pl.yml.patch

Robert Korulczyk, 2020-04-27 13:38

Download (120 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (date 1587987137947)
3 3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 4

 
5 5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 3
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

 
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
36 7
 direction: ltr
37 8
 date:
38 9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
39 13
   default: "%Y-%m-%d"
40 14
   short: "%d %b"
41 15
   long: "%d %B %Y"
42 16

 
43 17
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
18
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
45 19

 
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
46 21
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47 22
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
23
  # Used in date_select and datime_select.
48 24
  order:
49 25
   - :year
50 26
   - :month
......
83 59
    other: "około %{count} godzin"
84 60
   x_hours:
85 61
    one:  "1 godzina"
62
    few:  "%{count} godziny"
86 63
    other: "%{count} godzin"
87 64
   x_days:
88 65
    one:  "1 dzień"
......
106 83
    few:  "prawie %{count} lata"
107 84
    other: "prawie %{count} lat"
108 85

 
86
 number:
87
  format:
88
   separator: ","
89
   delimiter: " "
90
   precision: 2
91

 
92
  human:
93
   format:
94
    delimiter: ""
95
    precision: 3
96
   storage_units:
97
    format: "%n %u"
98
    units:
99
     byte:
100
      one: "B"
101
      other: "B"
102
     kb: "KB"
103
     mb: "MB"
104
     gb: "GB"
105
     tb: "TB"
106

 
107
# Used in array.to_sentence.
108
 support:
109
  array:
110
   sentence_connector: "i"
111
   skip_last_comma: true
112

 
109 113
 activerecord:
110 114
  errors:
111 115
   template:
112 116
    header:
113
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
114
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
115
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
117
     one:  "%{model} nie został zapisany z powodu jednego błędu"
118
     other: "%{model} nie został zapisany z powodu %{count} błędów"
116 119
   messages:
117 120
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
118 121
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
......
126 129
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
127 130
    taken: "jest już zajęte"
128 131
    not_a_number: "nie jest liczbą"
132
    not_a_date: "nie jest prawidłową datą"
129 133
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
130 134
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
131 135
    equal_to: "musi być równe %{count}"
......
137 141
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138 142
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
139 143
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniej niż %{date} z powodu poprzedających zagadnień"
141
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
142
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
143
    must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)"
144
    must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)"
145
    must_contain_digits: "must contain digits (0-9)"
146
    must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, ...)"
147

 
148
 support:
149
  array:
150
   sentence_connector: "i"
151
   skip_last_comma: true
144
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniejsza niż %{date} z powodu poprzedzających zagadnień"
145
    not_a_regexp: "nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym"
146
    open_issue_with_closed_parent: "Otwarte zagadnienie nie może zostać przypisane do zamkniętego zagadnienia nadrzędnego"
147
    must_contain_uppercase: "musi zawierać wielkie litery (A-Z)"
148
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
152 151

 
153
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
154
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
155
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
156
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
157

 
158
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
159 152
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
160 153

 
161
 button_activate: Aktywuj
162
 button_add: Dodaj
163
 button_annotate: Adnotuj
164
 button_apply: Ustaw
165
 button_archive: Archiwizuj
166
 button_back: Wstecz
167
 button_cancel: Anuluj
168
 button_change: Zmień
169
 button_change_password: Zmień hasło
170
 button_check_all: Zaznacz wszystko
171
 button_clear: Wyczyść
172
 button_configure: Konfiguruj
173
 button_copy: Kopia
174
 button_create: Stwórz
175
 button_delete: Usuń
176
 button_download: Pobierz
177
 button_edit: Edytuj
178
 button_list: Lista
179
 button_lock: Zablokuj
180
 button_log_time: Dziennik
181
 button_login: Login
182
 button_move: Przenieś
183
 button_quote: Cytuj
184
 button_rename: Zmień nazwę
185
 button_reply: Odpowiedz
186
 button_reset: Resetuj
187
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
188
 button_save: Zapisz
189
 button_sort: Sortuj
190
 button_submit: Wyślij
191
 button_test: Testuj
192
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
193
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
194
 button_unlock: Odblokuj
195
 button_unwatch: Nie obserwuj
196
 button_update: Uaktualnij
197
 button_view: Pokaż
198
 button_watch: Obserwuj
199
 default_activity_design: Projektowanie
200
 default_activity_development: Rozwój
201
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
202
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
203
 default_issue_status_in_progress: W toku
204
 default_issue_status_closed: Zamknięty
205
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
206
 default_issue_status_new: Nowy
207
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
208
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
209
 default_priority_high: Wysoki
210
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
211
 default_priority_low: Niski
212
 default_priority_normal: Normalny
213
 default_priority_urgent: Pilny
214
 default_role_developer: Programista
215
 default_role_manager: Kierownik
216
 default_role_reporter: Zgłaszający
217
 default_tracker_bug: Błąd
218
 default_tracker_feature: Zadanie
219
 default_tracker_support: Wsparcie
220
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
221
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
222
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
154
 general_text_No: 'Tak'
155
 general_text_Yes: 'Nie'
156
 general_text_no: 'nie'
157
 general_text_yes: 'tak'
158
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
159
 general_csv_separator: ';'
160
 general_csv_decimal_separator: ','
161
 general_csv_encoding: UTF-8
162
 general_pdf_fontname: freesans
163
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
164
 general_first_day_of_week: '1'
165

