bg.yml

Ivan Cenov, 2018-01-09 19:40

Download (79 KB)

 
1
# Bulgarian translation by Nikolay Solakov and Ivan Cenov
2
bg:
3
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
4
 direction: ltr
5
 date:
6
  formats:
7
   # Use the strftime parameters for formats.
8
   # When no format has been given, it uses default.
9
   # You can provide other formats here if you like!
10
   default: "%d-%m-%Y"
11
   short: "%b %d"
12
   long: "%B %d, %Y"
13

  
14
  day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
15
  abbr_day_names: [Нед, Пон, Вто, Сря, Чет, Пет, Съб]
16

  
17
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
18
  month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
19
  abbr_month_names: [~, Яну, Фев, Мар, Апр, Май, Юни, Юли, Авг, Сеп, Окт, Ное, Дек]
20
  # Used in date_select and datime_select.
21
  order:
22
   - :year
23
   - :month
24
   - :day
25

  
26
 time:
27
  formats:
28
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
29
   time: "%H:%M"
30
   short: "%d %b %H:%M"
31
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
32
  am: "am"
33
  pm: "pm"
34

  
35
 datetime:
36
  distance_in_words:
37
   half_a_minute: "half a minute"
38
   less_than_x_seconds:
39
    one:  "по-малко от 1 секунда"
40
    other: "по-малко от %{count} секунди"
41
   x_seconds:
42
    one:  "1 секунда"
43
    other: "%{count} секунди"
44
   less_than_x_minutes:
45
    one:  "по-малко от 1 минута"
46
    other: "по-малко от %{count} минути"
47
   x_minutes:
48
    one:  "1 минута"
49
    other: "%{count} минути"
50
   about_x_hours:
51
    one:  "около 1 час"
52
    other: "около %{count} часа"
53
   x_hours:
54
    one:  "1 час"
55
    other: "%{count} часа"
56
   x_days:
57
    one:  "1 ден"
58
    other: "%{count} дена"
59
   about_x_months:
60
    one:  "около 1 месец"
61
    other: "около %{count} месеца"
62
   x_months:
63
    one:  "1 месец"
64
    other: "%{count} месеца"
65
   about_x_years:
66
    one:  "около 1 година"
67
    other: "около %{count} години"
68
   over_x_years:
69
    one:  "над 1 година"
70
    other: "над %{count} години"
71
   almost_x_years:
72
    one:  "почти 1 година"
73
    other: "почти %{count} години"
74

  
75
 number:
76
  format:
77
   separator: "."
78
   delimiter: ""
79
   precision: 3
80

  
81
  human:
82
   format:
83
    delimiter: ""
84
    precision: 3
85
   storage_units:
86
    format: "%n %u"
87
    units:
88
     byte:
89
      one: байт
90
      other: байта
91
     kb: "KB"
92
     mb: "MB"
93
     gb: "GB"
94
     tb: "TB"
95

  
96
# Used in array.to_sentence.
97
 support:
98
  array:
99
   sentence_connector: "и"
100
   skip_last_comma: false
101

  
102
 activerecord:
103
  errors:
104
   template:
105
    header:
106
     one:  "1 грешка попречи този %{model} да бъде записан"
107
     other: "%{count} грешки попречиха този %{model} да бъде записан"
108
   messages:
109
    inclusion: "не съществува в списъка"
110
    exclusion: "е запазено"
111
    invalid: "е невалидно"
112
    confirmation: "липсва одобрение"
113
    accepted: "трябва да се приеме"
114
    empty: "не може да е празно"
115
    blank: "не може да е празно"
116
    too_long: "е прекалено дълго"
117
    too_short: "е прекалено късо"
118
    wrong_length: "е с грешна дължина"
119
    taken: "вече съществува"
120
    not_a_number: "не е число"
121
    not_a_date: "е невалидна дата"
122
    greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
123
    greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
124
    equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
125
    less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
126
    less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
127
    odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
128
    even: "трябва да бъде четен[a/o]"
129
    greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
130
    not_same_project: "не е от същия проект"
131
    circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
132
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
133
    earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
134
    not_a_regexp: "не е валиден регулярен израз"
135
    open_issue_with_closed_parent: "Отворена задача не може да бъде асоциирана към затворена родителска задача"
136

  
137
 actionview_instancetag_blank_option: Изберете
138

  
139
 general_text_No: 'Не'
140
 general_text_Yes: 'Да'
141
 general_text_no: 'не'
142
 general_text_yes: 'да'
143
 general_lang_name: 'Bulgarian (Български)'
144
 general_csv_separator: ','
145
 general_csv_decimal_separator: '.'
146
 general_csv_encoding: UTF-8
147
 general_pdf_fontname: freesans
148
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
149
 general_first_day_of_week: '1'
150

