cs_help.diff

Karel Pičman, 2017-11-10 13:42

Download (21.2 KB)

View differences:

public/help/cs/wiki_syntax_detailed_markdown.html (working copy)
16 16
    <p>Redmine umožňuje hypertextové odkazy mezi jednotlivými zdroji (úkoly, revize, wiki stránky...) kdekoli, kde je použito Wiki formátování.</p>
17 17
    <ul>
18 18
      <li>Odkaz na úkol: <strong>#124</strong> (zobrazí <del><a href="#" class="issue" title="Hromadná změna nezmění kategorii úkolů (Uzavřeno)">#124</a></del>, odkaz je přeškrtnutý, jestliže je úkol uzavřen)</li>
19
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong>, nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
19
      <li>Odkaz na poznámku k úkolu: <strong>#124-6</strong> nebo <strong>#124#note-6</strong></li>
20 20
    </ul>
21 21

 
22 22
    <p>Odkazy Wiki:</p>
......
30 30
    <p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
31 31

 
32 32
    <ul>
33

 
34
    <p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
35

 
36
    <ul>
37 33
      <li><strong>[[projekt_test:Nějaká stránka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku s názvem "Nějaká stránka" na Wiki projektu projekt_test.</li>
38 34
      <li><strong>[[projekt_test:]]</strong> zobrazí odkaz na hlavní Wiki stránku projektu projekt_test.</li>
39 35
    </ul>
......
49 45
          <li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
50 46
          <li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
51 47
          <li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
52
        </ul></li>
48
        </ul>
49
      </li>
53 50
    </ul>
54 51

 
55 52
    <ul>
......
59 56
          <li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
60 57
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
61 58
          <li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
62
        </ul></li>
59
        </ul>
60
      </li>
63 61
    </ul>
64 62

 
65 63
    <ul>
......
67 65
        <ul>
68 66
          <li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
69 67
          <li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
70
        </ul></li>
68
        </ul>
69
      </li>
71 70
    </ul>
72 71

 
73 72
    <ul>
......
79 78
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
80 79
          <li><strong>projekt_test:r758</strong>        (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
81 80
          <li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong>  (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
82
        </ul></li>
81
        </ul>
82
      </li>
83 83
    </ul>
84 84

 
85 85
    <ul>
......
94 94
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
95 95
          <li><strong>projekt_test:source:some/file</strong>  (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
96 96
          <li><strong>projekt_test:export:some/file</strong>  (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
97
        </ul></li>
97
        </ul>
98
       </li>
98 99
    </ul>
99 100

 
100 101
    <ul>
......
103 104
          <li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
104 105
          <li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
105 106
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
106
        </ul></li>
107
        </ul>
108
      </li>
107 109
    </ul>
108 110

 
109 111
    <ul>
110 112
      <li>Příspěvky diskuzního fóra:
111 113
        <ul>
112 114
          <li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
113
        </ul></li>
115
        </ul>
116
      </li>
114 117
    </ul>
115 118

 
116

 
117 119
    <ul>
118 120
      <li>Projekty:
119 121
        <ul>
120 122
          <li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
121 123
          <li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
122 124
          <li><strong>project:"projekt test"</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt test")</li>
123
        </ul></li>
125
        </ul>
126
      </li>
124 127
    </ul>
125 128

 
126 129
    <ul>
......
129 132
          <li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
130 133
          <li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
131 134
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
132
        </ul></li>
135
        </ul>
136
      </li>
133 137
    </ul>
134 138

 
135 139
    <ul>
136
      <li>Users:
140
      <li>Uživatelé:
137 141
        <ul>
138
          <li><strong>user#2</strong> (link to user with id 2)</li>
139
          <li><strong>user:jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
140
          <li><strong>@jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
142
          <li><strong>user#2</strong> (odkaz na uživatele s id 2)</li>
143
          <li><strong>user:jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
144
          <li><strong>@jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
141 145
        </ul>
142 146
      </li>
143 147
    </ul>
144 148

 
145
    <p>Escaping:</p>
149
    <p>Escape sekvence:</p>
146 150

 
147 151
    <ul>
148
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
152
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
149 153
    </ul>
150 154

 
151

 
152 155
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
153 156

 
154
    <p>URLs (starting with: www, http, https, ftp, ftps, sftp and sftps) and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
157
    <p>URL (začínající: www, http, https, ftp, ftps, sftp a sftps) a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na klikací odkazy:</p>
155 158

 
156 159
<pre>
157 160
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
......
159 162

 
160 163
    <p>zobrazí: <a class="external" href="http://www.redmine.org">http://www.redmine.org</a>, <a href="mailto:someone@foo.bar" class="email">someone@foo.bar</a></p>
161 164