 
166
 notice_account_updated: "Konto zostało pomyślnie zaktualizowane."
167
 notice_account_invalid_credentials: "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
168
 notice_account_password_updated: "Hasło zostało pomyślnie zmienione."
169
 notice_account_wrong_password: "Nieprawidłowe hasło"
170
 notice_account_register_done: "Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}."
171
 notice_account_unknown_email: "Nieznany użytkownik."
172
 notice_account_not_activated_yet: 'Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.'
173
 notice_account_locked: "Twoje konto jest zablokowane."
174
 notice_can_t_change_password: "To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła."
175
 notice_account_lost_email_sent: "E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie."
176
 notice_account_activated: "Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować."
177
 notice_successful_create: "Utworzenie zakończone pomyślnie."
178
 notice_successful_update: "Uaktualnienie zakończone pomyślnie."
179
 notice_successful_delete: "Usunięcie zakończone pomyślnie."
180
 notice_successful_connection: "Udane nawiązanie połączenia."
181
 notice_file_not_found: "Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta."
182
 notice_locking_conflict: "Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika."
183
 notice_not_authorized: "Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony."
184
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
185
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
186
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
187
 notice_feeds_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany."
188
 notice_api_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do API został zresetowany."
189
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
190
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
192
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
193
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
194
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
195
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
196
 notice_unable_delete_time_entry: "Nie można usunąć wpisu z dziennika."
197
 notice_issue_done_ratios_updated: "Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie."
198
 notice_gantt_chart_truncated: "Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})"
199
 notice_issue_successful_create: "Zagadnienie %{id} zostało utworzone."
200
 notice_issue_update_conflict: "Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika, podczas gdy ty je edytowałeś."
201
 notice_account_deleted: "Twoje konto zostało trwale usunięte."
202
 notice_user_successful_create: "Utworzono użytkownika %{id}."
203
 notice_new_password_must_be_different: "Nowe hasło musi być inne niż poprzednie"
204
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
205
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać zaimportowanych"
206
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
207
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
208
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
209

 
223 210
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
224
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
225
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
211
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
226 212
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
228
 field_account: Konto
229
 field_activity: Aktywność
230
 field_admin: Administrator
231
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
232
 field_assigned_to: Przypisany do
233
 field_attr_firstname: Imię atrybut
234
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
235
 field_attr_login: Login atrybut
236
 field_attr_mail: E-mail atrybut
237
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
213
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
214
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu, ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
215
 error_issue_not_found_in_project: Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu
216
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
217
 error_no_default_issue_status: 'Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").'
218
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
219
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
220
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
221
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
222
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
223
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
224
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
225
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
226
 error_unable_delete_issue_status: "Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})"
227
 error_unable_to_connect: "Nie można połączyć (%{value})"
228
 error_attachments_too_many: "Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})"
229
 error_attachment_too_big: "Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})"
230
 error_bulk_download_size_too_big: "Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})"
231
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
232
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
233
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
234
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
235
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej
237
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
238
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
239
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
240
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
241
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
242
 error_move_of_child_not_possible: "Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione do nowego projektu: %{errors}"
243
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
244
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
245
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)"
246
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
247
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
248
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
249

 
250
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
251
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
252
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz zmienić hasło tylko raz.
253
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
254
 mail_body_register: "W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:"
255
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
256
 mail_body_account_information: Twoje konto
257
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
258
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
259
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
260
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
261
 mail_subject_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana'
262
 mail_body_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.'
263
 mail_subject_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona'
264
 mail_body_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.'
265
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
266
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
267
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
268
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
269
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
270
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje powiadomienia."
271
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
272
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
273
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
274

