czech_localisation_update.diff

Karel Pičman, 2017-11-10 12:55

Download (11.3 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml (working copy)
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3,.. by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2 2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3 3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4 4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......
15 15
   short: "%b %d"
16 16
   long: "%B %d, %Y"
17 17

 
18
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
19
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]
18
  day_names: [neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]
19
  abbr_day_names: [ne, po, út, st, čt, pá, so]
20 20

 
21 21
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
22
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
23
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
22
  month_names: [~, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec]
23
  abbr_month_names: [~, led, úno, bře, dub, kvě, čer, čec, srp, zář, říj, lis, pro]
24 24
  # Used in date_select and datime_select.
25 25
  order:
26 26
   - :year
......
41 41
   half_a_minute: "půl minuty"
42 42
   less_than_x_seconds:
43 43
    one:  "méně než sekunda"
44
    other: "méně než %{count} sekund"
44
    other: "méně než %{count} sekund(y)"
45 45
   x_seconds:
46 46
    one:  "1 sekunda"
47 47
    other: "%{count} sekund"
48 48
   less_than_x_minutes:
49 49
    one:  "méně než minuta"
50
    other: "méně než %{count} minut"
50
    other: "méně než %{count} minut(y)"
51 51
   x_minutes:
52 52
    one:  "1 minuta"
53 53
    other: "%{count} minut"
54 54
   about_x_hours:
55 55
    one:  "asi 1 hodina"
56
    other: "asi %{count} hodin"
56
    other: "asi %{count} hodin(y)"
57 57
   x_hours:
58 58
    one:  "1 hodina"
59
    other: "%{count} hodin"
59
    other: "%{count} hodin(y)"
60 60
   x_days:
61 61
    one:  "1 den"
62
    other: "%{count} dnů"
62
    other: "%{count} dny(ů)"
63 63
   about_x_months:
64 64
    one:  "asi 1 měsíc"
65
    other: "asi %{count} měsíců"
65
    other: "asi %{count} měsíce(ů)"
66 66
   x_months:
67 67
    one:  "1 měsíc"
68
    other: "%{count} měsíců"
68
    other: "%{count} měsíc(ů)"
69 69
   about_x_years:
70 70
    one:  "asi 1 rok"
71
    other: "asi %{count} let"
71
    other: "asi %{count} roky(ů)"
72 72
   over_x_years:
73 73
    one:  "více než 1 rok"
74
    other: "více než %{count} roky"
74
    other: "více než %{count} roky(ů)"
75 75
   almost_x_years:
76 76
    one:  "témeř 1 rok"
77
    other: "téměř %{count} roky"
77
    other: "téměř %{count} roky(ů)"
78 78

 
79 79
 number:
80 80
  # Výchozí formát pro čísla
......
135 135
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136 136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137 137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
139
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
138
    not_a_regexp: "není platný regulární výraz"
139
    open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uzavřený rodičovský úkol"
140 140

 
141 141
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
142 142

 
......
217 217
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
218 218
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
219 219

 
220

 
221 220
 field_name: Název
222 221
 field_description: Popis
223 222
 field_summary: Přehled
......
729 728
 label_theme: Téma
730 729
 label_default: Výchozí
731 730
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
732
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
733
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
734
 label_user_mail_option_none: "Žádné události"
735
 label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
736
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
731
 label_user_mail_option_all: Pro všechny události všech mých projektech
732
 label_user_mail_option_selected: Pro všechny události na vybraných projektech...
733
 label_user_mail_option_none: Žádné události
734
 label_user_mail_option_only_my_events: Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen
735
 label_user_mail_no_self_notified: Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách
737 736
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
738 737
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
739 738
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
......
961 960
 label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
962 961
 text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
963 962
 text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
964
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
963
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} byl vytvořen.
965 964
 label_between: mezi
966 965
 setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
967 966
 label_diff: rozdíl
......
991 990
 error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximální (%{max_size})
992 991
 notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
993 992
 label_x_issues:
994
  zero: 0 Úkol
995
  one:  1 Úkol
996
  other: "%{count} Úkoly"
993
  zero: 0 úkol
994
  one:  1 úkol
995
  other: "%{count} úkolů"
997 996
 label_repository_new: Nový repositář
998 997
 field_repository_is_default: Hlavní repositář
999 998
 label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
......
1166 1165
 label_total_plural: Celkem
1167 1166
 label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
1168 1167
 label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
1169
 label_f_hour_short: '%{value} hod'
1168
 label_f_hour_short: '%{value}hod'
1170 1169
 field_default_version: Výchozí verze
1171 1170
 error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
1172 1171
 setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
......
1181 1180
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.'
1182 1181
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.'
1183 1182
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.'
1184
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1183
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} bylo odebráno.'
1185 1184
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává
1186 1185
  notifikace.
1187 1186
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává
1188 1187
  notifikace.
1189
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1188
 mail_body_settings_updated: ! 'Následující nastavení byla změněna:'
1190 1189
 field_remote_ip: IP adresa
1191 1190
 label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
1192 1191
 label_relations: Relace
......
1205 1204
 label_font_proportional: Proporciální písmo
1206 1205
 setting_timespan_format: Formát časového intervalu
1207 1206
 label_table_of_contents: Obsah
1208
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1209
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
1210
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1211
  project: %{errors}'
1212
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1213
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1214
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1215
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1216
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1217
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1218
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1219
  of values from one or more fields on the selected objects
1220
 field_updated_by: Updated by
1221
 field_last_updated_by: Last updated by
1222
 field_full_width_layout: Full width layout
1223
 label_last_notes: Last notes
1224
 field_digest: Checksum
1225
 field_default_assigned_to: Default assignee
1226
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1227
 permission_view_news: View news
1228
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1229
 label_no_preview_download: Download
1230
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
1231
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
1232
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
1233
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
1234
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
1235
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1236
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1207
 setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
1208
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Povol regulární výrazy
1209
 error_move_of_child_not_possible: 'Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového
1210
  projektu: %{errors}'
1211
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
1212
  být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
1213
 setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času
1214
 label_attribute_of_object: "%{object_name} %{name}"
1215
 label_user_mail_option_only_assigned: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem na ně přiřazený
1216
 label_user_mail_option_only_owner: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem jejich vlastníkem
1217
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Změny způsobí automatické smazání
1218
  hodnot z jednoho nebo více polí vybraných objektů
1219
 field_updated_by: Aktualizoval
1220
 field_last_updated_by: Naposledy změnil
1221
 field_full_width_layout: Celá šířka schematu
1222
 label_last_notes: Poslední poznámky
1223
 field_digest: Kontrolní součet
1224
 field_default_assigned_to: Výchozí přiřazený uživatel
1225
 setting_show_custom_fields_on_registration: Zobraz uživatelská pole při registraci
1226
 permission_view_news: Zobraz novinky
1227
 label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}."
1228
 label_no_preview_download: Stažení
1229
 setting_close_duplicate_issues: Automaticky uzavři duplicitní úkoly
1230
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Není možné zapsat více než %{max_hours}hod v ten
1231
  samý den (%{logged_hours}hod bylo již vykázáno)
1232
 setting_time_entry_list_defaults: Výchozí hodnoty pro zápis stráveného času
1233
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptovat zápis času 0hod
1234
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den
1235
 label_x_revisions: "%{count} revizí"