TurkishWikiFormatting » History » Version 2

Version 1 (Mustafa Ergin, 2014-08-25 05:51) → Version 2/3 (Mustafa Ergin, 2014-08-25 06:04)

h1. Text Formatlama

{{>TOC}}

h2. Linkler

h3. Redmine linkleri

Redmine text formatlamanın kullanıldığı her yerde kaynaklar arasında (işler, changesetler, wiki sayfaları...) linkler oluşturmanıza izin verir.

* İşe link: *!#124* (#124 nolu işi gösterir, eğer iş kapatılmışsa üzeri çizgili olarak gösterilir)
* İşe ait bir nota link: *!#124-6*, veya *!#124!#note-6*
* Changesete link: *!r758* (r758 changesetini gösterir)
* Nümerik olmayan hashli changesete link: *commit:c6f4d0fd* (c6f4d0fd changesetini gösterir).

Wiki linkleri:

* *[[Guide]]* 'Guide' isimli sayfaya bir link oluşturur: [[Guide]]
* *[[Guide|User manual]]* aynı sayfaya farklı bir isimle bir link oluşturur: [[Guide|User manual]]
* *[[Guide#User-guide|User guide]]* aynı sayfadaki başlığa başka bir isimle link oluşturur: [[Guide#User-guide|User guide]]

Başka bir projeye ait wiki sayfalarına da linkler oluşturabilirsiniz (proje anahtarını kullanarak)

* *[[sandbox:some page]]* Sandbox projesindeki 'Some page' sayfasına bir link oluşturur
* *[[sandbox:]]* Sandbox projesinin Wiki anasayfasına bir link oluşturur

Wiki linkleri henüz böyle bir sayfa yoksa kırmızı olarak gösterilir, örn: [[Nonexistent page]].

Diğer kaynaklara linkler:

* Dökümanlar:

* *!document#17* (idsi 17 olan dökümana link)
* *!document:Greetings* (başlığı "Greetings" olan dökümana link)
* *!document:"Some document"* (başlıkta boşluk varsa " kullanarak yazabilirsiniz)
* *!sandbox:document:"Some document"* ( Sandbox projesindeki "Some Document" başlıklı dökümana bir link)

* Versiyonlar:

* *!version#3* (idsi 3 olan versiyona bir link)
* *!version:1.0.0* (adı "1.0.0" olan versiyona bir link)
* *!version:"1.0 beta 2"* (versiyon adında boşluk varsa " kullanabilirsiniz)
* *!sandbox:version:1.0.0* (Sandbox projesindeki "1.0.0" isimli versiyona link)

* Eklentiler:

* *!attachment:file.zip* (mevcut nesnedeki file.zip eklentisine link)
* *!attachment:"file.zip"* (dosya adı boşluk içeriyorsa " kullanabilirsiniz)
* Şimdilik sadece mevcut nesnedeki eklentilere referans verebilirsiniz. (Eğer bir işte iseniz, sadece o işe ait eklentilere linkler yaratabilirsiniz)

* Changesetler:

* *!r758* (Changesete link)
* *!commit:c6f4d0fd* (nümerik olmayan hashli changesete link)
* *!svn1|r758* (Çok kaynak kodu depolu projelerde belirli bir kaynak kodu deposuna ait changesete link)
* *!commit:hg|c6f4d0fd* (belirli bir kaynak kodu deposuna ait nümerik olmayan hashli changesete link)
* *!sandbox:r758* (başka bir projede bulunan bir changesete link)
* *!sandbox:commit:c6f4d0fd* (başka bir projede bulunan nümerik olmayan hashli bir changesete link)

* Kaynak Kodu Deposu dosyaları:

* *!source:some/file* -- proje kaynak deposundaki /some/file klasöründe bulundan bir dosyaya link
* *!source:some/file@52* -- dosyanın 52 numaralı versiyonuna link
* *!source:some/file#L120* -- dosyanın 120.ci satırına link
* *!source:some/file@52#L120* -- dosyanın 52 numaralı versiyonun 120.ci satırına link
* *!source:"some file@52#L120"* -- URL boşluk içeriyorsa " kullanabilirsiniz
* *!source:repo_identifier|some/file* -- projenin varsayılan kaynak deposu dışındaki bir kaynak deposunda bulunan bir dosyaya link
* *!source:"repo_identifier|some file"* -- projenin varsayılan kaynak deposu dışındaki bir kaynak deposunda bulunan, dosya yolunda boşluk bulunan bir dosyaya link
* *!export:some/file* -- Dosyayı indirmeye zorla