 
275
 field_name: Nazwa
276
 field_description: Opis
277
 field_summary: Podsumowanie
278
 field_is_required: Wymagane
279
 field_firstname: Imię
280
 field_lastname: Nazwisko
281
 field_mail: E-mail
282
 field_address: E-mail
283
 field_filename: Plik
284
 field_filesize: Rozmiar
285
 field_downloads: Pobrań
238 286
 field_author: Autor
239
 field_base_dn: Base DN
287
 field_created_on: Data utworzenia
288
 field_updated_on: Data modyfikacji
289
 field_closed_on: Data zamknięcia
290
 field_field_format: Format
291
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
292
 field_possible_values: Możliwe wartości
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_min_length: Minimalna długość
295
 field_max_length: Maksymalna długość
296
 field_value: Wartość
240 297
 field_category: Kategoria
241
 field_column_names: Nazwy kolumn
242
 field_comments: Komentarz
243
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
244
 field_created_on: Data utworzenia
245
 field_default_value: Domyślny
246
 field_delay: Opóźnienie
247
 field_description: Opis
248
 field_done_ratio: "% Wykonania"
249
 field_downloads: Pobrań
298
 field_title: Tytuł
299
 field_project: Projekt
300
 field_issue: Zagadnienie
301
 field_status: Status
302
 field_notes: Notatki
303
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
304
 field_is_default: Domyślna wartość
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_subject: Temat
250 307
 field_due_date: Data oddania
251
 field_effective_date: Data
252
 field_estimated_hours: Szacowany czas
253
 field_field_format: Format
254
 field_filename: Plik
255
 field_filesize: Rozmiar
256
 field_firstname: Imię
308
 field_assigned_to: Przypisany do
309
 field_priority: Priorytet
257 310
 field_fixed_version: Wersja docelowa
258
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
311
 field_user: Użytkownik
312
 field_principal: Przełożony
313
 field_role: Rola
259 314
 field_homepage: Strona www
260
 field_host: Host
261
 field_hours: Godzin
262
 field_identifier: Identyfikator
263
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
264
 field_is_default: Domyślny status
265
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
266
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
315
 field_is_public: Publiczny
316
 field_parent: Projekt nadrzędny
267 317
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
268
 field_is_public: Publiczny
269
 field_is_required: Wymagane
270
 field_issue: Zagadnienie
271
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
272
 field_language: Język
273
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
274
 field_lastname: Nazwisko
275 318
 field_login: Login
276
 field_mail: E-mail
277 319
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
278
 field_max_length: Maksymalna długość
279
 field_min_length: Minimalna długość
280
 field_name: Nazwa
281
 field_new_password: Nowe hasło
282
 field_notes: Notatki
283
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
284
 field_parent: Projekt nadrzędny
285
 field_parent_title: Strona rodzica
320
 field_admin: Administrator
321
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
322
 field_language: Język
323
 field_effective_date: Data
286 324
 field_password: Hasło
325
 field_new_password: Nowe hasło
287 326
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
327
 field_version: Wersja
328
 field_type: Typ
329
 field_host: Host
288 330
 field_port: Port
289
 field_possible_values: Możliwe wartości
290
 field_priority: Priorytet
291
 field_project: Projekt
292
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_role: Rola
295
 field_searchable: Przeszukiwalne
296
 field_spent_on: Data
331
 field_account: Konto
332
 field_base_dn: Base DN
333
 field_attr_login: Login atrybut
334
 field_attr_firstname: Imię atrybut
335
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
336
 field_attr_mail: E-mail atrybut
337
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
297 338
 field_start_date: Data rozpoczęcia
339
 field_done_ratio: "% Wykonania"
340
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
341
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
342
 field_comments: Komentarz
343
 field_url: URL
298 344
 field_start_page: Strona startowa
299
 field_status: Status
300
 field_subject: Temat
301 345
 field_subproject: Podprojekt
302
 field_summary: Podsumowanie
346
 field_hours: Godzin
347
 field_activity: Aktywność
348
 field_spent_on: Data
349
 field_identifier: Identyfikator
350
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
351
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
352
 field_delay: Opóźnienie
353
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
354
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
355
 field_estimated_hours: Szacowany czas
356
 field_column_names: Nazwy kolumn
357
 field_time_entries: Dziennik
303 358
 field_time_zone: Strefa czasowa
304
 field_title: Tytuł
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_type: Typ
307
 field_updated_on: Data modyfikacji
308
 field_url: URL
309
 field_user: Użytkownik
310
 field_value: Wartość
311
 field_version: Wersja
312
 general_csv_decimal_separator: ','
313
 general_csv_encoding: UTF-8
314
 general_csv_separator: ';'
315
 general_pdf_fontname: freesans
316
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
317
 general_first_day_of_week: '1'
318
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
319
 general_text_No: 'Nie'
320
 general_text_Yes: 'Tak'
321
 general_text_no: 'nie'
322
 general_text_yes: 'tak'
359
 field_searchable: Przeszukiwalne
360
 field_default_value: Domyślna wartość
361
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
362
 field_parent_title: Strona rodzica
363
 field_editable: Edytowalne
364
 field_watcher: Obserwator
365
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
366
 field_content: Treść
367
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
368
 field_sharing: Współdzielenie
369
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
370
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
371
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
372
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
373
 field_text: Pole tekstowe
374
 field_visible: Widoczne
375
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
376
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
377
 field_is_private: Prywatne
378
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
379
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
380
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
381
 field_root_directory: Główny katalog
382
 field_cvsroot: CVSROOT
383
 field_cvs_module: Moduł
384
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
385
 field_multiple: Wielokrotne wartości
386
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
387
 field_core_fields: Pola standardowe
388
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
389
 field_board_parent: Forum nadrzędne
390
 field_private_notes: Prywatne notatki
391
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
392
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
393
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
394
 field_default_status: Domyślny status
395
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
396
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
397
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
398
 field_default_version: Domyślna wersja
399
 field_remote_ip: Adres IP
400
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
401
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
402
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
403
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
404
 field_digest: Suma kontrolna
405
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
406
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
407
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
408
 field_unique_id: Unikalne ID
409
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dsotępna w toolbarze
410

