sv.yml

Khedron Wilk, 2014-12-06 20:00

Download (50.9 KB)

 
1
# Swedish translation for Ruby on Rails
2
# by Johan Lundström (johanlunds@gmail.com),
3
# with parts taken from http://github.com/daniel/swe_rails
4
# Update based on Redmine 2.6.0 by Khedron Wilk (khedron.wilk@gmail.com) 6th Dec 2014
5
sv:
6
 number:
7
  # Used in number_with_delimiter()
8
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
9
  format:
10
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
11
   separator: ","
12
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
13
   delimiter: "."
14
   # Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
15
   precision: 2
16

  
17
  # Used in number_to_currency()
18
  currency:
19
   format:
20
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
21
    format: "%n %u"
22
    unit: "kr"
23
    # These three are to override number.format and are optional
24
    # separator: "."
25
    # delimiter: ","
26
    # precision: 2
27

  
28
  # Used in number_to_percentage()
29
  percentage:
30
   format:
31
    # These three are to override number.format and are optional
32
    # separator:
33
    delimiter: ""
34
    # precision:
35

  
36
  # Used in number_to_precision()
37
  precision:
38
   format:
39
    # These three are to override number.format and are optional
40
    # separator:
41
    delimiter: ""
42
    # precision:
43

  
44
  # Used in number_to_human_size()
45
  human:
46
   format:
47
    # These three are to override number.format and are optional
48
    # separator:
49
    delimiter: ""
50
    precision: 3
51
   storage_units:
52
    format: "%n %u"
53
    units:
54
     byte:
55
      one: "Byte"
56
      other: "Bytes"
57
     kb: "KB"
58
     mb: "MB"
59
     gb: "GB"
60
     tb: "TB"
61

  
62
 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
63
 datetime:
64
  distance_in_words:
65
   half_a_minute: "en halv minut"
66
   less_than_x_seconds:
67
    one:  "mindre än en sekund"
68
    other: "mindre än %{count} sekunder"
69
   x_seconds:
70
    one:  "en sekund"
71
    other: "%{count} sekunder"
72
   less_than_x_minutes:
73
    one:  "mindre än en minut"
74
    other: "mindre än %{count} minuter"
75
   x_minutes:
76
    one:  "en minut"
77
    other: "%{count} minuter"
78
   about_x_hours:
79
    one:  "ungefär en timme"
80
    other: "ungefär %{count} timmar"
81
   x_hours:
82
    one:  "1 timme"
83
    other: "%{count} timmar"
84
   x_days:
85
    one:  "en dag"
86
    other: "%{count} dagar"
87
   about_x_months:
88
    one:  "ungefär en månad"
89
    other: "ungefär %{count} månader"
90
   x_months:
91
    one:  "en månad"
92
    other: "%{count} månader"
93
   about_x_years:
94
    one:  "ungefär ett år"
95
    other: "ungefär %{count} år"
96
   over_x_years:
97
    one:  "mer än ett år"
98
    other: "mer än %{count} år"
99
   almost_x_years:
100
    one:  "nästan 1 år"
101
    other: "nästan %{count} år"
102

  
103
 activerecord:
104
  errors:
105
   template:
106
    header:
107
     one:  "Ett fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
108
     other: "%{count} fel förhindrade denna %{model} från att sparas"
109
    # The variable :count is also available
110
    body: "Det var problem med följande fält:"
111
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
112
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
113
   messages:
114
    inclusion: "finns inte i listan"
115
    exclusion: "är reserverat"
116
    invalid: "är ogiltigt"
117
    confirmation: "stämmer inte överens"
118
    accepted : "måste vara accepterad"
119
    empty: "får ej vara tom"
120
    blank: "måste anges"
121
    too_long: "är för lång (maximum är %{count} tecken)"
122
    too_short: "är för kort (minimum är %{count} tecken)"
123
    wrong_length: "har fel längd (ska vara %{count} tecken)"
124
    taken: "har redan tagits"
125
    not_a_number: "är inte ett nummer"
126
    greater_than: "måste vara större än %{count}"
127
    greater_than_or_equal_to: "måste vara större än eller lika med %{count}"
128
    equal_to: "måste vara samma som"
129
    less_than: "måste vara mindre än %{count}"
130
    less_than_or_equal_to: "måste vara mindre än eller lika med %{count}"
131
    odd: "måste vara udda"
132
    even: "måste vara jämnt"
133
    greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
134
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
135
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än% {datum} på grund av föregående ärenden"    
138

  
139
 direction: ltr
140
 date:
141
  formats:
142
   # Use the strftime parameters for formats.
143
   # When no format has been given, it uses default.
144
   # You can provide other formats here if you like!
145
   default: "%Y-%m-%d"
146
   short: "%e %b"
147
   long: "%e %B, %Y"
148

  
149
  day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
150
  abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
151

  
152
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
153
  month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
154
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
155
  # Used in date_select and datime_select.
156
  order:
157
   - :day
158
   - :month
159
   - :year
160

  
161
 time:
162
  formats:
163
   default: "%Y-%m-%d %H:%M"
164
   time: "%H:%M"
165
   short: "%d %b %H:%M"
166
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
167
  am: ""
168
  pm: ""
169

  
170
# Used in array.to_sentence.
171
 support:
172
  array:
173
   sentence_connector: "och"
174
   skip_last_comma: true
175

  
176
 actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
177

  
178
 general_text_No: 'Nej'
179
 general_text_Yes: 'Ja'
180
 general_text_no: 'nej'
181
 general_text_yes: 'ja'
182
 general_lang_name: 'Svenska'
183
 general_csv_separator: ','
184
 general_csv_decimal_separator: '.'
185
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
186
 general_pdf_fontname: freesans
187
 general_first_day_of_week: '1'
188