  
151
 notice_account_updated: Профилът е обновен успешно.
152
 notice_account_invalid_credentials: Невалиден потребител или парола.
153
 notice_account_password_updated: Паролата е успешно променена.
154
 notice_account_wrong_password: Грешна парола
155
 notice_account_register_done: Профилът е създаден успешно. E-mail, съдържащ инструкции за активиране на профила
156
  е изпратен на %{email}.
157
 notice_account_unknown_email: Непознат e-mail.
158
 notice_account_not_activated_yet: Вие не сте активирали вашия профил все още. Ако искате да
159
  получите нов e-mail за активиране, моля <a href="%{url}">натиснете тази връзка</a>.
160
 notice_account_locked: Вашият профил е блокиран.
161
 notice_can_t_change_password: Този профил е с външен метод за оторизация. Невъзможна смяна на паролата.
162
 notice_account_lost_email_sent: Изпратен ви е e-mail с инструкции за избор на нова парола.
163
 notice_account_activated: Профилът ви е активиран. Вече може да влезете в Redmine.
164
 notice_successful_create: Успешно създаване.
165
 notice_successful_update: Успешно обновяване.
166
 notice_successful_delete: Успешно изтриване.
167
 notice_successful_connection: Успешно свързване.
168
 notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
169
 notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
170
 notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
171
 notice_not_authorized_archived_project: Проектът, който се опитвате да видите е архивиран. Ако смятате, че това не е правилно, обърнете се към администратора за разархивиране.
172
 notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
173
 notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
174
 notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за Atom достъп беше променен.
175
 notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
176
 notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
177
 notice_failed_to_save_time_entries: "Невъзможност за запис на %{count} записа за използвано време от %{total} избрани: %{ids}."
178
 notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
179
 notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
180
 notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
181
 notice_default_data_loaded: Примерната информация е заредена успешно.
182
 notice_unable_delete_version: Невъзможност за изтриване на версия
183
 notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис за използвано време.
184
 notice_issue_done_ratios_updated: Обновен процент на завършените задачи.
185
 notice_gantt_chart_truncated: Мрежовият график е съкратен, понеже броят на обектите, които могат да бъдат показани е твърде голям (%{max})
186
 notice_issue_successful_create: Задача %{id} е създадена.
187
 notice_issue_update_conflict: Задачата е била променена от друг потребител, докато вие сте я редактирали.
188
 notice_account_deleted: Вашият профил беше премахнат без възможност за възстановяване.
189
 notice_user_successful_create: Потребител %{id} е създаден.
190
 notice_new_password_must_be_different: Новата парола трябва да бъде различна от сегашната парола
191
 notice_import_finished: "%{count} обекта бяха импортирани"
192
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} от общо %{total} обекта не бяха инпортирани"
193
 error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на началната информация: %{value}"
194
 error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
195
 error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
196
 error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
197
 error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
198
 error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
199
 error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
200
 error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
201
 error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
202
 error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
203
 error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
204
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Задача, асоциирана със затворена версия не може да бъде отворена отново
205
 error_can_not_archive_project: Този проект не може да бъде архивиран
206
 error_issue_done_ratios_not_updated: Процентът на завършените задачи не е обновен.
207
 error_workflow_copy_source: Моля изберете source тракер или роля
208
 error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
209
 error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
210
 error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
211
 error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
212
 error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
213
 warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
214
 error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
215
 error_invalid_file_encoding: Файлът няма валидно %{encoding} кодиране.
216
 error_invalid_csv_file_or_settings: Файлът не е CSV файл или не съответства на зададеното по-долу
217
 error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
218
 error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
219
 error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
220
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
221
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Няма проекти с тракери за които можете да създавате задачи
222
 error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
223
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Употребеното време не може да бъде прехвърлено на задача, която ще бъде изтрита
224
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Промените ще предизвикат автоматично изтриване на стойности от едно или повече полета на избраните обекти
225
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Не можете да запишете повече от %{max_hours} часа на един ден (%{logged_hours} часове вече са записани)
226

  
227
 mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
228
 mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
229
 mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
230
 mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
231
 mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
232
 mail_body_account_information: Информацията за профила ви
233
 mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
234
 mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
235
 mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
236
 mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
237
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
238
 mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
239
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' беше обновена"
240
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
241
 mail_subject_security_notification: Известие за промяна в сигурността
242
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} беше променено.'
243
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} беше променено на %{value}.'
244
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} беше добавено.'
245
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} беше премахнато.'
246
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Имейл адрес %{value} вече получава известия.
247
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Имейл адрес %{value} вече не получава известия.
248
 mail_body_settings_updated: ! 'Изменения в конфигурацията:'
249
 mail_body_password_updated: Вашата парола е сменена.
250

  
251
 field_name: Име
252
 field_description: Описание
253
 field_summary: Анотация
254
 field_is_required: Задължително
255
 field_firstname: Име
256
 field_lastname: Фамилия
257
 field_mail: Имейл
258
 field_address: Имейл
259
 field_filename: Файл
260
 field_filesize: Големина
261
 field_downloads: Изтеглени файлове
262
 field_author: Автор
263
 field_created_on: От дата
264
 field_updated_on: Обновена
265
 field_closed_on: Затворена
266
 field_field_format: Тип
267
 field_is_for_all: За всички проекти
268
 field_possible_values: Възможни стойности
269
 field_regexp: Регулярен израз
270
 field_min_length: Мин. дължина
271
 field_max_length: Макс. дължина
272
 field_value: Стойност
273
 field_category: Категория
274
 field_title: Заглавие
275
 field_project: Проект
276
 field_issue: Задача
277
 field_status: Състояние
278
 field_notes: Бележка
279
 field_is_closed: Затворена задача
280
 field_is_default: Състояние по подразбиране
281
 field_tracker: Тракер
282
 field_subject: Заглавие
283
 field_due_date: Крайна дата
284
 field_assigned_to: Възложена на
285
 field_priority: Приоритет
286
 field_fixed_version: Планувана версия
287
 field_user: Потребител
288
 field_principal: Principal
289
 field_role: Роля
290
 field_homepage: Начална страница
291
 field_is_public: Публичен
292
 field_parent: Подпроект на
293
 field_is_in_roadmap: Да се вижда ли в Пътна карта
294
 field_login: Потребител
295
 field_mail_notification: Известия по пощата
296
 field_admin: Администратор
297
 field_last_login_on: Последно свързване
298
 field_language: Език
299
 field_effective_date: Дата
300
 field_password: Парола
301
 field_new_password: Нова парола
302
 field_password_confirmation: Потвърждение
303
 field_version: Версия
304
 field_type: Тип
305
 field_host: Хост
306
 field_port: Порт
307
 field_account: Профил
308
 field_base_dn: Base DN
309
 field_attr_login: Атрибут Login
310
 field_attr_firstname: Атрибут Първо име (Firstname)
311
 field_attr_lastname: Атрибут Фамилия (Lastname)
312
 field_attr_mail: Атрибут Email
313
 field_onthefly: Динамично създаване на потребител
314
 field_start_date: Начална дата
315
 field_done_ratio: "% Прогрес"
316
 field_auth_source: Начин на оторизация
317
 field_hide_mail: Скрий e-mail адреса ми
318
 field_comments: Коментар
319
 field_url: Адрес
320
 field_start_page: Начална страница
321
 field_subproject: Подпроект
322
 field_hours: Часове
323
 field_activity: Дейност
324
 field_spent_on: Дата
325
 field_identifier: Идентификатор
326
 field_is_filter: Използва се за филтър
327
 field_issue_to: Свързана задача
328
 field_delay: Отместване
329
 field_assignable: Възможно е възлагане на задачи за тази роля
330
 field_redirect_existing_links: Пренасочване на съществуващи линкове
331
 field_estimated_hours: Изчислено време
332
 field_column_names: Колони
333
 field_time_entries: Log time
334
 field_time_zone: Часова зона
335
 field_searchable: С възможност за търсене
336
 field_default_value: Стойност по подразбиране
337
 field_comments_sorting: Сортиране на коментарите
338
 field_parent_title: Родителска страница
339
 field_editable: Editable
340
 field_watcher: Наблюдател
341
 field_identity_url: OpenID URL
342
 field_content: Съдържание
343
 field_group_by: Групиране на резултатите по
344
 field_sharing: Sharing
345
 field_parent_issue: Родителска задача
346
 field_member_of_group: Член на група
347
 field_assigned_to_role: Assignee's role
348
 field_text: Текстово поле
349
 field_visible: Видим
350
 field_warn_on_leaving_unsaved: Предупреди ме, когато напускам страница с незаписано съдържание
351
 field_issues_visibility: Видимост на задачите
352
 field_is_private: Лична
353
 field_commit_logs_encoding: Кодова таблица на съобщенията при поверяване
354
 field_scm_path_encoding: Кодова таблица на пътищата (path)
355
 field_path_to_repository: Път до хранилището
356
 field_root_directory: Коренна директория (папка)
357
 field_cvsroot: CVSROOT
358
 field_cvs_module: Модул
359
 field_repository_is_default: Главно хранилище
360
 field_multiple: Избор на повече от една стойност
361
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP филтър
362
 field_core_fields: Стандартни полета
363
 field_timeout: Таймаут (в секунди)
364
 field_board_parent: Родителски форум
365
 field_private_notes: Лични бележки
366
 field_inherit_members: Наследяване на членовете на родителския проект
367
 field_generate_password: Генериране на парола
368
 field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
369
 field_default_status: Състояние по подразбиране
370
 field_users_visibility: Видимост на потребителите
371
 field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
372
 field_total_estimated_hours: Общо изчислено време
373
 field_default_version: Версия по подразбиране
374
 field_remote_ip: IP адрес
375
 field_textarea_font: Шрифт за текстови блокове
376
 field_updated_by: Обновено от
377
 field_last_updated_by: Последно обновено от
378
 field_full_width_layout: Пълна широчина
379
 field_digest: Контролна сума
380
 field_default_assigned_to: Назначение по подразбиране
381