 
411
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
412
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
413
 setting_default_language: Domyślny język
414
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
415
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
416
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas rejestracji
417
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
418
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
419
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
420
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
421
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
422
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
423
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
424
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
425
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
426
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
427
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
428
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
429
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
430
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
431
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
432
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
433
 setting_date_format: Format daty
434
 setting_time_format: Format czasu
435
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
436
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
437
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
438
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
439
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
440
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
441
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
442
 setting_protocol: Protokół
443
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
444
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
445
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
446
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
447
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
448
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
449
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
450
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
451
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
452
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart (HTML)
453
 setting_sys_api_key: Klucz API
454
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
455
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
456
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
457
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
458
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
459
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
460
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
461
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
462
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
463
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
464
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
465
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
466
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
467
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
468
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
469
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
470
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
471
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
472
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
473
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
474
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
475
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
476
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
477
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
478
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
479
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
480
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
481
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
482
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
483
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
484
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
485
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
486
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
487
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
488
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
489
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
490
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
491
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
492
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
493
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
494
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
495
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
496
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
497
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
498
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
499
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
500
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
501
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego czasu
502
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
503
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może wpisać dla jednego dnia
504
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
505
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
506
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
323 507

 
324
 label_activity: Aktywność
325
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
326
 label_add_note: Dodaj notatkę
327
 label_added: dodane
328
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
508
 permission_add_project: Tworzenie projektu
509
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
510
 permission_edit_project: Edycja projektów
511
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
512
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
513
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
514
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
515
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
516
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
517
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
518
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
519
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
520
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
521
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
522
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
523
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
524
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
525
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
526
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
527
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
528
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
529
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
530
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
531
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
532
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
533
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
534
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
535
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
536
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
537
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
538
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
539
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
540
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
541
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
542
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
543
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
544
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
545
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
546
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
547
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
548
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
549
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
550
 permission_view_files: Podgląd plików
551
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
552
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
553
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
554
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
555
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
556
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
557
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
558
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
559
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
560
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
561
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
562
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
563
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
564
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
565
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
566
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
567
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
568
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
569
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
570
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
571
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
572
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
573
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
574
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych użytkowników
575

 
576
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
577
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
578
 project_module_news: Komunikaty
579
 project_module_documents: Dokumenty
580
 project_module_files: Pliki
581
 project_module_wiki: Wiki
582
 project_module_repository: Repozytorium
583
 project_module_boards: Fora
584
 project_module_calendar: Kalendarz
585
 project_module_gantt: Diagram Gantta
586