  
189
 notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
190
 notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
191
 notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
192
 notice_account_wrong_password: Fel lösenord
193
 notice_account_register_done: Kontot har skapats. För att aktivera kontot, klicka på länken i mailet som skickades till dig.
194
 notice_account_unknown_email: Okänd användare.
195
 notice_can_t_change_password: Detta konto använder en extern autentiseringskälla. Det går inte att byta lösenord.
196
 notice_account_lost_email_sent: Ett mail med instruktioner om hur man väljer ett nytt lösenord har skickats till dig.
197
 notice_account_activated: Ditt konto har blivit aktiverat. Du kan nu logga in.
198
 notice_successful_create: Skapades korrekt.
199
 notice_successful_update: Uppdatering lyckades.
200
 notice_successful_delete: Borttagning lyckades.
201
 notice_successful_connection: Uppkoppling lyckades.
202
 notice_file_not_found: Sidan du försökte komma åt existerar inte eller är borttagen.
203
 notice_locking_conflict: Data har uppdaterats av en annan användare.
204
 notice_not_authorized: Du saknar behörighet att komma åt den här sidan.
205
 notice_not_authorized_archived_project: Projektet du försöker komma åt har arkiverats.
206
 notice_email_sent: "Ett mail skickades till %{value}"
207
 notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
208
 notice_feeds_access_key_reseted: Din Atom-nyckel återställdes.
209
 notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
210
 notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) på %{total} valda: %{ids}."
211
 notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) på %{total} valda: %{ids}."
212
 notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
213
 notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
214
 notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
215
 notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
216
 notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
217
 notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
218
 notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
219
 notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
220
 notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
221
 notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
222
 notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
223
 notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
224

  
225
 error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
226
 error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
227
 error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att nå versionsarkivet: %{value}"
228
 error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
229
 error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
230
 error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller så tillhör det inte detta projekt'
231
 error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
232
 error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
233
 error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
234
 error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
235
 error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
236
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt'
237
 error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
238
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
239
 error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
240
 error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
241
 error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
242
 error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
243
 error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
244
 error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in på nytt."
245
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
246

  
247
 mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
248
 mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka på följande länk:'
249
 mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
250
 mail_body_register: 'För att aktivera ditt konto, klicka på följande länk:'
251
 mail_body_account_information_external: "Du kan använda ditt %{value}-konto för att logga in."
252
 mail_body_account_information: Din kontoinformation
253
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} begäran om kontoaktivering"
254
 mail_body_account_activation_request: "En ny användare (%{value}) har registrerat sig och avvaktar ditt godkännande:"
255
 mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
256
 mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
257
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
258
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
259
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
260
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
261

  
262

  
263
 field_name: Namn
264
 field_description: Beskrivning
265
 field_summary: Sammanfattning
266
 field_is_required: Obligatorisk
267
 field_firstname: Förnamn
268
 field_lastname: Efternamn
269
 field_mail: Mail
270
 field_filename: Fil
271
 field_filesize: Storlek
272
 field_downloads: Nerladdningar
273
 field_author: Författare
274
 field_created_on: Skapad
275
 field_updated_on: Uppdaterad
276
 field_closed_on: Stängd
277
 field_field_format: Format
278
 field_is_for_all: För alla projekt
279
 field_possible_values: Möjliga värden
280
 field_regexp: Reguljärt uttryck
281
 field_min_length: Minimilängd
282
 field_max_length: Maxlängd
283
 field_value: Värde
284
 field_category: Kategori
285
 field_title: Titel
286
 field_project: Projekt
287
 field_issue: Ärende
288
 field_status: Status
289
 field_notes: Anteckningar
290
 field_is_closed: Ärendet är stängt
291
 field_is_default: Standardvärde
292
 field_tracker: Ärendetyp
293
 field_subject: Ämne
294
 field_due_date: Deadline
295
 field_assigned_to: Tilldelad till
296
 field_priority: Prioritet
297
 field_fixed_version: Versionsmål
298
 field_user: Användare
299
 field_principal: Principal
300
 field_role: Roll
301
 field_homepage: Hemsida
302
 field_is_public: Publik
303
 field_parent: Underprojekt till
304
 field_is_in_roadmap: Visa ärenden i roadmap
305
 field_login: Användarnamn
306
 field_mail_notification: Mailnotifieringar
307
 field_admin: Administratör
308
 field_last_login_on: Senaste inloggning
309
 field_language: Språk
310
 field_effective_date: Datum
311
 field_password: Lösenord
312
 field_new_password: Nytt lösenord
313
 field_password_confirmation: Bekräfta lösenord
314
 field_version: Version
315
 field_type: Typ
316
 field_host: Värddator
317
 field_port: Port
318
 field_account: Konto
319
 field_base_dn: Bas-DN
320
 field_attr_login: Inloggningsattribut
321
 field_attr_firstname: Förnamnsattribut
322
 field_attr_lastname: Efternamnsattribut
323
 field_attr_mail: Mailattribut
324
 field_onthefly: Skapa användare on-the-fly
325
 field_start_date: Startdatum
326
 field_done_ratio: "% Klart"
327
 field_auth_source: Autentiseringsläge
328
 field_hide_mail: Dölj min mailadress
329
 field_comments: Kommentar
330
 field_url: URL
331
 field_start_page: Startsida
332
 field_subproject: Underprojekt
333
 field_hours: Timmar
334
 field_activity: Aktivitet
335
 field_spent_on: Datum
336
 field_identifier: Identifierare
337
 field_is_filter: Använd som filter
338
 field_issue_to: Relaterade ärenden
339
 field_delay: Fördröjning
340
 field_assignable: Ärenden kan tilldelas denna roll
341
 field_redirect_existing_links: Omdirigera existerande länkar
342
 field_estimated_hours: Estimerad tid
343
 field_column_names: Kolumner
344
 field_time_entries: Spenderad tid
345
 field_time_zone: Tidszon
346
 field_searchable: Sökbar
347
 field_default_value: Standardvärde
348
 field_comments_sorting: Visa kommentarer
349
 field_parent_title: Föräldersida
350
 field_editable: Redigerbar
351
 field_watcher: Bevakare
352
 field_identity_url: OpenID URL
353
 field_content: Innehåll
354
 field_group_by: Gruppera resultat efter
355
 field_sharing: Delning
356
 field_parent_issue: Förälderaktivitet
357
 field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
358
 field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
359
 field_text: Textfält
360
 field_visible: Synlig
361
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
362
 field_issues_visibility: Ärendesynlighet
363
 field_is_private: Privat
364
 field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
365
 field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
366
 field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
367
 field_root_directory: Rotmapp
368
 field_cvsroot: CVSROOT
369
 field_cvs_module: Modul
370
 field_repository_is_default: Huvudarkiv
371
 field_multiple: Flera värden
372
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP-filter
373
 field_core_fields: Standardfält
374
 field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
375
 field_board_parent: Förälderforum
376
 field_private_notes: Privata anteckningar
377
 field_inherit_members: Ärv medlemmar
378
 field_generate_password: Generera lösenord
379

