gl-translation-fix.diff

Go MAEDA, 2018-10-06 08:00

Download (3.52 KB)

View differences:

config/locales/gl.yml (working copy)
140 140
    invalid: "non é válido"
141 141
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
142 142
    accepted: "debe ser aceptado"
143
    empty: "non pode estar valeiro"
144
    blank: "non pode estar en blanco"
143
    empty: "non pode estar baleiro"
144
    blank: "non pode estar en branco"
145 145
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
146 146
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
147 147
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
......
426 426
 label_f_hour: "%{value} hora"
427 427
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
428 428
 label_feed_plural: Feeds
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por Atom creada hai %{value}"
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Chave de acceso por Atom creada hai %{value}"
430 430
 label_file_added: Ficheiro engadido
431 431
 label_file_plural: Ficheiros
432 432
 label_filter_add: Engadir o filtro
......
435 435
 label_follows: posterior a
436 436
 label_gantt: Gantt
437 437
 label_general: Xeral
438
 label_generate_key: Xerar clave
438
 label_generate_key: Xerar chave
439 439
 label_help: Axuda
440 440
 label_history: Histórico
441 441
 label_home: Inicio
......
648 648
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
649 649
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
650 650
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa clave de acceso para Atom reiniciouse.
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa chave de acceso para Atom reiniciouse.
652 652
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
653 653
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
654 654
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
......
718 718
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
719 719
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
720 720
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
721
 setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
722
 setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
721
 setting_commit_fix_keywords: Palabras chave para a corrección
722
 setting_commit_ref_keywords: Palabras chave para a referencia
723 723
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
724 724
 setting_date_format: Formato da data
725 725
 setting_default_language: Idioma predeterminado
......
736 736
 setting_login_required: Requírese identificación
737 737
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
738 738
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
739
 setting_mail_handler_api_key: Clave da API
739
 setting_mail_handler_api_key: Chave da API
740 740
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
741 741
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
742 742
 setting_protocol: Protocolo
......
1180 1180
 label_no_open_issues: no open issues
1181 1181
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1182 1182
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1183
 setting_sys_api_key: Clave da API
1183
 setting_sys_api_key: Chave da API
1184 1184
 setting_lost_password: "Esqueceu o contrasinal?"
1185 1185
 mail_subject_security_notification: Security notification
1186 1186
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'