* Forumlar:

* *!forum#2* (idsi 2 olan foruma link)
* *!forum:Discussion* ("Discussion" başlıklı foruma link)
* *!forum:"Help and more"* (başlıkta boşluk varsa " kullanabilirsiniz)

* Forum mesajları:

* *!message#1218* (idsi 1218 olan mesaja link)

* Haberler

* *!news#1* (idsi 1 olan habere link)
* *!news:Greetings* ("Greetings" başlıklı habere link)
* *!news:"eCookbook first release !"* (başlıkta boşluk varsa " kullanabilirsiniz)

* Projeler:

* *!project#3* (idsi 3 olan projeye link)
* *!project:someproject* ("someproject" adlı projeye link)
* *!project:"Multiple words project"* (proje adında boşluk varsa " kullanabilirsiniz)

Engelleme:

* Redmine linklerinin oluşmasını başlarına ünlem işareti koyarak engelleyebilirsiniz: !

h3. Dış linkler

HTTP URL ler otomatik olarak tıklanabilir linklere dönüştürülür:
* *http://www.redmine.org* -- Redmine web sitesine link: http://www.redmine.org
* *someone@foo.bar* -- Bir email adresine link: someone@foo.bar

HTTP URL ler de kendi metinleri dışında bir metin kullanabilirler:
* *"Redmine web sitesi":http://www.redmine.org* -- Başka bir metinle yaratılmış dış link: "Redmine web site":http://www.redmine.org
* *!http://www.redmine.org/attachments/7069/Redmine_logo.png(Redmine web sitesi)!:http://www.redmine.org* -- Dışarıdan alınan bir imajla yaratılmış bir dış link:

p=. !http://www.redmine.org/attachments/7069/Redmine_logo.png(Redmine web sitesi)!:http://www.redmine.org

h3. Email adresleri

Email adresleri otomatik olarak tıklanabilir linklere dönüştürülür:

* *"Birine Email Gönder":mailto:someone@foo.bar* -- Birine başka bir textle email gönderen linki oluştur: "Email someone":mailto:someone@foo.bar

Email linklerine daha karmaşık talimatlar da uygulanabilir. Varsayılan başlık, varsayılan email metni ve CC bilgisi tanımlanabilir. Bütün bu alanlarda yer alan tüm boşluklar %20 ile değiştirilmelidir.
* *"Email webmaster and admin":mailto:webmaster@foo.bar?cc=admin@foo.bar* -- Webmastera normal email, admine cc email oluşturan link : "Email webmaster and admin":mailto:webmaster@foo.bar?cc=admin@foo.bar
* *"Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help* -- "Website Help" başlıklı bir email oluşturan link: "Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help
* *"Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help&body=My%20problem%20is%20* -- "Website Help" başlıklı bir email oluşturan ve varsayılan metni bulunan bir email oluşturan link: "Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help&body=My%20problem%20is%20

h2. Text formatlama

Başlıklar, kalın metinler, tablolar, listeler gibi şeyler için Redmine "Textile" text yorumlama kütüphanesini destekler. http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29. Bu özelliklerle ilgili bilgi için http://redcloth.org/hobix.com/textile/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda bir kaç örnek bulabilirsiniz fakat kütüphaneyi kullanarak çok daha fazla şeyler yapabilirsiniz.

h3. Kısaltma

<pre>
JPL(Jean-Philippe Lang)
</pre>

Görünümü:

JPL(Jean-Philippe Lang)

h3. Font stili

<pre><code>* *kalın*
* _italik_
* *_kalın italik_*
* +altı çizili+
* -üstü-çizili-
* Düz ^üstyazı^
* Düz ~altyazı~
* @inline monospace@
* <notextile>normal *kalın* _italik_ normal;E=mc ^2^</notextile>
* <notextile>normal<notextile></notextile>*kalın*<notextile></notextile>_italik_<notextile></notextile>normal;E=mc<notextile></notextile>^2^</notextile>
* <notextile>Engelleme: <notextile>*kalın* _italik_ @inlinemono@</notextile> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTML alternatif: &#42;kalın&#42; &#95;italik&#95; &#64;inlinemono&#64;</notextile>
* <notextile><pre>*some lines* some "link":http://www.redmine.org</pre></notextile>
* <notextile><pre><notextile></notextile>*some lines* some "link":http://www.redmine.org</pre></notextile>
</code></pre>

