tr_translation_20338.diff

patch (made from Giray Pultar's tr.yml) - Go MAEDA, 2015-07-21 11:18

Download (26 KB)

View differences:

config/locales/tr.yml (working copy)
140 140
    odd: "tek olmalı"
141 141
    even: "çift olmalı"
142 142
    greater_than_start_date: "başlangıç tarihinden büyük olmalı"
143
    not_same_project: "aynı projeye ait değil"
143
    not_same_project: "aynı birime ait değil"
144 144
    circular_dependency: "Bu ilişki döngüsel bağımlılık meydana getirecektir"
145 145
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Bir iş, alt işlerinden birine bağlanamaz"
146 146
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
......
186 186
 error_scm_not_found: "Depoda, giriş ya da değişiklik yok."
187 187
 error_scm_command_failed: "Depoya erişmeye çalışırken bir hata meydana geldi: %{value}"
188 188
 error_scm_annotate: "Giriş mevcut değil veya izah edilemedi."
189
 error_issue_not_found_in_project: 'İş bilgisi bulunamadı veya bu projeye ait değil'
189
 error_issue_not_found_in_project: 'İş bilgisi bulunamadı veya bu birime ait değil'
190 190

 
191 191
 mail_subject_lost_password: "Parolanız %{value}"
192 192
 mail_body_lost_password: 'Parolanızı değiştirmek için, aşağıdaki bağlantıya tıklayın:'
......
212 212
 field_created_on: Oluşturulma
213 213
 field_updated_on: Güncellenme
214 214
 field_field_format: Biçim
215
 field_is_for_all: Tüm projeler için
215
 field_is_for_all: Tüm birimler için
216 216
 field_possible_values: Kullanılabilir değerler
217 217
 field_regexp: Düzenli ifadeler
218 218
 field_min_length: En az uzunluk
......
220 220
 field_value: Değer
221 221
 field_category: Kategori
222 222
 field_title: Başlık
223
 field_project: Proje
223
 field_project: Birim
224 224
 field_issue: İş
225 225
 field_status: Durum
226 226
 field_notes: Notlar
......
236 236
 field_role: Rol
237 237
 field_homepage: Anasayfa
238 238
 field_is_public: Genel
239
 field_parent: 'Üst proje: '
239
 field_parent: 'Üst birim: '
240 240
 field_is_in_roadmap: Yol haritasında gösterilen işler
241 241
 field_login: Giriş
242 242
 field_mail_notification: E-posta uyarıları
......
265 265
 field_comments: Yorumlar
266 266
 field_url: URL
267 267
 field_start_page: Başlangıç Sayfası
268
 field_subproject: Alt Proje
268
 field_subproject: Alt Birim
269 269
 field_hours: Saat
270 270
 field_activity: Etkinlik
271 271
 field_spent_on: Tarih
......
296 296
 setting_text_formatting: Metin biçimi
297 297
 setting_wiki_compression: Wiki geçmişini sıkıştır
298 298
 setting_feeds_limit: Haber yayını içerik limiti
299
 setting_default_projects_public: Yeni projeler varsayılan olarak herkese açık
299
 setting_default_projects_public: Yeni birimler varsayılan olarak herkese açık
300 300
 setting_autofetch_changesets: Otomatik gönderi al
301 301
 setting_sys_api_enabled: Depo yönetimi için WS'yi etkinleştir
302 302
 setting_commit_ref_keywords: Başvuru Kelimeleri
......
304 304
 setting_autologin: Otomatik Giriş
305 305
 setting_date_format: Tarih Formati
306 306
 setting_time_format: Zaman Formatı
307
 setting_cross_project_issue_relations: Çapraz-Proje iş ilişkilendirmesine izin ver
307
 setting_cross_project_issue_relations: Çapraz-Birim iş ilişkilendirmesine izin ver
308 308
 setting_issue_list_default_columns: İş listesinde gösterilen varsayılan sütunlar
309 309
 setting_emails_footer: E-posta dip not
310 310
 setting_protocol: Protokol
311 311
 setting_per_page_options: Sayfada başına öğe sayısı
312 312
 setting_user_format: Kullanıcı gösterim biçimi
313
 setting_activity_days_default: Proje etkinliklerinde gösterilen gün sayısı
314
 setting_display_subprojects_issues: Varsayılan olarak ana projenin iş listesinde alt proje işlerini göster
313
 setting_activity_days_default: Birim etkinliklerinde gösterilen gün sayısı
314
 setting_display_subprojects_issues: Varsayılan olarak ana birimin iş listesinde alt birim işlerini göster
315 315

 
316 316
 project_module_issue_tracking: İş Takibi
317 317
 project_module_time_tracking: Zaman Takibi
......
