bg.yml.patch

against r14643 - Ivan Cenov, 2015-10-09 09:30

Download (5.82 KB)

View differences:

bg.yml (working copy)
185 185
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
186 186
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
187 187
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
188
 notice_import_finished: Всички %{count} обекта бяха импортирани.
189
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} от общо %{total} обекта не бяха инпортирани.'
188 190

 
189 191
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
190 192
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
......
208 210
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
209 211
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
210 212
 error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
213
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
214
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу
215
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
211 216

 
212 217
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
213 218
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......
345 350
 field_default_status: Състояние по подразбиране
346 351
 field_users_visibility: Видимост на потребителите
347 352
 field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
353
 field_total_estimated_hours: Общо изчислено време
348 354

 
349 355
 setting_app_title: Заглавие
350 356
 setting_app_subtitle: Описание
......
487 493
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
488 494
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
489 495
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
496
 permission_import_issues: Импорт на задачи
490 497

 
491 498
 project_module_issue_tracking: Тракинг
492 499
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
......
642 649
  one:  1 задача
643 650
  other: "%{count} задачи"
644 651
 label_total: Общо
652
 label_total_plural: Общо
645 653
 label_total_time: Общо
646 654
 label_permissions: Права
647 655
 label_current_status: Текущо състояние
......
955 963
 label_member_management: Управление на членовете
956 964
 label_member_management_all_roles: Всички роли
957 965
 label_member_management_selected_roles_only: Само тези роли
958
 
966
 label_import_issues: Импорт на задачи
967
 label_select_file_to_import: Файл за импортиране
968
 label_fields_separator: Разделител между полетата
969
 label_fields_wrapper: Разделител в полетата (wrapper)
970
 label_encoding: Кодиране
971
 label_coma_char: Запетая
972
 label_semi_colon_char: Точка и запетая
973
 label_quote_char: Кавичка
974
 label_double_quote_char: Двойна кавичка
975
 label_fields_mapping: Съответствие между полетата
976
 label_file_content_preview: Предварителен преглед на съдържанието на файла
977
 label_create_missing_values: Създаване на липсващи стойности
978
 label_api: API
979

 
959 980
 button_login: Вход
960 981
 button_submit: Изпращане
961 982
 button_save: Запис
......
1008 1029
 button_delete_my_account: Премахване на моя профил
1009 1030
 button_close: Затваряне
1010 1031
 button_reopen: Отваряне
1032
 button_import: Импорт
1011 1033

 
1012 1034
 status_active: активен
1013 1035
 status_registered: регистриран
......
1148 1170
 description_date_from: Въведете начална дата
1149 1171
 description_date_to: Въведете крайна дата
1150 1172
 text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
1151
 notice_import_finished: All %{count} items have been imported.
1152
 notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} out of %{total} items could not be
1153
  imported.'
1154
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1155
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1156
  settings below
1157
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1158
 permission_import_issues: Import issues
1159
 label_import_issues: Import issues
1160
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1161
 label_fields_separator: Field separator
1162
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1163
 label_encoding: Encoding
1164
 label_coma_char: Coma
1165
 label_semi_colon_char: Semi colon
1166
 label_quote_char: Quote
1167
 label_double_quote_char: Double quote
1168
 label_fields_mapping: Fields mapping
1169
 label_file_content_preview: File content preview
1170
 label_create_missing_values: Create missing values
1171
 button_import: Import
1172
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1173
 label_api: API
1174
 label_total_plural: Totals