czech_localisation.diff

Karel Pičman, 2015-07-31 15:23

Download (40.7 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
134 134
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
135 135
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138 138

 
139 139
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
140 140

 
......
1117 1117
 label_check_for_updates: Zkontroluj aktualizace
1118 1118
 label_latest_compatible_version: Poslední kompatibilní verze
1119 1119
 label_unknown_plugin: Nezámý plugin
1120
 label_radio_buttons: radio buttons
1121
 label_group_anonymous: Anonymous users
1122
 label_group_non_member: Non member users
1123
 label_add_projects: Add projects
1124
 field_default_status: Default status
1125
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1126
 field_users_visibility: Users visibility
1127
 label_users_visibility_all: All active users
1128
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1129
 label_edit_attachments: Edit attached files
1130
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
1131
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1132
 label_ask: Ask
1133
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1134
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1135
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1136
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1120
 label_radio_buttons: radio tlačítka
1121
 label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
1122
 label_group_non_member: Nečleni
1123
 label_add_projects: Přidat projekty
1124
 field_default_status: Výchozí stav
1125
 text_subversion_repository_note: 'Např.: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1126
 field_users_visibility: Viditelnost uživatelů
1127
 label_users_visibility_all: Všichni aktivní uživatelé
1128
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Členové viditelných projektů
1129
 label_edit_attachments: Editovat přiložené soubory
1130
 setting_link_copied_issue: Vytvořit odkazy na kopírované úkol
1131
 label_link_copied_issue: Vytvořit odkaz na kopírovaný úkol
1132
 label_ask: Zeptat se
1133
 label_search_attachments_yes: Vyhledat názvy a popisy souborů
1134
 label_search_attachments_no: Nevyhledávat soubory
1135
 label_search_attachments_only: Vyhledávat pouze soubory
1136
 label_search_open_issues_only: Pouze otevřené úkoly
1137 1137
 field_address: Email
1138
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1139
 label_email_address_plural: Emails
1140
 label_email_address_add: Add email address
1141
 label_enable_notifications: Enable notifications
1142
 label_disable_notifications: Disable notifications
1143
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1144
 label_blank_value: blank
1145
 permission_copy_issues: Copy issues
1146
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1147
  to change it.
1148
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1149
 setting_password_max_age: Require password change after
1150
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1151
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1152
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1153
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1154
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1155
 label_member_management: Member management
1156
 label_member_management_all_roles: All roles
1157
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1158
 label_password_required: Confirm your password to continue
1138
 setting_max_additional_emails: Maximální počet dalších emailových adres
1139
 label_email_address_plural: Emaily
1140
 label_email_address_add: Přidat emailovou adresu
1141
 label_enable_notifications: Povolit notifikace
1142
 label_disable_notifications: Zakázat notifikace
1143
 setting_search_results_per_page: Vyhledaných výsledků na stránku
1144
 label_blank_value: prázdný
1145
 permission_copy_issues: Kopírovat úkoly
1146
 error_password_expired: Platnost vašeho hesla vypršela a administrátor vás žádá o jeho změnu.
1147
 field_time_entries_visibility: Viditelnost šasového logu
1148
 setting_password_max_age: Změna hesla je vyžadována po
1149
 label_parent_task_attributes: Atributy rodičovského úkolu
1150
 label_parent_task_attributes_derived: Vypočteno z dílčích úkolů
1151
 label_parent_task_attributes_independent: Nezávisle na dílčích úkolech
1152
 label_time_entries_visibility_all: Všechny zaznamenané časy
1153
 label_time_entries_visibility_own: Zaznamenané časy vytvořené uživatelem
1154
 label_member_management: Správa členů
1155
 label_member_management_all_roles: Všechny role
1156
 label_member_management_selected_roles_only: Pouze tyto role
1157
 label_password_required: Pro pokračování potvrďte vaše heslo
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_markdown.html (working copy)
1 1
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2 2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
3 3
<head>
4
<title>RedmineWikiFormatting (Markdown)</title>
4
<title>Formátování Wiki v Redminu</title>
5 5
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 6
<style type="text/css">
7 7
  body { font:80% Verdana,Tahoma,Arial,sans-serif; }
......
38 38
</head>
39 39

 
40 40
<body>
41
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Wiki formatting (Markdown)</h1>
41
<h1><a name="1" class="wiki-page"></a>Formátování Wiki (Markdown)</h1>
42 42