325 325
 label_user: Kullanıcı
326 326
 label_user_plural: Kullanıcılar
327 327
 label_user_new: Yeni Kullanıcı
328
 label_project: Proje
329
 label_project_new: Yeni proje
330
 label_project_plural: Projeler
328
 label_project: Birim
329
 label_project_new: Yeni birim
330
 label_project_plural: Birimler
331 331
 label_x_projects:
332
  zero: hiç proje yok
333
  one:  1 proje
334
  other: "%{count} proje"
335
 label_project_all: Tüm Projeler
336
 label_project_latest: En son projeler
332
  zero: hiç birim yok
333
  one:  1 birim
334
  other: "%{count} birim"
335
 label_project_all: Tüm Birimler
336
 label_project_latest: En son birimler
337 337
 label_issue: İş
338 338
 label_issue_new: Yeni İş
339 339
 label_issue_plural: İşler
......
375 375
 label_home: Anasayfa
376 376
 label_my_page: Kişisel Sayfam
377 377
 label_my_account: Hesabım
378
 label_my_projects: Projelerim
378
 label_my_projects: Birimlerim
379 379
 label_administration: Yönetim
380 380
 label_login: Giriş
381 381
 label_logout: Çıkış
......
393 393
 label_auth_source: Kimlik Denetim Modu
394 394
 label_auth_source_new: Yeni Denetim Modu
395 395
 label_auth_source_plural: Denetim Modları
396
 label_subproject_plural: Alt Projeler
396
 label_subproject_plural: Alt Birimler
397 397
 label_min_max_length: Min - Maks uzunluk
398 398
 label_list: Liste
399 399
 label_date: Tarih
......
428 428
 label_confirmation: Doğrulamama
429 429
 label_export_to: "Diğer uygun kaynaklar:"
430 430
 label_read: "Oku..."
431
 label_public_projects: Genel Projeler
431
 label_public_projects: Genel Birimler
432 432
 label_open_issues: açık
433 433
 label_open_issues_plural: açık
434 434
 label_closed_issues: kapalı
......
591 591
 label_module_plural: Modüller
592 592
 label_added_time_by: "%{author} tarafından %{age} önce eklendi"
593 593
 label_updated_time: "%{value} önce güncellendi"
594
 label_jump_to_a_project: Projeye git...
594
 label_jump_to_a_project: Birime git...
595 595
 label_file_plural: Dosyalar
596 596
 label_changeset_plural: Değişiklik Listeleri
597 597
 label_default_columns: Varsayılan Sütunlar
......
600 600
 label_theme: Tema
601 601
 label_default: Varsayılan
602 602
 label_search_titles_only: Sadece başlıkları ara
603
 label_user_mail_option_all: "Tüm projelerimdeki herhangi bir olay için"
604
 label_user_mail_option_selected: "Sadece seçili projelerdeki herhangi bir olay için"
603
 label_user_mail_option_all: "Tüm birimlerimdeki herhangi bir olay için"
604
 label_user_mail_option_selected: "Sadece seçili birimlerdeki herhangi bir olay için"
605 605
 label_user_mail_no_self_notified: "Kendi yaptığım değişikliklerden haberdar olmak istemiyorum"
606 606
 label_registration_activation_by_email: e-posta ile hesap etkinleştirme
607 607
 label_registration_manual_activation: Elle hesap etkinleştirme
......
667 667
 text_select_mail_notifications: Gönderilecek e-posta uyarısına göre hareketi seçin.
668 668
 text_regexp_info: örn. ^[A-Z0-9]+$
669 669
 text_min_max_length_info: 0 sınırlama yok demektir
670
 text_project_destroy_confirmation: Bu projeyi ve bağlantılı verileri silmek istediğinizden emin misiniz?
671
 text_subprojects_destroy_warning: "Ayrıca %{value} alt proje silinecek."
670
 text_project_destroy_confirmation: Bu birimi ve bağlantılı verileri silmek istediğinizden emin misiniz?
