gl.yml.patch

Patch for current trunk - Guillermo ML, 2018-10-05 17:43

Download (18.9 KB)

View differences:

gl.yml
140 140
    invalid: "non é válido"
141 141
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
142 142
    accepted: "debe ser aceptado"
143
    empty: "non pode estar valeiro"
144
    blank: "non pode estar en blanco"
143
    empty: "non pode estar baleiro"
144
    blank: "non pode estar en branco"
145 145
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
146 146
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
147 147
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
......
426 426
 label_f_hour: "%{value} hora"
427 427
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
428 428
 label_feed_plural: Feeds
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por Atom creada hai %{value}"
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Chave de acceso por Atom creada hai %{value}"
430 430
 label_file_added: Ficheiro engadido
431 431
 label_file_plural: Ficheiros
432 432
 label_filter_add: Engadir o filtro
......
435 435
 label_follows: posterior a
436 436
 label_gantt: Gantt
437 437
 label_general: Xeral
438
 label_generate_key: Xerar clave
438
 label_generate_key: Xerar chave
439 439
 label_help: Axuda
440 440
 label_history: Histórico
441 441
 label_home: Inicio
......
648 648
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
649 649
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
650 650
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa clave de acceso para Atom reiniciouse.
651
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa chave de acceso para Atom reiniciouse.
652 652
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
653 653
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
654 654
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
......
718 718
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
719 719
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
720 720
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
721
 setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
722
 setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
721
 setting_commit_fix_keywords: Palabras chave para a corrección
722
 setting_commit_ref_keywords: Palabras chave para a referencia
723 723
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
724 724
 setting_date_format: Formato da data
725 725
 setting_default_language: Idioma predeterminado
......
736 736
 setting_login_required: Requírese identificación
737 737
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
738 738
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
739
 setting_mail_handler_api_key: Clave da API
739
 setting_mail_handler_api_key: Chave da API
740 740
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
741 741
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
742 742
 setting_protocol: Protocolo
......
1119 1119
 setting_link_copied_issue: "Ligar aos tíckets ao copialos"
1120 1120
 label_link_copied_issue: "Ligar ao tícket copiado"
1121 1121
 label_ask: "Preguntar"
1122
 label_search_attachments_yes: Search attachment filenames and descriptions
1123
 label_search_attachments_no: Do not search attachments
1124
 label_search_attachments_only: Search attachments only
1125
 label_search_open_issues_only: Open issues only
1122
 label_search_attachments_yes: Buscar nomes e descricións dos ficheiros
1123
 label_search_attachments_no: Non buscar ficheiros
1124
 label_search_attachments_only: Buscar só ficheiros
1125
 label_search_open_issues_only: Só peticións abertas
1126 1126
 field_address: Correo electrónico
1127
 setting_max_additional_emails: Maximum number of additional email addresses
1128
 label_email_address_plural: Emails
1129
 label_email_address_add: Add email address
1130
 label_enable_notifications: Enable notifications
1131
 label_disable_notifications: Disable notifications
1132
 setting_search_results_per_page: Search results per page
1133
 label_blank_value: blank
1134
 permission_copy_issues: Copy issues
1135
 error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
1136
  to change it.
1137
 field_time_entries_visibility: Time logs visibility
1138
 setting_password_max_age: Require password change after
1139
 label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
1140
 label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
1141
 label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
1142
 label_time_entries_visibility_all: All time entries
1143
 label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
1144
 label_member_management: Member management
1145
 label_member_management_all_roles: All roles
1146
 label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
1147
 label_password_required: Confirm your password to continue
1127
 setting_max_additional_emails: Máximo número de enderezos de correo adicionais
1128
 label_email_address_plural: Correos
1129
 label_email_address_add: Engadir enderezo de correo
1130
 label_enable_notifications: Activar notificacións
1131
 label_disable_notifications: Desactivar notificacións
1132
 setting_search_results_per_page: Resultados da busca por páxina
1133
 label_blank_value: En branco
1134
 permission_copy_issues: Copiar peticións
1135
 error_password_expired: A túa contrasinal caducou ou o administrador obrígate
1136
  a cambiala.
