راهنمای نصب » History » Version 2

« Previous - Version 2/9 (diff) - Next » - Current version
حجت‌اله م, 2018-08-19 16:40


راهنمای نصب
الزامات
سیستم عامل

Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است .

برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده bitnami هم می توانید استفاده کنید.

[[https://bitnami.com/stack/redmine]]
  • این صفحه در حال تکمیل است ***