671
 text_subprojects_destroy_warning: "Ayrıca %{value} alt birim silinecek."
672 672
 text_workflow_edit: İşakışını düzenlemek için bir rol ve iş tipi seçin
673 673
 text_are_you_sure: Emin misiniz ?
674 674
 text_tip_issue_begin_day: Bugün başlayan görevler
......
687 687
 text_issue_category_destroy_question: "Bazı işler (%{count}) bu kategoriye atandı. Ne yapmak istersiniz?"
688 688
 text_issue_category_destroy_assignments: Kategori atamalarını kaldır
689 689
 text_issue_category_reassign_to: İşleri bu kategoriye tekrar ata
690
 text_user_mail_option: "Seçili olmayan projeler için, sadece dahil olduğunuz ya da izlediğiniz öğeler hakkında uyarılar alacaksınız (örneğin,yazarı veya atandığınız işler)."
690
 text_user_mail_option: "Seçili olmayan birimler için, sadece dahil olduğunuz ya da izlediğiniz öğeler hakkında uyarılar alacaksınız (örneğin,yazarı veya atandığınız işler)."
691 691
 text_no_configuration_data: "Roller, iş tipleri, iş durumları ve işakışı henüz yapılandırılmadı.\nVarsayılan yapılandırılmanın yüklenmesi şiddetle tavsiye edilir. Bir kez yüklendiğinde yapılandırmayı değiştirebileceksiniz."
692 692
 text_load_default_configuration: Varsayılan yapılandırmayı yükle
693 693
 text_status_changed_by_changeset: "Değişiklik listesi %{value} içinde uygulandı."
694 694
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seçili işleri silmek istediğinizden emin misiniz ?'
695
 text_select_project_modules: 'Bu proje için etkinleştirmek istediğiniz modülleri seçin:'
695
 text_select_project_modules: 'Bu birim için etkinleştirmek istediğiniz modülleri seçin:'
696 696
 text_default_administrator_account_changed: Varsayılan yönetici hesabı değişti
697 697
 text_file_repository_writable: Dosya deposu yazılabilir
698 698
 text_rmagick_available: RMagick Kullanılabilir (isteğe bağlı)
699 699
 text_destroy_time_entries_question: Silmek üzere olduğunuz işler üzerine %{hours} saat raporlandı.Ne yapmak istersiniz ?
700 700
 text_destroy_time_entries: Raporlanmış süreleri sil
701
 text_assign_time_entries_to_project: Raporlanmış süreleri projeye ata
701
 text_assign_time_entries_to_project: Raporlanmış süreleri birime ata
702 702
 text_reassign_time_entries: 'Raporlanmış süreleri bu işe tekrar ata:'
703 703

 
704 704
 default_role_manager: Yönetici
......
730 730
 setting_enabled_scm: KKY Açık
731 731
 label_incoming_emails: "Gelen e-postalar"
732 732
 label_generate_key: "Anahtar oluştur"
733
 setting_sequential_project_identifiers: "Sıralı proje tanımlayıcıları oluştur"
733
 setting_sequential_project_identifiers: "Sıralı birim tanımlayıcıları oluştur"
734 734
 field_parent_title: Üst sayfa
735 735
 text_email_delivery_not_configured: "E-posta gönderme yapılandırılmadı ve bildirimler devre dışı.\nconfig/configuration.yml içinden SMTP sunucusunu yapılandırın ve uygulamayı yeniden başlatın."
736 736
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Hepsini şuna çevir:'
......
740 740
 text_enumeration_destroy_question: "Bu nesneye %{count} değer bağlanmış."
741 741
 text_user_wrote: "%{value} demiş ki:"
742 742
 setting_mail_handler_api_enabled: Gelen e-postalar için WS'yi aç
743
 label_and_its_subprojects: "%{value} ve alt projeleri"
743
 label_and_its_subprojects: "%{value} ve alt birimleri"
744 744
 mail_subject_reminder: "%{count} iş bir kaç güne bitecek"
745 745
 setting_mail_handler_api_key: API anahtarı
746 746
 setting_commit_logs_encoding: Gönderim mesajlarının kodlaması (UTF-8 vs.)
......