  
380
 setting_app_title: Applikationsrubrik
381
 setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
382
 setting_welcome_text: Välkomsttext
383
 setting_default_language: Standardspråk
384
 setting_login_required: Kräver inloggning
385
 setting_self_registration: Självregistrering
386
 setting_attachment_max_size: Maxstorlek på bilaga
387
 setting_issues_export_limit: Exportgräns för ärenden
388
 setting_mail_from: Avsändaradress
389
 setting_bcc_recipients: Hemlig kopia (bcc) till mottagare
390
 setting_plain_text_mail: Oformaterad text i mail (ingen HTML)
391
 setting_host_name: Värddatornamn
392
 setting_text_formatting: Textformatering
393
 setting_wiki_compression: Komprimering av wikihistorik
394
 setting_feeds_limit: Innehållsgräns för Feed
395
 setting_default_projects_public: Nya projekt är publika
396
 setting_autofetch_changesets: Automatisk hämtning av commits
397
 setting_sys_api_enabled: Aktivera WS för versionsarkivhantering
398
 setting_commit_ref_keywords: Referens-nyckelord
399
 setting_commit_fix_keywords: Fix-nyckelord
400
 setting_autologin: Automatisk inloggning
401
 setting_date_format: Datumformat
402
 setting_time_format: Tidsformat
403
 setting_cross_project_subtasks: Tillåt underaktiviteter mellan projekt
404
 setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
405
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
406
 setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
407
 setting_emails_header: Mail-header
408
 setting_emails_footer: Signatur
409
 setting_protocol: Protokoll
410
 setting_per_page_options: Alternativ, objekt per sida
411
 setting_user_format: Visningsformat för användare
412
 setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
413
 setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
414
 setting_enabled_scm: Aktivera SCM
415
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
416
 setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
417
 setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
418
 setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
419
 setting_gravatar_enabled: Använd Gravatar-avatarer
420
 setting_gravatar_default: Förvald Gravatar-bild
421
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximalt antal synliga rader i diff
422
 setting_file_max_size_displayed: Maxstorlek på textfiler som visas inline
423
 setting_repository_log_display_limit: Maximalt antal revisioner i filloggen
424
 setting_openid: Tillåt inloggning och registrering med OpenID
425
 setting_password_min_length: Minsta tillåtna lösenordslängd
426
 setting_new_project_user_role_id: Tilldelad roll för en icke-administratör som skapar ett projekt
427
 setting_default_projects_modules: Aktiverade moduler för nya projekt
428
 setting_issue_done_ratio: Beräkna % klart med
429
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Använd ärendefältet
430
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Använd ärendestatus
431
 setting_start_of_week: Första dagen i veckan
432
 setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
433
 setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
434
 setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
435
 setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
436
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
437
 setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
438
 setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
439
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
440
 setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
441
 setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
442
 setting_session_lifetime: Maximal sessionslivslängd
443
 setting_session_timeout: Tidsgräns för sessionsinaktivitet
444
 setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
445
 setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
446
 setting_non_working_week_days: Lediga dagar
447
 setting_jsonp_enabled: Aktivera JSONP-stöd
448
 setting_default_projects_tracker_ids: Standardärendetyper för nya projekt
449

  
450
 permission_add_project: Skapa projekt
451
 permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
452
 permission_edit_project: Ändra projekt
453
 permission_close_project: Stänga / återöppna projektet
454
 permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
455
 permission_manage_members: Hantera medlemmar
456
 permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
457
 permission_manage_versions: Hantera versioner
458
 permission_manage_categories: Hantera ärendekategorier
459
 permission_add_issues: Lägga till ärenden
460
 permission_edit_issues: Ändra ärenden
461
 permission_view_issues: Visa ärenden
462
 permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
463
 permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
464
 permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
465
 permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
466
 permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
467
 permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
468
 permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
469
 permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
470
 permission_move_issues: Flytta ärenden
471
 permission_delete_issues: Ta bort ärenden
472
 permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
473
 permission_save_queries: Spara frågor
474
 permission_view_gantt: Visa Gantt-schema
475
 permission_view_calendar: Visa kalender
476
 permission_view_issue_watchers: Visa bevakarlista
477
 permission_add_issue_watchers: Lägga till bevakare
478
 permission_delete_issue_watchers: Ta bort bevakare
479
 permission_log_time: Logga spenderad tid
480
 permission_view_time_entries: Visa spenderad tid
481
 permission_edit_time_entries: Ändra tidloggningar
482
 permission_edit_own_time_entries: Ändra egna tidloggningar
483
 permission_manage_news: Hantera nyheter
484
 permission_comment_news: Kommentera nyheter
485
 permission_view_documents: Visa dokument
486
 permission_add_documents: Lägga till dokument
487
 permission_edit_documents: Ändra dokument
488
 permission_delete_documents: Ta bort dokument
489
 permission_manage_files: Hantera filer
490
 permission_view_files: Visa filer
491
 permission_manage_wiki: Hantera wiki
492
 permission_rename_wiki_pages: Byta namn på wikisidor
493
 permission_delete_wiki_pages: Ta bort wikisidor
494
 permission_view_wiki_pages: Visa wiki
495
 permission_view_wiki_edits: Visa wikihistorik
496
 permission_edit_wiki_pages: Ändra wikisidor
497
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Ta bort bilagor
498
 permission_protect_wiki_pages: Skydda wikisidor
499
 permission_manage_repository: Hantera versionsarkiv
500
 permission_browse_repository: Bläddra i versionsarkiv
501
 permission_view_changesets: Visa changesets
502
 permission_commit_access: Commit-åtkomst
503
 permission_manage_boards: Hantera forum
504
 permission_view_messages: Visa meddelanden
505
 permission_add_messages: Lägg till meddelanden
506
 permission_edit_messages: Ändra meddelanden
507
 permission_edit_own_messages: Ändra egna meddelanden
508
 permission_delete_messages: Ta bort meddelanden
509
 permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
510
 permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
511
 permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
512
 permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
513

