Czech-3.0-stable.diff

Toshi MARUYAMA, 2015-09-14 09:21

Download (14.4 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
134 134
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
135 135
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138 138

 
139 139
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
140 140

 
......
1117 1117
 label_check_for_updates: Zkontroluj aktualizace
1118 1118
 label_latest_compatible_version: Poslední kompatibilní verze
1119 1119
 label_unknown_plugin: Nezámý plugin
1120
 label_radio_buttons: radio buttons
1121
 label_group_anonymous: Anonymous users
1122
 label_group_non_member: Non member users
1120
 label_radio_buttons: radio tlačítka
1121
 label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
1122
 label_group_non_member: Nečleni
1123 1123
 label_add_projects: Add projects
1124 1124
 field_default_status: Default status
1125 1125
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
public/help/cs/wiki_syntax.html
24 24

 
25 25
<table style="width:100%">
26 26
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučný*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučný</strong></td></tr>
27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučně*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučně</strong></td></tr>
28 28
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Kurzívou" /></th><td>_Kurzívou_</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
29 29
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Podtržený" /></th><td>+Podtržený+</td><td><ins>Podtržený</ins></td></tr>
30 30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Smazaný" /></th><td>-Smazaný-</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html
280 280
   <dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd>
281 281

 
282 282
   <dt><code>child_pages</code></dt>
283
   <dd><p>Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:</p>
284
   <pre><code>{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
285
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only</code></pre></dd>
283
   <dd><p>Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:</p>
284
   <pre><code>{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
285
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně</code></pre></dd>
286 286

 
287 287
   <dt><code>include</code></dt>
288 288
   <dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
......
291 291
   <pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
292 292

 
293 293
   <dt><code>collapse</code></dt>
294
   <dd><p>Inserts of collapsed block of text. Example:</p>
295
   <pre><code>{{collapse(View details...)
296
This is a block of text that is collapsed by default.
297
It can be expanded by clicking a link.
294
   <dd><p>Vloží sbalený blok textu. Např.:</p>
295
   <pre><code>{{collapse(Zobrazit detaily...)
296
Toto je blok textu, který je sbalený.
297
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
298 298
}}</code></pre></dd>
299 299

 
300 300
   <dt><code>thumbnail</code></dt>
301
   <dd><p>Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:</p>
301
   <dd><p>Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:</p>
302 302
   <pre>{{thumbnail(image.png)}}
303 303
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
304 304
  </dl>
public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html
126 126

 
127 127
    <ul>
128 128
      <li>Forums:
129
			  <ul>
129
        <ul>
130 130
          <li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
131 131
          <li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
132 132
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
......
135 135

 
136 136
    <ul>
137 137
      <li>Příspěvky diskuzního fóra:
138
			  <ul>
138
        <ul>
139 139
          <li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
140 140
        </ul></li>
141 141
    </ul>
......
151 151

 
152 152
    <ul>
153 153
      <li>News:
154
			  <ul>
154
        <ul>
155 155
          <li><strong>news#2</strong> (link to news item with id 2)</li>
156 156
          <li><strong>news:Greetings</strong> (link to news item named "Greetings")</li>
157 157
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (use double quotes if news item name contains spaces)</li>
public/help/cs/wiki_syntax.html
38 38
</td></tr>
39 39

 
40 40
<tr><th colspan="3">Seznamy</th></tr>
41
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />** Sub<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Sub</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Sub<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
41
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />** Pod<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Pod</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Pod<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
43 43

 
44 44
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
45 45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 1" /></th><td>h1. Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
......
61 61
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_img.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Obrázek" /></th><td>!<em>url_obrázku</em>!</td><td></td></tr>
62 62
<tr><th></th><td>!<em>vnořený_obrázek</em>!</td><td></td></tr>
63 63

 
64
<tr><th colspan="3">Tables</th></tr>
64
<tr><th colspan="3">Tabulky</th></tr>
65 65
<tr>
66 66
 <th></th>
67 67
 <td>|_. A |_. B |_. C |<br />| A | B | C |<br />|/2. row span | B | C |<br />|\2. col span |</td>
public/help/cs/wiki_syntax_detailed.html
150 150
    </ul>
151 151

 
152 152
    <ul>
153
      <li>News:
153
      <li>Novinky:
154 154
        <ul>
155
          <li><strong>news#2</strong> (link to news item with id 2)</li>
156
          <li><strong>news:Greetings</strong> (link to news item named "Greetings")</li>
157
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (use double quotes if news item name contains spaces)</li>
155
          <li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
156
          <li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
157
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
158 158
        </ul></li>
159 159
    </ul>
160 160

 
public/help/cs/wiki_syntax.html
39 39

 
40 40
<tr><th colspan="3">Seznamy</th></tr>
41 41
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ul.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nesetříděný seznam" /></th><td>* Položka 1<br />** Pod<br />* Položka 2</td><td><ul><li>Položka 1<ul><li>Pod</li></ul></li><li>Položka 2</li></ul></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Pod<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Sub</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
42
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Setříděný seznam" /></th><td># Položka 1<br />## Pod<br /># Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Pod</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
43 43

 
44 44
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
45 45
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Nadpis 1" /></th><td>h1. Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
config/locales/cs.yml
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
1120 1120
 label_radio_buttons: radio tlačítka
1121 1121
 label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
1122 1122
 label_group_non_member: Nečleni
1123
 label_add_projects: Add projects
1124
 field_default_status: Default status
1125
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1126
 field_users_visibility: Users visibility
1127
 label_users_visibility_all: All active users
1128
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1129
 label_edit_attachments: Edit attached files
1130
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
1131
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1132
 label_ask: Ask
1133
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1134
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1135
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1136
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1123
 label_add_projects: Přidat projekty
1124
 field_default_status: Výchozí stav
1125
 text_subversion_repository_note: 'Např.: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1126
 field_users_visibility: Viditelnost uživatelů
1127
 label_users_visibility_all: Všichni aktivní uživatelé
1128
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Členové viditelných projektů
1129
 label_edit_attachments: Editovat přiložené soubory
1130
 setting_link_copied_issue: Vytvořit odkazy na kopírované úkol
1131
 label_link_copied_issue: Vytvořit odkaz na kopírovaný úkol
1132
 label_ask: Zeptat se
1133
 label_search_attachments_yes: Vyhledat názvy a popisy souborů
1134
 label_search_attachments_no: Nevyhledávat soubory
1135
 label_search_attachments_only: Vyhledávat pouze soubory
1136
 label_search_open_issues_only: Pouze otevřené úkoly
1137 1137
 field_address: Email
1138
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1139
 label_email_address_plural: Emails
1140
 label_email_address_add: Add email address
1141
 label_enable_notifications: Enable notifications
1142
 label_disable_notifications: Disable notifications
1143
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1144
 label_blank_value: blank
1145
 permission_copy_issues: Copy issues
1138
 setting_max_additional_emails: Maximální počet dalších emailových adres
1139
 label_email_address_plural: Emaily
1140
 label_email_address_add: Přidat emailovou adresu
1141
 label_enable_notifications: Povolit notifikace
1142
 label_disable_notifications: Zakázat notifikace
1143
 setting_search_results_per_page: Vyhledaných výsledků na stránku
1144
 label_blank_value: prázdný
1145
 permission_copy_issues: Kopírovat úkoly