 
162
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi textile:</p>
165
    <p>Jestliže chcete zobrazit určitý text místo URL, můžete použít standardní syntaxi Textile:</p>
163 166

 
164 167
<pre>
165 168
"Webová stránka Redmine":http://www.redmine.org
......
168 171
    <p>zobrazí: <a href="http://www.redmine.org" class="external">Webová stránka Redmine</a></p>
169 172

 
170 173

 
171
  <<h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
174
  <h2><a name="5" class="wiki-page"></a>Formátování textu</h2>
172 175

 
173 176

 
174
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Textile. Podívejte se na <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_%28markup_language%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_(markup_language)</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Textile toho dokáže mnohem víc.</p>
177
  <p>Pro nadpisy, tučný text, tabulky a seznamy, Redmine podporuje syntaxi Markdown. Podívejte se na <a class="external" href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a> pro informace o využití těchto vlastností. Několik příkladů je uvedeno níže, ale Markdown toho dokáže mnohem víc.</p>
175 178

 
176 179
    <h3><a name="6" class="wiki-page"></a>Styly písma</h3>
177 180

 
......
194 197
    <h3><a name="7" class="wiki-page"></a>Vložené obrázky</h3>
195 198

 
196 199
    <ul>
197
      <li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe markdown)</li>
200
      <li><strong>![](image_url)</strong> zobrazí obrázek z odkazu (syntaxe Markdown)</li>
198 201
      <li>Jestliže máte obrázek přiložený k Wiki stránce, může být zobrazen jako vložený obrázek pomocí jeho jména: <strong>![](attached_image)</strong></li>
199 202
    </ul>
200 203

 
201
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Headings</h3>
204
    <h3><a name="8" class="wiki-page"></a>Nadpisy</h3>
202 205

 
203 206
<pre>
204 207
# Nadpis 1. úrovně
......
277 280

 
278 281
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
279 282

 
280
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
283
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
281 284

 
282
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
285
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
283 286