  
514
 project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
515
 project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
516
 project_module_news: Nyheter
517
 project_module_documents: Dokument
518
 project_module_files: Filer
519
 project_module_wiki: Wiki
520
 project_module_repository: Versionsarkiv
521
 project_module_boards: Forum
522
 project_module_calendar: Kalender
523
 project_module_gantt: Gantt
524

  
525
 label_user: Användare
526
 label_user_plural: Användare
527
 label_user_new: Ny användare
528
 label_user_anonymous: Anonym
529
 label_project: Projekt
530
 label_project_new: Nytt projekt
531
 label_project_plural: Projekt
532
 label_x_projects:
533
  zero: inga projekt
534
  one:  1 projekt
535
  other: "%{count} projekt"
536
 label_project_all: Alla projekt
537
 label_project_latest: Senaste projekt
538
 label_issue: Ärende
539
 label_issue_new: Nytt ärende
540
 label_issue_plural: Ärenden
541
 label_issue_view_all: Visa alla ärenden
542
 label_issues_by: "Ärenden %{value}"
543
 label_issue_added: Ärende tillagt
544
 label_issue_updated: Ärende uppdaterat
545
 label_issue_note_added: Anteckning tillagd
546
 label_issue_status_updated: Status uppdaterad
547
 label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
548
 label_document: Dokument
549
 label_document_new: Nytt dokument
550
 label_document_plural: Dokument
551
 label_document_added: Dokument tillagt
552
 label_role: Roll
553
 label_role_plural: Roller
554
 label_role_new: Ny roll
555
 label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
556
 label_role_anonymous: Anonym
557
 label_role_non_member: Icke-medlem
558
 label_member: Medlem
559
 label_member_new: Ny medlem
560
 label_member_plural: Medlemmar
561
 label_tracker: Ärendetyp
562
 label_tracker_plural: Ärendetyper
563
 label_tracker_new: Ny ärendetyp
564
 label_workflow: Arbetsflöde
565
 label_issue_status: Ärendestatus
566
 label_issue_status_plural: Ärendestatus
567
 label_issue_status_new: Ny status
568
 label_issue_category: Ärendekategori
569
 label_issue_category_plural: Ärendekategorier
570
 label_issue_category_new: Ny kategori
571
 label_custom_field: Användardefinerat fält
572
 label_custom_field_plural: Användardefinerade fält
573
 label_custom_field_new: Nytt användardefinerat fält
574
 label_enumerations: Uppräkningar
575
 label_enumeration_new: Nytt värde
576
 label_information: Information
577
 label_information_plural: Information
578
 label_please_login: Var god logga in
579
 label_register: Registrera
580
 label_login_with_open_id_option: eller logga in med OpenID
581
 label_password_lost: Glömt lösenord
582
 label_home: Hem
583
 label_my_page: Min sida
584
 label_my_account: Mitt konto
585
 label_my_projects: Mina projekt
586
 label_my_page_block: '"Min sida"-block'
587
 label_administration: Administration
588
 label_login: Logga in
589
 label_logout: Logga ut
590
 label_help: Hjälp
591
 label_reported_issues: Rapporterade ärenden
592
 label_assigned_to_me_issues: Ärenden tilldelade till mig
593
 label_last_login: Senaste inloggning
594
 label_registered_on: Registrerad
595
 label_activity: Aktivitet
596
 label_overall_activity: All aktivitet
597
 label_user_activity: "Aktiviteter för %{value}"
598
 label_new: Ny
599
 label_logged_as: Inloggad som
600
 label_environment: Miljö
601
 label_authentication: Autentisering
602
 label_auth_source: Autentiseringsläge
603
 label_auth_source_new: Nytt autentiseringsläge
604
 label_auth_source_plural: Autentiseringslägen
605
 label_subproject_plural: Underprojekt
606
 label_subproject_new: Nytt underprojekt
607
 label_and_its_subprojects: "%{value} och dess underprojekt"
608
 label_min_max_length: Min./Max.-längd
609
 label_list: Lista
610
 label_date: Datum
611
 label_integer: Heltal
612
 label_float: Flyttal
613
 label_boolean: Boolean
614
 label_string: Text
615
 label_text: Lång text
616
 label_attribute: Attribut
617
 label_attribute_plural: Attribut
618
 label_no_data: Ingen data att visa
619
 label_change_status: Ändra status
620
 label_history: Historia
621
 label_attachment: Fil
622
 label_attachment_new: Ny fil
623
 label_attachment_delete: Ta bort fil
624
 label_attachment_plural: Filer
625
 label_file_added: Fil tillagd
626
 label_report: Rapport
627
 label_report_plural: Rapporter
628
 label_news: Nyhet
629
 label_news_new: Lägg till nyhet
630
 label_news_plural: Nyheter
631
 label_news_latest: Senaste nyheterna
632
 label_news_view_all: Visa alla nyheter
633
 label_news_added: Nyhet tillagd
634
 label_news_comment_added: Kommentar tillagd till en nyhet
635
 label_settings: Inställningar
636
 label_overview: Översikt
637
 label_version: Version
638
 label_version_new: Ny version
639
 label_version_plural: Versioner
640
 label_close_versions: Stäng klara versioner
641
 label_confirmation: Bekräftelse
642
 label_export_to: 'Finns även som:'
643
 label_read: Läs...
644
 label_public_projects: Publika projekt
645
 label_open_issues: öppen
646
 label_open_issues_plural: öppna
647
 label_closed_issues: stängd
648
 label_closed_issues_plural: stängda
649
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
650
  zero: 0 öppna av %{total}
651
  one:  1 öppen av %{total}
652
  other: "%{count} öppna av %{total}"
653
 label_x_open_issues_abbr:
654
  zero: 0 öppna
655
  one:  1 öppen
656
  other: "%{count} öppna"
657
 label_x_closed_issues_abbr:
658
  zero: 0 stängda
659
  one:  1 stängd
660
  other: "%{count} stängda"
661
 label_x_issues:
662
  zero: 0 ärenden
663
  one:  1 ärende
664
  other: "%{count} ärenden"
665
 label_total: Total
666
 label_total_time: Total tid
667
 label_permissions: Behörigheter
668
 label_current_status: Nuvarande status
669