 
43
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Links</h2>
43
  <h2><a name="2" class="wiki-page"></a>Odkazy</h2>
44 44

 
45
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Redmine links</h3>
45
    <h3><a name="3" class="wiki-page"></a>Odkazy Redmine</h3>
46 46

 
47
    <p>Redmine allows hyperlinking between resources (issues, changesets, wiki pages...) from anywhere wiki formatting is used.</p>
47
    <p>Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.</p>
48 48
    <ul>
49
      <li>Link to an issue: <strong>#124</strong> (displays <del><a href="#" class="issue" title="bulk edit doesn't change the category or fixed version properties (Closed)">#124</a></del>, link is striked-through if the issue is closed)</li>
50
      <li>Link to an issue note: <strong>#124-6</strong>, or <strong>#124#note-6</strong></li>
49
      <li>Odkaz na úkol: <strong>#124</strong> (zobrazí <del><a href="#" class="issue" title="Hromadná změna nezmění kategorii úkolů (Uzavřeno)">#124</a></del>, odkaz je přeškrtnutý, jestliže je úkol uzavřen)</li>
50
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong>, nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
51 51
    </ul>
52 52

 
53
    <p>Wiki links:</p>
53
    <p>Odkazy Wiki:</p>
54 54

 
55 55
    <ul>
56
      <li><strong>[[Guide]]</strong> displays a link to the page named 'Guide': <a href="#" class="wiki-page">Guide</a></li>
57
      <li><strong>[[Guide#further-reading]]</strong> takes you to the anchor "further-reading". Headings get automatically assigned anchors so that you can refer to them: <a href="#" class="wiki-page">Guide</a></li>
58
      <li><strong>[[Guide|User manual]]</strong> displays a link to the same page but with a different text: <a href="#" class="wiki-page">User manual</a></li>
56
      <li><strong>[[Příručka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku nazvanou "Příručka": <a href="#" class="wiki-page">Příručka</a>.</li>
57
      <li><strong>[[Příručka#čtěte-více]]</strong> Vás přenese ke kotvě "čtěte-více". Nadpisy mají automaticky přiřazené kotvy, na které se můžete odkazovat: <a href="#" class="wiki-page">Příručka</a>.</li>
58
      <li><strong>[[Příručka|Uživatelský manuál]]</strong> zobrazí odkaz na tu samou stránku, ale s jiným textem: <a href="#" class="wiki-page">Uživatelský manuál</a>.</li>
59 59
    </ul>
60 60

 
61
    <p>You can also link to pages of an other project wiki:</p>
61
    <p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
62 62

 
63 63
    <ul>
64
      <li><strong>[[sandbox:some page]]</strong> displays a link to the page named 'Some page' of the Sandbox wiki</li>
65
      <li><strong>[[sandbox:]]</strong> displays a link to the Sandbox wiki main page</li>
64

 
65
    <p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
66

 
67
    <ul>
68
      <li><strong>[[projekt_test:Nějaká stránka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku s názvem "Nějaká stránka" na Wiki projektu projekt_test.</li>
69
      <li><strong>[[projekt_test:]]</strong> zobrazí odkaz na hlavní Wiki stránku projektu projekt_test.</li>
66 70
    </ul>
67 71

 
68
    <p>Wiki links are displayed in red if the page doesn't exist yet, eg: <a href="#" class="wiki-page new">Nonexistent page</a>.</p>
72
    <p>Odkazy na Wiki stránky jsou zobrazeny červeně v případě, že odkazovaná stránka dosud neexistuje, např.: <a href="#" class="wiki-page new">Neexistující stránka</a>.</p>
69 73

 
70
    <p>Links to other resources:</p>
74
    <p>Odkazy na další zdroje:</p>
71 75

 
72 76
    <ul>
73
      <li>Documents:
77
      <li>Dokumenty:
74 78
        <ul>
75
          <li><strong>document#17</strong> (link to document with id 17)</li>
76
          <li><strong>document:Greetings</strong> (link to the document with title "Greetings")</li>
77
          <li><strong>document:"Some document"</strong> (double quotes can be used when document title contains spaces)</li>
78
          <li><strong>sandbox:document:"Some document"</strong> (link to a document with title "Some document" in other project "sandbox")</li>
79
        </ul>
80
      </li>
79
          <li><strong>document#17</strong> (odkaz na dokument s ID 17)</li>
80
          <li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
81
          <li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
82
          <li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
83
        </ul></li>
81 84
    </ul>
82 85