 
587
 label_user: Użytkownik
588
 label_user_plural: Użytkownicy
589
 label_user_new: Nowy użytkownik
590
 label_user_anonymous: Anonimowy
591
 label_project: Projekt
592
 label_project_new: Nowy projekt
593
 label_project_plural: Projekty
594
 label_x_projects:
595
  zero: brak projektów
596
  one:  1 projekt
597
  few:  "%{count} projekty"
598
  other: "%{count} projektów"
599
 label_project_all: Wszystkie projekty
600
 label_project_latest: Ostatnie projekty
601
 label_issue: Zagadnienie
602
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
603
 label_issue_plural: Zagadnienia
604
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
605
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
606
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
607
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
608
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
609
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
610
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
611
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
612
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
613
 label_document: Dokument
614
 label_document_new: Nowy dokument
615
 label_document_plural: Dokumenty
616
 label_document_added: Dodano dokument
617
 label_role: Rola
618
 label_role_plural: Role
619
 label_role_new: Nowa rola
620
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
621
 label_role_anonymous: Anonimowy
622
 label_role_non_member: Bez roli
623
 label_member: Uczestnik
624
 label_member_new: Nowy uczestnik
625
 label_member_plural: Uczestnicy
626
 label_tracker: Typ zagadnienia
627
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
628
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
629
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
630
 label_workflow: Przepływ pracy
631
 label_issue_status: Status zagadnienia
632
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
633
 label_issue_status_new: Nowy status
634
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
635
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
636
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
637
 label_custom_field: Pole niestandardowe
638
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
639
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
640
 label_enumerations: Wyliczenia
641
 label_enumeration_new: Nowa wartość
642
 label_information: Informacja
643
 label_information_plural: Informacje
644
 label_register: Rejestracja
645
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
646
 label_password_lost: Zapomniane hasło
647
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
648
 label_home: Główna
649
 label_my_page: Moja strona
650
 label_my_account: Moje konto
651
 label_my_projects: Moje projekty
329 652
 label_administration: Administracja
330
 label_age: Wiek
331
 label_ago: dni temu
332
 label_all: wszystko
333
 label_all_words: Wszystkie słowa
334
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
335
 label_applied_status: Stosowany status
653
 label_login: Zaloguj się
654
 label_logout: Wyloguj się
655
 label_help: Pomoc
656
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
657
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
336 658
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
337
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
338
 label_attachment: Plik
339
 label_attachment_delete: Usuń plik
340
 label_attachment_new: Nowy plik
341
 label_attachment_plural: Pliki
342
 label_attribute: Atrybut
343
 label_attribute_plural: Atrybuty
659
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
660
 label_last_login: Ostatnie połączenie
661
 label_registered_on: Zarejestrowany
662
 label_activity: Aktywność
663
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
664
 label_new: Nowy
665
 label_logged_as: Zalogowany jako
666
 label_environment: Środowisko
667
 label_authentication: Uwierzytelnianie
344 668
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
345 669
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
346 670
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
347
 label_authentication: Uwierzytelnianie
348
 label_blocked_by: blokowane przez
349
 label_blocks: blokuje
350
 label_board: Forum
351
 label_board_new: Nowe forum
352
 label_board_plural: Fora
671
 label_subproject_plural: Podprojekty
672
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
673
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
674
 label_min_max_length: Min - Maks długość
675
 label_list: Lista
676
 label_date: Data
677
 label_integer: Liczba całkowita
678
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
353 679
 label_boolean: Wartość logiczna
354
 label_browse: Przegląd
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
356
 label_calendar: Kalendarz
357
 label_change_plural: Zmiany
358
 label_change_properties: Zmień właściwości
680
 label_string: Tekst
681
 label_text: Długi tekst
682
 label_attribute: Atrybut
683
 label_attribute_plural: Atrybuty
684
 label_no_data: Brak danych do pokazania
685
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
686
 label_no_preview_alternative_html: "Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link} plik."
687
 label_no_preview_download: pobierz
359 688
 label_change_status: Status zmian
360
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
361
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
362
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
363
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
689
 label_history: Historia
690
 label_attachment: Plik
691
 label_attachment_new: Nowy plik
692
 label_attachment_delete: Usuń plik
693
 label_attachment_plural: Pliki
694
 label_file_added: Dodano plik
695
 label_report: Raport
696
 label_report_plural: Raporty
697
 label_news: Komunikat
698
 label_news_new: Dodaj komunikat
699
 label_news_plural: Komunikaty
700
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
701
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
702
 label_news_added: Dodano komunikat
703
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
704
 label_settings: Ustawienia
705
 label_overview: Przegląd
706
 label_version: Wersja
707
 label_version_new: Nowa wersja
708
 label_version_plural: Wersje
709
 label_version_and_files: "Wersje (%{count}) oraz pliki"
710
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
711
 label_confirmation: Potwierdzenie
712
 label_export_to: "Eksportuj do:"
713
 label_read: Czytanie...
714
 label_public_projects: Projekty publiczne
715
 label_open_issues: otwarte
716
 label_open_issues_plural: otwarte
364 717
 label_closed_issues: zamknięte
365
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
366
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
367 718
 label_closed_issues_plural: zamknięte
368 719
 label_x_open_issues_abbr:
369 720
  zero: 0 otwartych
......
375 726
  one:  1 zamknięty
376 727
  few:  "%{count} zamknięte"
377 728
  other: "%{count} zamkniętych"
729
 label_x_issues:
730
  zero: 0 zagadnień
731
  one:  1 zagadnienie
732
  few:  "%{count} zagadnienia"
733
  other: "%{count} zagadnień"
734
 label_total: Ogółem
735
 label_total_plural: Ogółem
736
 label_total_time: Ogółem
737
 label_permissions: Uprawnienia
738
 label_current_status: Obecny status
739
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
740
 label_all: wszystko
741
 label_any: wszystko
742
 label_none: brak
743
 label_nobody: nikt
744
 label_next: Następne
745
 label_previous: Poprzednie
746
 label_used_by: Używane przez
747
 label_details: Szczegóły
748
 label_add_note: Dodaj notatkę
749
 label_calendar: Kalendarz
750
 label_months_from: miesiące od
751
 label_gantt: Gantt
752
 label_internal: Wewnętrzny
753
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
754
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
378 755
 label_comment: Komentarz
379
 label_comment_add: Dodaj komentarz
380
 label_comment_added: Komentarz dodany
381
 label_comment_delete: Usuń komentarze
382
 label_comment_plural234: Komentarze
383
 label_comment_plural5: Komentarzy
384 756
 label_comment_plural: Komentarze
385 757
 label_x_comments:
386 758
  zero: brak komentarzy
387 759
  one: 1 komentarz
388 760
  few: "%{count} komentarze"
389 761
  other: "%{count} komentarzy"
390
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
391
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
392