 label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
670
 label_all: alla
671
 label_any: vad/vem som helst
672
 label_none: inget/ingen
673
 label_nobody: ingen
674
 label_next: Nästa
675
 label_previous: Föregående
676
 label_used_by: Använd av
677
 label_details: Detaljer
678
 label_add_note: Lägg till anteckning
679
 label_per_page: Per sida
680
 label_calendar: Kalender
681
 label_months_from: månader från
682
 label_gantt: Gantt
683
 label_internal: Intern
684
 label_last_changes: "senaste %{count} ändringar"
685
 label_change_view_all: Visa alla ändringar
686
 label_personalize_page: Anpassa denna sida
687
 label_comment: Kommentar
688
 label_comment_plural: Kommentarer
689
 label_x_comments:
690
  zero: inga kommentarer
691
  one: 1 kommentar
692
  other: "%{count} kommentarer"
693
 label_comment_add: Lägg till kommentar
694
 label_comment_added: Kommentar tillagd
695
 label_comment_delete: Ta bort kommentar
696
 label_query: Användardefinerad fråga
697
 label_query_plural: Användardefinerade frågor
698
 label_query_new: Ny fråga
699
 label_my_queries: Mina egna frågor
700
 label_filter_add: Lägg till filter
701
 label_filter_plural: Filter
702
 label_equals: är
703
 label_not_equals: är inte
704
 label_in_less_than: om mindre än
705
 label_in_more_than: om mer än
706
 label_in_the_next_days: under kommande
707
 label_in_the_past_days: under föregående
708
 label_greater_or_equal: '>='
709
 label_less_or_equal: '<='
710
 label_between: mellan
711
 label_in: om
712
 label_today: idag
713
 label_all_time: närsom
714
 label_yesterday: igår
715
 label_this_week: denna vecka
716
 label_last_week: senaste veckan
717
 label_last_n_weeks: "senaste %{count} veckorna"
718
 label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
719
 label_this_month: denna månad
720
 label_last_month: senaste månaden
721
 label_this_year: detta året
722
 label_date_range: Datumintervall
723
 label_less_than_ago: mindre än dagar sedan
724
 label_more_than_ago: mer än dagar sedan
725
 label_ago: dagar sedan
726
 label_contains: innehåller
727
 label_not_contains: innehåller inte
728
 label_any_issues_in_project: några ärenden i projektet
729
 label_any_issues_not_in_project: några ärenden utanför projektet
730
 label_no_issues_in_project: inga ärenden i projektet
731
 label_day_plural: dagar
732
 label_repository: Versionsarkiv
733
 label_repository_new: Nytt versionsarkiv
734
 label_repository_plural: Versionsarkiv
735
 label_browse: Bläddra
736
 label_branch: Branch
737
 label_tag: Tag
738
 label_revision: Revision
739
 label_revision_plural: Revisioner
740
 label_revision_id: "Revision %{value}"
741
 label_associated_revisions: Associerade revisioner
742
 label_added: tillagd
743
 label_modified: modifierad
744
 label_copied: kopierad
745
 label_renamed: omdöpt
746
 label_deleted: borttagen
747
 label_latest_revision: Senaste revisionen
748
 label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
749
 label_view_revisions: Visa revisioner
750
 label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
751
 label_max_size: Maxstorlek
752
 label_sort_highest: Flytta till toppen
753
 label_sort_higher: Flytta upp
754
 label_sort_lower: Flytta ner
755
 label_sort_lowest: Flytta till botten
756
 label_roadmap: Roadmap
757
 label_roadmap_due_in: "Färdig om %{value}"
758
 label_roadmap_overdue: "%{value} sen"
759
 label_roadmap_no_issues: Inga ärenden för denna version
760
 label_search: Sök
761
 label_result_plural: Resultat
762
 label_all_words: Alla ord
763
 label_wiki: Wiki
764
 label_wiki_edit: Wikiändring
765
 label_wiki_edit_plural: Wikiändringar
766
 label_wiki_page: Wikisida
767
 label_wiki_page_plural: Wikisidor
768
 label_index_by_title: Innehåll efter titel
769
 label_index_by_date: Innehåll efter datum
770
 label_current_version: Nuvarande version
771
 label_preview: Förhandsgranska
772
 label_feed_plural: Feeds
773
 label_changes_details: Detaljer om alla ändringar
774
 label_issue_tracking: Ärendeuppföljning
775
 label_spent_time: Spenderad tid
776
 label_overall_spent_time: Total tid spenderad
777
 label_f_hour: "%{value} timme"
778
 label_f_hour_plural: "%{value} timmar"
779
 label_time_tracking: Tidsuppföljning
780
 label_change_plural: Ändringar
781
 label_statistics: Statistik
782
 label_commits_per_month: Commits per månad
783
 label_commits_per_author: Commits per författare
784
 label_diff: diff
785
 label_view_diff: Visa skillnader
786
 label_diff_inline: i texten
787
 label_diff_side_by_side: sida vid sida
788
 label_options: Inställningar
789
 label_copy_workflow_from: Kopiera arbetsflöde från
790
 label_permissions_report: Behörighetsrapport
791
 label_watched_issues: Bevakade ärenden
792
 label_related_issues: Relaterade ärenden
793
 label_applied_status: Tilldelad status
794
 label_loading: Laddar...
795
 label_relation_new: Ny relation
796
 label_relation_delete: Ta bort relation
797
 label_relates_to: Relaterar till
798
 label_duplicates: Kopierar
799
 label_duplicated_by: Kopierad av
800
 label_blocks: Blockerar
801
 label_blocked_by: Blockerad av
802
 label_precedes: Kommer före
803
 label_follows: Följer
804
 label_copied_to: Kopierad till
805
 label_copied_from: Kopierad från
806
 label_end_to_start: slut till start
807
 label_end_to_end: slut till slut
808
 label_start_to_start: start till start
809
 label_start_to_end: start till slut
810
 label_stay_logged_in: Förbli inloggad
811
 label_disabled: inaktiverad
812
 label_show_completed_versions: Visa färdiga versioner
813
 label_me: mig
814
 label_board: Forum
815
 label_board_new: Nytt forum
816
 label_board_plural: Forum
817
 label_board_locked: Låst
818
 label_board_sticky: Sticky
819
 label_topic_plural: Ämnen
820