  
382
 setting_app_title: Заглавие
383
 setting_app_subtitle: Описание
384
 setting_welcome_text: Допълнителен текст
385
 setting_default_language: Език по подразбиране
386
 setting_login_required: Изискване за вход в Redmine
387
 setting_self_registration: Регистрация от потребители
388
 setting_show_custom_fields_on_registration: Показване на потребителските полета при регистрацията
389
 setting_attachment_max_size: Максимална големина на прикачен файл
390
 setting_issues_export_limit: Максимален брой задачи за експорт
391
 setting_mail_from: E-mail адрес за емисии
392
 setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
393
 setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
394
 setting_host_name: Хост
395
 setting_text_formatting: Форматиране на текста
396
 setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
397
 setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
398
 setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
399
 setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
400
 setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
401
 setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
402
 setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
403
 setting_autologin: Автоматичен вход
404
 setting_date_format: Формат на датата
405
 setting_time_format: Формат на часа
406
 setting_timespan_format: Формат на интервал от време
407
 setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
408
 setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
409
 setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
410
 setting_repositories_encodings: Кодова таблица на прикачените файлове и хранилищата
411
 setting_emails_header: Email header
412
 setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
413
 setting_protocol: Протокол
414
 setting_per_page_options: Опции за страниране
415
 setting_user_format: Потребителски формат
416
 setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
417
 setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
418
 setting_enabled_scm: Разрешена SCM
419
 setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
420
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Разрешаванен на регулярни изрази
421
 setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
422
 setting_mail_handler_api_key: API ключ за входящи e-mail-и
423
 setting_sys_api_key: API ключ за хранилища
424
 setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
425
 setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
426
 setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
427
 setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
428
 setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
429
 setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
430
 setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
431
 setting_password_max_age: Изискване за смяна на паролата след
432
 setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
433
 setting_lost_password: Забравена парола
434
 setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
435
 setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
436
 setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
437
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Използване на поле '% Прогрес'
438
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Използване на състоянието на задачите
439
 setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
440
 setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
441
 setting_cache_formatted_text: Кеширане на форматираните текстове
442
 setting_default_notification_option: Подразбиращ се начин за известяване
443
 setting_commit_logtime_enabled: Разрешаване на отчитането на работното време
444
 setting_commit_logtime_activity_id: Дейност при отчитане на работното време
445
 setting_gantt_items_limit: Максимален брой обекти, които да се показват в мрежов график
446
 setting_issue_group_assignment: Разрешено назначаването на задачи на групи
447
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Начална дата на новите задачи по подразбиране да бъде днешната дата
448
 setting_commit_cross_project_ref: Отбелязване и приключване на задачи от други проекти, несвързани с конкретното хранилище
449
 setting_unsubscribe: Потребителите могат да премахват профилите си
450
 setting_session_lifetime: Максимален живот на сесиите
451
 setting_session_timeout: Таймаут за неактивност преди прекратяване на сесиите
452
 setting_thumbnails_enabled: Показване на миниатюри на прикачените изображения
453
 setting_thumbnails_size: Размер на миниатюрите (в пиксели)
454
 setting_non_working_week_days: Не работни дни
455
 setting_jsonp_enabled: Разрешаване на поддръжка на JSONP
456
 setting_default_projects_tracker_ids: Тракери по подразбиране за нови проекти
457
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Имена на прикачени файлове, които да се пропускат при приемане на e-mail-и (например *.vcf, companylogo.gif).
458
 setting_force_default_language_for_anonymous: Задължително език по подразбиране за анонимните потребители
459
 setting_force_default_language_for_loggedin: Задължително език по подразбиране за потребителите, влезли в Redmine
460
 setting_link_copied_issue: Свързване на задачите при копиране
461
 setting_max_additional_emails: Максимален брой на допълнителните имейл адреси
462
 setting_search_results_per_page: Резултати от търсене на страница
463
 setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
464
 setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
465
 setting_new_item_menu_tab: Меню-елемент за добавяне на нови обекти (+)
466
 setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
467
 setting_timelog_required_fields: Задължителни полета за записи за изразходваното време
468
 setting_close_duplicate_issues: Затваряне на дублираните задачи автоматично
469
 setting_time_entry_list_defaults: Конфигурация по подразбиране за записите за изразходваното време
470
 setting_timelog_accept_0_hours: Приемане на записи с 0 часа
471
 setting_timelog_max_hours_per_day: Максимум часове, които могат да бъдат записани за ден и за потребител
472