 label_confirmation: Potwierdzenie
393
 label_contains: zawiera
394
 label_copied: skopiowano
395
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
396
 label_current_status: Obecny status
397
 label_current_version: Obecna wersja
398
 label_custom_field: Pole niestandardowe
399
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
400
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
401
 label_date: Data
402
 label_date_from: Od
403
 label_date_range: Zakres dat
404
 label_date_to: Do
405
 label_day_plural: dni
406
 label_default: Domyślne
407
 label_default_columns: Domyślne kolumny
408
 label_deleted: usunięte
409
 label_details: Szczegóły
410
 label_diff_inline: w linii
411
 label_diff_side_by_side: obok siebie
412
 label_disabled: wyłaczone
413
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
414
 label_document: Dokument
415
 label_document_added: Dodano dokument
416
 label_document_new: Nowy dokument
417
 label_document_plural: Dokumenty
418
 label_downloads_abbr: Pobieranie
419
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
420
 label_duplicates: duplikuje
421
 label_enumeration_new: Nowa wartość
422
 label_enumerations: Wyliczenia
423
 label_environment: Środowisko
424
 label_equals: równa się
425
 label_example: Przykład
426
 label_export_to: Eksportuj do
427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
428
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
429
 label_feed_plural: Ilość Atom
430
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
431
 label_file_added: Dodano plik
432
 label_file_plural: Pliki
762
 label_comment_add: Dodaj komentarz
763
 label_comment_added: Komentarz dodany
764
 label_comment_delete: Usuń komentarze
765
 label_query: Kwerenda
766
 label_query_plural: Kwerendy
767
 label_query_new: Nowa kwerenda
768
 label_my_queries: Moje kwerendy
433 769
 label_filter_add: Dodaj filtr
434 770
 label_filter_plural: Filtry
435
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
436
 label_follows: następuje po
437
 label_gantt: Gantt
438
 label_general: Ogólne
439
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
440
 label_help: Pomoc
441
 label_history: Historia
442
 label_home: Główna
443
 label_in: w
771
 label_equals: równa się
772
 label_not_equals: różni się
444 773
 label_in_less_than: mniejsze niż
445 774
 label_in_more_than: większe niż
446
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
447
 label_index_by_date: Indeks wg daty
448
 label_index_by_title: Indeks
449
 label_information: Informacja
450
 label_information_plural: Informacje
451
 label_integer: Liczba całkowita
452
 label_internal: Wewnętrzny
453
 label_issue: Zagadnienie
454
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
455
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
456
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
457
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
458
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
459
 label_issue_plural: Zagadnienia
460
 label_issue_status: Status zagadnienia
461
 label_issue_status_new: Nowy status
462
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
463
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
464
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
465
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
466
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
467
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
469
 label_language_based: Na podstawie języka
470
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
472
 label_last_month: ostatni miesiąc
473
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
775
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
776
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
777
 label_greater_or_equal: ">="
778
 label_less_or_equal: "<="
779
 label_between: pomiędzy
780
 label_in: w
781
 label_today: dzisiaj
782
 label_yesterday: wczoraj
783
 label_tomorrow: jutro
784
 label_this_week: ten tydzień
474 785
 label_last_week: ostatni tydzień
475
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
476
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
477
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
478
 label_less_than_ago: dni temu
479
 label_list: Lista
480
 label_loading: Ładowanie...
481
 label_logged_as: Zalogowany jako
482
 label_login: Login
483
 label_logout: Wylogowanie
484
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
485
 label_me: ja
486
 label_member: Uczestnik
487
 label_member_new: Nowy uczestnik
488
 label_member_plural: Uczestnicy
489
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
490
 label_message_new: Nowa wiadomość
491
 label_message_plural: Wiadomości
492
 label_message_posted: Dodano wiadomość
493
 label_min_max_length: Min - Maks długość
494
 label_modified: zmodyfikowane
495
 label_module_plural: Moduły
496
 label_month: Miesiąc
497
 label_months_from: miesiące od
498
 label_more_than_ago: dni od teraz
499
 label_my_account: Moje konto
500
 label_my_page: Moja strona
501
 label_my_projects: Moje projekty
502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
504
 label_news: Komunikat
505
 label_news_added: Dodano komunikat
506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
507
 label_news_new: Dodaj komunikat
508
 label_news_plural: Komunikaty
509
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
510
 label_next: Następne
511
 label_no_change_option: (Bez zmian)
512
 label_no_data: Brak danych do pokazania
513
 label_nobody: nikt
514
 label_none: brak
786
 label_next_week: następny tydzień
787
 label_last_n_weeks: "ostatnie %{count} tygodnie"
788
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
789
 label_this_month: ten miesiąc
790
 label_last_month: ostatni miesiąc
791
 label_next_month: następny miesiąc
792
 label_this_year: ten rok
793
 label_date_range: Zakres dat
794
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
795
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
796
 label_ago: dni temu
797
 label_contains: zawiera
515 798
 label_not_contains: nie zawiera
516
 label_not_equals: różni się
517
 label_open_issues: otwarte
518
 label_open_issues_plural234: otwarte
519
 label_open_issues_plural5: otwartych
520
 label_open_issues_plural: otwarte
521
 label_optional_description: Opcjonalny opis
522
 label_options: Opcje
523
 label_overview: Przegląd
524
 label_password_lost: Zapomniane hasło
525
 label_permissions: Uprawnienia
526
 label_permissions_report: Raport uprawnień
527
 label_plugins: Wtyczki
528
 label_precedes: poprzedza
529
 label_preferences: Preferencje
530
 label_preview: Podgląd
531
 label_previous: Poprzednie
532
 label_project: Projekt
533
 label_project_all: Wszystkie projekty
534
 label_project_latest: Ostatnie projekty
535
 label_project_new: Nowy projekt
536
 label_project_plural234: Projekty
537
 label_project_plural5: Projektów
538
 label_project_plural: Projekty
539
 label_x_projects:
540
  zero: brak projektów
541
  one:  1 projekt
542
  few:  "%{count} projekty"
543
  other: "%{count} projektów"
544
 label_public_projects: Projekty publiczne
545
 label_query: Kwerenda
546
 label_query_new: Nowa kwerenda
547
 label_query_plural: Kwerendy
548
 label_read: Czytanie...
549
 label_register: Rejestracja
550
 label_registered_on: Zarejestrowany
551
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
552
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
553
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
554
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
555
 label_relates_to: powiązane z
556
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
557
 label_relation_new: Nowe powiązanie
558
 label_renamed: zmieniono nazwę
559
 label_reply_plural: Odpowiedzi
560
 label_report: Raport
561
 label_report_plural: Raporty
562
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
799
 label_starts_with: rozpoczyna się od
800
 label_ends_with: kończy się na
801
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
802
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
803
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
804
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
805
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
806
 label_day_plural: dni
563 807
 label_repository: Repozytorium
808
 label_repository_new: Nowe repozytorium
564 809
 label_repository_plural: Repozytoria
565
 label_result_plural: Rezultatów
566
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