763 763
 permission_protect_wiki_pages: Wiki sayfalarını korumaya alma
764 764
 permission_comment_news: Haberlere yorum yapma
765 765
 permission_delete_messages: Mesaj silme
766
 permission_select_project_modules: Proje modüllerini seçme
766
 permission_select_project_modules: Birim modüllerini seçme
767 767
 permission_edit_wiki_pages: Wiki sayfalarını düzenleme
768 768
 permission_add_issue_watchers: Takipçi ekleme
769 769
 permission_view_gantt: İş-Zaman çizelgesi gösterme
......
787 787
 permission_commit_access: Gönderme erişimi
788 788
 permission_browse_repository: Depoya gözatma
789 789
 permission_view_documents: Belgeleri gösterme
790
 permission_edit_project: Projeyi düzenleme
790
 permission_edit_project: Birimi düzenleme
791 791
 permission_add_issue_notes: Not ekleme
792 792
 permission_save_queries: Sorgu kaydetme
793 793
 permission_view_wiki_pages: Wiki gösterme
......
834 834
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' wiki sayfası, %{author} tarafından eklendi."
835 835
 label_wiki_content_updated: Wiki sayfası güncellendi
836 836
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki sayfası, %{author} tarafından güncellendi."
837
 permission_add_project: Proje oluştur
838
 setting_new_project_user_role_id: Yönetici olmayan ancak proje yaratabilen kullanıcıya verilen rol
837
 permission_add_project: Birim oluştur
838
 setting_new_project_user_role_id: Yönetici olmayan ancak birim yaratabilen kullanıcıya verilen rol
839 839
 label_view_all_revisions: Tüm değişiklikleri göster
840 840
 label_tag: Etiket
841 841
 label_branch: Kol
842
 error_no_tracker_in_project: Bu projeye bağlanmış bir iş tipi yok. Lütfen proje ayarlarını kontrol edin.
842
 error_no_tracker_in_project: Bu birime bağlanmış bir iş tipi yok. Lütfen birim ayarlarını kontrol edin.
843 843
 error_no_default_issue_status: Varsayılan iş durumu tanımlanmamış. Lütfen ayarlarınızı kontrol edin ("Yönetim -> İş durumları" sayfasına gidin).
844 844
 label_group_plural: Gruplar
845 845
 label_group: Grup
......
858 858
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Kapatılmış bir sürüme ait işler tekrar açılamaz
859 859
 label_user_anonymous: Anonim
860 860
 button_move_and_follow: Yerini değiştir ve takip et
861
 setting_default_projects_modules: Yeni projeler için varsayılan modüller
861
 setting_default_projects_modules: Yeni birimler için varsayılan modüller
862 862
 setting_gravatar_default: Varsayılan Gravatar resmi
863 863
 field_sharing: Paylaşım
864
 label_version_sharing_hierarchy: Proje hiyerarşisi ile
865
 label_version_sharing_system: Tüm projeler ile
866
 label_version_sharing_descendants: Alt projeler ile
867
 label_version_sharing_tree: Proje ağacı ile
864
 label_version_sharing_hierarchy: Birim hiyerarşisi ile
865
 label_version_sharing_system: Tüm birimler ile
866
 label_version_sharing_descendants: Alt birimler ile
867
 label_version_sharing_tree: Birim ağacı ile
868 868
 label_version_sharing_none: Paylaşılmamış
869
 error_can_not_archive_project: Bu proje arşivlenemez
869
 error_can_not_archive_project: Bu birim arşivlenemez
870 870
 button_duplicate: Yinele
871 871
 button_copy_and_follow: Kopyala ve takip et
872 872
 label_copy_source: Kaynak
......
894 894
 button_show: Göster
895 895
 text_line_separated: Çoklu değer girilebilir (her satıra bir değer).
896 896
 setting_mail_handler_body_delimiters: Şu satırların birinden sonra e-postayı sonlandır
897
 permission_add_subprojects: Alt proje yaratma
898
 label_subproject_new: Yeni alt proje
899
 text_own_membership_delete_confirmation: "Projeyi daha sonra düzenleyememenize sebep olacak bazı yetkilerinizi kaldırmak üzeresiniz.\nDevam etmek istediğinize emin misiniz?"
897
 permission_add_subprojects: Alt birim yaratma
898
 label_subproject_new: Yeni alt birim
899
 text_own_membership_delete_confirmation: "Birimi daha sonra düzenleyememenize sebep olacak bazı yetkilerinizi kaldırmak üzeresiniz.\nDevam etmek istediğinize emin misiniz?"