 
83 86
    <ul>
84
      <li>Versions:
87
      <li>Verze:
85 88
        <ul>
86
          <li><strong>version#3</strong> (link to version with id 3)</li>
87
          <li><strong>version:1.0.0</strong> (link to version named "1.0.0")</li>
89
          <li><strong>version#3</strong> (odkaz na verzi s ID 3)</li>
90
          <li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
88 91
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
89
          <li><strong>sandbox:version:1.0.0</strong> (link to version "1.0.0" in the project "sandbox")</li>
90
        </ul>
91
      </li>
92
          <li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
93
        </ul></li>
92 94
    </ul>
93 95

 
94 96
    <ul>
95
      <li>Attachments:
97
      <li>Přílohy:
96 98
        <ul>
97
          <li><strong>attachment:file.zip</strong> (link to the attachment of the current object named file.zip)</li>
98
          <li>For now, attachments of the current object can be referenced only (if you're on an issue, it's possible to reference attachments of this issue only)</li>
99
        </ul>
100
      </li>
99
          <li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
100
          <li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
101
        </ul></li>
101 102
    </ul>
102 103

 
103 104
    <ul>
104
      <li>Changesets:
105
      <li>Revize:
105 106
        <ul>
106
          <li><strong>r758</strong>            (link to a changeset)</li>
107
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (link to a changeset with a non-numeric hash)</li>
108
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (link to a changeset of a specific repository, for projects with multiple repositories)</li>
109
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (link to a changeset with a non-numeric hash of a specific repository)</li>
110
          <li><strong>sandbox:r758</strong>        (link to a changeset of another project)</li>
111
          <li><strong>sandbox:commit:c6f4d0fd</strong>  (link to a changeset with a non-numeric hash of another project)</li>
112
        </ul>
113
      </li>
107
          <li><strong>r758</strong>            (odkaz na revizi)</li>
108
          <li><strong>commit:c6f4d0fd</strong>      (odkaz na revizi s nečíselným označním revize)</li>
109
          <li><strong>svn1|r758</strong>         (odkaz na revizi určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
110
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
111
          <li><strong>projekt_test:r758</strong>        (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
112
          <li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong>  (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
113
        </ul></li>
114 114
    </ul>
115 115

 
116 116
    <ul>
117
       <li>Repository files:
117
       <li>Soubory repositáře:
118 118
        <ul>
119
          <li><strong>source:some/file</strong>      (link to the file located at /some/file in the project's repository)</li>
120
          <li><strong>source:some/file@52</strong>    (link to the file's revision 52)</li>
121
          <li><strong>source:some/file#L120</strong>   (link to line 120 of the file)</li>
122
          <li><strong>source:some/file@52#L120</strong>  (link to line 120 of the file's revision 52)</li>
123
          <li><strong>source:"some file@52#L120"</strong> (use double quotes when the URL contains spaces</li>
124
          <li><strong>export:some/file</strong>      (force the download of the file)</li>
125
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (link to a file of a specific repository, for projects with multiple repositories)</li>
126
          <li><strong>sandbox:source:some/file</strong>  (link to the file located at /some/file in the repository of the project "sandbox")</li>
127
          <li><strong>sandbox:export:some/file</strong>  (force the download of the file)</li>
128
        </ul>
129
      </li>
119
          <li><strong>source:some/file</strong>      (odkaz na soubor umístěný v /some/file respozitáře projektu)</li>
120
          <li><strong>source:some/file@52</strong>    (odkaz na revizi souboru č. 52)</li>
121
          <li><strong>source:some/file#L120</strong>   (odkaz na 120. řádek souboru)</li>
122
          <li><strong>source:some/file@52#L120</strong>  (odkaz na 120. řádek revize souboru č. 52)</li>
123
          <li><strong>source:"some file@52#L120"</strong> (použijte uvozovky, když URL obsahuje mezery)</li>
124
          <li><strong>export:some/file</strong>      (vynutit stažení souboru)</li>
125
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
126
          <li><strong>projekt_test:source:some/file</strong>  (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
127
          <li><strong>projekt_test:export:some/file</strong>  (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
128
        </ul></li>
130 129
    </ul>
131 130

