راهنمای نصب » History » Version 1

حجت‌اله م, 2015-09-19 07:14
نیاز به ویرایش و تکمیل دارد

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 1 حجت‌اله م
الزامات
3 1 حجت‌اله م
سیستم عامل
4 1 حجت‌اله م
 
5 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
6 1 حجت‌اله م
7 1 حجت‌اله م
8 1 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***