gl.yml.patch

Patch for current trunk - Guillermo ML, 2018-01-15 18:32

Download (16.6 KB)

View differences:

gl.yml
140 140
    invalid: "non é válido"
141 141
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
142 142
    accepted: "debe ser aceptado"
143
    empty: "non pode estar valeiro"
144
    blank: "non pode estar en blanco"
143
    empty: "non pode estar baleiro"
144
    blank: "non pode estar en branco"
145 145
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
146 146
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
147 147
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
......
426 426
 label_f_hour: "%{value} hora"
427 427
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
428 428
 label_feed_plural: Feeds
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por Atom creada hai %{value}"
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Chave de acceso por Atom creada hai %{value}"
430 430
 label_file_added: Ficheiro engadido
431 431
 label_file_plural: Ficheiros
432 432
 label_filter_add: Engadir o filtro
......
435 435
 label_follows: posterior a
436 436
 label_gantt: Gantt
437 437
 label_general: Xeral
438
 label_generate_key: Xerar clave
438
 label_generate_key: Xerar chave
439 439
 label_help: Axuda
440 440
 label_history: Histórico
441 441
 label_home: Inicio
......
648 648
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
649 649
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
650 650
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa clave de acceso para Atom reiniciouse.
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa chave de acceso para Atom reiniciouse.
652 652
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
653 653
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
654 654
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
......
720 720
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
721 721
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
722 722
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
723
 setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
724
 setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
723
 setting_commit_fix_keywords: Palabras chave para a corrección
724
 setting_commit_ref_keywords: Palabras chave para a referencia
725 725
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
726 726
 setting_date_format: Formato da data
727 727
 setting_default_language: Idioma predeterminado
......
738 738
 setting_login_required: Requírese identificación
739 739
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
740 740
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
741
 setting_mail_handler_api_key: Clave da API
741
 setting_mail_handler_api_key: Chave da API
742 742
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
743 743
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
744 744
 setting_protocol: Protocolo
......
1121 1121
 setting_link_copied_issue: "Ligar aos tíckets ao copialos"
1122 1122
 label_link_copied_issue: "Ligar ao tícket copiado"
1123 1123
 label_ask: "Preguntar"
1124
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1125
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1126
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1127
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1124
 label_search_attachments_yes: Buscar nomes e descricións dos ficheiros
1125
 label_search_attachments_no: Non buscar ficheiros
1126
 label_search_attachments_only: Buscar só ficheiros
1127
 label_search_open_issues_only: Só peticións abertas
1128 1128
 field_address: Correo electrónico
1129
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1130
 label_email_address_plural: Emails
1131
 label_email_address_add: Add email address
1132
 label_enable_notifications: Enable notifications
1133
 label_disable_notifications: Disable notifications
1134
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1135
 label_blank_value: blank
1136
 permission_copy_issues: Copy issues
1137
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1138
  to change it.
1139
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1140
 setting_password_max_age: Require password change after
1141
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1142
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1143
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1144
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1145
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1146
 label_member_management: Member management
1147
 label_member_management_all_roles: All roles
1148
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1149
 label_password_required: Confirm your password to continue
1129
 setting_max_additional_emails: Máximo número de enderezos de correo adicionais
1130
 label_email_address_plural: Correos
1131
 label_email_address_add: Engadir enderezo de correo
1132
 label_enable_notifications: Activar notificacións
1133
 label_disable_notifications: Desactivar notificacións
1134
 setting_search_results_per_page: Resultados da busca por páxina
1135
 label_blank_value: En branco
1136
 permission_copy_issues: Copiar peticións
1137
 error_password_expired: A túa contrasinal caducou ou o administrador obrígate
1138
  a cambiala.