 label_message_plural: Meddelanden
821
 label_message_last: Senaste meddelande
822
 label_message_new: Nytt meddelande
823
 label_message_posted: Meddelande tillagt
824
 label_reply_plural: Svar
825
 label_send_information: Skicka kontoinformation till användaren
826
 label_year: År
827
 label_month: Månad
828
 label_week: Vecka
829
 label_date_from: Från
830
 label_date_to: Till
831
 label_language_based: Språkbaserad
832
 label_sort_by: "Sortera på %{value}"
833
 label_send_test_email: Skicka testmail
834
 label_feeds_access_key: Atom-nyckel
835
 label_missing_feeds_access_key: Saknar en Atom-nyckel
836
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom-nyckel skapad för %{value} sedan"
837
 label_module_plural: Moduler
838
 label_added_time_by: "Tillagd av %{author} för %{age} sedan"
839
 label_updated_time_by: "Uppdaterad av %{author} för %{age} sedan"
840
 label_updated_time: "Uppdaterad för %{value} sedan"
841
 label_jump_to_a_project: Gå till projekt...
842
 label_file_plural: Filer
843
 label_changeset_plural: Changesets
844
 label_default_columns: Standardkolumner
845
 label_no_change_option: (Ingen ändring)
846
 label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
847
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
848
 label_theme: Tema
849
 label_default: Standard
850
 label_search_titles_only: Sök endast i titlar
851
 label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
852
 label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
853
 label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
854
 label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
855
 label_user_mail_option_only_assigned: "Endast för saker jag är tilldelad"
856
 label_user_mail_option_only_owner: "Endast för saker jag äger"
857
 label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
858
 label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
859
 label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
860
 label_registration_automatic_activation: automatisk kontoaktivering
861
 label_display_per_page: "Per sida: %{value}"
862
 label_age: Ålder
863
 label_change_properties: Ändra inställningar
864
 label_general: Allmänt
865
 label_more: Mer
866
 label_scm: SCM
867
 label_plugins: Tillägg
868
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
869
 label_downloads_abbr: Nerl.
870
 label_optional_description: Valfri beskrivning
871
 label_add_another_file: Lägg till ytterligare en fil
872
 label_preferences: Användarinställningar
873
 label_chronological_order: I kronologisk ordning
874
 label_reverse_chronological_order: I omvänd kronologisk ordning
875
 label_planning: Planering
876
 label_incoming_emails: Inkommande mail
877
 label_generate_key: Generera en nyckel
878
 label_issue_watchers: Bevakare
879
 label_example: Exempel
880
 label_display: Visa
881
 label_sort: Sortera
882
 label_descending: Fallande
883
 label_ascending: Stigande
884
 label_date_from_to: Från %{start} till %{end}
885
 label_wiki_content_added: Wikisida tillagd
886
 label_wiki_content_updated: Wikisida uppdaterad
887
 label_group: Grupp
888
 label_group_plural: Grupper
889
 label_group_new: Ny grupp
890
 label_time_entry_plural: Spenderad tid
891
 label_version_sharing_none: Inte delad
892
 label_version_sharing_descendants: Med underprojekt
893
 label_version_sharing_hierarchy: Med projekthierarki
894
 label_version_sharing_tree: Med projektträd
895
 label_version_sharing_system: Med alla projekt
896
 label_update_issue_done_ratios: Uppdatera % klart
897
 label_copy_source: Källa
898
 label_copy_target: Mål
899
 label_copy_same_as_target: Samma som mål
900
 label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
901
 label_api_access_key: API-nyckel
902
 label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
903
 label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
904
 label_profile: Profil
905
 label_subtask_plural: Underaktiviteter
906
 label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
907
 label_principal_search: "Sök efter användare eller grupp:"
908
 label_user_search: "Sök efter användare:"
909
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
910
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
911
 label_issues_visibility_all: Alla ärenden
912
 label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
913
 label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
914
 label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
915
 label_parent_revision: Förälder
916
 label_child_revision: Barn
917
 label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
918
 label_copy_attachments: Kopiera bilagor
919
 label_copy_subtasks: Kopiera underaktiviteter
920
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
921
 label_completed_versions: Klara versioner
922
 label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
923
 label_session_expiration: Sessionsutgång
924
 label_show_closed_projects: Visa stängda projekt
925
 label_status_transitions: Statusövergångar
926
 label_fields_permissions: Fältbehörigheter
927
 label_readonly: Skrivskyddad
928
 label_required: Nödvändig
929
 label_attribute_of_project: Projektets %{name}
930
 label_attribute_of_issue: Ärendets %{name}
931
 label_attribute_of_author: Författarens %{name}
932
 label_attribute_of_assigned_to: Tilldelad användares %{name}
933
 label_attribute_of_user: Användarens %{name}
934
 label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
935
 label_cross_project_descendants: Med underprojekt
936
 label_cross_project_tree: Med projektträd
937
 label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
938
 label_cross_project_system: Med alla projekt
939
 label_gantt_progress_line: Framstegslinje
940