 
132 131
    <ul>
......
135 134
          <li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
136 135
          <li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
137 136
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
138
        </ul>
139
      </li>
137
        </ul></li>
140 138
    </ul>
141 139

 
142 140
    <ul>
143
      <li>Forum messages:
141
      <li>Příspěvky diskuzního fóra:
144 142
        <ul>
145
          <li><strong>message#1218</strong> (link to message with id 1218)</li>
146
        </ul>
147
      </li>
143
          <li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
144
        </ul></li>
148 145
    </ul>
149 146

 
147

 
150 148
    <ul>
151
      <li>Projects:
149
      <li>Projekty:
152 150
        <ul>
153
          <li><strong>project#3</strong> (link to project with id 3)</li>
154
          <li><strong>project:some-project</strong> (link to project with name or slug of "some-project")</li>
155
          <li><strong>project:"Some Project"</strong> (use double quotes for project name containing spaces)</li>
156
        </ul>
157
       </li>
151
          <li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
152
          <li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
153
          <li><strong>project:"projekt test"</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt test")</li>
154
        </ul></li>
158 155
    </ul>
159 156

 
160 157
    <ul>
161
      <li>News:
158
      <li>Novinky:
162 159
        <ul>
163
          <li><strong>news#2</strong> (link to news item with id 2)</li>
164
          <li><strong>news:Greetings</strong> (link to news item named "Greetings")</li>
165
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (use double quotes if news item name contains spaces)</li>
166
        </ul>
167
      </li>
160
          <li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
161
          <li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
162
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
163
        </ul></li>
168 164
    </ul>
169 165

 
170 166
    <p>Escaping:</p>
171 167

 
172 168
    <ul>
173
      <li>You can prevent Redmine links from being parsed by preceding them with an exclamation mark: !</li>
169
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
174 170
    </ul>
175 171

 
176 172

 
177
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>External links</h3>
173
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
178 174

 
179
    <p>HTTP URLs and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
175
    <p>URL odkazy a emaily jsou automaticky zobrazeny jako klikací odkaz:</p>
180 176

 
181 177
<pre>
182 178
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
183 179
</pre>
184 180

 
185
    <p>displays: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
181
    <p>zobrazí: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
186 182

 
187
    <p>If you want to display a specific text instead of the URL, you can use the standard markdown syntax:</p>
183
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:</p>
188 184

 
189 185
<pre>
190
[Redmine web site](http://www.redmine.org)
186
"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org
191 187
</pre>
192 188

 
193
    <p>displays: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Redmine web site</a></p>
189
    <p>zobrazí: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Webová stránka Redmine</a></p>
194 190

 
195 191

 
196
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Text formatting</h2>
192
  <<h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
197 193

 
198 194

 
199
  <p>For things such as headlines, bold, tables, lists, Redmine supports Markdown syntax. See <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a> for information on using any of these features. A few samples are included below, but the engine is capable of much more of that.</p>
195
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.</p>
200 196

 
201
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Font style</h3>
197
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Styly písma</h3>
202 198

 
203 199
<pre>
204
* **bold**
205
* *Italic*
206
* ***bold italic***
207
* ~~strike-through~~
200
* **tučný**
201
* *kurzíva*
202
* ***tučná kurzíva***
203
* ~~přeškrtnutý~~
208 204
</pre>
209 205

 
210
    <p>Display:</p>
206
    <p>Zobrazí:</p>
211 207

 
212 208
    <ul>
213
      <li><strong>bold</strong></li>
214
      <li><em>italic</em></li>
215
      <li><em><strong>bold italic</strong></em></li>
216
      <li><del>strike-through</del></li>
209
      <li><strong>tučný</strong></li>
210
      <li><em>kurzíva</em></li>
211
      <li><em><strong>tučná kurzíva</strong></em></li>
212
      <li><del>přeškrtnutý</del></li>
217 213
    </ul>
218 214

 
219
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Inline images</h3>
215
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Vložené obrázky</h3>
220 216

 
221 217
    <ul>
222
      <li><strong>![](image_url)</strong> displays an image located at image_url (markdown syntax)</li>
223
      <li>If you have an image attached to your wiki page, it can be displayed inline using its filename: <strong>![](attached_image)</strong></li>
218
      <li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe markdown)</li>
219
      <li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>![](attached_image)</strong></li>
224 220
    </ul>
225 221