1139
 field_time_entries_visibility: Visibilidade das entradas de tempo
1140
 setting_password_max_age: Obrigar a cambiar a contrasinal despois de
1141
 label_parent_task_attributes: Atributos da tarefa pai
1142
 label_parent_task_attributes_derived: Calculada a partir das subtarefas
1143
 label_parent_task_attributes_independent: Independente das subtarefas
1144
 label_time_entries_visibility_all: Todas as entradas de tempo
1145
 label_time_entries_visibility_own: Horas creadas polo usuario
1146
 label_member_management: Xestión de membros
1147
 label_member_management_all_roles: Todos os roles
1148
 label_member_management_selected_roles_only: Só estes roles
1149
 label_password_required: Confirma a túa contrasinal para continuar
1150 1150
 label_total_spent_time: "Tempo total empregado"
1151
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
1152
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1153
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1154
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1155
  settings below
1156
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1157
 permission_import_issues: Import issues
1158
 label_import_issues: Import issues
1159
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1160
 label_fields_separator: Field separator
1161
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1162
 label_encoding: Encoding
1163
 label_comma_char: Comma
1164
 label_semi_colon_char: Semicolon
1165
 label_quote_char: Quote
1166
 label_double_quote_char: Double quote
1167
 label_fields_mapping: Fields mapping
1168
 label_file_content_preview: File content preview
1169
 label_create_missing_values: Create missing values
1170
 button_import: Import
1171
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1151
 notice_import_finished: "%{count} elementos foron importados"
1152
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} dun total de %{total} elementos non puideron ser importados"
1153
 error_invalid_file_encoding: O ficheiro non é un ficheiro codificado %{encoding} válido
1154
 error_invalid_csv_file_or_settings: O ficheiro non é un arquivo CSV ou non coincide coas
1155
  opcións de abaixo
1156
 error_can_not_read_import_file: Aconteceu un erro lendo o ficheiro a importar
1157
 permission_import_issues: Importar peticións
1158
 label_import_issues: Importar peticións
1159
 label_select_file_to_import: Selecciona o ficheiro a importar
1160
 label_fields_separator: Separador dos campos
1161
 label_fields_wrapper: Envoltorio dos campos
1162
 label_encoding: Codificación
1163
 label_comma_char: Coma
1164
 label_semi_colon_char: Punto e coma
1165
 label_quote_char: Comilla simple
1166
 label_double_quote_char: Comilla dobre
1167
 label_fields_mapping: Mapeo de campos
1168
 label_file_content_preview: Vista previa do contido
1169
 label_create_missing_values: Crear valores non presentes
1170
 button_import: Importar
1171
 field_total_estimated_hours: Total de tempo estimado
1172 1172
 label_api: API
1173
 label_total_plural: Totals
1174
 label_assigned_issues: Assigned issues
1175
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1173
 label_total_plural: Totais
1174
 label_assigned_issues: Peticións asignadas
1175
 label_field_format_enumeration: Listaxe chave/valor
1176 1176
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1177
 field_default_version: Default version
1178
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1179
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1180
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1181
 label_any_open_issues: any open issues
1182
 label_no_open_issues: no open issues
1183
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1184
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1185
 setting_sys_api_key: Clave da API
1186
 setting_lost_password: "Esqueceu o contrasinal?"
1187
 mail_subject_security_notification: Security notification
1188
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1189
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1190
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1191
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1192
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1193
  notifications.
1194
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1195
  receives notifications.
1196
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1197
 field_remote_ip: IP address
1198
 label_wiki_page_new: New wiki page
1199
 label_relations: Relations
1200
 button_filter: Filter
1201
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1202
 label_no_preview: No preview available
1203
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1204
  for which you can create an issue
1205
 label_tracker_all: All trackers
1206
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1207
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1208
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1209
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1210
  for which you can create an issue
1211
 field_textarea_font: Font used for text areas
1212
 label_font_default: Default font
1213
 label_font_monospace: Monospaced font
1214
 label_font_proportional: Proportional font
1215
 setting_timespan_format: Time span format
1216
 label_table_of_contents: Table of contents
1217
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1218
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
1219
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1220
  project: %{errors}'
1221
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1222
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1223
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1177
 field_default_version: Versión predeterminada
1178
 error_attachment_extension_not_allowed: A extensión anexada %{extension} non é permitida
1179
 setting_attachment_extensions_allowed: Extensións permitidas
1180
 setting_attachment_extensions_denied: Extensións prohibidas
1181
 label_any_open_issues: Calquera petición aberta
1182
 label_no_open_issues: Peticións non abertas
1183
 label_default_values_for_new_users: Valor predeterminado para novos usuarios
1184
 error_ldap_bind_credentials: A conta/contrasinal do LDAP non é válida
1185
 setting_sys_api_key: Chave da API
1186
 setting_lost_password: Esqueceu a contrasinal?