900 900
 label_close_versions: Tamamlanmış sürümleri kapat
901 901
 label_board_sticky: Yapışkan
902 902
 label_board_locked: Kilitli
903 903
 permission_export_wiki_pages: Wiki sayfalarını dışarı aktar
904 904
 setting_cache_formatted_text: Biçimlendirilmiş metni önbelleğe al
905
 permission_manage_project_activities: Proje etkinliklerini yönetme
905
 permission_manage_project_activities: Birim etkinliklerini yönetme
906 906
 error_unable_delete_issue_status: İş durumu silinemiyor
907 907
 label_profile: Profil
908 908
 permission_manage_subtasks: Alt işleri yönetme
909 909
 field_parent_issue: Üst iş
910 910
 label_subtask_plural: Alt işler
911
 label_project_copy_notifications: Proje kopyalaması esnasında bilgilendirme e-postaları gönder
911
 label_project_copy_notifications: Birim kopyalaması esnasında bilgilendirme e-postaları gönder
912 912
 error_can_not_delete_custom_field: Özel alan silinemiyor
913 913
 error_unable_to_connect: Bağlanılamıyor (%{value})
914 914
 error_can_not_remove_role: Bu rol kullanımda olduğundan silinemez.
......
932 932
 label_user_mail_option_none: Hiç bir şey için
933 933
 field_member_of_group: Atananın grubu
934 934
 field_assigned_to_role: Atananın rolü
935
 notice_not_authorized_archived_project: Erişmeye çalıştığınız proje arşive kaldırılmış.
935
 notice_not_authorized_archived_project: Erişmeye çalıştığınız birim arşive kaldırılmış.
936 936
 label_principal_search: "Kullanıcı ya da grup ara:"
937 937
 label_user_search: "Kullanıcı ara:"
938 938
 field_visible: Görünür
......
994 994
 description_search: Arama alanı
995 995
 description_notes: Notlar
996 996
 description_date_range_list: Listeden tarih aralığını seçin
997
 description_choose_project: Projeler
997
 description_choose_project: Birimler
998 998
 description_date_to: Bitiş tarihini gir
999 999
 description_query_sort_criteria_attribute: Sıralama ölçütü
1000 1000
 description_wiki_subpages_reassign: Yeni üst sayfa seç
......
1021 1021
 label_completed_versions: Tamamlanmış sürümler
1022 1022
 text_project_identifier_info: Yalnızca küçük harfler (a-z), sayılar, tire ve alt tire kullanılabilir.<br />Kaydedilen tanımlayıcı daha sonra değiştirilemez.
1023 1023
 field_multiple: Çoklu değer
1024
 setting_commit_cross_project_ref: Diğer bütün projelerdeki iş kayıtlarının kaynak gösterilmesine ve kayıtların kapatılabilmesine izin ver
1024
 setting_commit_cross_project_ref: Diğer bütün birimlerdeki iş kayıtlarının kaynak gösterilmesine ve kayıtların kapatılabilmesine izin ver
1025 1025
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Notlarımı ekle ve diğer değişikliklerimi iptal et
1026 1026
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Değişikliklerimi yine de uygula (önceki notlar saklanacak ancak bazı değişikliklerin üzerine yazılabilir)
1027 1027
 notice_issue_update_conflict: Düzenleme yaparken başka bir kullanıcı tarafından sorun güncellendi.
......
1040 1040
 setting_session_lifetime: Maksimum oturum süresi
1041 1041
 setting_session_timeout: Maksimum hareketsizlik zaman aşımı
1042 1042
 label_session_expiration: Oturum süre sonu
1043
 permission_close_project: Projeyi kapat/yeniden aç
1044
 label_show_closed_projects: Kapatılmış projeleri göster
1043
 permission_close_project: Birimi kapat/yeniden aç
1044
 label_show_closed_projects: Kapatılmış birimleri göster
1045 1045
 button_close: Kapat
1046 1046
 button_reopen: Yeniden aç
1047 1047
 project_status_active: etkin
1048 1048
 project_status_closed: kapalı
1049 1049
 project_status_archived: arşivlenmiş
1050
 text_project_closed: Proje kapatıldı ve artık değiştirilemez.
1050
 text_project_closed: Birim kapatıldı ve artık değiştirilemez.
1051 1051
 notice_user_successful_create: Kullanıcı %{id} yaratıldı.