 
226 222
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Headings</h3>
227 223

 
228 224
<pre>
229
# Heading
230
## Subheading
231
### Subsubheading
225
# Nadpis 1. úrovně
226
## Nadpis 2. úrovně
227
### Nadpis 3. úrovně
232 228
</pre>
233 229

 
234
    <p>Redmine assigns an anchor to each of those headings thus you can link to them with "#Heading", "#Subheading" and so forth.</p>
230
<p>Redmine přiřadí kotvu ke každému nadpisu, takže se na ně lze odkazovat pomocí "#Nadpis", "#Podnadpis" atd.</p>
235 231

 
236 232

 
237
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Blockquotes</h3>
233
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Odstavce</h3>
238 234

 
239
    <p>Start the paragraph with <strong>&gt;</strong></p>
235
    <p>Začněte odstavec s <strong>&gt;</strong></p>
240 236

 
241 237
<pre>
242
&gt; Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
243
To go live, all you need to add is a database and a web server.
238
&gt; Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.
239
Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.
244 240
</pre>
245 241

 
246
    <p>Display:</p>
242
    <p>Zobrazí:</p>
247 243

 
248
    <blockquote>
249
        <p>Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.<br />To go live, all you need to add is a database and a web server.</p>
244
    <blockquote>
245
        <p>Rails je framework pro vývoj webových aplikací podle modelu Model-View-Control.<br />Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.</p>
250 246
    </blockquote>
251 247

 
252 248

 
253
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Table of content</h3>
249
    <h3><a name="11" class="wiki-page"></a>Obsah</h3>
254 250

 
255 251
<pre>
256
{{toc}} =&gt; left aligned toc
257
{{&gt;toc}} =&gt; right aligned toc
252
{{toc}} =&gt; obsah zarovnaný doleva
253
{{&gt;toc}} =&gt; obsah zarovnaný doprava
258 254
</pre>
259 255

 
260
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Horizontal Rule</h3>
256
    <h3><a name="14" class="wiki-page"></a>Vodorovná čára</h3>
261 257

 
262 258
<pre>
263 259
---
......
265 261

 
266 262
  <h2><a name="12" class="wiki-page"></a>Macros</h2>
267 263

 
268
  <p>Redmine has the following builtin macros:</p>
264
  <p>Redmine obsahuje následující vestavěná makra:</p>
269 265

 
270 266
  <p>
271 267
  <dl>
272 268
   <dt><code>hello_world</code></dt>
273
   <dd><p>Sample macro.</p></dd>
269
   <dd><p>Jednoduché makro.</p></dd>
274 270

 
275 271
   <dt><code>macro_list</code></dt>
276
   <dd><p>Displays a list of all available macros, including description if available.</p></dd>
272
   <dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd>
277 273

 
278 274
   <dt><code>child_pages</code></dt>
279
   <dd><p>Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:</p>
280
   <pre><code>{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
281
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only</code></pre></dd>
275
   <dd><p>Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:</p>
276
   <pre><code>{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
277
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně</code></pre></dd>
282 278

 
283
   <dt><code>include</code></dt>
284
   <dd><p>Include a wiki page. Example:</p>
279
   <dt><code>include</code></dt>
280
   <dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
285 281
   <pre><code>{{include(Foo)}}</code></pre>
286 282
   <p>or to include a page of a specific project wiki:</p>
287 283
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
288 284

 
289 285
   <dt><code>collapse</code></dt>
290
   <dd><p>Inserts of collapsed block of text. Example:</p>
291
   <pre><code>{{collapse(View details...)
292
This is a block of text that is collapsed by default.
293
It can be expanded by clicking a link.
286
   <dd><p>Vloží sbalený blok textu. Např.:</p>
287
   <pre><code>{{collapse(Zobrazit detaily...)
288
Toto je blok textu, který je sbalený.
289
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
294 290
}}</code></pre></dd>
295 291

 
296 292
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
297
   <dd><p>Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:</p>
293
   <dd><p>Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:</p>
298 294
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
299 295
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
300 296
  </dl>
301 297
  </p>
302 298

 
303
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Code highlighting</h2>
299
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
304 300