1137
 field_time_entries_visibility: Visibilidade das entradas de tempo
1138
 setting_password_max_age: Obrigar a cambiar a contrasinal despois de
1139
 label_parent_task_attributes: Atributos da tarefa pai
1140
 label_parent_task_attributes_derived: Calculada a partir das subtarefas
1141
 label_parent_task_attributes_independent: Independente das subtarefas
1142
 label_time_entries_visibility_all: Todas as entradas de tempo
1143
 label_time_entries_visibility_own: Horas creadas polo usuario
1144
 label_member_management: Xestión de membros
1145
 label_member_management_all_roles: Todos os roles
1146
 label_member_management_selected_roles_only: Só estes roles
1147
 label_password_required: Confirma a túa contrasinal para continuar
1148 1148
 label_total_spent_time: "Tempo total empregado"
1149
 notice_import_finished: "%{count} items have been imported"
1150
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} out of %{total} items could not be imported"
1151
 error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
1152
 error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
1153
  settings below
1154
 error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
1155
 permission_import_issues: Import issues
1156
 label_import_issues: Import issues
1157
 label_select_file_to_import: Select the file to import
1158
 label_fields_separator: Field separator
1159
 label_fields_wrapper: Field wrapper
1160
 label_encoding: Encoding
1161
 label_comma_char: Comma
1162
 label_semi_colon_char: Semicolon
1163
 label_quote_char: Quote
1164
 label_double_quote_char: Double quote
1165
 label_fields_mapping: Fields mapping
1166
 label_file_content_preview: File content preview
1167
 label_create_missing_values: Create missing values
1168
 button_import: Import
1169
 field_total_estimated_hours: Total estimated time
1149
 notice_import_finished: "%{count} elementos foron importados"
1150
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} dun total de %{total} elementos non puideron ser importados"
1151
 error_invalid_file_encoding: O ficheiro non é un ficheiro codificado %{encoding} válido
1152
 error_invalid_csv_file_or_settings: O ficheiro non é un arquivo CSV ou non coincide coas
1153
  opcións de abaixo
1154
 error_can_not_read_import_file: Aconteceu un erro lendo o ficheiro a importar
1155
 permission_import_issues: Importar peticións
1156
 label_import_issues: Importar peticións
1157
 label_select_file_to_import: Selecciona o ficheiro a importar
1158
 label_fields_separator: Separador dos campos
1159
 label_fields_wrapper: Envoltorio dos campos
1160
 label_encoding: Codificación
1161
 label_comma_char: Coma
1162
 label_semi_colon_char: Punto e coma
1163
 label_quote_char: Comilla simple
1164
 label_double_quote_char: Comilla dobre
1165
 label_fields_mapping: Mapeo de campos
1166
 label_file_content_preview: Vista previa do contido
1167
 label_create_missing_values: Crear valores non presentes
1168
 button_import: Importar
1169
 field_total_estimated_hours: Total de tempo estimado
1170 1170
 label_api: API
1171
 label_total_plural: Totals
1172
 label_assigned_issues: Assigned issues
1173
 label_field_format_enumeration: Key/value list
1171
 label_total_plural: Totais
1172
 label_assigned_issues: Peticións asignadas
1173
 label_field_format_enumeration: Listaxe chave/valor
1174 1174
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1175
 field_default_version: Default version
1176
 error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
1177
 setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
1178
 setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
1179
 label_any_open_issues: any open issues
1180
 label_no_open_issues: no open issues
1181
 label_default_values_for_new_users: Default values for new users
1182
 error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
1183
 setting_sys_api_key: Clave da API
1184
 setting_lost_password: "Esqueceu o contrasinal?"
1185
 mail_subject_security_notification: Security notification
1186
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
1187
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
1188
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
1189
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
1190
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
1191
  notifications.
1192
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
1193
  receives notifications.
1194
 mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
1195
 field_remote_ip: IP address
1196
 label_wiki_page_new: New wiki page
1197
 label_relations: Relations
1198
 button_filter: Filter
1199
 mail_body_password_updated: Your password has been changed.