1052 1052
 field_core_fields: Standart alanlar
1053 1053
 field_timeout: Zaman aşımı (saniye olarak)
......
1059 1059
 label_required: Zorunlu
1060 1060
 text_repository_identifier_info: Yalnızca küçük harfler (a-z), sayılar, tire ve alt tire kullanılabilir.<br />Kaydedilen tanımlayıcı daha sonra değiştirilemez.
1061 1061
 field_board_parent: Üst forum
1062
 label_attribute_of_project: Proje %{name}
1062
 label_attribute_of_project: Birim %{name}
1063 1063
 label_attribute_of_author: Yazar %{name}
1064 1064
 label_attribute_of_assigned_to: Atanan %{name}
1065 1065
 label_attribute_of_fixed_version: Hedef sürüm %{name}
1066 1066
 label_copy_subtasks: Alt görevi kopyala
1067 1067
 label_copied_to: Kopyalama hedefi
1068 1068
 label_copied_from: Kopyalanacak kaynak
1069
 label_any_issues_in_project: projedeki herhangi bir sorun
1070
 label_any_issues_not_in_project: projede olmayan herhangi bir sorun
1069
 label_any_issues_in_project: birimdeki herhangi bir sorun
1070
 label_any_issues_not_in_project: birimde olmayan herhangi bir sorun
1071 1071
 field_private_notes: Özel notlar
1072 1072
 permission_view_private_notes: Özel notları görüntüle
1073 1073
 permission_set_notes_private: Notları özel olarak işaretle
1074
 label_no_issues_in_project: projede hiçbir sorun yok
1074
 label_no_issues_in_project: birimde hiçbir sorun yok
1075 1075
 label_any: Hepsi
1076 1076
 label_last_n_weeks: son %{count} hafta
1077
 setting_cross_project_subtasks: Projeler arası alt işlere izin ver
1078
 label_cross_project_descendants: Alt projeler ile
1079
 label_cross_project_tree: Proje ağacı ile
1080
 label_cross_project_hierarchy: Proje hiyerarşisi ile
1081
 label_cross_project_system: Tüm projeler ile
1077
 setting_cross_project_subtasks: Birimler arası alt işlere izin ver
1078
 label_cross_project_descendants: Alt birimler ile
1079
 label_cross_project_tree: Birim ağacı ile
1080
 label_cross_project_hierarchy: Birim hiyerarşisi ile
1081
 label_cross_project_system: Tüm birimler ile
1082 1082
 button_hide: Gizle
1083 1083
 setting_non_working_week_days: Tatil günleri
1084 1084
 label_in_the_next_days: gelecekte
......
1094 1094
 field_inherit_members: Devralan kullanıcılar
1095 1095
 field_closed_on: Kapanış tarihi
1096 1096
 field_generate_password: Parola oluştur
1097
 setting_default_projects_tracker_ids: Yeni projeler için varsayılan iş tipi
1097
 setting_default_projects_tracker_ids: Yeni birimler için varsayılan iş tipi
1098 1098
 label_total_time: Toplam
1099 1099
 text_scm_config: config/configuration.yml içinden SCM komutlarını yapılandırabilirsiniz. Lütfen yapılandırmadan sonra uygulamayı tekrar başlatın.
1100 1100
 text_scm_command_not_available: SCM komutu kullanılamıyor. Lütfen yönetim panelinden ayarları kontrol edin.
......
