cs2.yml.patch

Pavel Rosický, 2020-01-29 11:33

Download (1.07 KB)

View differences:

cs.yml (working copy)
137 137
    earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
138 138
    not_a_regexp: "není platný regulární výraz"
139 139
    open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uzavřený rodičovský úkol"
140
    must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)"
141
    must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)"
142
    must_contain_digits: "must contain digits (0-9)"
143
    must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, ...)"
140
    must_contain_uppercase: "musí obsahovat velká písmena (A-Z)"
141
    must_contain_lowercase: "musí obsahovat malá písmena (a-z)"
142
    must_contain_digits: "musí obsahovat čísla (0-9)"
143
    must_contain_special_chars: "musí obsahovat speciální znaky (!, $, %, ...)"
144 144

 
145 145
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
146 146