راهنمای نصب » History » Version 1

Version 1/9 - Next » - Current version
حجت‌اله م, 2015-09-19 07:14
نیاز به ویرایش و تکمیل دارد


راهنمای نصب
الزامات
سیستم عامل

Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است .

  • این صفحه در حال تکمیل است ***