cs-translation-change.patch

Translated by Pavel Rosický - Go MAEDA, 2020-12-09 06:53

Download (1.37 KB)

View differences:

config/locales/cs.yml
385 385
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
386 386
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
387 387
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
388
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
388
 permission_manage_issue_relations: Spravování vazeb mezi úkoly
389 389
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
390 390
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
391 391
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
......
676 676
 label_related_issues: Související úkoly
677 677
 label_applied_status: Použitý stav
678 678
 label_loading: Nahrávám...
679
 label_relation_new: Nová souvislost
680
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
679
 label_relation_new: Nová vazba
680
 label_relation_delete: Odstranit vazbu
681 681
 label_relates_to: související s
682 682
 label_duplicates: duplikuje
683 683
 label_duplicated_by: duplikován
......
1182 1182
 mail_body_settings_updated: "Následující nastavení byla změněna:"
1183 1183
 field_remote_ip: IP adresa
1184 1184
 label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
1185
 label_relations: Relace
1185
 label_relations: Vazby
1186 1186
 button_filter: Filtr
1187 1187
 mail_body_password_updated: Vaše heslo bylo změněno.
1188 1188
 label_no_preview: Náhled není k dispozici