راهنمای نصب » History » Version 2

حجت‌اله م, 2018-08-19 16:40

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 1 حجت‌اله م
الزامات
3 1 حجت‌اله م
سیستم عامل
4 1 حجت‌اله م
 
5 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
6 1 حجت‌اله م
7 1 حجت‌اله م
8 2 حجت‌اله م
برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده bitnami  هم می توانید استفاده کنید.
9 2 حجت‌اله م
10 2 حجت‌اله م
[[https://bitnami.com/stack/redmine]]
11 1 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***