1109 1109
  farklı olmalı
1110 1110
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Dosya adı belirtilen ekleri hariç tut
1111 1111
 text_convert_available: ImageMagick dönüştürmesi kullanılabilir (isteğe bağlı)
1112
 label_link: Link
1113
 label_only: only
1114
 label_drop_down_list: drop-down list
1115
 label_checkboxes: checkboxes
1116
 label_link_values_to: Link values to URL
1117
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1118
  users
1119
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1120
  users
1121
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1122
  is to be attached
1123
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1124
 label_check_for_updates: Check for updates
1125
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1126
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1127
 label_radio_buttons: radio buttons
1128
 label_group_anonymous: Anonymous users
1129
 label_group_non_member: Non member users
1130
 label_add_projects: Add projects
1131
 field_default_status: Default status
1132
 text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1133
 field_users_visibility: Users visibility
1134
 label_users_visibility_all: All active users
1135
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Members of visible projects
1136
 label_edit_attachments: Edit attached files
1137
 setting_link_copied_issue: Link issues on copy
1138
 label_link_copied_issue: Link copied issue
1139
 label_ask: Ask
1140
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1141
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1142
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1143
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1112
 label_link: Bağlantı
1113
 label_only: sadece
1114
 label_drop_down_list: seçme listesi
1115
 label_checkboxes: kutucuk
1116
 label_link_values_to: Değerleri URLye bağla
1117
 setting_force_default_language_for_anonymous: Anonim kullanıcılar için zorunlu dil
1118
  seç
1119
 setting_force_default_language_for_loggedin: Giriş yapmış kullanıcılar için zorunlu dil
1120
  seç
1121
 label_custom_field_select_type: Özel alanın bağlı olacağı obje tipini
1122
  seçin
1123
 label_issue_assigned_to_updated: Atanan güncellendi
1124
 label_check_for_updates: Güncellemeleri kontrol et
1125
 label_latest_compatible_version: Son uyumlul sürüm
1126
 label_unknown_plugin: Bilinmeyen eklenti
1127
 label_radio_buttons: radyo butonları
1128
 label_group_anonymous: Anonim kullanıcı
1129
 label_group_non_member: Üye olmayan kullanıcılar
1130
 label_add_projects: Birim ekle
1131
 field_default_status: Öntanımlı durum
1132
 text_subversion_repository_note: 'Örnek: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tünelmetodu]://'
1133
 field_users_visibility: Kullanıcı görünürlüğü
1134
 label_users_visibility_all: Tüm aktif kullanıcılar
1135
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Görünür birimlerin kullanıcıları
1136
 label_edit_attachments: Ekli dosyaları düzenle
1137
 setting_link_copied_issue: Kopyalamada işleri ilişkilendir
1138
 label_link_copied_issue: Kopyalanmış iş ile ilişkilendir
1139
 label_ask: Sor
1140
 label_search_attachments_yes: Ekli dosyalarada ve açıklamalarında arama yap
1141
 label_search_attachments_no: Ekler içinde arama yapma
1142
 label_search_attachments_only: Sadece ekleri ara
1143
 label_search_open_issues_only: Sadece açık işler
1144 1144
 field_address: E-Posta
1145
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1146
 label_email_address_plural: Emails
1147
 label_email_address_add: Add email address
1148
 label_enable_notifications: Enable notifications
1149
 label_disable_notifications: Disable notifications
1150
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1151
 label_blank_value: blank
1152
 permission_copy_issues: Copy issues
1153
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1154
  to change it.
1155
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1156
 setting_password_max_age: Require password change after
1157
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1158
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1159
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1160
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1161
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1162
 label_member_management: Member management
1163
 label_member_management_all_roles: All roles
1164
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1165
 label_password_required: Confirm your password to continue
1145
 setting_max_additional_emails: Maksimum ek e-posta adresleri
1146
 label_email_address_plural: E-postalar
1147
 label_email_address_add: E-posta adresi ekle
1148
 label_enable_notifications: Bildirimleri aç
1149
 label_disable_notifications: Bildirimleri kapat
1150
 setting_search_results_per_page: Sayfa başına arama sonucu sayısı
1151
 label_blank_value: b
1152
 permission_copy_issues: İşleri kopyala
1153
 error_password_expired: Parolanızın süresi dolmuş veya yönetici parolanızı değiştirmenizi
1154
  talep etmiş.
1155
 field_time_entries_visibility: Zaman kaydı görünürlüğü
1156
 setting_password_max_age: Bu kadar zaman sonra şifre dğiştirmeye zorla
1157
 label_parent_task_attributes: Üst iş özellikleri
1158
 label_parent_task_attributes_derived: Alt işlerden hesalanır
1159
 label_parent_task_attributes_independent: Alt işlerden bağımsız
1160
 label_time_entries_visibility_all: Tüm zaman kayıtları
1161
 label_time_entries_visibility_own: Kullanıcı tarafında yaratılmış zaman kayıtları
1162
 label_member_management: Üye yönetimi
1163
 label_member_management_all_roles: Tüm roller
1164
 label_member_management_selected_roles_only: Sadece bu roller
1165
 label_password_required: Devam etmek için şifrenizi doğrulayın
1166 1166
 label_total_spent_time: Toplam harcanan zaman