  
473
 permission_add_project: Създаване на проект
474
 permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
475
 permission_edit_project: Редактиране на проект
476
 permission_close_project: Затваряне / отваряне на проект
477
 permission_select_project_modules: Избор на проектни модули
478
 permission_manage_members: Управление на членовете (на екип)
479
 permission_manage_project_activities: Управление на дейностите на проекта
480
 permission_manage_versions: Управление на версиите
481
 permission_manage_categories: Управление на категориите
482
 permission_view_issues: Разглеждане на задачите
483
 permission_add_issues: Добавяне на задачи
484
 permission_edit_issues: Редактиране на задачи
485
 permission_copy_issues: Копиране на задачи
486
 permission_manage_issue_relations: Управление на връзките между задачите
487
 permission_set_own_issues_private: Установяване на собствените задачи публични или лични
488
 permission_set_issues_private: Установяване на задачите публични или лични
489
 permission_add_issue_notes: Добавяне на бележки
490
 permission_edit_issue_notes: Редактиране на бележки
491
 permission_edit_own_issue_notes: Редактиране на собствени бележки
492
 permission_view_private_notes: Разглеждане на лични бележки
493
 permission_set_notes_private: Установяване на бележките лични
494
 permission_move_issues: Преместване на задачи
495
 permission_delete_issues: Изтриване на задачи
496
 permission_manage_public_queries: Управление на публичните заявки
497
 permission_save_queries: Запис на запитвания (queries)
498
 permission_view_gantt: Разглеждане на мрежов график
499
 permission_view_calendar: Разглеждане на календари
500
 permission_view_issue_watchers: Разглеждане на списък с наблюдатели
501
 permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
502
 permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
503
 permission_log_time: Log spent time
504
 permission_view_time_entries: Разглеждане на записите за изразходваното време
505
 permission_edit_time_entries: Редактиране на записите за изразходваното време
506
 permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените записи за изразходваното време
507
 permission_view_news: Разглеждане на новини
508
 permission_manage_news: Управление на новини
509
 permission_comment_news: Коментиране на новини
510
 permission_view_documents: Разглеждане на документи
511
 permission_add_documents: Добавяне на документи
512
 permission_edit_documents: Редактиране на документи
513
 permission_delete_documents: Изтриване на документи
514
 permission_manage_files: Управление на файлове
515
 permission_view_files: Разглеждане на файлове
516
 permission_manage_wiki: Управление на wiki
517
 permission_rename_wiki_pages: Преименуване на wiki страници
518
 permission_delete_wiki_pages: Изтриване на wiki страници
519
 permission_view_wiki_pages: Разглеждане на wiki
520
 permission_view_wiki_edits: Разглеждане на wiki история
521
 permission_edit_wiki_pages: Редактиране на wiki страници
522
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Изтриване на прикачени файлове към wiki страници
523
 permission_protect_wiki_pages: Заключване на wiki страници
524
 permission_manage_repository: Управление на хранилища
525
 permission_browse_repository: Разглеждане на хранилища
526
 permission_view_changesets: Разглеждане на changesets
527
 permission_commit_access: Поверяване
528
 permission_manage_boards: Управление на boards
529
 permission_view_messages: Разглеждане на съобщения
530
 permission_add_messages: Публикуване на съобщения
531
 permission_edit_messages: Редактиране на съобщения
532
 permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
533
 permission_delete_messages: Изтриване на съобщения
534
 permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
535
 permission_export_wiki_pages: Експорт на wiki страници
536
 permission_manage_subtasks: Управление на подзадачите
537
 permission_manage_related_issues: Управление на връзките между задачи и ревизии
538
 permission_import_issues: Импорт на задачи
539

  
540
 project_module_issue_tracking: Тракинг
541
 project_module_time_tracking: Отделяне на време
542
 project_module_news: Новини
543
 project_module_documents: Документи
544
 project_module_files: Файлове
545
 project_module_wiki: Wiki
546
 project_module_repository: Хранилище
547
 project_module_boards: Форуми
548
 project_module_calendar: Календар
549
 project_module_gantt: Мрежов график
550