  
941
 button_login: Logga in
942
 button_submit: Skicka
943
 button_save: Spara
944
 button_check_all: Markera alla
945
 button_uncheck_all: Avmarkera alla
946
 button_collapse_all: Kollapsa alla
947
 button_expand_all: Expandera alla
948
 button_delete: Ta bort
949
 button_create: Skapa
950
 button_create_and_continue: Skapa och fortsätt
951
 button_test: Testa
952
 button_edit: Ändra
953
 button_edit_associated_wikipage: "Ändra associerad Wikisida: %{page_title}"
954
 button_add: Lägg till
955
 button_change: Ändra
956
 button_apply: Verkställ
957
 button_clear: Återställ
958
 button_lock: Lås
959
 button_unlock: Lås upp
960
 button_download: Ladda ner
961
 button_list: Lista
962
 button_view: Visa
963
 button_move: Flytta
964
 button_move_and_follow: Flytta och följ efter
965
 button_back: Tillbaka
966
 button_cancel: Avbryt
967
 button_activate: Aktivera
968
 button_sort: Sortera
969
 button_log_time: Logga tid
970
 button_rollback: Återställ till denna version
971
 button_watch: Bevaka
972
 button_unwatch: Stoppa bevakning
973
 button_reply: Svara
974
 button_archive: Arkivera
975
 button_unarchive: Ta bort från arkiv
976
 button_reset: Återställ
977
 button_rename: Byt namn
978
 button_change_password: Ändra lösenord
979
 button_copy: Kopiera
980
 button_copy_and_follow: Kopiera och följ efter
981
 button_annotate: Kommentera
982
 button_update: Uppdatera
983
 button_configure: Konfigurera
984
 button_quote: Citera
985
 button_duplicate: Duplicera
986
 button_show: Visa
987
 button_hide: Göm
988
 button_edit_section: Redigera denna sektion
989
 button_export: Exportera
990
 button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
991
 button_close: Stäng
992
 button_reopen: Återöppna
993