 
305
  <p>Default code highlightment relies on <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, a fast syntax highlighting library written completely in Ruby. It currently supports c, cpp, css, delphi, groovy, html, java, javascript, json, php, python, rhtml, ruby, scheme, sql, xml and yaml languages.</p>
301
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje jazyky C/C++, CSS, Delphi, Groovy, HTML, Java, Javascript, JSON, PHP, Python, RHTML, Ruby, Scheme, SQL, XML a YAML.</p>
306 302

 
307
  <p>You can highlight code in your wiki page using this syntax:</p>
303
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe:</p>
308 304

 
309 305
<pre>
310 306
~~~ ruby
311
 Place your code here.
307
 Váš kód vložte zde.
312 308
~~~
313 309
</pre>
314 310

 
315
  <p>Example:</p>
311
  <p>Např:</p>
316 312

 
317 313
<pre><code class="ruby syntaxhl"><span class="line-numbers"> 1</span> <span class="comment"># The Greeter class</span>
318 314
<span class="line-numbers"> 2</span> <span class="reserved">class</span> <span class="class">Greeter</span>
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_textile.html (working copy)
150 150
    </ul>
151 151

 
152 152
    <ul>
153
      <li>News:
153
      <li>Novinky:
154 154
        <ul>
155
          <li><strong>news#2</strong> (link to news item with id 2)</li>
156
          <li><strong>news:Greetings</strong> (link to news item named "Greetings")</li>
157
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (use double quotes if news item name contains spaces)</li>
155
          <li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
156
          <li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
157
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
158 158
        </ul></li>
159 159
    </ul>
160 160

 
......
280 280
   <dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd>
281 281

 
282 282
   <dt><code>child_pages</code></dt>
283
   <dd><p>Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:</p>
284
   <pre><code>{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
285
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only</code></pre></dd>
283
   <dd><p>Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:</p>
284
   <pre><code>{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
285
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně</code></pre></dd>
286 286

 
287 287
   <dt><code>include</code></dt>
288 288
   <dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
......
291 291
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
292 292

 
293 293
   <dt><code>collapse</code></dt>
294
   <dd><p>Inserts of collapsed block of text. Example:</p>
295
   <pre><code>{{collapse(View details...)
296
This is a block of text that is collapsed by default.
297
It can be expanded by clicking a link.
294
   <dd><p>Vloží sbalený blok textu. Např.:</p>
295
   <pre><code>{{collapse(Zobrazit detaily...)
296
Toto je blok textu, který je sbalený.
297
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
298 298
}}</code></pre></dd>
299 299

 
300 300
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
301
   <dd><p>Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:</p>
301
   <dd><p>Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:</p>
302 302
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
303 303
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
304 304
  </dl>
public/help/cs/wiki_syntax_markdown.html (working copy)
20 20
</head>
21 21
<body>
22 22

 
23
<h1>Wiki Syntax Quick Reference (Markdown)</h1>
23
<h1><h1>Syntaxe Wiki - rychlý náhled</h1> (Markdown)</h1>
24 24

 
25 25
<table style="width:100%">
26
<tr><th colspan="3">Font Styles</th></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Strong" /></th><td style="width:50%;">**Strong**</td><td style="width:50%;"><strong>Strong</strong></td></tr>
28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Italic" /></th><td>*Italic*</td><td><em>Italic</em></td></tr>
29
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Deleted" /></th><td>~~Deleted~~</td><td><del>Deleted</del></td></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_code.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Inline Code" /></th><td>`Inline Code`</td><td><code>Inline Code</code></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_pre.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Preformatted text" /></th><td>~~~<br />&nbsp;lines<br />&nbsp;of code<br />~~~</td><td>
26
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Strong" /></th><td style="width:50%;">**Tučně**</td><td style="width:50%;"><strong>Tučně</strong></td></tr>
28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Italic" /></th><td>*Kurzívou*</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
29
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Deleted" /></th><td>~~Smazaný~~</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_code.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Inline Code" /></th><td>`Vnořený kód`</td><td><code>Vnořený kód</code></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_pre.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Preformatted text" /></th><td>~~~<br />&nbsp;řádky<br />&nbsp;kódu<br />~~~</td><td>
32 32
<pre>
33
 lines
34
 of code
33
 řádky
34
 kódu
35 35
</pre>
36 36
</td></tr>
37 37