1200
 label_no_preview: No preview available
1201
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
1202
  for which you can create an issue
1203
 label_tracker_all: All trackers
1204
 label_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
1205
 setting_new_item_menu_tab: Project menu tab for creating new objects
1206
 label_new_object_tab_enabled: Display the "+" drop-down
1207
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: There are no projects with trackers
1208
  for which you can create an issue
1209
 field_textarea_font: Font used for text areas
1210
 label_font_default: Default font
1211
 label_font_monospace: Monospaced font
1212
 label_font_proportional: Proportional font
1213
 setting_timespan_format: Time span format
1214
 label_table_of_contents: Table of contents
1215
 setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
1216
 setting_mail_handler_enable_regex: Enable regular expressions
1217
 error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
1218
  project: %{errors}'
1219
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
1220
  be reassigned to an issue that is about to be deleted
1221
 setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
1175
 field_default_version: Versión predeterminada
1176
 error_attachment_extension_not_allowed: A extensión anexada %{extension} non é permitida
1177
 setting_attachment_extensions_allowed: Extensións permitidas
1178
 setting_attachment_extensions_denied: Extensións prohibidas
1179
 label_any_open_issues: Calquera petición aberta
1180
 label_no_open_issues: Peticións non abertas
1181
 label_default_values_for_new_users: Valor predeterminado para novos usuarios
1182
 error_ldap_bind_credentials: A conta/contrasinal do LDAP non é válida
1183
 setting_sys_api_key: Chave da API
1184
 setting_lost_password: Esqueceu a contrasinal?
1185
 mail_subject_security_notification: Notificación de seguridade
1186
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} modificado.'
1187
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} modificado por %{value}.'
1188
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} engadido.'
1189
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminado.'
1190
 mail_body_security_notification_notify_enabled: O correo electrónico %{value} agora recibirá
1191
  notificacións
1192
 mail_body_security_notification_notify_disabled: O correo electrónico %{value} deixará de recibir
1193
  notificacións
1194
 mail_body_settings_updated: ! 'As seguintes opcións foron actualizadas:'
1195
 field_remote_ip: Enderezo IP
1196
 label_wiki_page_new: Nova páxina wiki
1197
 label_relations: Relacións
1198
 button_filter: Filtro
1199
 mail_body_password_updated: A súa contrasinal foi cambiada.
1200
 label_no_preview: Non hai vista previa dispoñible
1201
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: O proxecto non ten ningún tipo 
1202
  para que poida crear unha petición
1203
 label_tracker_all: Tódolos tipos
1204
 label_new_project_issue_tab_enabled: Amosar a lapela "Nova petición"
1205
 setting_new_item_menu_tab: Lapela no menú de cada proxecto para creación de novos obxectos 
1206
 label_new_object_tab_enabled: Amosar a lista despregable "+"
1207
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Non hai proxectos con tipos
1208
  para as que poida crear unha petición
1209
 field_textarea_font: Fonte usada nas áreas de texto
1210
 label_font_default: Fonte por defecto
1211
 label_font_monospace: Fonte Monospaced
1212
 label_font_proportional: Fonte Proporcional
1213
 setting_timespan_format: Formato de período temporal
1214
 label_table_of_contents: Índice de contidos
1215
 setting_commit_logs_formatting: Aplicar formateo de texto para as mensaxes de commit
1216
 setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Activar expresións regulares
1217
 error_move_of_child_not_possible: 'A subtarefa %{child} non se pode mover ao novo
1218
  proxecto: %{errors}'
1219
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: O tempo empregado non pode
1220
  ser reasignado a unha petición que vai ser eliminada
1221
 setting_timelog_required_fields: Campos obrigatorios para as imputacións de tempo
1222 1222
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1223
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
1224
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
1225
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
1226
  of values from one or more fields on the selected objects
1227
 field_updated_by: Updated by
1228
 field_last_updated_by: Last updated by
1229
 field_full_width_layout: Full width layout
1230
 label_last_notes: Last notes
1231
 field_digest: Checksum
1232
 field_default_assigned_to: Default assignee
1233
 setting_show_custom_fields_on_registration: Show custom fields on registration
1234
 permission_view_news: View news
1235
 label_no_preview_alternative_html: No preview available. %{link} the file instead.