  
551
 label_user: Потребител
552
 label_user_plural: Потребители
553
 label_user_new: Нов потребител
554
 label_user_anonymous: Анонимен
555
 label_project: Проект
556
 label_project_new: Нов проект
557
 label_project_plural: Проекти
558
 label_x_projects:
559
  zero: 0 проекта
560
  one:  1 проект
561
  other: "%{count} проекта"
562
 label_project_all: Всички проекти
563
 label_project_latest: Последни проекти
564
 label_issue: Задача
565
 label_issue_new: Нова задача
566
 label_issue_plural: Задачи
567
 label_issue_view_all: Всички задачи
568
 label_issues_by: "Задачи по %{value}"
569
 label_issue_added: Добавена задача
570
 label_issue_updated: Обновена задача
571
 label_issue_note_added: Добавена бележка
572
 label_issue_status_updated: Обновено състояние
573
 label_issue_assigned_to_updated: Задачата е с назначен нов изпълнител
574
 label_issue_priority_updated: Обновен приоритет
575
 label_document: Документ
576
 label_document_new: Нов документ
577
 label_document_plural: Документи
578
 label_document_added: Добавен документ
579
 label_role: Роля
580
 label_role_plural: Роли
581
 label_role_new: Нова роля
582
 label_role_and_permissions: Роли и права
583
 label_role_anonymous: Анонимен
584
 label_role_non_member: Не член
585
 label_member: Член
586
 label_member_new: Нов член
587
 label_member_plural: Членове
588
 label_tracker: Тракер
589
 label_tracker_plural: Тракери
590
 label_tracker_all: Всички тракери
591
 label_tracker_new: Нов тракер
592
 label_workflow: Работен процес
593
 label_issue_status: Състояние на задача
594
 label_issue_status_plural: Състояния на задачи
595
 label_issue_status_new: Ново състояние
596
 label_issue_category: Категория задача
597
 label_issue_category_plural: Категории задачи
598
 label_issue_category_new: Нова категория
599
 label_custom_field: Потребителско поле
600
 label_custom_field_plural: Потребителски полета
601
 label_custom_field_new: Ново потребителско поле
602
 label_enumerations: Списъци
603
 label_enumeration_new: Нова стойност
604
 label_information: Информация
605
 label_information_plural: Информация
606
 label_please_login: Вход
607
 label_register: Регистрация
608
 label_login_with_open_id_option: или вход чрез OpenID
609
 label_password_lost: Забравена парола
610
 label_password_required: Потвърдете вашата парола, за да продължите
611
 label_home: Начало
612
 label_my_page: Лична страница
613
 label_my_account: Профил
614
 label_my_projects: Проекти, в които участвам
615
 label_administration: Администрация
616
 label_login: Вход
617
 label_logout: Изход
618
 label_help: Помощ
619
 label_reported_issues: Публикувани задачи
620
 label_assigned_issues: Назначени задачи
621
 label_assigned_to_me_issues: Възложени на мен
622
 label_last_login: Последно свързване
623
 label_registered_on: Регистрация
624
 label_activity: Дейност
625
 label_overall_activity: Цялостна дейност
626
 label_user_activity: "Активност на %{value}"
627
 label_new: Нов
628
 label_logged_as: Здравейте,
629
 label_environment: Среда
630
 label_authentication: Оторизация
631
 label_auth_source: Начин на оторозация
632
 label_auth_source_new: Нов начин на оторизация
633
 label_auth_source_plural: Начини на оторизация
634
 label_subproject_plural: Подпроекти
635
 label_subproject_new: Нов подпроект
636
 label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
637
 label_min_max_length: Минимална - максимална дължина
638
 label_list: Списък
639
 label_date: Дата
640
 label_integer: Целочислен
641
 label_float: Дробно
642
 label_boolean: Чекбокс
643
 label_string: Текст
644
 label_text: Дълъг текст
645
 label_attribute: Атрибут
646
 label_attribute_plural: Атрибути
647
 label_no_data: Няма изходни данни
648
 label_no_preview: Няма наличен преглед (preview)
649
 label_no_preview_alternative_html: Няма наличен преглед (preview). %{link} файл вместо това.
650
 label_no_preview_download: Изтегляне
651
 label_change_status: Промяна на състоянието
652
 label_history: История
653
 label_attachment: Файл
654
 label_attachment_new: Нов файл
655
 label_attachment_delete: Изтриване
656
 label_attachment_plural: Файлове
657
 label_file_added: Добавен файл
658
 label_report: Справка
659
 label_report_plural: Справки
660
 label_news: Новини
661
 label_news_new: Нова новина
662
 label_news_plural: Новини
663
 label_news_latest: Последни новини
664
 label_news_view_all: Виж всички
665
 label_news_added: Добавена новина
666
 label_news_comment_added: Добавен коментар към новина
667
 label_settings: Настройки
668
 label_overview: Общ изглед
669
 label_version: Версия
670
 label_version_new: Нова версия
671
 label_version_plural: Версии
672
 label_close_versions: Затваряне на завършените версии
673
 label_confirmation: Одобрение
674
 label_export_to: Експорт към
675
 label_read: Read...
676
 label_public_projects: Публични проекти
677
 label_open_issues: отворена
678
 label_open_issues_plural: отворени
679
 label_closed_issues: затворена
680
 label_closed_issues_plural: затворени
681
 label_x_open_issues_abbr:
682
  zero: 0 отворени
683
  one:  1 отворена
684
  other: "%{count} отворени"
685
 label_x_closed_issues_abbr:
686
  zero: 0 затворени
687
  one:  1 затворена
688
  other: "%{count} затворени"
689
 label_x_issues:
690
  zero: 0 задачи
691
  one:  1 задача
692
  other: "%{count} задачи"
693
 label_total: Общо
694
 label_total_plural: Общо
695
 label_total_time: Общо
696
 label_permissions: Права
697
 label_current_status: Текущо състояние
698
 label_new_statuses_allowed: Позволени състояния
699
 label_all: всички
700
 label_any: без значение
701
 label_none: никакви
702
 label_nobody: никой
703
 label_next: Следващ
704
 label_previous: Предишен
705
 label_used_by: Използва се от
706
 label_details: Детайли
707
 label_add_note: Добавяне на бележка
708
 label_calendar: Календар
709
 label_months_from: месеца от
710
 label_gantt: Мрежов график
711
 label_internal: Вътрешен
712
 label_last_changes: "последни %{count} промени"
713
 label_change_view_all: Виж всички промени
714
 label_comment: Коментар
715
 label_comment_plural: Коментари
716
 label_x_comments:
717
  zero: 0 коментара
718
  one: 1 коментар
719
  other: "%{count} коментара"
720
 label_comment_add: Добавяне на коментар
721
 label_comment_added: Добавен коментар
722
 label_comment_delete: Изтриване на коментари
723
 label_query: Потребителска справка
724
 label_query_plural: Потребителски справки
725
 label_query_new: Нова заявка
726
 label_my_queries: Моите заявки
727
 label_filter_add: Добави филтър
728
 label_filter_plural: Филтри
729
 label_equals: е
730
 label_not_equals: не е
731
 label_in_less_than: след по-малко от
732
 label_in_more_than: след повече от
733
 label_in_the_next_days: в следващите
734
 label_in_the_past_days: в предишните
735
 label_greater_or_equal: ">="
736
 label_less_or_equal: <=
737
 label_between: между
738
 label_in: в следващите
739
 label_today: днес
740
 label_all_time: всички
741
 label_yesterday: вчера
742
 label_this_week: тази седмица
743
 label_last_week: последната седмица
744
 label_last_n_weeks: последните %{count} седмици
745
 label_last_n_days: "последните %{count} дни"
746
 label_this_month: текущия месец
747
 label_last_month: последния месец
748
 label_this_year: текущата година
749
 label_date_range: Период
750
 label_less_than_ago: преди по-малко от
751
 label_more_than_ago: преди повече от
752
 label_ago: преди
753
 label_contains: съдържа
754
 label_not_contains: не съдържа
755
 label_any_issues_in_project: задачи от проект
756
 label_any_issues_not_in_project: задачи, които не са в проект
757
 label_no_issues_in_project: никакви задачи в проект
758
 label_any_open_issues: отворени задачи
759
 label_no_open_issues: без отворени задачи
760
 label_day_plural: дни
761
 label_repository: Хранилище
762
 label_repository_new: Ново хранилище
763
 label_repository_plural: Хранилища
764
 label_browse: Разглеждане
765
 label_branch: работен вариант
766
 label_tag: Версия
767
 label_revision: Ревизия
768
 label_revision_plural: Ревизии
769
 label_revision_id: Ревизия %{value}
770
 label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
771
 label_added: добавено
772
 label_modified: променено
773
 label_copied: копирано
774
 label_renamed: преименувано
775
 label_deleted: изтрито
776
 label_latest_revision: Последна ревизия
777
 label_latest_revision_plural: Последни ревизии
778
 label_view_revisions: Виж ревизиите
779
 label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
780
 label_x_revisions: "%{count} ревизии"
781
 label_max_size: Максимална големина
782
 label_sort_highest: Премести най-горе
783
 label_sort_higher: Премести по-горе
784
 label_sort_lower: Премести по-долу
785
 label_sort_lowest: Премести най-долу
786
 label_roadmap: Пътна карта
787
 label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
788
 label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
789
 label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
790
 label_search: Търсене
791
 label_result_plural: Pезултати
792
 label_all_words: Всички думи
793
 label_wiki: Wiki
794
 label_wiki_edit: Wiki редакция
795
 label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
796
 label_wiki_page: Wiki страница
797
 label_wiki_page_plural: Wiki страници
798
 label_wiki_page_new: Нова wiki страница
799
 label_index_by_title: Индекс
800
 label_index_by_date: Индекс по дата
801
 label_current_version: Текуща версия
802
 label_preview: Преглед
803
 label_feed_plural: Емисии
804
 label_changes_details: Подробни промени
805
 label_issue_tracking: Тракинг
806
 label_spent_time: Отделено време
807
 label_total_spent_time: Общо употребено време
808
 label_overall_spent_time: Общо употребено време
809
 label_f_hour: "%{value} час"
810
 label_f_hour_plural: "%{value} часа"
811
 label_f_hour_short: '%{value} час'
812
 label_time_tracking: Отделяне на време
813
 label_change_plural: Промени
814
 label_statistics: Статистика
815
 label_commits_per_month: Ревизии по месеци
816
 label_commits_per_author: Ревизии по автор
817
 label_diff: diff
818
 label_view_diff: Виж разликите
819
 label_diff_inline: хоризонтално
820
 label_diff_side_by_side: вертикално
821
 label_options: Опции
822
 label_copy_workflow_from: Копирай работния процес от
823
 label_permissions_report: Справка за права
824
 label_watched_issues: Наблюдавани задачи
825
 label_related_issues: Свързани задачи
826
 label_applied_status: Установено състояние