 
38
<tr><th colspan="3">Lists</th></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Unordered list" /></th><td>* Item 1<br />&nbsp;&nbsp;* Sub<br />* Item 2</td><td><ul><li>Item 1<ul><li>Sub</li></ul></li><li>Item 2</li></ul></td></tr>
40
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td>1. Item 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Sub<br />2. Item 2</td><td><ol><li>Item 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Item 2</li></ol></td></tr>
38
<tr><th colspan="3">Seznamy</th></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Unordered list" /></th><td>* Položka 1<br />&nbsp;&nbsp;* Pod<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Pod</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
40
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td>1. Položka 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pod<br />2. Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Pod</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
41 41

 
42
<tr><th colspan="3">Headings</th></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Title 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Title 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Title 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
42
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
43
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
44
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
46 46

 
47
<tr><th colspan="3">Links</th></tr>
47
<tr><th colspan="3">Odkazy</th></tr>
48 48
<tr><th></th><td>http://foo.bar</td><td><a href="#">http://foo.bar</a></td></tr>
49
<tr><th></th><td>[Foo](http://foo.bar)</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
49
<tr><th></th><td>[Odkaz](http://foo.bar)</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
50 50

 
51
<tr><th colspan="3">Redmine links</th></tr>
51
<tr><th colspan="3">Redmine odkazy</th></tr>
52 52
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki page]]</td><td><a href="#">Wiki page</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Issue #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revision r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
53
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
54
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
55 55
<tr><th></th><td>commit:f30e13e43</td><td><a href="#">f30e13e4</a></td></tr>
56 56
<tr><th></th><td>source:some/file</td><td><a href="#">source:some/file</a></td></tr>
57 57

 
58
<tr><th colspan="3">Inline images</th></tr>
59
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Image" /></th><td>![](<em>image_url</em>)</td><td></td></tr>
60
<tr><th></th><td>![](<em>attached_image</em>)</td><td></td></tr>
58
<tr><th colspan="3">Vnořené obrázky</th></tr>
59
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Image" /></th><td>![](<em>url_obrázku</em>)</td><td></td></tr>
60
<tr><th></th><td>![](<em>vnořený_obrázek</em>)</td><td></td></tr>
61 61

 
62
<tr><th colspan="3">Tables</th></tr>
62
<tr><th colspan="3">Tabulky</th></tr>
63 63
<tr>
64 64
 <th></th>
65 65
 <td>| A | B | C |<br />|---|---|---|<br />| A | B | C |<br />| D | E | F |</td>
......
76 76

 
77 77
</table>
78 78

 
79
<p><a href="wiki_syntax_detailed_markdown.html" onclick="window.open('wiki_syntax_detailed_markdown.html', '', ''); return false;">More Information</a></p>
79
<p><a href="wiki_syntax_detailed_markdown.html" onclick="window.open('wiki_syntax_detailed_markdown.html', '', ''); return false;">Více informací</a></p>
80 80

 
81 81
</body>
82 82
</html>
public/help/cs/wiki_syntax_textile.html (working copy)
24 24

 
25 25
<table style="width:100%">
26 26
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučný*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučný</strong></td></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučně*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučně</strong></td></tr>
28 28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Kurzívou" /></th><td>_Kurzívou_</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
29 29
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Podtržený" /></th><td>+Podtržený+</td><td><ins>Podtržený</ins></td></tr>
30 30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Smazaný" /></th><td>-Smazaný-</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
......
38 38
</td></tr>
39 39

 
40 40
<tr><th colspan="3">Seznamy</th></tr>
41
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />** Sub<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Sub</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Sub<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
41
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />** Pod<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Pod</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Pod<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
43 43

 
44 44
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
45 45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 1" /></th><td>h1. Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
......
61 61
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Obrázek" /></th><td>!<em>url_obrázku</em>!</td><td></td></tr>
62 62
<tr><th></th><td>!<em>vnořený_obrázek</em>!</td><td></td></tr>
63 63

 
64
<tr><th colspan="3">Tables</th></tr>
64
<tr><th colspan="3">Tabulky</th></tr>
65 65
<tr>
66 66
 <th></th>
67 67
 <td>|_. A |_. B |_. C |<br />| A | B | C |<br />|/2. row span | B | C |<br />|\2. col span |</td>