18587-sv.diff

Go MAEDA, 2014-12-21 03:40

Download (4.05 KB)

View differences:

config/locales/sv.yml (working copy)
134 134
    not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
135 135
    circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "kan inte vara tidigare än% {datum} på grund av föregående ärenden"
138 138

 
139 139
 direction: ltr
140 140
 date:
......
1127 1127
 description_date_from: Ange startdatum
1128 1128
 description_date_to: Ange slutdatum
1129 1129
 text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
1130
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
1131
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
1132
 notice_account_locked: Your account is locked.
1133
 label_hidden: Hidden
1134
 label_visibility_private: to me only
1135
 label_visibility_roles: to these roles only
1136
 label_visibility_public: to any users
1137
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1138
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1139
  current password
1140
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1141
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1142
 label_link: Link
1143
 label_only: only
1144
 label_drop_down_list: drop-down list
1145
 label_checkboxes: checkboxes
1146
 label_link_values_to: Link values to URL
1147
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1148
  users
1149
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1150
  users
1151
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1152
  is to be attached
1153
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1154
 label_check_for_updates: Check for updates
1155
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1156
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1157
 label_radio_buttons: radio buttons
1158
 label_group_anonymous: Anonymous users
1159
 label_group_non_member: Non member users
1130
 notice_account_not_activated_yet: Du har inte aktiverat ditt konto än. Om du vill få ett nytt aktiveringsbrev, <a href="%{url}"> klicka på denna länk </a>.
1131
 notice_account_locked: Ditt konto är låst.
1132
 label_hidden: Dold
1133
 label_visibility_private: endast för mig
1134
 label_visibility_roles: endast för dessa roller
1135
 label_visibility_public: för alla användare
1136
 field_must_change_passwd: Måste byta lösenord vid nästa inloggning.
1137
 notice_new_password_must_be_different: Det nya lösenordet måste skilja sig från det nuvarande lösenordet
1138
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Uteslut bilagor med namn
1139
 text_convert_available: ImageMagick-konvertering tillgänglig (valbart)
1140
 label_link: Länk
1141
 label_only: endast
1142
 label_drop_down_list: droppmeny
1143
 label_checkboxes: kryssrutor
1144
 label_link_values_to: Länka värden till URL
1145
 setting_force_default_language_for_anonymous: Lås till förvalt språk för anonyma användare
1146
 setting_force_default_language_for_loggedin: Lås till förvalt språk för inloggade användare
1147
 label_custom_field_select_type: Väljd den typ av objekt som det anpassade fältet skall användas för
1148
 label_issue_assigned_to_updated: Tilldelad har uppdaterats
1149
 label_check_for_updates: Leta efter uppdateringar
1150
 label_latest_compatible_version: Senaste kompatibla version
1151
 label_unknown_plugin: Okänt tillägg
1152
 label_radio_buttons: alternativknappar
1153
 label_group_anonymous: Anonyma användare
1154
 label_group_non_member: Icke-medlemsanvändare
1160 1155
 label_add_projects: Add projects
1161 1156
 field_default_status: Default status
1162 1157
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'