827
 label_loading: Зареждане...
828
 label_relation_new: Нова релация
829
 label_relation_delete: Изтриване на релация
830
 label_relates_to: свързана със
831
 label_duplicates: дублира
832
 label_duplicated_by: дублирана от
833
 label_blocks: блокира
834
 label_blocked_by: блокирана от
835
 label_precedes: предшества
836
 label_follows: изпълнява се след
837
 label_copied_to: копирана в
838
 label_copied_from: копирана от
839
 label_stay_logged_in: Запомни ме
840
 label_disabled: забранено
841
 label_show_completed_versions: Показване на реализирани версии
842
 label_me: аз
843
 label_board: Форум
844
 label_board_new: Нов форум
845
 label_board_plural: Форуми
846
 label_board_locked: Заключена
847
 label_board_sticky: Sticky
848
 label_topic_plural: Теми
849
 label_message_plural: Съобщения
850
 label_message_last: Последно съобщение
851
 label_message_new: Нова тема
852
 label_message_posted: Добавено съобщение
853
 label_reply_plural: Отговори
854
 label_send_information: Изпращане на информацията до потребителя
855
 label_year: Година
856
 label_month: Месец
857
 label_week: Седмица
858
 label_date_from: От
859
 label_date_to: До
860
 label_language_based: В зависимост от езика
861
 label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
862
 label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
863
 label_feeds_access_key: Atom access ключ
864
 label_missing_feeds_access_key: Липсващ Atom ключ за достъп
865
 label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на Atom ключа"
866
 label_module_plural: Модули
867
 label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
868
 label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
869
 label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
870
 label_jump_to_a_project: Проект...
871
 label_file_plural: Файлове
872
 label_changeset_plural: Ревизии
873
 label_default_columns: По подразбиране
874
 label_no_change_option: (Без промяна)
875
 label_bulk_edit_selected_issues: Групово редактиране на задачи
876
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Групово редактиране на записи за използвано време
877
 label_theme: Тема
878
 label_default: По подразбиране
879
 label_search_titles_only: Само в заглавията
880
 label_user_mail_option_all: "За всяко събитие в проектите, в които участвам"
881
 label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
882
 label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
883
 label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
884
 label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, които наблюдавам или са назначени на мен
885
 label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, които наблюдавам или съм техен собственик
886
 label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
887
 label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
888
 label_registration_manual_activation: ръчно активиране
889
 label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
890
 label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
891
 label_age: Възраст
892
 label_change_properties: Промяна на настройки
893
 label_general: Основни
894
 label_scm: SCM (Система за контрол на версиите)
895
 label_plugins: Плъгини
896
 label_ldap_authentication: LDAP оторизация
897
 label_downloads_abbr: D/L
898
 label_optional_description: Незадължително описание
899
 label_add_another_file: Добавяне на друг файл
900
 label_preferences: Предпочитания
901
 label_chronological_order: Хронологичен ред
902
 label_reverse_chronological_order: Обратен хронологичен ред
903
 label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
904
 label_generate_key: Генериране на ключ
905
 label_issue_watchers: Наблюдатели
906
 label_example: Пример
907
 label_display: Показване
908
 label_sort: Сортиране
909
 label_ascending: Нарастващ
910
 label_descending: Намаляващ
911
 label_date_from_to: От %{start} до %{end}
912
 label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
913
 label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
914
 label_group: Група
915
 label_group_plural: Групи
916
 label_group_new: Нова група
917
 label_group_anonymous: Анонимни потребители
918
 label_group_non_member: Потребители, които не са членове на проекта
919
 label_time_entry_plural: Използвано време
920
 label_version_sharing_none: Не споделен
921
 label_version_sharing_descendants: С подпроекти
922
 label_version_sharing_hierarchy: С проектна йерархия
923
 label_version_sharing_tree: С дърво на проектите
924
 label_version_sharing_system: С всички проекти
925
 label_update_issue_done_ratios: Обновяване на процента на завършените задачи
926
 label_copy_source: Източник
927
 label_copy_target: Цел
928
 label_copy_same_as_target: Също като целта
929
 label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
930
 label_api_access_key: API ключ за достъп
931
 label_missing_api_access_key: Липсващ API ключ
932
 label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
933
 label_profile: Профил
934
 label_subtask_plural: Подзадачи
935
 label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
936
 label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
937
 label_user_search: "Търсене на потребител:"
938
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е авторът
939
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Позволени са допълнителни преходи, когато потребителят е назначеният към задачата
940
 label_issues_visibility_all: Всички задачи
941
 label_issues_visibility_public: Всички не-лични задачи
942
 label_issues_visibility_own: Задачи, създадени от или назначени на потребителя
943
 label_git_report_last_commit: Извеждане на последното поверяване за файлове и папки
944
 label_parent_revision: Ревизия родител
945
 label_child_revision: Ревизия наследник
946
 label_export_options: "%{export_format} опции за експорт"
947
 label_copy_attachments: Копиране на прикачените файлове
948
 label_copy_subtasks: Копиране на подзадачите
949
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
950
 label_completed_versions: Завършени версии
951
 label_search_for_watchers: Търсене на потребители за наблюдатели
952
 label_session_expiration: Изтичане на сесиите
953
 label_show_closed_projects: Разглеждане на затворени проекти
954
 label_status_transitions: Преходи между състоянията
955
 label_fields_permissions: Видимост на полетата
956
 label_readonly: Само за четене
957
 label_required: Задължително
958
 label_hidden: Скрит
959
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
960
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
961
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
962
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
963
 label_attribute_of_user: User's %{name}
964
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
965
 label_attribute_of_object: "%{name} на %{object_name}"
966
 label_cross_project_descendants: С подпроекти
967
 label_cross_project_tree: С дърво на проектите
968
 label_cross_project_hierarchy: С проектна йерархия
969
 label_cross_project_system: С всички проекти
970
 label_gantt_progress_line: Линия на изпълнението
971
 label_visibility_private: лични (само за мен)
972
 label_visibility_roles: само за тези роли
973
 label_visibility_public: за всички потребители
974
 label_link: Връзка
975
 label_only: само
976
 label_drop_down_list: drop-down списък
977
 label_checkboxes: чек-бокс
978
 label_radio_buttons: радио-бутони
979
 label_link_values_to: URL (опция)
980
 label_custom_field_select_type: "Изберете тип на обект, към който потребителското поле да бъде асоциирано"
981
 label_check_for_updates: Проверка за нови версии
982
 label_latest_compatible_version: Последна съвместима версия
983
 label_unknown_plugin: Непознат плъгин
984
 label_add_projects: Добавяне на проекти
985
 label_users_visibility_all: Всички активни потребители
986
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Членовете на видимите проекти
987
 label_edit_attachments: Редактиране на прикачените файлове
988
 label_link_copied_issue: Създаване на връзка между задачите
989
 label_ask: Питане преди копиране
990
 label_search_attachments_yes: Търсене на имената на прикачените файлове и техните описания
991
 label_search_attachments_no: Да не се претърсват прикачените файлове
992
 label_search_attachments_only: Търсене само на прикачените файлове
993
 label_search_open_issues_only: Търсене само на задачите
994
 label_email_address_plural: Имейли
995
 label_email_address_add: Добавяне на имейл адрес
996
 label_enable_notifications: Разрешаване на известията
997
 label_disable_notifications: Забрана на известията
998
 label_blank_value: празно
999
 label_parent_task_attributes: Атрибути на родителските задачи
1000
 label_parent_task_attributes_derived: Изчислени от подзадачите
1001
 label_parent_task_attributes_independent: Независими от подзадачите
1002
 label_time_entries_visibility_all: Всички записи за използвано време
1003
 label_time_entries_visibility_own: Записи за използвано време създадени от потребителя
1004
 label_member_management: Управление на членовете
1005
 label_member_management_all_roles: Всички роли
1006
 label_member_management_selected_roles_only: Само тези роли
1007
 label_import_issues: Импорт на задачи
1008
 label_select_file_to_import: Файл за импортиране
1009
 label_fields_separator: Разделител между полетата
1010
 label_fields_wrapper: Разделител в полетата (wrapper)
1011
 label_encoding: Кодиране
1012
 label_comma_char: Запетая
1013
 label_semi_colon_char: Точка и запетая
1014
 label_quote_char: Кавичка
1015
 label_double_quote_char: Двойна кавичка
1016
 label_fields_mapping: Съответствие между полетата
1017
 label_file_content_preview: Предварителен преглед на съдържанието на файла
1018
 label_create_missing_values: Създаване на липсващи стойности
1019
 label_api: API
1020
 label_field_format_enumeration: Списък ключ/стойност
1021
 label_default_values_for_new_users: Стойности по подразбиране за нови потребители
1022
 label_relations: Релации
1023
 label_new_project_issue_tab_enabled: Показване на меню-елемент "Нова задача"
1024
 label_new_object_tab_enabled: Показване на изпадащ списък за меню-елемент "+"
1025
 label_table_of_contents: Съдържание
1026
 label_font_default: Шрифт по подразбиране
1027
 label_font_monospace: Monospaced шрифт
1028
 label_font_proportional: Пропорционален шрифт
1029
 label_last_notes: Последни коментари
1030