Görünümü:

* *kalın*
* _italik_
* *_kalın italik_*
* +underline+
* -strike-through-
* Plain ^superscript^
* Plain ~subscript~
* @inline monospace@
* normal *kalın* _italik_ normal;E=mc ^2^
* normal<notextile></notextile>*kalın*<notextile></notextile>_italik_<notextile></notextile>normal;E=mc<notextile></notextile>^2^
* Escaping: <notextile>*kalın* _italik_ @inlinemono@</notextile> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alternative using HTML-codes: &#42;kalın&#42; &#95;italik&#95; &#64;inlinemono&#64;
* <pre>*some lines* some "link":http://www.redmine.org</pre>
* <pre><notextile></notextile>*some lines* some "link":http://www.redmine.org</pre>

h3. Renk

<pre><code><notextile>* %{color:red}kırmızı% %{color:green}yeşil% %{color:yellow}sarı% %{color:#82B6E1}mavimsi%
* %{color:red}kırmızı%<notextile></notextile>%{color:green}yeşil%<notextile></notextile>%{color:yellow}sarı%<notextile></notextile>%{color:#82B6E1}mavimsi%
* %{background:lightgreen}Açık yeşil arkaplan% %{background:yellow}Sarı arkaplan%
* %{background:lightgreen}Açık yeşil arkaplan%<notextile></notextile>%{background:yellow}Sarı arkaplan%
</notextile></code></pre>

Görünümü:

* %{color:red}kırmızı% %{color:green}yeşil% %{color:yellow}sarı% %{color:#82B6E1}mavimsi%
* %{color:red}kırmızı%<notextile></notextile>%{color:green}yeşil%<notextile></notextile>%{color:yellow}sarı%<notextile></notextile>%{color:#82B6E1}mavimsi%
* %{background:lightgreen}Açık yeşil arkaplan% %{background:yellow}Sarı arkaplan%
* %{background:lightgreen}Açık yeşil arkaplan%<notextile></notextile>%{background:yellow}Sarı arkaplan%

h3. Satıriçi resimler

* *&#33;image_url&#33;* image_url adresinde bulunan bir resim (textile syntax)
* *&#33;>image_url&#33;* sağa yaslanmış resim
* *&#33;image_url(Image title)&#33;* alt/title özellikli bir resim
* *&#33;image_url&#33;:URL* image_url adresinde bulunan link url li bir resim

Wiki sayfanızda resim eklentisi bulunuyorsa dosya adı ile gösterilebilir: *&#33;attached_image.png&#33;*

SPAN elementlerindeki benzer olarak resimlere de CSS stilleri uygulanabilir. *&#33;{width: 100%}attached_image.png&#33;* kod parçacağı resimin bir üstündeki elementin boyutuna göre boyutlanmasını sağlayacaktır.

h3. Başlıklar

<pre><code>h1. Başlık

h2. AltBaşlık

h3. AltBaşlık
</code></pre>

Redmine istediğiniz zaman "#Başlık", "#AltBaşlık" şeklindeki başlıklara dönebilmeniz için linkler oluşturur.

h3. Pragraflarlar

<pre><code>p. sola yaslanmış

p(. soldan 1em içeride

p((. soldan 2em içeride
ve aşağıdaki satırlar

p>. sağa yaslanmış

p)))>. sağdan 3em içeride

p=. Ortalanmış paragraf.
</code></pre>

h3. Yatay Çizgi

@----@
Görünümü:

----

h3. Ön Tanımlılar

Wiki formatlamayı engellemek için
<pre> <pre> *Yazınız kalın olmayacak* </pre> </pre>
Görünümü:

<pre> *Yazınız kalın olmayacak* </pre>

h3. Blok alıntılar

Paragrafa *bq.* ile başlayın:

<pre><code>bq. Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
To go live, all you need to add is a database and a web server.
</code></pre>

Görünümü:

bq. Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
To go live, all you need to add is a database and a web server.

