr
1102
 description_date_to: Yerinə yetirilmə tarixini daxil edin
1103
 description_query_sort_criteria_attribute: Çeşidləmə meyarları
1104
 description_wiki_subpages_reassign: Yeni valideyn səhifəsini seçmək
1105
 description_selected_columns: Seçilmiş sütunlar
1106
 label_parent_revision: Valideyn
1107
 label_child_revision: Əsas
1108
 error_scm_annotate_big_text_file: Mətn faylının maksimal ölçüsü artdığına görə şərh mümkün deyildir.
1109
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Yeni tapşırıqlar üçün cari tarixi başlanğıc tarixi kimi istifadə etmək
1110
 button_edit_section: Bu bölməni redaktə etmək
1111
 setting_repositories_encodings: Əlavələrin və saxlayıcıların kodlaşdırılması
1112
 description_all_columns: Bütün sütunlar
1113
 button_export: İxrac
1114
 label_export_options: "%{export_format} ixracın parametrləri"
1115
 error_attachment_too_big: Faylın maksimal ölçüsü artdığına görə bu faylı yükləmək mümkün deyildir (%{max_size})
1116
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1117
 label_x_issues:
1118
  zero: 0 Tapşırıq
1119
  one:  1 Tapşırıq
1120
  few:  "%{count} Tapşırıq"
1121
  many: "%{count} Tapşırıq"
1122
  other: "%{count} Tapşırıq"
1123
 label_repository_new: Yeni saxlayıcı
1124
 field_repository_is_default: Susmaya görə saxlayıcı
1125
 label_copy_attachments: Əlavənin surətini çıxarmaq
1126
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1127
 label_completed_versions: Başa çatdırılmış variantlar
1128
 text_project_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
1129
 field_multiple: Çoxsaylı qiymətlər
1130
 setting_commit_cross_project_ref: Digər bütün layihələrdə tapşırıqları düzəltmək və istinad etmək
1131
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Qeydlərimi əlavə etmək və mənim dəyişikliklərimdən imtina etmək
1132
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Dəyişikliklərimi tətbiq etmək (əvvəlki bütün qeydlər yadda saxlanacaq, lakin bəzi qeydlər yenidən yazıla bilər)
1133
 notice_issue_update_conflict: Tapşırığı redaktə etdiyiniz zaman kimsə onu artıq dəyişib.
1134
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Mənim dəyişikliklərimi ləğv etmək və tapşırığı yenidən göstərmək %{link}
1135
 permission_manage_related_issues: Əlaqəli tapşırıqların idarə edilməsi
1136
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtri
1137
 label_search_for_watchers: Nəzarətçiləri axtarmaq 
1138
 notice_account_deleted: "Sizin uçot qeydiniz tam olaraq silinib" 
1139
 setting_unsubscribe: "İstifadəçilərə şəxsi uçot qeydlərini silməyə icazə vermək" 
1140
 button_delete_my_account: "Mənim uçot qeydlərimi silmək" 
1141
 text_account_destroy_confirmation: "Sizin uçot qeydiniz bir daha bərpa edilmədən tam olaraq silinəcək.\nDavam etmək istədiyinizə əminsinizmi?" 
1142
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1143
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1144
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1145
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1146
 label_session_expiration: Session expiration
1147
 permission_close_project: Close / reopen the project
1148
 label_show_closed_projects: Bağlı layihələrə baxmaq
1149
 button_close: Close
1150
 button_reopen: Reopen
1151
 project_status_active: active
1152
 project_status_closed: closed
1153
 project_status_archived: archived
1154
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1155
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1156
 field_core_fields: Standard fields
1157
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1158
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1159
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1160
 label_status_transitions: Status transitions
1161
 label_fields_permissions: Fields permissions
1162
 label_readonly: Read-only
1163
 label_required: Required
1164
 text_repository_identifier_info: Yalnız kiçik latın hərflərinə (a-z), rəqəmlərə, tire və çicgilərə icazə verilir.<br />Yadda saxladıqdan sonra identifikatoru dəyişmək olmaz.
1165
 field_board_parent: Parent forum
1166
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1167
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1168
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1169
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1170
 label_copy_subtasks: Copy subtasks