810
 label_browse: Przegląd
811
 label_branch: Branch
812
 label_tag: Tag
567 813
 label_revision: Rewizja
568 814
 label_revision_plural: Rewizje
569
 label_roadmap: Mapa
570
 label_roadmap_due_in: W czasie
571
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
572
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
573
 label_role: Rola
574
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
575
 label_role_new: Nowa rola
576
 label_role_plural: Role
577
 label_scm: SCM
578
 label_search: Szukaj
579
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
580
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
581
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
582
 label_settings: Ustawienia
583
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
584
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
585
 label_sort_higher: Do góry
815
 label_revision_id: "Rewizja %{value}"
816
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
817
 label_added: dodane
818
 label_modified: zmodyfikowane
819
 label_copied: skopiowano
820
 label_renamed: zmieniono nazwę
821
 label_deleted: usunięte
822
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
823
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
824
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
825
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
826
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
827
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
586 828
 label_sort_highest: Przesuń na górę
829
 label_sort_higher: Do góry
587 830
 label_sort_lower: Do dołu
588 831
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
589
 label_spent_time: Przepracowany czas
590
 label_statistics: Statystyki
591
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
592
 label_string: Tekst
593
 label_subproject_plural: Podprojekty
594
 label_text: Długi tekst
595
 label_theme: Motyw
596
 label_this_month: ten miesiąc
597
 label_this_week: ten tydzień
598
 label_this_year: ten rok
599
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
600
 label_today: dzisiaj
601
 label_topic_plural: Tematy
602
 label_total: Ogółem
603
 label_tracker: Typ zagadnienia
604
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
605
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
606
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
607
 label_used_by: Używane przez
608
 label_user: Użytkownik
609
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
610
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
611
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
612
 label_user_new: Nowy użytkownik
613
 label_user_plural: Użytkownicy
614
 label_version: Wersja
615
 label_version_new: Nowa wersja
616
 label_version_plural: Wersje
617
 label_view_diff: Pokaż różnice
618
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
619
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
620
 label_week: Tydzień
832
 label_roadmap: Mapa
833
 label_roadmap_due_in: "Termin za %{value}"
834
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
835
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
836
 label_search: Szukaj
837
 label_result_plural: Rezultatów
838
 label_all_words: Wszystkie słowa
621 839
 label_wiki: Wiki
622 840
 label_wiki_edit: Edycja wiki
623 841
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
624 842
 label_wiki_page: Strona wiki
625 843
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
626
 label_workflow: Przepływ pracy
844
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
845
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
846
 label_index_by_date: Indeks wg daty
847
 label_current_version: Obecna wersja
848
 label_preview: Podgląd
849
 label_feed_plural: Kanały
850
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
851
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
852
 label_spent_time: Przepracowany czas
853
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
854
 label_f_hour: "%{value} godzina"
855
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
856
 label_f_hour_short: "%{value} h"
857
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
858
 label_change_plural: Zmiany
859
 label_statistics: Statystyki
860
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
861
 label_commits_per_author: Commity według autorów
862
 label_diff: różnice
863
 label_view_diff: Pokaż różnice
864
 label_diff_inline: w linii
865
 label_diff_side_by_side: obok siebie
866
 label_options: Opcje
867
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
868
 label_permissions_report: Raport uprawnień
869
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
870
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
871
 label_applied_status: Zastosowany status
872
 label_loading: Ładowanie...
873
 label_relation_new: Nowe powiązanie
874
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
875
 label_relates_to: powiązane z
876
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
877
 label_duplicates: duplikuje
878
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
879
 label_blocks: blokuje
880
 label_blocked_by: blokowane przez
881
 label_precedes: poprzedza
882
 label_follows: następuje po
883
 label_copied_to: skopiowane do
884
 label_copied_from: skopiowane z
885
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
886
 label_disabled: wyłączone
887
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
888
 label_me: ja
889
 label_board: Forum
890
 label_board_new: Nowe forum
891
 label_board_plural: Fora
892
 label_board_locked: Zamknięta
893
 label_board_sticky: Przyklejona
894
 label_topic_plural: Tematy
895
 label_message_plural: Wiadomości
896
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
897
 label_message_new: Nowa wiadomość
898
 label_message_posted: Dodano wiadomość
899
 label_reply_plural: Odpowiedzi
900
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
627 901
 label_year: Rok
628
 label_yesterday: wczoraj
629
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
630
 mail_body_account_information: Twoje konto
631
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
632
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
633
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
634
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
636
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
637
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
638
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
639
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
640
 notice_account_invalid_credentials: Zły użytkownik lub hasło
641
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
642
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
643
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
644
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
645
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
646
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
647
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
648
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
649
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
650
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
651
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
652
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
653
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
654
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
655
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
656
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
657
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
658
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
659
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
660
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
661
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
662
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
663
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
664
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
665
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
666
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
667
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
668
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
669
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
670
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
671
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
672