  
994
 status_active: aktiv
995
 status_registered: registrerad
996
 status_locked: låst
997

  
998
 project_status_active: aktiv
999
 project_status_closed: stängd
1000
 project_status_archived: arkiverad
1001

  
1002
 version_status_open: öppen
1003
 version_status_locked: låst
1004
 version_status_closed: stängd
1005

  
1006
 field_active: Aktiv
1007

  
1008
 text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
1009
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
1010
 text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
1011
 text_project_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort detta projekt och all relaterad data?
1012
 text_subprojects_destroy_warning: "Alla underprojekt: %{value} kommer också tas bort."
1013
 text_workflow_edit: Välj en roll och en ärendetyp för att ändra arbetsflöde
1014
 text_are_you_sure: Är du säker ?
1015
 text_journal_changed: "%{label} ändrad från %{old} till %{new}"
1016
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} uppdaterad"
1017
 text_journal_set_to: "%{label} satt till %{value}"
1018
 text_journal_deleted: "%{label} borttagen (%{old})"
1019
 text_journal_added: "%{label} %{value} tillagd"
1020
 text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
1021
 text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
1022
 text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
1023
 text_project_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna, måste börja med en bokstav.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1024
 text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
1025
 text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
1026
 text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
1027
 text_tracker_no_workflow: Inget arbetsflöde definerat för denna ärendetyp
1028
 text_unallowed_characters: Otillåtna tecken
1029
 text_comma_separated: Flera värden tillåtna (kommaseparerade).
1030
 text_line_separated: Flera värden tillåtna (ett värde per rad).
1031
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referera och fixa ärenden i commit-meddelanden
1032
 text_issue_added: "Ärende %{id} har rapporterats (av %{author})."
1033
 text_issue_updated: "Ärende %{id} har uppdaterats (av %{author})."
1034
 text_wiki_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort denna wiki och allt dess innehåll ?
1035
 text_issue_category_destroy_question: "Några ärenden (%{count}) är tilldelade till denna kategori. Vad vill du göra ?"
1036
 text_issue_category_destroy_assignments: Ta bort kategoritilldelningar
1037
 text_issue_category_reassign_to: Återtilldela ärenden till denna kategori
1038
 text_user_mail_option: "För omarkerade projekt kommer du bara bli underrättad om saker du bevakar eller är inblandad i (T.ex. ärenden du skapat eller tilldelats)."
1039
 text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
1040
 text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
1041
 text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
1042
 text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
1043
 text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker på att du vill radera markerade ärende(n) ?'
1044
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Detta kommer även ta bort %{count} underaktivitet(er).
1045
 text_time_entries_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort valda tidloggningar?
1046
 text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
1047
 text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
1048
 text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
1049
 text_plugin_assets_writable: Arkivet för plug-ins är skrivbart
1050
 text_rmagick_available: RMagick tillgängligt (ej obligatoriskt)
1051
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} timmar har rapporterats på ärendena du är på väg att ta bort. Vad vill du göra ?"
1052
 text_destroy_time_entries: Ta bort rapporterade timmar
1053
 text_assign_time_entries_to_project: Tilldela rapporterade timmar till projektet
1054
 text_reassign_time_entries: 'Återtilldela rapporterade timmar till detta ärende:'
1055
 text_user_wrote: "%{value} skrev:"
1056
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekt är tilldelade till detta värde."
1057
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Återtilldela till detta värde:'
1058
 text_email_delivery_not_configured: "Mailfunktionen har inte konfigurerats, och notifieringar via mail kan därför inte skickas.\nKonfigurera din SMTP-server i config/configuration.yml och starta om applikationen för att aktivera dem."
1059
 text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller mailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
1060
 text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
1061
 text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
1062
 text_wiki_page_destroy_question: "Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?"
1063
 text_wiki_page_nullify_children: "Behåll undersidor som rotsidor"
1064
 text_wiki_page_destroy_children: "Ta bort alla underliggande sidor"
1065
 text_wiki_page_reassign_children: "Flytta undersidor till denna föräldersida"
1066
 text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
1067
 text_zoom_out: Zooma ut
1068
 text_zoom_in: Zooma in
1069
 text_warn_on_leaving_unsaved: "Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan."
1070
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
1071
 text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
1072
 text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
1073
 text_scm_command: Kommando
1074
 text_scm_command_version: Version
1075
 text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
1076
 text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
1077
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)"
1078
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar"
1079
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}"
1080
 text_account_destroy_confirmation: "Är du säker på att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
1081
 text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan få alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att gå ut."
1082
 text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
1083
 text_turning_multiple_off: "Om du inaktiverar möjligheten till flera värden kommer endast ett värde per objekt behållas."
1084

  
1085
 default_role_manager: Projektledare
1086
 default_role_developer: Utvecklare
1087
 default_role_reporter: Rapportör
1088
 default_tracker_bug: Bugg
1089
 default_tracker_feature: Funktionalitet
1090
 default_tracker_support: Support
1091
 default_issue_status_new: Ny
1092
 default_issue_status_in_progress: Pågår
1093
 default_issue_status_resolved: Löst
1094
 default_issue_status_feedback: Återkoppling
1095
 default_issue_status_closed: Stängd
1096
 default_issue_status_rejected: Avslagen
1097
 default_doc_category_user: Användardokumentation
1098
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentation
1099
 default_priority_low: Låg
1100
 default_priority_normal: Normal
1101
 default_priority_high: Hög
1102
 default_priority_urgent: Brådskande
1103
 default_priority_immediate: Omedelbar
1104
 default_activity_design: Design
1105
 default_activity_development: Utveckling
1106

  
1107
 enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
1108
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
1109
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
1110
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
1111
 description_filter: Filter
1112
 description_search: Sökfält
1113
 description_choose_project: Projekt
1114
 description_project_scope: Sökomfång
1115
 description_notes: Anteckningar
1116
 description_message_content: Meddelandeinnehåll
1117
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteringsattribut
1118
 description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsriktning
1119
 description_user_mail_notification: Mailnotifieringsinställningar
1120
 description_available_columns: Tillgängliga Kolumner
1121
 description_selected_columns: Valda Kolumner
1122
 description_all_columns: Alla kolumner
1123
 description_issue_category_reassign: Välj ärendekategori
1124
 description_wiki_subpages_reassign: Välj ny föräldersida
1125
 description_date_range_list: Välj intervall från listan
1126
 description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
1127
 description_date_from: Ange startdatum
1128
 description_date_to: Ange slutdatum
1129
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1130
 notice_account_not_activated_yet: Du har inte aktiverat ditt konto än. Om du vill få ett nytt aktiveringsbrev, <a href="%{url}"> klicka på denna länk </a>.
1131
 notice_account_locked: Ditt konto är låst.
1132
 label_hidden: Dold
1133
 label_visibility_private: endast för mig
1134
 label_visibility_roles: endast för dessa roller
1135
 label_visibility_public: för alla användare
1136
 field_must_change_passwd: Måste byta lösenord vid nästa inloggning.
1137
 notice_new_password_must_be_different: Det nya lösenordet måste skilja sig från det nuvarande lösenordet
1138
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Uteslut bilagor med namn
1139
 text_convert_available: ImageMagick-konvertering tillgänglig (valbart)
1140
 label_link: Länk
1141
 label_only: endast
1142
 label_drop_down_list: droppmeny
1143
 label_checkboxes: kryssrutor
1144
 label_link_values_to: Länka värden till URL
1145
 setting_force_default_language_for_anonymous: Lås till förvalt språk för anonyma användare
1146
 setting_force_default_language_for_loggedin: Lås till förvalt språk för inloggade användare
1147
 label_custom_field_select_type: Väljd den typ av objekt som det anpassade fältet skall användas för
1148
 label_issue_assigned_to_updated: Tilldelad har uppdaterats
1149
 label_check_for_updates: Leta efter uppdateringar
1150
 label_latest_compatible_version: Senaste kompatibla version
1151
 label_unknown_plugin: Okänt tillägg
1152
 label_radio_buttons: alternativknappar
1153
 label_group_anonymous: Anonyma användare
1154
 label_group_non_member: Icke-medlemsanvändare