  
1031
 button_login: Вход
1032
 button_submit: Изпращане
1033
 button_save: Запис
1034
 button_check_all: Избор на всички
1035
 button_uncheck_all: Изчистване на всички
1036
 button_collapse_all: Скриване всички
1037
 button_expand_all: Разгъване всички
1038
 button_delete: Изтриване
1039
 button_create: Създаване
1040
 button_create_and_continue: Създаване и продължаване
1041
 button_test: Тест
1042
 button_edit: Редакция
1043
 button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
1044
 button_add: Добавяне
1045
 button_change: Промяна
1046
 button_apply: Приложи
1047
 button_clear: Изчисти
1048
 button_lock: Заключване
1049
 button_unlock: Отключване
1050
 button_download: Изтегляне
1051
 button_list: Списък
1052
 button_view: Преглед
1053
 button_move: Преместване
1054
 button_move_and_follow: Преместване и продължаване
1055
 button_back: Назад
1056
 button_cancel: Отказ
1057
 button_activate: Активация
1058
 button_sort: Сортиране
1059
 button_log_time: Отделяне на време
1060
 button_rollback: Върни се към тази ревизия
1061
 button_watch: Наблюдаване
1062
 button_unwatch: Край на наблюдението
1063
 button_reply: Отговор
1064
 button_archive: Архивиране
1065
 button_unarchive: Разархивиране
1066
 button_reset: Генериране наново
1067
 button_rename: Преименуване
1068
 button_change_password: Промяна на парола
1069
 button_copy: Копиране
1070
 button_copy_and_follow: Копиране и продължаване
1071
 button_annotate: Анотация
1072
 button_update: Обновяване
1073
 button_configure: Конфигуриране
1074
 button_quote: Цитат
1075
 button_duplicate: Дублиране
1076
 button_show: Показване
1077
 button_hide: Скриване
1078
 button_edit_section: Редактиране на тази секция
1079
 button_export: Експорт
1080
 button_delete_my_account: Премахване на моя профил
1081
 button_close: Затваряне
1082
 button_reopen: Отваряне
1083
 button_import: Импорт
1084
 button_filter: Филтър
1085