1236
 label_no_preview_download: Download
1237
 setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically
1238
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
1239
  same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
1240
 setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
1241
 setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
1242
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
1243
 label_x_revisions: "%{count} revisions"
1244
 error_can_not_delete_auth_source: This authentication mode is in use and cannot be
1245
  deleted.
1246
 button_actions: Actions
1247
 mail_body_lost_password_validity: Please be aware that you may change the password
1248
  only once using this link.
1249
 text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their
1250
  contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit
1251
  the applicable permissions</a>.
1252
 label_login_required_yes: 'Yes'
1253
 label_login_required_no: No, allow anonymous access to public projects
1254
 text_project_is_public_non_member: Public projects and their contents are available
1255
  to all logged-in users.
1256
 text_project_is_public_anonymous: Public projects and their contents are openly available
1257
  on the network.
1258
 label_version_and_files: Versions (%{count}) and Files
1223
 label_user_mail_option_only_assigned: Só para as cousas que sigo ou que teño asignado
1224
 label_user_mail_option_only_owner: Só para as cousas que sigo ou son o propietario
1225
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Os cambios provocarán o borrado automático
1226
  dos valores de un ou máis campos dos obxectos seleccionados
1227
 field_updated_by: Actualizado por
1228
 field_last_updated_by: Última actualización por
1229
 field_full_width_layout: Deseño para ancho completo
1230
 label_last_notes: Últimas notas
1231
 field_digest: Suma de verificación
1232
 field_default_assigned_to: Asignado por defecto
1233
 setting_show_custom_fields_on_registration: Amosar os campos personalizados no rexistro
1234
 permission_view_news: Ver noticias
1235
 label_no_preview_alternative_html: Non hai vista previa dispoñible. %{link} o ficheiro no seu lugar.
1236
 label_no_preview_download: Descargar
1237
 setting_close_duplicate_issues: Pechar as peticións duplicadas de xeito automático
1238
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Non se poden imputar máis de %{max_hours} horas no
1239
  mesmo día (%{logged_hours} horas teñen sido xa imputadas)
1240
 setting_time_entry_list_defaults: Configuración por defecto do tempo imputado
1241
 setting_timelog_accept_0_hours: Admitir tempo imputado con 0 horas
1242
 setting_timelog_max_hours_per_day: Máximo número de horas que poden imputarse por día e usuario
1243
 label_x_revisions: "%{count} revisións"
1244
 error_can_not_delete_auth_source: Este método de autenticación está en uso e non pode
1245
  ser borrado.
1246
 button_actions: Accións
1247
 mail_body_lost_password_validity: Por favor, teña en conta que só pode cambiar a contrasinal
1248
  unha vez usando esta ligazón.
1249
 text_login_required_html: Cando non precisan autenticación os proxectos públicos e os seus
1250
  contidos están dispoñibles libremente na rede. Vostede pode <a href="%{anonymous_role_path}">editar
1251
  os permisos aplicados</a>.
1252
 label_login_required_yes: 'Si'
1253
 label_login_required_no: Non, permitir acceso anónimo aos proxectos públicos
1254
 text_project_is_public_non_member: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles
1255
  para todos os usuarios logueados.
1256
 text_project_is_public_anonymous: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles libremente
1257
  na rede.
1258
 label_version_and_files: Versións (%{count}) e Ficheiros
1259 1259
 label_ldap: LDAP
1260
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (without certificate check)
1260
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (sen comprobación de certificado)
1261 1261
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1262
 label_ldaps_warning: It is recommended to use an encrypted LDAPS connection with certificate
1263
  check to prevent any manipulation during the authentication process.
1264
 label_nothing_to_preview: Nothing to preview
1262
 label_ldaps_warning: Se recomenda usar unha conexión LDAPS con comprobación de
1263
  certificado para evitar calquera manipulación durante o proceso de autenticación.
1264
 label_nothing_to_preview: Nada que previsualizar