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
673
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
674
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
675
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
676
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
677
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
678
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
679
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
680
 permission_edit_project: Edycja projektów
681
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
682
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
683
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
684
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
685
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
686
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
687
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
688
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
689
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
690
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
691
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
692
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
693
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
694
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
695
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
696
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
697
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
698
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
699
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
700
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
701
 permission_view_files: Podgląd plików
702
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
703
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
704
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
705
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
706
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
707
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
708
 project_module_boards: Fora
709
 project_module_documents: Dokumenty
710
 project_module_files: Pliki
711
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
712
 project_module_news: Komunikaty
713
 project_module_repository: Repozytorium
714
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
715
 project_module_wiki: Wiki
716
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
717
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
718
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
719
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
720
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
721
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
722
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
723
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
724
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
725
 setting_date_format: Format daty
726
 setting_default_language: Domyślny język
727
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
728
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
729
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
730
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
731
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
732
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
733
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
734
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
735
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
736
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
737
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
738
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
739
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
740
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
741
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
742
 setting_protocol: Protokół
743
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
744
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
745
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
746
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
747
 setting_time_format: Format czasu
748
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
749
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
750
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
751
 status_active: aktywny
752
 status_locked: zablokowany
753
 status_registered: zarejestrowany
754
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
755
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
756
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
757
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
758
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
759
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
760
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
761
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
762
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
765
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
766
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
767
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
768
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
769
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
770
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
771
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
773
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
774
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
775
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
776
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
777
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
778
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
779
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
780
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
781
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
782
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
783
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
784
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
785
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
786
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
787
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
788
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
789
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
790
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
791
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
792
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
793
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
794
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
795
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
796

 
797
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
902
 label_month: Miesiąc
903
 label_week: Tydzień
904
 label_date_from: Od
905
 label_date_to: Do
906
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
907
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
908
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
909
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
910
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
911
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
912
 label_module_plural: Moduły
913
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
798 914
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
799
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
800
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
801
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
802
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
803
 field_editable: Edytowalne
915
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
916
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
917
 label_file_plural: Pliki
918
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
919
 label_default_columns: Domyślne kolumny
920
 label_no_change_option: (Bez zmian)
921
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
922
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
923
 label_theme: Motyw
924
 label_default: Domyślne
925
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
926
 label_user_mail_option_all: Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie
927
 label_user_mail_option_selected: Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach...
928
 label_user_mail_option_none: Brak powiadomień
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.