Aynı zamanda her satır başında > kullanabilir ve içiçe alıntılar oluşturabilirsiniz:

<pre>
>> Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
>> To go live, all you need to add is a database and a web server.
> Great!
</pre>

Görünümü:

>> Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
>> To go live, all you need to add is a database and a web server.
> Great!

h3. Sırasız listeler

<pre>
* Item 1
* Item 2
** Item 21
** Item 22
* Item 3
</pre>

Görünümü:

* Item 1
* Item 2
** Item 21
** Item 22
* Item 3

h3. Sıralı listeler

<pre>
# Item 1
# Item 2
# Item 3
## Item 3.1
## Item 3.2
</pre>

Görünümü:

# Item 1
# Item 2
# Item 3
## Item 3.1
## Item 3.2

h3. Tablolar

<pre>
|_.UserID |_.Name |_.Group |_. attribute list |
|Basit | bir | satırla |başlayalım |
|\3=.IT |<. sola yasla |
|1 |Artur Pirozhkov |/2.Users |>. sağa yasla |
|2 |Vasya Rogov |=. ortala |
|3 |John Smith |Admin
(root) |^. yukarı yasla |
|4 |- |Nobody
(anonymous) |~. aşağı yasla |
</pre>

Görünümü (birden fazla boşluk bıraktığınızda tek bir boşlukla değiştirilir):

|_.UserID |_.Name |_.Group |_. attribute list |
|Basit | bir | satırla |başlayalım |
|\3=.IT |<. sola yasla |
|1 |Artur Pirozhkov |/2.Users |>. sağa yasla |
|2 |Vasya Rogov |=. ortala |
|3 |John Smith |Admin
(root) |^. yukarı yasla |
|4 |- |Nobody
(anonymous) |~. aşağı yasla |

Tablonuzda | karakterini kullanmak istiyorsanız (örn. Wiki linkleri için), textile yorumlamasını engellemelisiniz:

|_.Input |_. Output|
|*<notextile><notextile>|</notextile></notextile>*|<notextile>|</notextile>|

h3. İçindekiler Bölümü

<pre><code>{{toc}} => sola yaslanmış içindekiler
{{>toc}} => sağa yaslanmış içindekiler
</code></pre>

"toc" nin bir satır öncesinin ve bir satır sonrasının boş satırlar olması gerektiğini, ve yanında başka bir metin bulunmaması gerektiğini unutmayınız.

Örn:

<pre><code>
h1. headLineOne

h2. something

{{toc}}

h2. something more
</code></pre>

h2. Makrolar

Redmine formatlanmış metin içerisine dinamik olarak içerik eklemenizi sağlayan bir makro sistemi bulundurur. Kendi makrolarınızı yazmak için detaylı bilgi için [[RedmineMacros]]. Redmine içinde aynı zamanda önceden tanımlanmış makrolar da bulunmaktadır:

{{macro_list}}

h2. Kod renklendirme

Kod renklendirme "CodeRay":http://coderay.rubychan.de/, adında tamamen Ruby ile yazılmış kod renklendirme kütüphanesi ile yapılmaktadır. . Şu anda desteklediği diller: C, C++, CSS, Delphi, Diff, Groovy, HTML, Java, Javascript, JSON, Nitro-XHTML, PHP, Python, RHTML, Ruby, Scheme, SQL, XML ve YAML.

Aşağıdaki şekilde wiki sayfalarında kodunuzu renklendirebilirsiniz:

<pre><code><pre><code class="ruby">
Place your code here.
</code></pre>
</code></pre>

Örnek:

<pre><code class="ruby">
# The Greeter class
class Greeter
def initialize(name)
@name = name.capitalize
end

def salute
puts "Hello #{@name}!"
end
end
</code></pre>

h2. Textile formatlama

Redmine textile formatlama kütüphanesini desteklemektedir. Detaylar için "Textile syntax":http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29

Diğer desteklenen textile yorumlama tagları:
* *<notextile>%</notextile>{background:lightgreen}Yeşil arkaplan%* displays %{background:lightgreen}Yeşil arkaplan%

h2. Çeviri

Çevirilerin güncel olmayabileceğini hatırlatırız. Gerekli durumlarda lütfen ingilizce dokümantasyona başvurunuz.

* [[RusRedmineTextFormatting|Русский]]
* [[FrRedmineWikiFormatting|French]]
* [[KoreanWikiFormatting|Korean]]
* [[TurkishWikiFormatting|Türkçe]]

Bu döküman "Mustafa Ergin":http://www.mustafaergin.com tarafından hazırlanmıştır.