# HG changeset patch # Parent 3b68d03b4316c6a01e28062e451b0e45335c8938 # User Toshi MARUAYMA diff --git a/public/help/cs/wiki_syntax.html b/public/help/cs/wiki_syntax.html --- a/public/help/cs/wiki_syntax.html +++ b/public/help/cs/wiki_syntax.html @@ -18,49 +18,49 @@ table td h3 { font-size: 1.2em; text-ali -

Wiki Syntax Quick Reference

+

Syntaxe Wiki - rychlý náhled

- - - - - - - - + + + + + + + - - - + + + - - - - + + + + - + - + - - - - + + + + - - - + + +
Font Styles
Strong*Strong*Strong
Italic_Italic_Italic
Underline+Underline+Underline
Deleted-Deleted-Deleted
??Quote??Quote
Inline Code@Inline Code@Inline Code
Preformatted text<pre>
 lines
 of code
</pre>
+
Styly písma
Tučný*Tučný*Tučný
Kurzívou_Kurzívou_Kurzívou
Podtržený+Podtržený+Podtržený
Smazaný-Smazaný-Smazaný
??Citace??Citace
Vnořený kód@Vnořený kód@Vnořený kód
Předformátovaný text<pre>
 řádky
 kódu
</pre>
- lines
- of code
+ řádky
+ kódu
 
Lists
Unordered list* Item 1
* Item 2
  • Item 1
  • Item 2
Ordered list# Item 1
# Item 2
  1. Item 1
  2. Item 2
Seznamy
Nesetříděný seznam* Položka 1
* Položka 2
  • Položka 1
  • Položka 2
Setříděný seznam# Položka 1
# Položka 2
  1. Položka 1
  2. Položka 2
Headings
Heading 1h1. Title 1

Title 1

Heading 2h2. Title 2

Title 2

Heading 3h3. Title 3

Title 3

Nadpisy
Nadpis 1h1. Nadpis 1

Nadpis 1

Nadpis 2h2. Nadpis 2

Nadpis 2

Nadpis 3h3. Nadpis 3

Nadpis 3

Links
Odkazy
http://foo.barhttp://foo.bar
"Foo":http://foo.barFoo
"Odkaz":http://foo.barOdkaz
Redmine links
Link to a Wiki page[[Wiki page]]Wiki page
Issue #12Issue #12
Revision r43Revision r43
Redmine odkazy
Odkaz na Wiki stránku[[Wiki stránka]]Wiki stránka
Úkol #12Úkol #12
Revize r43Revize r43
commit:f30e13e43f30e13e4
source:some/filesource:some/file
Inline images
Image!image_url!
!attached_image!
Vnořené obrázky
Obrázek!url_obrázku!
!vnořený_obrázek!
-

More Information

+

Více informací

diff --git a/public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html b/public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html --- a/public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html +++ b/public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html @@ -1,7 +1,7 @@ -RedmineWikiFormatting +Formátování Wiki v Redminu