  
1086
 status_active: активен
1087
 status_registered: регистриран
1088
 status_locked: заключен
1089

  
1090
 project_status_active: активен
1091
 project_status_closed: затворен
1092
 project_status_archived: архивиран
1093

  
1094
 version_status_open: отворена
1095
 version_status_locked: заключена
1096
 version_status_closed: затворена
1097

  
1098
 field_active: Активен
1099

  
1100
 text_select_mail_notifications: Изберете събития за изпращане на e-mail.
1101
 text_regexp_info: пр. ^[A-Z0-9]+$
1102
 text_min_max_length_info: 0 - без ограничения
1103
 text_project_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете проекта и данните в него?
1104
 text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
1105
 text_workflow_edit: Изберете роля и тракер за да редактирате работния процес
1106
 text_are_you_sure: Сигурни ли сте?
1107
 text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
1108
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} променен"
1109
 text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
1110
 text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
1111
 text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
1112
 text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
1113
 text_tip_issue_end_day: задача, завършваща този ден
1114
 text_tip_issue_begin_end_day: задача, започваща и завършваща този ден
1115
 text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
1116
 text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
1117
 text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
1118
 text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
1119
 text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
1120
 text_unallowed_characters: Непозволени символи
1121
 text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
1122
 text_line_separated: Позволени са много стойности (по едно на ред).
1123
 text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
1124
 text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
1125
 text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
1126
 text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
1127
 text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
1128
 text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
1129
 text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
1130
 text_user_mail_option: "За неизбраните проекти, ще получавате известия само за наблюдавани дейности или в които участвате (т.е. автор или назначени на мен)."
1131
 text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
1132
 text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
1133
 text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
1134
 text_time_logged_by_changeset: Приложено в ревизия %{value}.
1135
 text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
1136
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Тази операция ще премахне и %{count} подзадача(и).
1137
 text_time_entries_destroy_confirmation: Сигурен ли сте, че изтриете избраните записи за изразходвано време?
1138
 text_select_project_modules: 'Изберете активните модули за този проект:'
1139
 text_default_administrator_account_changed: Сменен фабричния администраторски профил
1140
 text_file_repository_writable: Възможност за писане в хранилището с файлове
1141
 text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
1142
 text_rmagick_available: Наличен RMagick (по избор)
1143
 text_convert_available: Наличен ImageMagick convert (по избор)
1144
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
1145
 text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
1146
 text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
1147
 text_reassign_time_entries: 'Прехвърляне на отделеното време към задача:'
1148
 text_user_wrote: "%{value} написа:"
1149
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
1150
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
1151
 text_email_delivery_not_configured: "Изпращането на e-mail-и не е конфигурирано и известията не са разрешени.\nКонфигурирайте вашия SMTP сървър в config/configuration.yml и рестартирайте Redmine, за да ги разрешите."
1152
 text_repository_usernames_mapping: "Изберете или променете потребителите в Redmine, съответстващи на потребителите в дневника на хранилището (repository).\nПотребителите с еднакви имена в Redmine и хранилищата се съвместяват автоматично."
1153
 text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
1154
 text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
1155
 text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
1156
 text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
1157
 text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
1158
 text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
1159
 text_own_membership_delete_confirmation: "Вие сте на път да премахнете някои или всички ваши разрешения и е възможно след това да не можете да редактирате този проект.\nСигурен ли сте, че искате да продължите?"
1160
 text_zoom_in: Увеличаване
1161
 text_zoom_out: Намаляване
1162
 text_warn_on_leaving_unsaved: Страницата съдържа незаписано съдържание, което може да бъде загубено, ако я напуснете.
1163
 text_scm_path_encoding_note: "По подразбиране: UTF-8"
1164
 text_subversion_repository_note: 'Примери: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1165
 text_git_repository_note: Празно и локално хранилище (например /gitrepo, c:\gitrepo)
1166
 text_mercurial_repository_note: Локално хранилище (например /hgrepo, c:\hgrepo)
1167
 text_scm_command: SCM команда
1168
 text_scm_command_version: Версия
1169
 text_scm_config: Можете да конфигурирате SCM командите в config/configuration.yml. За да активирате промените, рестартирайте Redmine.
1170
 text_scm_command_not_available: SCM командата не е налична или достъпна. Проверете конфигурацията в административния панел.
1171
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Прилагане на моите промени (предишните коментари ще бъдат запазени, но някои други промени може да бъдат презаписани)
1172
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Добавяне на моите коментари и отхвърляне на другите мои промени
1173
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Отхвърляне на всички мои промени и презареждане на %{link}
1174
 text_account_destroy_confirmation: "Сигурен/на ли сте, че желаете да продължите?\nВашият профил ще бъде премахнат без възможност за възстановяване."
1175
 text_session_expiration_settings: "Внимание: промяната на тези установяваноя може да прекрати всички активни сесии, включително и вашата."
1176
 text_project_closed: Този проект е затворен и е само за четене.
1177
 text_turning_multiple_off: Ако забраните възможността за повече от една стойност, повечето стойности ще бъдат
1178
  премахнати с цел да остане само по една стойност за поле.
1179

  
1180
 default_role_manager: Мениджър
1181
 default_role_developer: Разработчик
1182
 default_role_reporter: Публикуващ
1183
 default_tracker_bug: Грешка
1184
 default_tracker_feature: Функционалност
1185
 default_tracker_support: Поддръжка
1186
 default_issue_status_new: Нова
1187
 default_issue_status_in_progress: Изпълнение
1188
 default_issue_status_resolved: Приключена
1189
 default_issue_status_feedback: Обратна връзка
1190
 default_issue_status_closed: Затворена
1191
 default_issue_status_rejected: Отхвърлена
1192
 default_doc_category_user: Документация за потребителя
1193
 default_doc_category_tech: Техническа документация
1194
 default_priority_low: Нисък
1195
 default_priority_normal: Нормален
1196
 default_priority_high: Висок
1197
 default_priority_urgent: Спешен
1198
 default_priority_immediate: Веднага
1199
 default_activity_design: Дизайн
1200
 default_activity_development: Разработка
1201

  
1202
 enumeration_issue_priorities: Приоритети на задачи
1203
 enumeration_doc_categories: Категории документи
1204
 enumeration_activities: Дейности (time tracking)
1205
 enumeration_system_activity: Системна активност
1206
 description_filter: Филтър
1207
 description_search: Търсене
1208
 description_choose_project: Проекти
1209
 description_project_scope: Обхват на търсенето
1210
 description_notes: Бележки
1211
 description_message_content: Съдържание на съобщението
1212
 description_query_sort_criteria_attribute: Атрибут на сортиране
1213
 description_query_sort_criteria_direction: Посока на сортиране
1214
 description_user_mail_notification: Конфигурация известията по пощата
1215
 description_available_columns: Налични колони
1216
 description_selected_columns: Избрани колони
1217
 description_issue_category_reassign: Изберете категория
1218
 description_wiki_subpages_reassign: Изберете нова родителска страница
1219
 description_all_columns: Всички колони
1220
 text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'