 
284 287
<pre>
285 288
~~~ ruby
public/help/cs/wiki_syntax_detailed_textile.html (working copy)
45 45
          <li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
46 46
          <li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
47 47
          <li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
48
        </ul></li>
48
        </ul>
49
      </li>
49 50
    </ul>
50 51

 
51 52
    <ul>
......
55 56
          <li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
56 57
          <li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
57 58
          <li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
58
        </ul></li>
59
        </ul>
60
      </li>
59 61
    </ul>
60 62

 
61 63
    <ul>
......
63 65
        <ul>
64 66
          <li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
65 67
          <li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
66
        </ul></li>
68
        </ul>
69
      </li>
67 70
    </ul>
68 71

 
69 72
    <ul>
......
75 78
          <li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong>     (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
76 79
          <li><strong>projekt_test:r758</strong>        (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
77 80
          <li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong>  (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
78
        </ul></li>
81
        </ul>
82
      </li>
79 83
    </ul>
80 84

 
81 85
    <ul>
......
90 94
          <li><strong>source:svn1|some/file</strong>   (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
91 95
          <li><strong>projekt_test:source:some/file</strong>  (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
92 96
          <li><strong>projekt_test:export:some/file</strong>  (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
93
        </ul></li>
97
        </ul>
98
       </li>
94 99
    </ul>
95 100

 
96 101
    <ul>
......
99 104
          <li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
100 105
          <li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
101 106
          <li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
102
        </ul></li>
107
        </ul>
108
      </li>
103 109
    </ul>
104 110

 
105 111
    <ul>
106 112
      <li>Příspěvky diskuzního fóra:
107 113
        <ul>
108 114
          <li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
109
        </ul></li>
115
        </ul>
116
      </li>
110 117
    </ul>
111 118

 
112 119
    <ul>
......
115 122
          <li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
116 123
          <li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
117 124
          <li><strong>project:"projekt test"</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt test")</li>
118
        </ul></li>
125
        </ul>
126
      </li>
119 127
    </ul>
120 128

 
121 129
    <ul>
......
124 132
          <li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
125 133
          <li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
126 134
          <li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
127
        </ul></li>
135
        </ul>
136
      </li>
128 137
    </ul>
129 138

 
130 139
    <ul>
131
      <li>Users:
140
      <li>Uživatelé:
132 141
        <ul>
133
          <li><strong>user#2</strong> (link to user with id 2)</li>
134
          <li><strong>user:jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
135
          <li><strong>@jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
142
          <li><strong>user#2</strong> (odkaz na uživatele s id 2)</li>
143
          <li><strong>user:jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
144
          <li><strong>@jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
136 145
        </ul>
137 146
      </li>
138 147
    </ul>
139 148

 
140
    <p>Escaping:</p>
149
    <p>Escape sekvence:</p>
141 150

 
142 151
    <ul>
143 152
      <li>Zabránit parsování Redmine odkazů, lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
......
146 155

 
147 156
    <h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
148 157

 
149
    <p>URLs (starting with: www, http, https, ftp, ftps, sftp and sftps) and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
158
    <p>URL (začínající: www, http, https, ftp, ftps, sftp a sftps) a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na klikací odkazy:</p>
150 159

 
151 160
<pre>
152 161
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
......
216 225

 
217 226
    <p style="text-align:center;">Toto je odstavec zarovnaný na střed.</p>
218 227

 
219

 
220 228
    <h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Citace</h3>
221 229

 
222 230
    <p>Začněte odstavec s <strong>bq.</strong></p>
......
285 293

 
286 294
  <h2><a name="13" class="wiki-page"></a>Zvýrazňování kódu</h2>
287 295

 
288
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. It currently supports c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml and yaml (yml) languages, where the names inside parentheses are aliases.</p>
296
  <p>Výchozí zvýrazňování kódu zavisí na <a href="http://coderay.rubychan.de/" class="external">CodeRay</a>, což je rychlá zvýrazňovací knihovna napsaná v Ruby. Aktuálně podporuje: c, clojure, cpp (c++, cplusplus), css, delphi (pascal), diff (patch), erb (eruby, rhtml), go, groovy, haml, html (xhtml), java, javascript (ecmascript, ecma_script, java_script, js), json, lua, php, python, ruby (irb), sass, sql, taskpaper, text (plain, plaintext), xml a yaml (yml) jazyky, jejichž jména jsou v závorkách jsou aliasy.</p>
289 297

 
290
  <p>You can highlight code at any place that supports wiki formatting using this syntax (note that the language name or alias is case-insensitive):</p>
298
  <p>Kód můžete na stránce zvýraznit pomocí následující syntaxe (záleží na velikosti písma jazyku nebo aliasu):</p>
291 299

 
292 300
<pre>
293 301
&lt;pre&gt;&lt;code class="ruby"&gt;
public/help/cs/wiki_syntax_markdown.html (working copy)
2 2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 3
<head>
4 4
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5
<title>Wiki formatting</title>
5
<title>Wiki formátování</title>
6 6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax.css" />
7 7
</head>
8 8
<body>
......
27 27
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ol.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Ordered list" /></th><td>1. Položka 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pod<br />2. Položka 2</td><td><ol><li>Položka 1<ol><li>Pod</li></ol></li><li>Položka 2</li></ol></td></tr>
28 28

 
29 29
<tr><th colspan="3">Nadpisy</th></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Title 1</h1></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Title 2</h2></td></tr>
32
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Title 3</h3></td></tr>
30
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h1.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 1" /></th><td># Nadpis 1</td><td><h1>Nadpis 1</h1></td></tr>
31
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h2.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 2" /></th><td>## Nadpis 2</td><td><h2>Nadpis 2</h2></td></tr>
32
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_h3.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Heading 3" /></th><td>### Nadpis 3</td><td><h3>Nadpis 3</h3></td></tr>
33 33

 
34 34
<tr><th colspan="3">Odkazy</th></tr>
35 35
<tr><th></th><td>http://foo.bar</td><td><a href="#">http://foo.bar</a></td></tr>
36 36
<tr><th></th><td>[Odkaz](http://foo.bar)</td><td><a href="#">Foo</a></td></tr>
37 37

 
38 38
<tr><th colspan="3">Redmine odkazy</th></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki page]]</td><td><a href="#">Wiki page</a></td></tr>
40
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Issue <a href="#">#12</a></td></tr>
41
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revision <a href="#">r43</a></td></tr>
39
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_link.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Link to a Wiki page" /></th><td>[[Wiki stránka]]</td><td><a href="#">Wiki stránka</a></td></tr>
40
<tr><th></th><td>Úkol #12</td><td>Úkol <a href="#">#12</a></td></tr>
41
<tr><th></th><td>Revize r43</td><td>Revize <a href="#">r43</a></td></tr>
42 42
<tr><th></th><td>commit:f30e13e43</td><td><a href="#">f30e13e4</a></td></tr>
43 43
<tr><th></th><td>source:some/file</td><td><a href="#">source:some/file</a></td></tr>
44 44

 
public/help/cs/wiki_syntax_textile.html (working copy)
2 2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 3
<head>
4 4
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5
<title>Wiki formatting</title>
5
<title>Wiki formátování</title>
6 6
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../wiki_syntax.css" />
7 7
</head>
8 8
<body>