1187
 mail_subject_security_notification: Notificación de seguridade
1188
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} modificado.'
1189
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} modificado por %{value}.'
1190
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} engadido.'
1191
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminado.'
1192
 mail_body_security_notification_notify_enabled: O correo electrónico %{value} agora recibirá
1193
  notificacións
1194
 mail_body_security_notification_notify_disabled: O correo electrónico %{value} deixará de recibir
1195
  notificacións
1196
 mail_body_settings_updated: ! 'As seguintes opcións foron actualizadas:'
1197
 field_remote_ip: Enderezo IP
1198
 label_wiki_page_new: Nova páxina wiki
1199
 label_relations: Relacións
1200
 button_filter: Filtro
1201
 mail_body_password_updated: A súa contrasinal foi cambiada.
1202
 label_no_preview: Non hai vista previa dispoñible
1203
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: O proxecto non ten ningún tipo 
1204
  para que poida crear unha petición
1205
 label_tracker_all: Tódolos tipos
1206
 label_new_project_issue_tab_enabled: Amosar a lapela "Nova petición"
1207
 setting_new_item_menu_tab: Lapela no menú de cada proxecto para creación de novos obxectos 
1208
 label_new_object_tab_enabled: Amosar a lista despregable "+"
1209
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Non hai proxectos con tipos
1210
  para as que poida crear unha petición
1211
 field_textarea_font: Fonte usada nas áreas de texto
1212
 label_font_default: Fonte por defecto
1213
 label_font_monospace: Fonte Monospaced
1214
 label_font_proportional: Fonte Proporcional
1215
 setting_timespan_format: Formato de período temporal
1216
 label_table_of_contents: Índice de contidos
1217
 setting_commit_logs_formatting: Aplicar formateo de texto para as mensaxes de commit
1218
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Activar expresións regulares
1219
 error_move_of_child_not_possible: 'A subtarefa %{child} non se pode mover ao novo
1220
  proxecto: %{errors}'
1221
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: O tempo empregado non pode
1222
  ser reasignado a unha petición que vai ser eliminada
1223
 setting_timelog_required_fields: Campos obrigatorios para as imputacións de tempo
1224 1224
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1225
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1226
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1227
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1228
  of values from one or more fields on the selected objects
1229
 field_updated_by: Updated by
1230
 field_last_updated_by: Last updated by
1231
 field_full_width_layout: Full width layout
1232
 label_last_notes: Last notes
1233
 field_digest: Checksum
1234
 field_default_assigned_to: Default assignee
1235
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1236
 permission_view_news: View news
1237
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1238
 label_no_preview_download: Download
1239
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
1240
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
1241
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
1242
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
1243
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
1244
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1245
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1225
 label_user_mail_option_only_assigned: Só para as cousas que sigo ou que teño asignado
1226
 label_user_mail_option_only_owner: Só para as cousas que sigo ou son o propietario
1227
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Os cambios provocarán o borrado automático
1228
  dos valores de un ou máis campos dos obxectos seleccionados
1229
 field_updated_by: Actualizado por
1230
 field_last_updated_by: Última actualización por
1231
 field_full_width_layout: Deseño para ancho completo
1232
 label_last_notes: Últimas notas
1233
 field_digest: Suma de verificación
1234
 field_default_assigned_to: Asignado por defecto
1235
 setting_show_custom_fields_on_registration: Amosar os campos personalizados no rexistro
1236
 permission_view_news: Ver noticias
1237
 label_no_preview_alternative_html: Non hai vista previa dispoñible. %{link} o ficheiro no seu lugar.
1238
 label_no_preview_download: Descargar
1239
 setting_close_duplicate_issues: Pechar as peticións duplicadas de xeito automático
1240
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Non se poden imputar máis de %{max_hours} horas no
1241
  mesmo día (%{logged_hours} horas teñen sido xa imputadas)
1242
 setting_time_entry_list_defaults: Configuración por defecto do tempo imputado
1243
 setting_timelog_accept_0_hours: Admitir tempo imputado con 0 horas
1244
 setting_timelog_max_hours_per_day: Máximo número de horas que poden imputarse por día e usuario
1245
 label_x_revisions: "%{count} revisións"